bydgoszcz-podstawowe informacje - bez turystyki by ashrafp

VIEWS: 1,633 PAGES: 72

									 INFORMACJE O BYDGOSZCZY (grudzień 2004)
         (bez działu TURYSTYKA i GOSPODARKA)Herb miasta Bydgoszczy  Herb Kujaw   Bory Tucholskie i Kociewie   Flaga miasta Bydgoszczy
POŁOŻENIE
Bydgoszcz jest 658-letnim miastem pięknie położonym w pradolinie Doliny Wisły i Brdy u nasady
zakola Wisły, gdzie królowa polskich rzek najbardziej sięga na zachód.
Jest prężnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i sportowym, znanym w całej Polsce m.in. z
licznych imprez kulturalnych i sportowych.
Miasto posiada około 370.000 mieszkańców (w granicach gminy), ok. 437.000 (wraz z
przedmieściami) co plasuje miasto na ósmym miejscu w Polsce m.in. przed Lublinem i Katowicami i
tuż za Szczecinem. Cały region posiada 2,1 mln mieszkańców.

Bydgoszcz położona jest na skrzyżowaniu dróg lądowych i wodnych. Stąd posiada bardzo dobre
warunki do uprawiania turystyki wodnej. Oddany do użytku w 1773 r. Kanał bydgoski łączący
wschód z zachodem jest zabytkiem techniki, co do którego czynione są starania o wpisanie na Listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

   Miasto usytuowane jest w Polsce północnej na historycznych Kujawach i pograniczu innych
regionów historycznych: Pałuk, Krajny, Pomorza Nadwiślańskiego i Ziemi Chełmińskiej, w miejscu,
w którym Brda wpada do Wisły.
Jak żadne inne duże miasto w Polsce, Bydgoszcz jest ze wszystkich stron otoczona rozległymi, łatwo
dostępnymi lasami. Dzięki położeniu w pradolinie Bydgoszcz mieści się na tarasach: dolnym i
górnym. Krawędź pradoliny pełna jest punktów widokowych. Południowa skarpa pradoliny o
wysokości względnej ok. 25 m przechodzi przez środek miasta z zachodu na wschód. Idąc ścieżkami
spacerowymi wzdłuż jej krawędzi można podziwiać z góry kolejne dzielnice. Jary i wąwozy
wykorzystane są na arterie komunikacyjne. Z kolei skarpa północna położona w obrębie Parku
Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły o wysokości względnej ok. 45 m przechodzi od Osowej Góry
przez Park w Myślęcinku do Fordonu. W obrębie Myślęcinka, skarpę porastają zróżnicowane lasy
liściaste i znajduje się tam wiele ścieżek spacerowych.
Wschodnie rubieże zajmuje jakby oddzielne miasto 74-tysięczny Fordon i Brdyujście, leżące
bezpośrednio nad Wisłą, podobnie jak inne miasta regionu: Grudziądz, Toruń, czy Włocławek
Nad Fordonem górują najpiękniejsze punkty widokowe i oddzielne wzgórza np Góra Szybowników.
Wśród wzgórz znajdują się głębokie jary i wąwozy z potokami, jedna z nich jest Doliną Śmierci, gdzie
hitlerowcy w odwecie za bydgoską „krwawą niedzielę” rozstrzelali kilka tysięcy mieszkańców, i gdzie
obecnie budowana jest bydgoska golgota.
Przez całe miasto przepływa Brda, w większości II klasy czystości. Miasto można z powodzeniem
zwiedzać z rzeki, gdyż wiele budowli zabytkowych pobudowano w jej sąsiedztwie. W sezonie jako
atrakcja turystyczna na rzece kursuje tramwaj wodny.
Mało kto wie, że 35% powierzchni Bydgoszczy jest obszarem przyrodniczo prawnie chronionym,
a 9% obszaru miasta to Park Krajobrazowy. Na terenie miasta znajduje się 82 pomników przyrody,
dwa razy więcej, niż w pozostałych miastach regionu razem wziętych.
Na terenie miasta znajduje się jeden z największych w Polsce parków miejskich: 830-hektarowy Leśny
Park Kultury i Wypoczynku leżący w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły.

W Bydgoszczy krzyżują się drogi:
- krajowa nr 5: granica z Czechami-Wrocław-Poznań-Bydgoszcz-Świecie (Gdańsk) – odgałęzienie
  głównej trasy północ-południe, transeuropejski korytarz transportowy TINA VIA,
- krajowa nr 10: granica z Niemcami-Szczecin-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa – „Via Pomerania”,
  jeden z czterech polskich korytarzy transportowych wschód-zachód,
- krajowa nr 25: Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin-Bydgoszcz-Biały Bór-(Koszalin, Kołobrzeg) -
  łączy centrum kraju z Pomorzem Środkowym,
- krajowa nr 80: Bydgoszcz-Toruń - droga główna konurbacji bydgosko-toruńskiej, w
  nadchodzących latach będzie zmodernizowana do dwuprzestrzennej drogi szybkiego ruchu.
Wzdłuż drogi nr 5 i 10 budowane są drogi ekspresowe S5 i S10. Droga S10 połączy Bydgoszcz m.in.
z pobliską autostradą A1.

Bydgoszcz jest ważnym węzłem kolejowym. Doceniając węzłowe położenie miasta, w XIX wieku
zlokalizowano tutaj dyrekcję pruskich kolei wschodnich, która obejmowała sieć kolejową od Berlina
po Kłajpedę. W okresie międzywojennym zbudowano linię kolejową Śląsk-Gdynia - najważniejszą
inwestycję komunikacyjną II Rzeczpospolitej - z kolejową obwodnicą i dworcem towarowym.
Obecnie w Bydgoszczy krzyżują się następujące linie kolejowe:
- linia nr 130 (CE65/1, CE65/2): magistrala „węglowa” Katowice-Tczew jako jedyna w
  województwie zaliczona do międzynarodowych kolejowych linii tranzytowych (umowa
  europejska AGTC o ważniejszych międzynarodowych liniach tranzytu kombinowanego i
  obiektach towarzyszących),
- linia nr 201: odgałęzienie magistrali węglowej Nowa Wieś Wielka-Gdynia
- linia magistralna nr 18: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz-Piła (wschód-zachód) przewidziana
  do modernizacji
- linia nr 209: Bydgoszcz-Brodnica
- linia nr 356: Bydgoszcz-Poznań

   Największą rzeką w obrębie granic miasta jest Wisła, na długości od 770 do 785 kilometra jej
biegu i Brda na długości 26 km malowniczo przepływająca przez całe miasto. Miasto posiada porty i
stocznię żeglugi śródlądowej, kilkanaście przystani na Brdzie i Wiśle. Obok Wrocławia Bydgoszcz
jest siedzibą przedsiębiorstwa żeglugowego obsługującego transport śródlądowy w całym kraju.
Bydgoszcz jest doskonale połączona z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych poprzez
unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny, łączący Wisłę i Odrę, będący jednocześnie centralnym
punktem na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad. Bydgoski Węzeł Wodny stanowią: Wisła, Brda,
Kanał Bydgoski oraz Stary Kanał Bydgoski. Wg porozumienia europejskiego AGN dwóm drogom
wodnym przebiegającym przez Bydgoszcz (na 4 w kraju) nadano międzynarodowe znaczenie:
 - E-40 Wisła Dolna (Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk)
 - E-70 Odra-Wisła (Kostrzyn-Bydgoszcz)
W związku z tym rysują się dobre perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej pasażerskiej,
turystycznej i towarowej.

  Bydgoszcz posiada jedyny w regionie port lotniczy obsługujący regionalny ruch pasażerski i
towarowy. W 2004 r. oddano do użytku nowy terminal pasażerski, w najbliższych latach będzie
budowany terminal cargo. Bydgoski port lotniczy wyróżnia się w Polsce położeniem bliskim centrum
miasta (3,5 km), co jest wygodne dla pasażerów.
Lotnisko wykorzystywane jest rownież przez II Wojskową Bazę Lotniczą oraz Wojskowe Zakłady
Lotnicze (remonty myśliwców MIG i F16). Uruchomione są regularne połączenia z Warszawą i
Londynem oraz loty czarterowe. Wg prognoz PPL LOT ruch pasażerski do 2020 r. ma wzrosnąć 11-
krotnie do poziomu 350 tyś. osób rocznie.
REGIONALNE CENTRUM
    Bydgoszcz od stuleci jest najważniejszym ośrodkiem Kujaw, uznawanym też stolicą
południowej części Pomorza. Dziś jest jedną z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego i
zgodnie z nowym podziałem terytorialnym kraju usytuowano w nim większość urzędów centralnych.
Pozostałą część placówek wojewódzkich usytuowano w sąsiednim Toruniu. Niewielkie oddalenie
Bydgoszczy i Torunia (32 km od granic miast) powoduje, że oba miasta tworzą unikalny w skali
kraju zespół miast, zamieszkiwany łącznie z sąsiadującymi gminami przez około 800 tysięcy osób.
W ostatnich latach miasta podejmują działania w celu integracji obu aglomeracji w celu utworzenia
potencjalnego europolu porównywalnego z 8 największymi polskimi metropoliami .
    Bydgoszcz jest miastem historycznym i rdzennie polskim. W średniowieczu stanowiła
księstwo bydgosko-wyszogrodzkie razem z Wyszogrodem datowanym na 1037 r. – ważnym grodem
pomorskim, a później kujawskim. Podniesiona do rangi miasta w 1346 r. przez Kazimierza Wielkiego
w okresie „złotego i srebrnego wieku” Rzeczypospolitej była jednym z największych eksporterów
zboża w Polsce. Tutaj w XVII w. założono mennicę, okresowo jedyną działającą w Polsce. Na
przestrzeni wieków w Bydgoszczy bywali i mieszkali m.in. królowie Władysław Jagiełło, Kazimierz
Jagiellończyk, Stefan Batory, Jan Kazimierz, generałowie i wodzowie m.in. Stefan Czarniecki, gen.
Henryk Dąbrowski, kanclerz koronny Jerzy Ossoliński , który przez wiele lat był starostą bydgoskim.
W Bydgoszczy obradował Sejm Rzeczpospolitej, zawierano traktaty (welawsko-bydgoski) i rozejmy
(wojny polsko-krzyżackie), tutaj w okresie Księstwa Warszawskiego zlokalizowano stolicę
departamentu, a później w XIX w. – stolicę pruskiej regencji (województwa). W XIX wieku z
Bydgoszczy uczyniono perłę secesji, miasto pełne parków, skwerów i nowych osiedli budowanych na
wzór miast-ogrodów. W okresie międzywojennym Bydgoszcz uznawano obok Wilna za najbardziej
czyste i zielone miasto w Polsce. Po wojnie rozwijająca sie dynamicznie Bydgoszcz wchłonęła
nadwiślańskie miasto Fordon (średniowieczny Wyszogród) stając się miastem nad Brdą i Wisłą.

    Dzisiejsza Bydgoszcz to miasto zdecydowanie największe w regionie. Miasto dysponuje
młodymi, ponadprzeciętnie wykształconymi mieszkańcami. Stopa bezrobocia w mieście jest znacznie
niższa od przeciętnej w kraju i najniższa w regionie. Buduje i oddaje się tu najwięcej mieszkań w
regionie. Znajduje się tu najwięcej uczelni i studiuje tu najwięcej studentów w regionie. Miasto słynie
z kultury muzycznej, organizowane są tu głośne w całej Polsce festiwale muzyczne i operowe.
Bydgoska opera jest jedną z największych w kraju, a filharmonia słynie z doskonałej akustyki. Na
terenie miasta cała dzielnica staromiejska nazywa się „muzyczną” z powodu nagromadzenia obiektów
służących kulturze i rozbrzmiewającej codziennie, słyszanej przez przechodniów muzyce. Dzięki
znakomitej bazie oraz aktywnej działalności placówek kulturalnych Bydgoszcz urasta do rangi trzeciej
metropolii muzycznej w kraju.
W mieście rozwija się również kultura teatralna, czego wyrazem jest jedyny w Polsce Teatralny
Festiwal Prapremier.

    Miasto jest silnym ośrodkiem medycznym z kilkoma specjalistycznymi szpitalami, w tym
NATO-wskim szpitalem wojskowym, szpitalem onkologicznym wg rankingów najlepszym w kraju,
sanatorium i silną akademią medyczną, od 2004 wydzielonym Collegium Medicum Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika z siedzibą w Bydgoszczy.

    Nie można nie wspomnieć o infrastrukturze sportowej. Bydgoszcz jest w kraju
rozpoznawalna m.in. dzięki sportowi. W mieście znajdują się dwa stadiony ze sztucznym
oświetleniem: narodowy stadion lekkoatletyczny i żużlowy, gdzie organizowane są od 5 lat
nieprzerwanie Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu, hala sportowa na 6-8 tyś. osób, gdzie co
roku organizowane są mecze reprezentacji Polski w siatkówce i koszykówce. Na stadionie Zawiszy
średnio co 2 lata rozgrywane są mecze międzypaństwowe piłkarskiej reprezentacji Polski, a co roku
mają miejsce imprezy lekkoatletyczne o światowym znaczeniu np Młodzieżowe Mistrzostwa Świata.
Tor regatowy zajmuje drugie miejsce w rankingu po poznańskiej Malcie. Wielu bydgoskich
sportowców zdobywa złote medale olimpijskie, m.in. na dwu ostatnich olimpiadach Robert Sycz.

    W okolicy Bydgoszczy znajduje się wiele atrakcji krajoznawczych i przyrodniczych: dwa
pałace w Ostromecku położone w parku angielskim, pałac Skórzewskich w Lubostroniu położony w
rozległym parku, monumentalny klasztor cystersów w Koronowie, wreszcie atrakcje Borów
Tucholskich i Zalewu Koronowskiego, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły, Krajeński i
projektowany Pałucki Park Krajobrazowy. Wokół miasta wytyczono kilkanaście szlaków
turystycznych, każdy biegnący w inne krajobrazowo okolice. W promieniu 20 km znajduje się
kilkanaście rezerwatów przyrody. Blisko stąd do uzdrowisk: Ciechocinka i Inowrocławia, zabytków
piastowskich Gniezna, Kruszwicy i Strzelna, prehistorycznego Biskupina i gotyckich budowli
pokrzyżackich w Toruniu, Chełmnie, Świeciu i Grudziądzu.

    Bydgoszcz jest jednym z najważniejszych w kraju ośrodków wojskowych. Jest siedzibą
jednego z dwóch w kraju Okręgów Wojskowych, tutaj zlokalizowano Centrum Szkoleniowe NATO –
jedyne w Europie Środkowej, tutaj znajdują się Wojskowe Zakłady Lotnicze serwisujące m.in.
myśliwce F-16, zakłady Belma i Nitrochem produkujące na rzecz wojska.

    Bydgoszcz jest w regionie najważniejszym ośrodkiem medialnym. Tu znajduje się oddział
regionalnej telewizji TV3, regionalna rozgłośnia radiowa Radio Pomorza i Kujaw (PIK), regionalna
„Gazeta Pomorska” wykraczająca swym zasięgiem poza województwo - wg rankingów najlepszy
dziennik regionalny w Polsce. Ponadto w Bydgoszczy mają swą siedzibę liczne lokalne rozłośnie
radiowe i kilkadziesiąt lokalnych gazet i czasopism.

    Bydgoszcz jest w regionie najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym. Struktura przemysłu jest
zdywersyfikowana i obejmuje wiele przedsiębiorstw z dziedziny wysokich technologii: przemysłu
elektromaszynowego i elektronicznego. Silna jest ponadto branża chemiczna i spożywcza. Najlepiej w
regionie rozwinięte są usługi, w tym otoczenie biznesu – banki, usługi finansowe, instytucje
ubezpieczeniowe, obsługa nieruchomości i firm, targi, organizacje gospodarcze, baza hotelowa klasy
prestiż (****), połączenia lotnicze dla biznesmenów. Pozytywną cechą społeczeństwa bydgoskiego
jest jego wysoka aktywność gospodarcza. Dynamika przyrostu liczby firm sytuuje Bydgoszcz na
drugim miejscu wśród dziesiątki miast ponad 300-tyś. mieszkańców.
W 2004 r. uruchomiono Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, miejsce atrakcyjne dla
prowadzenia działalności gospodarczej (ulgi w podatkach, ochrona, dostępne media i tereny).
Należy dodać, że w podbydgoskiej gminie Solec Kujawski od 2003 r. również uruchomiono Park
Przemysłowy (36 ha) za fundusze PHARE.

   Bydgoszcz od 2001 r. co roku poddaje się międzynarodowej weryfikacji ratingowej,
otrzymując ocenę stabilną (BBB-).

    Bydgoszcz posiada zdecydowanie najlepiej rozwijający się w regionie powiat podmiejski. W
sąsiadujących gminach w ostatnich 10 latach osiedliło się kilkanaście tysięcy bydgoszczan. Pod
względem salda migracji mieszkańców na rzecz podmiejskich obszarów wiejskich Bydgoszcz zajmuje
4 miejsce w kraju (po Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie). W ostatnich 8 latach w powiecie bydgoskim
jako jedynym w województwie nastapił przyrost miejsc pracy mimo recesji z lat 2000-2003.
Bezrobocie jest najniższe w regionie, przyrost mieszkańców największy. Dwie gminy podmiejskie
Bydgoszczy: Osielsko i Białe Błota zalicza się od wielu lat do złotej setki najlepszych gmin w Polsce.
Należy zaznaczyć, że walorem dodatkowo przyciągającym mieszkańców do gmin podmiejskich jest
piękno otoczenia – wysokie zalesienie (ok. 60%), bliskość szlaków turystycznych, rzek, czystych
zbiorników wodnych i atrakcji krajobrazowych.
Bydgoszcz i otoczenie – mapa topograficzna 1:100000

BYDGOSZCZ WŚRÓD 18-stu MIAST WOJEWÓDZKICH
Liczba mieszkańców: 8 miejce
Powierzchnia miasta: 10 miejsce
Udział w populacji osób w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat): 4 miejsce
Udział w populacji osób w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60/65 lat): 7 miejsce
Dodatnie saldo migracji kierunek miasto 1996-2003: 9 miejsce
Ujemne saldo migracji na podmiejskie obszary wiejskie1996-2003: 4 miejsce
Udział pracujących zawodowo wśród ludności w wieku produkcyjnym (2003) : 9 miejsce
Udział pracujących w przemyśle w 2003 r. 3 miejsce
Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni miasta: 2 miejsce
Liczba pomników przyrody: 5 miejsce
Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych: 2 miejsce
Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych i zieleńców na mieszkańca: 1 miejsce
Liczba oddanych nowych mieszkań w latach 1996-2003: 11 miejsce
Liczba pojazdów prywatnych: 5 miejsce
Liczba sklepów na mieszkańca: 4 miejsce
Liczba widzów w kinach w 2003 r.: 8 miejsce
Miejsca noclegowe - stan z 2003 r.: 11 miejsce
Korzystający z noclegów w 2003 r.: 13 miejsce
Liczba podmiotów gospodarczych: 8 miejsce
Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na 1000 mieszkańców w 2003 r.: 8 miejsce
Zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw: 8 miejsce
Rentowność przedsiębiorstw brutto (2001): 4 miejsce
Rentowność przedsiębiorstw netto (2001): 3 miejsce
Wzrost liczby podmiotów gospodarczych w okresie 1996-2003: 4 miejsce
Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2003 r.: 9 miejsce
Wzrost liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego w okresie 2000-2003: 7 miejsce
Liczba wyższych uczelni: 10 miejsce
Liczba studentów szkół wyższych (2001): 14 miejsce
Przychody przedsiębiorstw: 9 miejsce
Udzielone świadczenia z pomocy społecznej: 10 miejsce
Liczba stwierdzonych przestępstw: 9 miejsce

INFRASTRUKTURA
Długość ulic:                  584,9 km
Mosty:                      25
Wiadukty:                    20
Kładki dla pieszych:               15
Przejścia podziemne:               4
Jazy:                      3
Śluzy:                      8
Linie autobusowe:                40
Linie tramwajowe:                8
Dworce kolejowe:                 13
Port lotniczy:                  1
Długość sieci cieplnej :             412,2 km
Długość sieci energetycznych napowietrznych:   2287 km
Długość sieci gazowej:              798 km
Liczba oczyszczalni ścieków ogółem:       11
Oczyszczalnie ścieków komunalne:         3
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie     91,2%
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej    96,5%
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej   88,7%
Zasoby mieszkaniowe - liczba mieszkań:      135,163 tyś.
Podmioty zarejestrowane w systemie REGON     47894
Spółki z udziałem kapitału zagranicznego     437


TELEFONY
Numer kierunkowy z Polski: 0-52
Numer kierunkowy ze świata:++48/52
Kod pocztowy główny: 85-xxx
Rejestracje samochodowe –gmina Bydgoszcz: CB 00000, powiat Bydgoszcz: CBY 00000
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe    999
Straż Pożarna 998
Straż Miejska 986
Pogotowie Ciepłownicze   993
Pogotowie Energetyczne   991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
Pogotowie weterynaryjne  983
Informacja autobusowa (PKS) 9433, 322 17 51
Informacja kolejowa (PKP) 9436
Informacja lotnicza 952
Port Lotniczy – tel. 375 33 55, bilety lotnicze tel. 345 95 96
Informacja medyczna 371 13 21
Pomoc Drogowa     9444
Awaryjne otwieranie zamków      322 45 14
Pogotowie Komputerowe     371 37 37, 603-929026
Mobilne Pogotowie Komputerowe 345 13 45, 602629898
Pomoc dla bezdomnych     9287
Awarie telefonów T.P. S.A. 9393
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego       348 60 50
ZDMiKP całodobowy       582 23 27
Czyszczenie dywanów.     507256200
Przeprawa przez bydgoskie śluzy 056-62-284-27
Informacja o Lekach (PF Cefarm) – tel. 322 62 41
Poczta-Infolinia    0 801 125 125
Informacja Gospodarcza INFOBANK ul. Toruńska 143, tel. (052) 94 34
Kurierzy na rowerach 322 49 80, 0888309379
Centrum Zarządzania Kryzysowego 58 59 888
Centrum Informacji Kulturalnej    585 15 05
Błękinta Linia-Przeciwko Przemocy w Rodzinie 0-801-120002
Biuro Rzecznika Praw Ofiar 0-56 659-13-99
Stowarzyszenie Medar- pomoc ofiarom przemocy 0 800 155 569
Pogotowie garniturowe.    0-602-785 707
Antykoncepcja do 72 h     0-801-10 00 72
Infolinia Urzędu Miasta Bydgoszczy0-800-800 404
WOPR - ul. Chopina 11a, 85-092 Bydgoszcz tel. +48 (0-52) 3462269
Żandarmeria Wojskowa

Miejskie Centrum Informacji Turystycznej – ul. Stary Rynek 15, tel. (052) 348 23 73
http://www.it.byd.pl/turystyka_sciezki.htm, http://www.it.byd.pl/
Centrum Informacji Kulturalnej – Wojewódzki Ośrodek Kultury
ul. Plac Kościeleckich , tel. (052) 585 15 05
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
ul.Gdańska 18, tel.(52) 322-35-89, (52) 322-51-93, (52) 321-93-65 lub tel./fax (52) 322-17-58,
e-mail: szlbrdy@pttk.bydgoszcz.pl., http:// www.pttk.bydgoszcz.pl
Przewodnicy po Bydgoszczy: informacje Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
Rezerwacja i sprzedaż biletów do Teatru: tel.(+48 52) 321 05 30; fax (+48 52) 322 33 14,
e-mail:bilety@teatrpolski.pl
Rezerwacja i sprzedaż biletów do Filharmonii: tel. (052)321-04-67, 321-02-34,
e-mail: musica@musica.pl
Rezerwacja i sprzedaż biletów do Opery:
Dział Promocji i Obsługi Widzów, tel. 325-49-32, 325-49-58, tel/fax 322-59-50,
e-mail: promocja@operanova.bydgoszcz.pl
Kasa biletowa w gmachu Opery, tel. 325-15-55
Repertuar kin: http://www.multikino.pl/index.php/bydgoszcz/repertuar/,
http://www.kinoadria.com.pl/
Punkt Informacji Turystycznej - ul. Plac Zwycięstwa 22/2, Koronowo, tel.(0-52) 3 824 653
e-mail: info-tur@www.koronowo.pl
URZĘDY I INSTYTUCJE
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 349-79-13, fax (052) 349-77-42
 - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, tel. (052) 349-77-80, wojewoda@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, tel. (052) 349-77-82, wicewojewoda@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Dyrektor Generalny Urzędu, tel. (052) 349-77-84, dyrgen@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Rzecznik Prasowy Wojewody, tel. (052) 349-76-54, rzecznik@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Biuro Integracji Europejskiej, tel. (052) 349-77-40, fax (052) 349-77-42, kryzys@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia, tel. (052) 349-73-68, fax (052) 349-73-52
 - Wydział Prawny i Nadzoru, tel. (052) 349-72-72, prawny@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Wydział Finansów i Budżetu, tel. (052) 349-75-51, fax (052) 349-75-59,finanse@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Wydział Administracyjno-Gospodarczy, tel. 349-73-20, fax: 349-73-22
 - Wydział Polityki Społecznej, tel. (052) 349-76-80, fax (052) 349-76-82, społeczny@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, tel. (052) 349-76-79, wkds@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, tel. (052) 349-72-40, fax (052) 349-72-45, obywatel@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych, tel. (052) 349-76-60, fax (052) 349-76-62,
rozwgosp@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, tel. (052) 349-77-50, fax (052) 349-77-52
 - Wydział Środowiska i Rolnictwa, tel. (052) 349-75-00, fax (052) 349-75-07, rolnictwo@uwoj.bydgoszcz.pl
 - Wydział Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej, tel. (052) 349-74-80
 - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, tel. (052) 349-73-90, fax (052) 349-73-92

INSTYTUCJE PODLEGŁE WOJEWODZIE:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel. (0-52) 328-50-10, fax (0-52) 328-50-17
e-mail: rzecznik@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
strona WWW www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
www.bip.kwp.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. (0-52) 34-97-605, fax (0-52) 34-97-645
e-mail: kurator@uwoj.bydgoszcz.pl
strona WWW www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl, strona BIP www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-87-10, fax (0-52) 322-47-26
e-mail: pispar@bydnet.com.pl, strona BIP www.wijhars.uwoj.bydgoszcz.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ul. Cicha 19-27, 85-650 Bydgoszcz
Tel. (0-52) 323-63-60, fax (0-52) 323-63-65
e-mail: nadz-farm@softland.com.pl, strona WWW www.farmacja-bydgoszcz.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
ul. Cieplicka 7, 85-377 Bydgoszcz
tel. (0-52) 360-96-41, fax (0-52) 379-78-28
e-mail: wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl, strona WWW www.piorin.gov.pl/bydgoszcz
strona BIP www.piorin.gov.pl/bydgoszcz/bip
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział
ul. Hetmańska 28 85-039 Bydgoszcz, tel. (052) 322-99-80
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
Tel. (0-52) 582-64-66, fax (0-52) 582-64-69
e-mail: bydgoszcz@pios.gov.pl
strona WWW www.wios.bydgoszcz.pl, strona BIP www.wios.bydgoszcz.pl/bip/

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 10, 85-067 Bydgoszcz
tel. (0-52) 322-18-15, tel. (0-52) 322-18-16, fax (0-52) 322-58-13
e-mail: ihbydgoszcz@wp.pl, strona WWW www.ihbyd.neostrada.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
tel. (0-52) 349-33-45, fax (0-52) 322-13-52
e-mail: bydgoszcz.wiw@neostrada.pl
strona www www.bydgoszczwiw.neostrada.pl, strona BIP www.wiw.uwoj.bydgoszcz.pl
Miejski Inspektorat Weterynarii
ul. Cieplicka 5 85-377 Bydgoszcz, tel. (052) 379-64-00, fax (052) 320-71-36
Zakład Higieny Weterynaryjnej
al. Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz, tel. (052) 322-83-44

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz
tel. (0-52) 584-01-10, fax (0-52) 584-01-13
e-mail: winb@uwoj.bydgoszcz.pl, strona www www.winb.uwoj.bydgoszcz.pl

Państwowa Straż Rybacka Województwa - Kujawsko w Bydgoszczy
85-620 Bydgoszcz, ul. Wyszyńskiego 54
tel. (0-52) 34-13-857, e-mail:straz.rybacka.bydg.@wp.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy
 ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz
tel. (0-52) 346-03-56. fax (0-52) 346-03-56
e-mail: bydgoszcz@kpczp.tpi.pl, www.kpczp.tpi.pl

Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
tel. (0-52) 34-97-700, fax (0-52) 32-86-530
e-mail: woitbd@uwoj.bydgoszcz.pl, strona www woitbd.uwoj.bydgoszcz.pl

Zakład Obsługi Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 34-97-313, fax 34-97-294
e-mail: zokpuw@uwoj.bydgoszcz.pl

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Konarskiego 1 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 349-74-71, fax (052) 349-74-75

Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu Delegatura
ul. Jezuicka 2 85-102 Bydgoszcz, tel. (052) 322-49-98, fax (052) 322-44-17
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Delegatura
Zamiejscowa
ul. Konarskiego 1-3 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 322-78-87, fax (052) 322-14-05

INSTYTUCJE PODLEGŁE MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54, 85-620 Bydgoszcz
telefon: 0-52 325-88-03
strona www: http://www.word.bydgoszcz.pl, email:word@word.bydgoszcz.plbok@word.bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz
telefon: 0-52 37-05-713
strona www: http://www.zdw-bydgoszcz.com.pl, e-mail: zdw.byd@zdw-bydgoszcz.com.pl

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz
telefon: 0-52 322-60-17
strona www: http://www.biurogeodezji.bydgoszcz.pl

URZĘDY ADMINISTRACJI TERENOWEJ
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, tel. (052) 328-89-13, fax (052) 322-39-56
www.bydgoszcz.pl

Starostwo Powiatowe
ul. Konarskiego 1/3 85-066 Bydgoszcz, tel. (052) 349 74 50

URZĘDY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Toruńska 147 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 360-43-00, fax (052) 360-43-41

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Oddział Zamiejscowy
ul. Paderewskiego 26 85-075 Bydgoszcz, tel. (052) 321-32-32, fax (052) 321-32-42

URZĘDY CELNE
Urząd Celny - ul. Daleka 9 85-152 Bydgoszcz, tel. (052) 320-58-00, fax (052) 320-58-50

Urząd Celny w Bydgoszczy Oddział Celny I
ul. Deszczowa 65 85-467 Bydgoszcz, tel. (052) 347-78-00 fax (052) 347-78-50

Urząd Celny w Bydgoszczy Oddział Celny II
ul. Toruńska 147 85-880 Bydgoszcz, tel. (052) 345-36-91 fax (052) 345-38-17

URZĘDY SKARBOWE
Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Świętej Trójcy 35 85-224 Bydgoszcz, tel. (052) 376-82-10, fax (052) 376-82-23

Izba Skarbowa - ul. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 322-40-35, fax (052) 321-28-21
Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Marcinkowskiego 7 85-056 Bydgoszcz, tel. (052) 325-61-61, fax (052) 322-99-60

I Urząd Skarbowy
ul. Fordońska 77 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 584-82-86, fax (052) 584-82-94

II Urząd Skarbowy
ul. Wojska Polskiego 20b 85-822 Bydgoszcz, tel. (052) 363-33-66, fax (052) 372-79-52

III Urząd Skarbowy
ul. Rejtana 5 85-032 Bydgoszcz, tel. (052) 345-68-84, fax (052) 345-68-69

SĄD I PROKURATURA
Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy
ul. Jana Kazimierza 5 85-035 Bydgoszcz, tel. (052) 376-24-19, fax (052) 376-24-62

Sąd Okręgowy
ul. Wały Jagiellońskie 2 85-128 Bydgoszcz, tel. (052) 325-31-00, fax (052) 321-31-01
-V Wydział penitencjarny - ul. Wały Jagiellońskie 2, tel. (052) 325-31-43
-VI Wydział Pracy - ul. Toruńska 64a, tel. (052) 326-27-18
-VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych - ul. Toruńska 64a, tel. (052) 326-27-00
-Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny - ul. Piotrowskiego 7/9, tel. (052) 322-49-45

Sąd Rejonowy - ul. Wały Jagiellońskie 4 85-128 Bydgoszcz, tel. (052) 325-31-00, fax (052) 348-66-
88
-Wydział Pracy - ul. Toruńska 64a, tel. (052) 326-27-25
-V Wydział Rodzinny i Nieletnich - ul. Grudziądzka 45, tel. (052) 325-33-73
-VI Wydział Rodzinny i Nieletnich - ul. Grudziądzka 45, tel. (052) 325-33-86
-VIII Wydział Gospodarczy - ul. Grudziądzka 45, tel. (052) 325-33-99
-IX Wydział Gospodarczy - ul. Grudziądzka 45, tel. (052) 325-34-11

Stały Polubowny Sąd Konsumencki
ul. Jagiellońska 10 85-020 Bydgoszcz, tel. (052) 322-18-15, fax (052) 322-58-13

Prokuratura Okręgowa
ul. Farna 6 85-101 Bydgoszcz, tel. (052) 347-75-00, fax (052) 322-45-22
ul. Zamojskiego 16 85-778 Bydgoszcz, tel. (052) 345-71-21, fax (052) 345-71-21

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe
ul. Nowy Rynek 10 85-131 Bydgoszcz, tel. (052) 373-00-41, fax (052) 373-16-59

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ
ul. Przyrzecze 2-4 85-102 Bydgoszcz, tel. (052) 347-75-00, fax (052) 347-75-77

Sąd Rejonowy. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -
ul. Toruńska 64a, tel. (052) 326-27-36

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZUS Inspektorat - ul. Andersena 6, el. (052) 341-84-00, fax (052) 346-30-87

ZUS Oddział - ul.Świętej Trójcy 33, tel. (052) 341-83-00, fax (052) 321-04-36
Krus Oddział Regionalny - ul.Wyczółkowskiego 22, tel. (052) 341-52-61, fax (052) 341-57-81

INNE URZĘDY I INSTYTUCJE
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie Delegatura
ul. Ogińskiego 28, 85-092 Bydgoszcz, tel. (052) 375-61-08, fax (052) 341-62-27

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz, tel. (052) 349-37-73, fax (052) 349-37-98

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy
ul. Kasztanowa 57 85-605 Bydgoszcz, tel. (052) 584-92-92, fax (052) 584-15-03

Archiwum Państwowe
ul. Dworcowa 65 85-009 Bydgoszcz, tel. (052) 322-96-76, fax (052) 322-35-11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Regionalny
ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 342-13-61, fax (052) 342-27-31

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon
ul. Nowotoruńska 31 85-839 Bydgoszcz, tel. (052) 361-93-33, fax (052) 362-01-50

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura
ul. Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 349-35-00, fax (052) 349-34-95

Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym Punkt Informacyjny
ul. Wały Jagiellońskie 2 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 325-31-74, fax (052) 321-31-01

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Jagiellońska 9 85-067 Bydgoszcz, tel. (052) 349-31-50, fax (052) 349-31-50 w. 28

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Oddział Rejonowy
ul. Paderewskiego 26 85-075 Bydgoszcz, tel. (052) 322-70-99, fax (052) 322-48-75

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie Delegatura
al. Ossolińskich 7 85-950 Bydgoszcz, tel. (052) 321-47-70, fax (052) 321-47-60

Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie Delegatura
ul. Grudziądzka

Obwodowy Urząd Miar
ul. Jagiellońska 10 85-067 Bydgoszcz, tel. (052) 322-83-48, fax (052) 322-83-48

Okręgowy Urząd Miar
ul. Królowej Jadwigi 25 85-959 Bydgoszcz, tel. (052) 322-06-06, fax (052) 322-04-26

Obwodowy Urząd Probierczy
ul. Zygmunta Augusta 16 85-082 Bydgoszcz, tel. (052) 322-98-96,
fax (052) 584-01-33

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
pl. Piastowski 4a 85-012 Bydgoszcz, tel. (052) 321-40-04, fax (052) 321-42-40
http://www.oip.pl/bydgoszcz/

Polski Komitet Pomocy Społecznej Wojewódzki Zarząd Kujawsko-Pomorski
ul. Zygmunta Augusta 2a 85-082 Bydgoszcz, tel. (052) 322-61-47, fax (052) 322-61-47

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
ul. Gdańska 10 85-006 Bydgoszcz, tel. (052) 321-61-61, fax (052) 322-79-19

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej
ul. Gdańska 5 (I piętro, wejście w oficynie od ulicy Drukarskiej); 85-005 Bydgoszcz
tel.: (0048-52) 321 18 92, fax: (0048-52) 321 18 90

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Inspektorat
ul. Marcinkowskiego 1 85-056 Bydgoszcz, tel. (052) 322-59-02, fax (052) 322-37-66

Urząd Dozoru Technicznego Oddział Regionalny
ul. Chodkiewicza 20 85-064 Bydgoszcz, tel. (052) 320-92-02, fax (052) 322-23-45

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura
ul. Jagiellońska 34 85-097 Bydgoszcz, tel. (052) 345-56-44, fax (052) 345-56-17

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy
ul. Wojska Polskiego 23 85-825 Bydgoszcz, tel. (052) 363-04-47, fax (052) 361-36-40

Urząd Statystyczny – oddział regionalny
ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz, tel. (052) 366-93-90, fax (052) 366-93-56

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. Konarskiego 1-3 85-020
Bydgoszcz, tel. (052) 349-74-78, fax (052) 349-74-49

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
ul. Fordońska 120 85-739 Bydgoszcz, sekr. tel. (052) 582-23-23, fax (052) 342-89-79

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
al. Mickiewicza 15, ul. Słowackiego 3, ul. Warszawska 10
telefon (052) 94-88, 325-27-00, fax: (052) 325-27-09
e-mail: oddzial.bydgoszcz@nfz-bydgoszcz.pl, rzecznik@nfz-bydgoszcz.pl
http://213.25.95.100/

Bydgoska Izba Lekarska
ul. Powstańców Warszawy 11 85-681 Bydgoszcz, tel. (052) 346-00-84,
fax (052) 328-76-10 w. 55, http://www.bil.org.pl/, email: bil@bil.org.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Bohaterów Westerplatte 4a 85-827 Bydgoszcz, tel. (052) 372-68-78, fax (052) 372-79-04
email: izba@oipip.bydgoszcz.pl,

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska
ul. Kościuszki 15a/26 85-079 Bydgoszcz, tel. (052) 349-34-73, fax (052) 349-34-73
email: pkoia@tl.plURL, www.bip.bydgoszcz.oia.org.pl
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Ul. Garbary 2 85-229 Bydgoszcz
tel./fax:(0-52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz
e-mail: kup@piib.org.pl, www.kup.piib.org.pl

Urząd Żeglugi Śródlądowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


INSTYTUCJE WOJSKOWE
(w opracowaniu)
Pomorski Okręg Wojskowy – obejmuje centralną i północną Polskę

Wojskowy Sąd Garnizonowy - ul. gen. Dwernickiego 1, tel. (052) 378-35-04

Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO – jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej, obecnie w
stadium organizacji. W związku z rozbudową centrum w Bydgoszczy planowane są inwestycje
NATO-wskie rzędu 250 mln zł.


URZĘDY GMIN PODBYDGOSKICH
Wszystkie gminy powiatu graniczą z obszarem administracyjnym Bydgoszczy.

Urząd Gminy BIAŁE BŁOTA – 5 km od centrum Bydgoszczy
ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
tel. (052) 349 44 02, fax (052) 349 42 48
www.bialeblota.pl, e-mail:bialeblota@bialeblota.pl, sekretariat@bialeblota.pl
Ludność: 12,0 tyś. osób

Urząd Gminy OSIELSKO – 7 km od centrum Bydgoszczy
ul. Szosa Gdańska 55A, 86 - 031 Osielsko
tel. (052) 381 31 20, fax (052) 3813196
www.osielsko.pl, e-mail: wybory@osielsko.lo.pl
Ludność: 7,5 tyś. osób

Urząd Gminy DOBRCZ - 12 km od centrum Bydgoszczy
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz
tel. (052) 364 80 10, fax (052) 381 89 14
www.dobrcz.pl, e-mail: dobrcz@dobrcz.pl
Ludność: 8,9 tyś. osób

Urząd Gminy SICIENKO - 18 km od centrum Bydgoszczy
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
tel. (052) 587 04 00, fax (052) 587 04 07
www.sicienko.pl, e-mail: gmina@sicienko.pl
Ludność: 8,7 tyś. osób
Urząd Gminy NOWA WIES WIELKA – 20 km od centrum Bydgoszczy
Ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wies Wielka
tel./fax: (052) 381 24 86
www.nowawieswielka.pl, e-mail: ug@nowawieswielka.pl
Ludność: 7,7 tyś. osób

Urząd Miasta i Gminy SOLEC KUJAWSKI - 20 km od centrum Bydgoszczy
Ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
tel. (052) 387 12 25, fax (052) 387 12 53
www.soleckujawski.pl, e-mail: solec@cps.pl
Ludność: 15,9 tyś. osób

Urząd Gminy DĄBROWA CHEŁMIŃSKA - 25 km od centrum Bydgoszczy
ul. Bydgoska 2186-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. (052) 381 60 05, fax: (052) 381 62 90
e-mail: ug@moja-poczta.com.pl
Ludność: 6,9 tyś. osób

Urząd Miasta i Gminy KORONOWO - 25 km od centrum Bydgoszczy
Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. (052) 382 22 31, fax. (052) 382 22 71
www.koronowo.pl, e-mail: sekretariat@koronowo.pl
Ludność: 23,0 tyś. osób


CHARAKTERYSTYKA PODBYDGOSKICH GMIN
                            Powiat bydgoski ziemski składa się z 8 gmin
                            graniczących z obszarem administracyjnym
                            Bydgoszczy. Jest więc powiatem typowo podmiejskim,
                            którego mieszkańcy w szerokim zakresie korzystają z
                            potencjału miasta Bydgoszczy, natomiast w
                            niewielkim stopniu utrzymują się z rolnictwa.
                            Ludność powiatu to 91 tyś. osób, rosnąca dynamicznie
                            od początku lat 90-tych. Od 1995, w ciągu 7 lat
                            ludność powiatu zwiększyła się o 10%, a najbliższe
                            centrum Bydgoszczy gminy Osielsko i Białe Błota o
                            30%. Powiat posiada dobre warunki do rozwoju
                            turystyki, zalesienie sięga 50%, sporo jest jezior i
                            atrakcji krajobrazowych. 38% powierzchni powiatu to
                            strefy przyrodniczo chronione, a 8% - parki
                            krajobrazowe i rezerwaty. Liczne są ośrodki
                            wypoczynkowe, rozwinięta baza gastronomiczna i
                            hotelowa. W sezonie ośrodki wypoczynkowe goszczą
                            wielu turystów z innych regionów kraju. Powiat
                            bydgoski notuje najlepsze spośród powiatów
                            ziemskich w regionie wskaźniki gospodarcze:
                            najniższe bezrobocie (niższe niż w niektórych średnich
                            miastach regionu), najwyższy wskaźnik aktywności
zawodowej ludności, największa liczba firm, największa liczba spółek z kapitałem zagranicznym i eksporterów,
najwyższa w regionie liczba nowych mieszkań. Tylko 4% mieszkańców powiatu utrzymuje się z rolnictwa co
wynika z rozwoju lokalnego przemysłu i usług oraz niezbyt korzystnych warunków naturalnych dla rolnictwa
(niska jakość gleb, silne zalesienie).
Białe Błota
Gmina Białe Błota leży w bezpośrednim sąsiedztwie Bydgoszczy. Odległość do centrum miasta jest mniejsza,
niż z wielu bydgoskich dzielnic. Z tego powodu gmina notuje dynamiczny rozwój. Wiele wskaźników
statystycznych, jakie charakteryzują gminę jest typowe dla ludności miejskiej. Można więc stwierdzić, że Białe
Błota to jakby dzielnica Bydgoszczy nie włączona administracyjnie w organizm miejski. W gminie buduje
domy i osiedla się sporo bydgoszczan – od 1995 3 tyś. osób.
Oprócz bliskości miasta przyciaga ich również otoczenie przyrodnicze sprzyjające wypoczynkowi, m.in.
wysokie zalesienie. W gminie wskaźniki gospodarcze są lepsze niż w mieście Bydgoszczy, jest sporo terenów
pod inwestycje przemysłowe i rzemieślnicze, co ma przełożenie na dużą liczbę inwestorów. Gmina od 2001
należy do Złotej Setki gmin w Polsce.

Osielsko
Gmina Osielsko podobnie jak Białe Błota leży w bezpośrednim sąsiedztwie Bydgoszczy. Odległość do centrum
jest niewielka, a skomunikowanie bardzo dobre. To przekłada się na wysoką dynamikę przyrostu mieszkańców i
spore zainwestowanie. Co więcej tereny gminy leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Leśnego Parku Kultury i
Wypoczynku i Parku Krajobrazowego Dolnej Wisły. W ostatnich latach gmina jest najatrakcyjniejszym
miejscem osiedlania się bydgoszczan. W podbydgoskich miejscowościach Niemcz, Żołędowo, Maksymilinowo,
Osielsko, Jarużyn jak grzyby po deszczu powstają osiedla willowe. Wskaźniki statystyczne, jakie
charakteryzują gminę są typowe dla ludności miejskiej. Liczba firm na mieszkańca i bezrobocie są takie same
jak w Bydgoszczy. Natomiast dochody budżetu na mieszkańca są największe w powiecie i większe niż w
mieście Bydgoszczy. Z rolnictwa utrzymuje się zaledwie 2% ludności Gmina od 2000 należy do Złotej Setki
gmin w Polsce, corocznie zajmując najwyższą pozycję spośród gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowa Wieś Wielka
Gmina Nowa Wieś Wielka ma charakter typowo podmiejski. Z rolnictwa utrzymuje się zaledwie 2%
mieszkańców. Wysoka jest aktywność gospodarcza, dobrze rozwinięty drobny przemysł i rzemiosło.
Gmina należy do najbardziej zalesionych w województwie.63% jej powierzchni stanowią lasy, prawie 70%
obszaru gminy objęte jest ochroną, stanowiącą gwarancję wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.
Głównymi ośrodkami są miejscowości Nowa Wieś Wielka i podbydgoska Brzoza.
Gmina notuje wysoką dynamikę osiedleńczą – od 1995 wzrost liczby ludności 17%.
Na terenie gminy znajduje się rozległe Jezioro Jezuickie najbliższe Bydgoszczy, zagospodarowane turystycznie
z plażami, ośrodkami wypoczynkowymi, campingami, punktami gastronomicznymi.

Sicienko
Gmina Sicienko ma charakter rolniczy. 70% powierzchni gminy to grunty rolne. Jedynie tereny graniczące z
Bydgoszczą mają charakter przedmieść, gdzie osiedlają się bydgoszczanie.
Mimo rolniczego charakteru gminy, od 1995 r. liczba ludności wzrosła o 15%. O atrakcyjności gminy decydują
m.in. dobre warunki przyrodnicze – czyste środowisko, malownicze jeziora, kompleksy leśne, malowniczo
pofałdowane tereny morenowe, brak uciążliwych zakładów przemysłowych. Na terene gminy znajduje się sporo
kompleksów działek rekreacyjnych (nad jeziorami), gdzie w sezonie wypoczywają bydgoszczanie.

Dobrcz
Gmina Dobrcz jest zarazem gminą podmiejska i rolniczą. Aż 80% powierzchni gminy to grunty rolne, a
zarazem 46% powierzchni leży na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły.
Gmina jest umiarowanie atrakcyjna osiedleńczo. Od 1995 r. liczba ludności wzrosła o 5%.
Wzdłuż drogi nr 5 Gdańsk-Bydgoszcz znajduje się strefa wyższej aktywności handlowo-usługowej.
Na terenie gminy znajduje się Jezioro Borówno bliskie Bydgoszczy, zagospodarowane turystycznie z kilkoma
plażami, campingami, punktami gastronomicznymi.
Miejscowości położone wzdłuż Doliny Wisły słyną z dobrze rozwiniętego sadownictwa, które ma
wielowiekowe tradycje. W Strzelcach, Włókach, Trzęsaczu i innych miejscowościach produkuje się regionalne
„Powidła Strzeleckie”.

Dąbrowa Chełmińska
Gmina Dąbrowa Chełmińska leży po prawej stronie Wisły zajmując bardzo cenne przyrodniczo tereny. Gmina
ma charakter rolniczo – usługowy. Znana jest powszechnie marka wody mineralnej „Ostromecko”
pozyskiwanej z miejscowego żródła „Maria” od XIX w.
Gmina jest umiarowanie atrakcyjna osiedleńczo. Od 1995 r. liczba ludności wzrosła o 4%.
Wzrastają podbydgoskie miejscowości: Strzyżawa i Ostromecko, natomiast mniej atrakcyjne są rolnicze
miejscowości położone na północy gminy oddalone od aglomeracji miejskiej.
Bogactwem krajobrazowym i przyrodniczym są kompleksy leśne stanowiące 45% ogólnej powierzchni.75%
obszaru zajmują strefy chronionego krajobrazu związane z rezerwatami nadwiślańskimi. W Ostromecku
znajduje się Zespół Pałacowo-Parkowy, który jest jednym z centrów kulturalnych Bydgoszczy.

Solec Kujawski
Solec Kujawski to średniowieczne miasto położone nad Wisłą, w odległości 6 km od granic Bydgoszczy.
Tereny na południe miasta porasta Puszcza Bydgoska. Aż 75% powierzchni miasta i gminy zajmują lasy, 63%
obszary to strefa chronionego krajobrazu.
Solec Kujawski jest ważnym ośrodkiem gospodarczym wzmacniającym potencjał aglomeracji bydgoskiej.
Posiada Park Przemysłowy (36 ha), Centrum Wystawiennicze, rozwiniętą infrastrukturę sportową m.in. halę
widowiskowo-sportową z hotelem oraz Krajowe Centrum Nadawcze Polskiego Radia promujące Solec w całej
Polsce. Sporo jest przedsiębiorstw przemysłowych.
Od 1995 r. liczba ludności gminy wzrosła o 3%. Zaplecze wypoczynkowe stanowi Puszcza Bydgoska i tereny
nadwiślańskie.

Koronowo
Miasto i gmina Koronowo stanowi powiatowe centrum usługowo-turystyczne.
Koronowo jest średniowiecznym miastem z zabytkami wartymi zwiedzenia oraz pięknie położonym w dolinie
Brdy nad Zalewem Koronowskim. Dosyć duża odległość miasta i gminy od granic Bydgoszczy (w porównaniu
do innych gmin powiatu) sprawia, że nie osiedla się tam wielu bydgoszczan. Od 1995 r. nastapił wzrost liczby
ludności o 1%. Natomiast stanowi centrum turystyczno-wypoczynkowe dla powiatu, województwa, a nawet
przyciągające turystów z innych części Polski. Na terenie gminy – nad Zalewem Koronowskim i jeziorami
rynny byszewskiej znajduje się wiele kompleksów działek rekreacyjnych użytkowanych przez bydgoszczan.
Zalew Koronowski stanowi rozległy akwen wodny o czystej wodzie, bardzo rozczłonkowany, z wieloma
zatokami o powierzchni 1560 ha, który powstał po spiętrzeniu wód rzeki Brdy. Uznawany jest za najbardziej
atrakcyjny rekreacyjnie akwen na południowym skraju polskich pojezierzy, szczególnie atrakcyjny dla żeglarzy,
kajakarzy z wieloma kąpieliskami. Akwen okalają rozległe lasy, które na północy łączą się z Borami
Tucholskimi. Wokół zbiornika rozmieszczona jest większa część powiatowej bazy turystycznej. W Pieczyskach,
Romanowie, Samociążku, Sokole Kuźnicy, Tuszynach i innych miejscowościach wypoczywać można w
licznych całorocznych ośrodkach wypoczynku oferujących poza noclegami i wyżywieniem wypożyczalnie
sprzętu turystycznego.
Oprócz turystyki w gminie rozwinięte jest rolnictwo i przemysł szczególnie z branży spożywczej (m.in. firmy
Stovit, Mondi Polska).

Oprócz gmin powiatu bydgoskiego do bezpośredniego otoczenia Bydgoszczy można zaliczyć jeszcze gminy
miejsko-wiejskie Szubin i Łabiszyn. Odległości tych miast od centrum Bydgoszczy są takie same jak
Koronowa. Wpływ aglomeracji Bydgoszczy wyraża się dla wspomnianych gmin w lepszych niż przeciętne
wskaźnikach migracji, aktywności gospodarczej, bezrobocia, dochodów własnych, liczbie nowych mieszkań.

ODLEGŁOŚCI
do Poznania – 122 km
do Trójmiasta – 158 km
do Warszawy – 245 km
do Berlina – 380 km
do Krakowa – 392 km
do granicy z Niemcami – 262 km (Kołbaskowo), 280 km (Świecko)
do Skandynawii (prom w Świnoujściu) – 283 km
do granicy z obwodem kaliningradzkim – 199 km (Gronowo)
do granicy południowej – 327 km (Lubawka), 431 km (Cieszyn)
do granicy wschodniej – 417 km (Bobrowniki), 424 km (Terespol)
na wybrzeże (Ustka, Krynica Morska) – 195 km
na wybrzeże zachodnie (Rewal) – 256 km
na Warmię (Olsztyn) – 190 km
na Mazury (Mikołajki) – 266 km
na Suwalszczyznę (Suwałki) – 370 km
w Sudety (Karpacz) – 333 km
w Beskid Żywiecki (Żywiec) – 442 km
w Tatry (Zakopane) – 490 km
w Beskid Niski (Krynica) – 496 km
w Bieszczady (Ustrzyki Dolne) – 571 km

Odległości liczone od centrum Bydgoszczy do centrum miast – w nawiasach podano liczbę
mieszkańców w tyś.
Solec Kujawski (14,9) - 15 km; Koronowo (10,8) – 22 km; Szubin (9,4) – 23 km; Łabiszyn (4,4) –
27 km; Nakło (19,6) – 29 km; Mrocza (4,2) – 37 km; Barcin (7,9) – 38 km; Kcynia (4,7) – 43 km;
Żnin (14,1) – 43 km; Pakość (5,8) – 43 km; Chełmno (20,6) – 43 km; INOWROCŁAW (77,9) – 44
km; Świecie (25,8) – 44 km; Gniewkowo (7,3) – 45 km; TORUŃ (208,9) – 47 km; Chełmża (15,2) –
48 km; Janikowo (9,1) – 51 km; Więcbork (5,8) – 53 km; Sępólno Kraj. (9,2) – 56 km; Tuchola (13,9)
– 58 km; Kruszwica (9,4) – 59 km; Strzelno (6,1) – 63 km; Janowiec Wlkp (4,2) – 63 km; Mogilno
(12,6) – 64 km; GRUDZIĄDZ (100,2) – 65 km; Kamień Kraj. (2,3) – 67 km; Aleksandrów Kuj.
(12,4) – 67 km; Kowalewo Pom. (4,1) – 68 km; Ciechocinek (10,9) – 69 km; Radziejów (5,8) - 77
km; Wąbrzeźno (14,0) – 78 km; Golub-Dobrzyń (13,1) – 80 km; Chojnice – 80 km; GNIEZNO
(76,4) – 80 km; Czersk – 81 km; Nowe (6,3) – 81 km; Radzyń Chełm. (2,0) – 81 km; Piotrków Kuj.
(4,3) – 83 km; PIŁA (80,0) – 89 km; Łasin (3,3) – 90 km; Brześć Kuj. (4,6) – 96 km;
WŁOCŁAWEK (122,3) – 99 km; Brodnica (27,3) – 108 km; KONIN (82,1) – 113 km; POZNAŃ
(577,1) – 122 km; PŁOCK (128,2) – 143 km; ELBLĄG (128,0) – 156 km; GDAŃSK (461,6) – 158
km; KALISZ (109,4) – 167 km; GDYNIA (253,5) – 174 km; SŁUPSK (99,5) – 180 km; KOSZALIN
(108,5) – 187 km; OLSZTYN (172,5) – 190 km; Krynica Morska – 194 km; Ustka – 198 km; ŁÓDŹ
(785,1) – 204 km; KOŁOBRZEG – 227 km; WROCŁAW (639,2) – 245 km; WARSZAWA (1688,2)
– 245 km; SZCZECIN (415,1) – 255 km; KATOWICE (322,2) – 373 km

MEDIA
TELEWIZJA
Telewizja Polska SA w Warszawie Oddział w Bydgoszczy
ul. Kujawska 7 85-031 Bydgoszcz
tel. (052) 375-75-00, fax (052) 375-76-40
e-mail: sekretariat@byd.tvp.pl, internet: www.byd.tvp.pl
Obejmuje zasięgiem całe województwo kuajawsko-pomorskie oraz ościenne powiaty sąsiednich
województw

ROZGŁOŚNIE RADIOWE
Polskie Radio Pomorza i Kujaw SA Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
ul. Gdańska 48-50 85-006 Bydgoszcz
tel. (052)345-50-90, fax (052)345-60-13
e-mail: radio@radiopik.bydgoszcz.pl, internet: www.radiopik.bydgoszcz.pl
Obejmuje zasięgiem całe województwo kuajawsko-pomorskie oraz ościenne powiaty sąsiednich
województw

Radio Elita
ul. Piękna 15 85-303 Bydgoszcz
tel. (052)581-15-55, fax (052)581-15-59
e-mail: radioelita@radioelita.com.pl, internet: www.radioelita.com.pl
Radio Eska Bydgoszcz
al. Mickiewicza 1/4 85-071 Bydgoszcz
tel./fax (052) 322 50 28, tel. (052) 584 06 57/58
e-mail: reklama.bg@eska.pl, internet: www.eska.bydgoszcz.pl

Radio Plus
Al. Jana Pawła II 117 85-152 Bydgoszcz
centrala 0 52 370 46 20, redakcja 0 52 370 46 14
e-maile: redakcja@plusbydgoszcz.pl, reklama@plusbydgoszcz.pl, promocja@plusbydgoszcz.pl
internet:http://www.plusbydgoszcz.pl

Radio Blue FM
ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz
tel. (052) 345 65 65, tel/fax (052)349 33 99
e-mail:radio@pomoze.com.pl

Radio RMF FM Oddział Bydgoszcz
ul. Pod Blankami 1 85-034 Bydgoszcz
tel./fax (052)tel/fax 346-30-96, tel (052)346 30 97
e-mail: bydgoszcz@rmf.fm

Bydgoskie Radio Internetowe BestStacja
tel.: +48 508 669 390; GG: 3678169 ; ICQ: 270274227
http://www.beststacja.net.pl, e-mail:biuro@beststacja.net.pl

Radio Św. Wojciech
Al. Jana Pawła II 117 85-152 Bydgoszcz

Radio GRA – oddział Bydgoszcz
www.gra.pl


GAZETY I CZASOPISMA
Gazeta Wyborcza Gazeta w Bydgoszczy
ul. Gdańska 27 85-005 Bydgoszcz
tel. (052) 347-70-83, fax (052) 347-70-80
e-mail: redakcja@bydg.gazeta.pl, internet: www.gazeta.pl/bydgoszcz
Nakład krajowy w 2003 r. : 542 tyś.
Lokalna „Gazeta w Bydgoszczy” obejmuje podegion bydgoski czyli ok. połowę terytorium
województwa kujawsko-pomorskiego.

Gazeta bezpłatna „Gazeta Wyborcza. Tydzień w Bydgoszczy” – nakład 15 tyś.

Gazeta Pomorska
ul. Zamojskiego 2 85-058 Bydgoszcz
tel. (052)326-31-00, fax (052)322-15-42
e-mail: gp.redakcja@gpmedia.pl, internet: www.gazetapomorska.pl
Gazeta regionalna województwa kujawsko-pomorskiego i powiatów ościennych województw (m.in.
Chojnice z Pomorskiego, Trzemeszno z Wielkopolskiego, Nowe Miasto Lubawskie z Warmińsko-
mazurskiego) – nakład 116 tyś.

Express Bydgoski
ul. Warszawska 13 85-058 Bydgoszcz
tel. (052) 326-07-00, fax (052)322-33-89
e-mail: redakcja@express.bydgoski.pl
www.naszemiasto.bydgoszcz.pl
Dziennik miejski i regionalny podregionu bydgoskiego – nakład 38 tyś.

Gazeta Metro – bezpłatna gazeta miejska w Bydgoszczy obejmująca 10 największych miast Polski

Akant. Miesięcznik Literacki
ul. Niedźwiedzia 7/7 , 85-105 Bydgoszcz
tel. (052) 321-33-71, fax (052) 371-40-90
e-mail: akant@telvinet.pl, internet: www.akant.telvinet.pl

Bydgoski Informator Kulturalny
ul. Batorego 1/3 , 85-104 Bydgoszcz
tel/fax (052) 322-87-15
http://www.mok.bydgoszcz.pl

Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze
ul. Ikara 12 85-314 Bydgoszcz
tel. (052) 378-66-66, fax (052) 373-27-18
e-mail: wok@cps.pl, internet: www.wok.bydgoszcz.pl/kwartalnik

Promocje Pomorskie
ul. Sielanka 6 85-073 Bydgoszcz
tel./fax (052)349-35-23

Pod Wiatr. Czasopismo młodzieżowe.
skr. pocztowa 4049, 85-099 Bydgoszcz 23
tel. (052) 342-93-10
e-mail: wiatr@byd.top.pl, http://www.uq.net.au/~zzwfrenk/podw.htm

Świat Gier Komputerowych
e-mail:sgk@sgk.com.pl
internet: www.sgk.com.pl

Cybermycha
e-mail: redakcja@cybermycha.pl
internet: www.cybermycha.pl

SFera
e-mail: redakcja@sfera-online.pl
internet: www.sfera-online.pl

Biuletyn "Primum non nocere"
tel. 346-87-05, primum@bil.org.pl

Posłaniec Ducha Świętego
Al. Jana Pawła II 117; 85–152 Bydgoszcz 43; skr. poczt.77
tel.: (+48 52) 372 59 01, fax. (+48 52) 371 95 98
e-mail: redakcja@poslaniec.pl, http://www.poslaniec.pl/
Biuletyn Informacyjny ATR

Wiadomości Diecezji Bydgoskiej

Anonse – oddział regionalny w Bydgoszczy

Przewodnik Katolicki Diecezji Bydgoskiej

oraz...
kilkadziesiąt lokalnych czasopism parafialnych, firmowych, branżowych i lokalnych gazetek
reklamowych


MEDIA INTERNETOWE (niektóre)
Bydgoski Portal Internetowy
http://www.bydgoszcz.com

InfoBydgoszcz
http://www.info.bydgoszcz.pl

Bydzia.pl
http://www.bydzia.pl

Portal Bydgoszcz
http://www.bydgo.pl

Fordoński Portal Informacyjny
http://www.fordon.pl

Rada Osiedla Stary Fordon
http://www.staryfordon.prv.pl

twoje-miasto.pl Bydgoszcz
http://www.bydgoszcz.twoje-miasto.pl

Bydgoski Portal Studencki
http://www.student.bydgoszcz.pl/

Bydgoszcz on-line
http://bydgoszcz.eurocity.pl

Wirtualna Bydgoszcz
http://www.wirtualna.bydgoszcz.com/php/index_adv.php

Internetowy serwis „Zbliżeń” TV3 w Bydgoszczy
http://wiadomosci.tvp.com.pl/bydgoszcz/6,200212122068.strona

Medyczna Bydgoszcz
http://www.zdrowie.bydgoszcz.pl/main/index.php


UCZELNIE WYŻSZE
UCZELNIE PAŃSTWOWE
1. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego,
ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz
sekretariat Rektora: 341 35 33
e-mail: rektor@ab-byd.edu.pl
internet: http://www.ab-byd.edu.pl
(052) 340 16 03 Centrala
(052) 341 35 33 Rektor
(052) 341 18 61 Dział kadr i szkolenia
(052) 341 47 72 Dział dydaktyki
(052) 341 47 73 Dział nauki i współpracy z zagranicą
(052) 341 09 54 Biblioteka Główna
(052) 341 60 81 Wydział Pedagogiczny
(052) 340 07 45 Katedra Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej
(052) 631 22 01 Instytut Psychologii, centrala Staffa 1
(052) 322 98 39 Wydział Humanistyczny Jagiellońska 11
(052) 322 03 55 Dziekan
(052) 322 13 96 Dziekanat
(052) 345 22 05 Instytut Prawa i Administracji, centrala
(052) 342 41 48 Instytut Nauk Politycznych Przemysłowa 34
(052) 342 42 34 Instytut Historii Przemysłowa 34
(052) 341 17 97 Instytut Filologii Rosyjskiej i Lingwistyki Stosowanej Grabowa 2
(052) 340 19 78 Instytut Techniki
(052) 341 32 86 Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Chodkiewicza 51
(052) 322 25 96 Instytut Matematyki pl. Weyssenhoffa 11
(052) 327 71 45 Kategra Geografii Mińska 15
Liczba studentów: ok. 20 000. Główne kierunki kształcenia: administracja, pedagogika, biologia,
fizyka, geografia, historia, lieraturoznawstwo, językoznawstwo, IT, matematyka, nauki polityczne,
psychologia.
W rankingu uczelni pedagogicznych: 2 miejsce
Docelowo Uniwersytet pełnoprofilowy lub pedagogiczny

2. Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
ul. Ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz
sekretariat Rektora: 373 14 50
internet: http://www.atr.bydgoszcz.pl
(0-52) 373 14 50 Rektor
(0-52) 379 04 10 Dział nauki
(0-52) 373 27 06 Dział spraw studenckich i dydaktycznych
(0-52) 343 85 00 Wydział Budownictwa al. Kaliskiego 7
(0-52) 322 12 64 Wydział Mechaniczny al. Kaliskiego 7
(0-52) 379 10 03 Wydział Rolniczy Bernardyńska 6/8
(0-52) 379 29 00 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Seminaryjna 3
(0-52) 340 80 45 Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki al. Kaliskiego 7
(0-52) 322 12 41 Wydział Zootechniczny Mazowiecka
(0-52) 340 86 50 Instytut Matematyki i Fizyki al. Kaliskiego
(0-52) 340 84 88 Instytut Nauk Humanistycznych
(0-52) 340 84 55 Studium Języków Obcych
(0-52) 373 23 14 Studium Wychowania Fizycznego
(0-52) 373 48 38 Wydział Rolniczy Seminaryjna 5
Liczba studentów: ok. 10 000. Główne kierunki kształcenia: biotechnologia, elektronika i
telekomunikacja, inżynieria elektroniczna, fizyka, IT, budownictwo, mechanika maszyn, inżynieria
środowiska, rolnictwo, chemia, zootechnika, hodowla zwierząt.
Docelowo Uniwersytet Technologiczny
3. Collegium Medicum UMK z siedzibą w Bydgoszczy im. Ludwika Rydygiera
– podlega Min. Zdrowia, jedyna uczelnia medyczna w regionie
ul. Jagiellońska 13 85-067 Bydgoszcz
sekretariat Rektora: 322 38 16
internet: http://www.amb.bydgoszcz.pl
Liczba studentów: ok. 3 500. Główne wydziały lekarski, farmacja, nauka o zdrowiu.
Od X 2004 jest wydzieloną autonomiczną jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
zlokalizowaną w Bydgoszczy

4. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego,
– podlega Min. Kultury, jedyna państwowa uczelnia artystyczna w regionie
ul. Słowackiego 7 85-008 Bydgoszcz
sekretariat Rektora: 321 06 87
e-mail: sekr@amuz.bydgoszcz.pl
internet: http://www.amuz.bydgoszcz.pl
Liczba studentów: ok. 400. Główne wydziały: instumentalny, dyrygentury chóralnej i edukacji
muzycznej, muzyka jazzowa, muzyka kościelna.

5. Ośrodek Studiów Wyższych w Bydgoszczy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
(kształci wyłącznie w systemie zaocznym)
ul. Św. Trójcy 37 85-224 Bydgoszcz
sekretariat Kierownika dydakt.: 373 16 51
http://oswbydgoszcz.ae.poznan.pl

6. Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Farna 10 85-101 Bydgoszcz
sekretariat Sekcji Wydziału: 345 40 36

UCZELNIE TEOLOGICZNE
7. Wyższe Misyjne Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego
ul. Jana Pawła II 117

8. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. bpa Michała Kozala
ul. Jana Pawła II 117

UCZELNIE NIEPAŃSTWOWE
9. Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (szkoła akademicka nr145 MEN)
(pierwszy rok akademicki 1999/2000)
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
sekretariat Rektora: 348 23 45
e-mail: wpstih@byd.pl
internet: http://www.wpstih.byd.pl
Liczba studentów: ok. 2 500. Główne kierunki kształcenia: gospodarka turystyczno-hotelarska,
systemy informatyczne w zarządzaniu, architektura i urbanistyka, współpracuje z kilkoma uczelniami
zagranicznymi m.in. Uniwersytetem w Tuluzie.

10. Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska (szkoła akademicka nr138 MEN)
(pierwszy rok akademicki 1998/1999)
ul. Fordońska, 120 85-755 Bydgoszcz
sekretariat Rektora: 342 28 18
e-mail: rektor@wsos.edu.pl
internet: http://www.wsos.edu.pl
Liczba studentów: ok. 650. Główne kierunki kształcenia: ochrona środowiska, zarządzanie,
informatyka, języki obce, prawo z zakresu ochrony środowiska, sporządzanie ocen oddziaływania
inwestycji na środowisko i in. Uczelnia współpracuje z kilkoma uczelniami zagranicznymi z Niemiec

11. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów (wyższa szkoła zawodowa nr16 MEN)
(pierwszy rok akademicki 1999/2000)
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
sekretariat Rektora: 349 55 95
e-mail: dziekanat@wszif.bydgoszcz.pl
internet: http://www.wszif.bydgoszcz.pl
Liczba studentów: ok. 1000. Główne kierunki kształcenia: zarządzanie organizacją i finansami,
integracja europejska, informatyka, psychologia i socjologia w zarządzaniu, dziennikarstwo
ekonomiczne, handel i finanse, polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Uczelnia
współpracuje z kilkoma uczelniami zagranicznymi m.in uniwersytetami w Tuluzie i Sztokholmie.

12. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (wyższa szkoła zawodowa nr 51 MEN)
(pierwszy rok akademicki 2000/2001)
ul. E. Warmińskiego 3, 85-054 Bydgoszcz
sekretariat: tel./fax 322 34 04
internet: http://www.kpsw.edu.pl
Liczba studentów: ok. 1000. Główne kierunki kształcenia: administracja publiczna, pedagogika,
resocjalizacja z profilaktyką społeczna, wychowanie z profilaktyką uzależnień.
W 2004 r. uczelnia przystąpiła do budowy nowej siedziby i akademików.

13. Wyższa Szkoła Informatyki i Nauk Społeczno-Prawnych (wyższa szkoła zawodowa nr163
MEN)
pierwszy nabór na studia zaoczne w roku akademickim 2004/2005
ul. Dworcowa 81B, 85-009 Bydgoszcz, tel. 584 10 01
e-mail: wsinsp@wsinsp.edu.pl
http://www.wsinsp.edu.pl/

14. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Wydział Zamiejscowy
ul. Fordońska 246, 85-776 Bydgoszcz, tel.: 348 52 95
pierwszy nabór na studia zaoczne w roku akademickim 1999/2000
e-mail: dziekanat@bydgoszcz.wsinf.edu.pl
http://bydgoszcz.wsinf.edu.pl
Liczba studentów: ok. 1500. Główne kierunki kształcenia: informatyka, inżynieria oprogramowania,
grafika komputerowa, pedagogika.

15. Akademia Atlantycka
Jednostka międzyuczelniana powołana przez Wyższą Szkołę Dziennikarstwa im. Melchiora
Wańkowicza w Warszawie i Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w
Warszawie (pierwszy rok akademicki 2000/2001)
ul. Toruńska 50, 85-023 Bydgoszcz
sekretariat: 348 45 39

16. Wyższa Szkoła Zarzadzania i Prawa w Warszawie studia podyplomowe/punkt informacyjny
ul. Gdańska 69, 85-005 Bydgoszcz
sekretariat: 345 49 39, fax 345 49 40
e-mail:rekrutacja@wszim.edu.pl
http://www.wszim.edu.pl/
biuro@kpcj.pl
http://www.kpcj.pl

17. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 4
Główne kierunki kształcenia: kulturoznawstwo, informatyka, zarządzanie i marketing, pedagogika

18. Uniwersytet Szczeciński: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bydgoszczy

19. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Sp. z o.o. Dział Rekrutacji w
Bydgoszczy
ul. Sobieskiego 5, 85-060 Bydgoszcz, tel. 584 06 92
Pierwszy nabór na studia zaoczne do Poznania - rok akademicki 1999/2000
e-mail: rekrutacja@wszib.bydg.pl
http://www.wszib.poznan.pl/

NIEKTÓRE JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
telefon: 0-52 349-31-50, strona www: http://www.wom.bydg.pl

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
ul. Dworcowa 80, 85-009 Bydgoszcz
telefon: 0-52 322-16-61,http://www.nkjo.bydgoszcz.pl, e-mail: arjakub@nkjo.bydgoszcz.pl

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 86
tel.: centrala: (052) 349-84-00 k-nt: (052) 371-99-95 fax: (052) 375-30-77

Ośrodek Alliance Française – w ramach Akademii Bydgoskiej
ul. Jagiellońska 2/13

Ośrodek Szkoleniowo Wdrożeniowy Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Piękna 13, internet: http://www.osw.bydgoszcz.pl

Bydgoskie Szkoły Policealne EKOMTUR
ul. Św. Trójcy 37, internet: http://www.ekomtur.com.pl

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina


INSTYTUTY, OŚRODKI ROZWOJOWE I BADAWCZE
Instytut Ekologii Stosowanej – ul. Fordońska 120

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
al. Powstańców Wlkp. 17, 85-090 Bydgoszcz, tel. (052) 346 02 36

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy
al. Powstańców Wlkp. 10, Janowska 10 85-090 Bydgoszcz
tel. (052) 322 87 34
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek
Badawczy w Bydgoszczy
al. Ossolińskich 12 85-093 Bydgoszcz
tel. (052) 322 56 82

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pracownia Technicznej Kontroli Zapór
ul. Hetmańska 28 lok. 312 85-039 Bydgoszcz
tel. (052) 345 40 43

TOWARZYSTWA NAUKOWE (niektóre)
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Bydgoszczy
ul. Staszica 1 85-014 Bydgoszcz
tel. 322 94 62, internet: http://republika.pl/tnoikob/

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
ul. Jezuicka 2 85-102 Bydgoszcz
tel. 322 22 68

Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej
ul. Rumińskiego 6 85-030 Bydgoszcz
tel. 349 38 00, fax 349 38 38


SŁUŻBA ZDROWIA
SZPITALE
PODLEGŁE MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA:
Regionalne Centrum Onkologii - Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-791 Bydgoszcz
telefon: 0-52 37-43-200, fax (052) 374-33-00
strona www: http://www.rco.pl, e-mail: rco@rco.pl rco@calaj.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
telefon: 0-52 371-16-00, strona www: http://www.janbiziel.pl, email: biziel@ozzl.org.pl

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
telefon: 0-52 32-62-200, fax 326-21-01
strona www: http://www.wsd.org.pl, e-mail: sekretariat@wsd.org.pl, dyrektor@wsd.org.pl

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno - Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św.Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
telefon: 0-52 322-48-70, fax 325-56-50, e-mail:wsozse@npn.pl, sekretariat@wsoz.pl

Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy
ul. Seminaryjna 1, 85-950 Bydgoszcz
telefon: 0-52 32-56-735, fax 325-66-06
strona www: http://www.szpital-pluc.bydgoszcz.pl, email: szpital.pluc@mail.atr.bydgoszcz.pl
SZPITAL KLINICZNY
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Dr.A. Jurasza Collegium Medicum UMK w
Bydgoszczy
ul. Skłodowskiej-Curie 9, tel. 585-40-00, fax 585-40-02
email: info@spsk.bydgoszcz.pl

SZPITAL MIEJSKI
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego
ul. Szpitalna 19, tel. 370-94-00, fax 370-91-29, www.7team.com.pl/sm
email: metorg@szpitalbydg.pl

SZPITALE BRANŻOWE
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
ul. Powstańców Warszawy 5, tel. 321-04-18, fax 377-20-10
internet: www.10wsk.mil.pl

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji - Szpital z Poliklinką w Bydgoszczy
ul. Markwarta 4-6, tel. 582-62-00, fax 322-10-61
email: rum@zsz.top.pl


INNE JEDNOSTKI

PODLEGŁE MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA
Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
ul. Roentgena 3, tel./fax 52/329 00 95, 348 56 42
internet: www.domsueryder.org.pl, www.psmp.pl,
e-mail: dsr@domsueryder.org.pl, sekretariat@domsueryder.org.pl
Nr konta: Kredyt Bank S.A. o/Bydgoszcz
15001360-25742-121360049840

Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63, 85-009 Bydgoszcz
telefon: 0-52 327-34-70, fax (052) 327-54-08, e-mail: ol@byd.net.pl SPZOZ Wojewódzki

Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna
ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz
telefon: 0-52 341-52-26, fax 341-05-41, e-mail:wpdbydgoszcz@poczta.onet.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczno -
Rehabilitacyjna w Bydgoszczy
ul. Gdańska 46, 85-005 Bydgoszcz
telefon: 0-52 322-54-88, fax 328-73-86, e-mail: wpr@cps.pl

Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
ul. Rejtana 1, 85-032 Bydgoszcz
telefon: 0-52 322-94-16, fax 322-37-46, e-mail: wpsl_zus@poczta.onet.pl
Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii
ul. Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
telefon: 0-52 372-78-89, fax 372-79-05, e-mail: bcde@cps.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
w Bydgoszczy
ul. Zapolskiej 18, 85-149 Bydgoszcz
telefon: 0-52 340-49-62, fax 340-49-62, e-mail: przychodniastomatologiczna@scs.com.pl

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
ul. Sułkowskiego 58a, 85-634 Bydgoszcz,
telefon: 0-52 372-16-94, fax 372-11-82, e-mail: wpzp@e-mail.tz.pl

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz
telefon: 0-52 340-11-11, fax 340-02-05, e-mail: metorg@womp.bydgoszcz.pl

PODLEGŁE GMINIE BYDGOSZCZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Stawowa 1 85-323 Bydgoszcz
telefon 373-85-86, fax 373-85-86

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa "Wilczak"
ul. Nakielska 47 85-219 Bydgoszcz
telefon 373-33-98

Przychodnia Rejonowa "Leśna"
Ulica : Czerkaska 22 85-636 Bydgoszcz
telefon: (052) 341-54-22, fax: (052) 341-54-22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa "Nad Wisłą"
ul. Pielegniarska 13 85-790 Bydgoszcz
telefon: (052) 343-93-61, fax: (052) 347-16-74

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa "Jachcice"
ul. Czołgistów 1 85-532 Bydgoszcz
telefon: 322-44-57, fax: 322-44-57

Przychodnia Akademicka w Bydgoszczy
ul. Kołłątaja 9 85-080 Bydgoszcz
telefon: (052) 322-34-02, fax: (052) 322-34-02

Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
ul. Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz
telefon: 322-48-40

Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i
Współuzależnień oraz Profilaktyki
ul. Przodownicków Pracy 12 85-843 Bydgoszcz
telefon: 3755405, fax: 3755405
NIEPUBLICZNE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Arcus A-Lab"
ul. Karpacka 31, email: arcusalab@wp.pl, tel 375-85-65, fax 375-85-65

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Przychodni Specjalistycznych "Sanitas"
ul. Dworcowa 110, email: sanitas@sanitas.pl , tel 322-40-71, fax 322-39-85

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zakładowa Spółdzielni Niewidomych
"GRYF"
ul. Fordońska 30, tel 052-342-09-40 fax 342-07-68

Przychodnia Ogólna i Rehabilitacyjna "Auto - Polmozbyt" S.A.
ul. Dworcowa 100, tel (052) 349-37-32 fax (052) 349-37-32

Prywatna Przychodnia Specjalistyczna "Promed" Anna Pamuła, Jerzy Pamuła
ul. Gdańska 22, email: pamula@bydgoszcz.home.pl, tel (052) 345-58-55 fax (052) 343-49-12

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka Lekarzy "INTERCOR"
ul. Powstańców Wielkop. 33, tel 346-02-89 fax 346-02-89

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM"
ul. Kołłątaja 2, tel 321-04-45 fax 349-31-08

Przychodnia Rehabilitacyjna Międzywojewódzkiej Spóldzielni Usługowej - Zakład Pracy
Chronionej
Plac Piastowski 3, tel 322-37-28 fax 322-35-43

Centrum Usług Stomatologicznych "UNIDENT"
ul. Gajowa 43, tel (052) 345-23-05

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatne Centrum Medyczne "Medic" Sp. C. Marek
Wawrzeńczyk Ewa Banach-Wawrzeńczyk
ul. Łochowskiego 7a, tel 343-19-54 fax 343-19-54

Przychodnia Rehabilitacji Spółdzielni Inwalidów "Współpraca"
ul. Smoleńska 37, tel (052) 362-01-26, fax (052) 362-92-94

Przychodnia Lekarsko - Dentystyczna "Dadent"
ul. Duracza 2 b, tel 344-65-45 fax 344-65-45

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne Gizińscy
ul. Kościuszki 16, email: info@gizinscy.pl, tel 345-50-80 fax 321-14-32

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej " Herkules "
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, tel 341-12-52

"Centrum Medyczne" - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Waleniowa 24, tel 349-06-30 349-06-45 fax 349-06-45

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Prywatna Przychodnia Stomatologiczna "ELDENT"
Roman Chamier-Gliszczyński, W.Krenz s.c.
ul. Czackiego 19, tel 373-75-75
Prywatne Centrum Ginekologiczno - Położnicze "Victoria"
ul. Kurpińskiego 12/6a, email: jerzy.sarap@victoria.bydgoszcz.pl, tel 379-57-72 fax 320-13-17

Zakład Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji Ośrodka Obsługi Osób z Wadą Słuchu
ul. Poznańska 29, tel 3732847 fax 3732847

Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Łochowska 69, email: 0400455@zoz.org.pl, tel 583-62-56

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Krzysztof Buczkowski
ul. Curie-Skłodowskiej 9, tel 346-08-01, fax 346-08-02

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Lekarzy Specjalistów "ALERGO-VITA"
ul. Kurpińskiego 12/12a,13a, email: alergovita@op.pl, tel 328-95-70 fax 328-95-70 15

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Specjalistyczne Gabinety Lekarsko-Dentystyczne
"Dental-Med" – ul. Grzymały - Siedleckiego 26, tel  363-16-99

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Elmed"
ul. Karłowicza 3-5, tel (052)346-11-99 fax (052) 346-11-90

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP
ul. Cicha 41, email :poczta@eskulap.bydgoszcz.pl, tel 360-23-55 fax 360-23-56

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie
ul. Kościelna 52, tel (052) 383-22-29 fax (052) 383-22-29

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Prodent" Prywatne Cenrum Stomatologii
ul. Długa 32, tel (052) 322-90-87

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Inter-Medyk"
ul. Markwarta 8, tel (052) 322-90-51

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NOVO-MED"
ul. Cieszkowskiego 17, tel (052) 321-62-20

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KWEL-MED”
ul. Nakielska 106, email: kwela@poczta.onet.pl, tel: 0601626277 0602638403

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Medicover przy Unilever Polska
S.A. - ul. Kraszewskiego 20, email: izabella.jesionkowska@medicover.pl, tel 345-78-84 fax 345-78-85

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LUX-DENT" Gabinety Stomatologiczne
ul. Kijowska 1, tel 345-38-98 fax 328-20-45

Prywatna Przychodnia Stomatologiczna "Galenica"
ul. Fałata 5, tel 582-47-50

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sportowa 5, tel 3415887 fax 3415887
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Urolog "
ul. Karłowicza 22, email: szyper@ozzl.org.pl, tel 346-06-60 fax 346-06-60

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia "Błonie"
ul. Broniewskiego 9, tel 372-93-85 fax 345-80-70

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Protetyki Stomatologicznej
ul. Czerkaska 22, tel 341-31-02

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wident" Liliana Winiarska
ul.Szubińska 93, tel 373-54-99

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Lekarskich " ALCO" Jolanta
Buharowska – ul. Wojska Polskiego 46, email: alco@abas.pl, tel 320-87-17 fax 348-56-86

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Fordent"
ul. Wyzwolenia 64, tel 344-97-16 fax 344-97-16

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AS - DENT" Iwona Gromek
ul. Chodkiewicza 17, tel 340-12-39

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "UROMEDIC"
ul. Karłowicza 22, tel 371-16-00 (259)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "GDAŃSKA"
ul. Gdańska 88-90, email: przychodniagdanska@scs.com.pl, tel 321-14-51 fax 321-14-51

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Tatrzańska
ul. Witkiewicza 1, tel 344-08-22 fax 344-08-22

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Laboratorium Analiz Medycznych "ELAB"
ul. Markwarta 8/39, tel 322-90-51 (40)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Rehabilitacyjna
ul. Igrzyskowa 4, tel 348-54-01

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczny Ośrodek Zdrowia "GRYF -
MED" - ul. Wojska Polskiego 46, email: spzozzachem@poczta.onet.pl, tel 320-87-20 fax 320-87-21

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia "Romet"
ul. Fordońska 246, tel 343-64-94, fax 344-08-88

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Ogrody
ul.Ogrody 21, email: przychodniaogrody@scs.com.pl, tel 3610721 3611334 fax 3610721

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Rezonansu Magnetycznego
"DIAGNOSTA" - ul. Ujejskiego 75, email: mr.diagnosta@wp.pl, tel 3717226 fax 371-72-26

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medyczna Łęgnowo
ul. Żółwińska 4, tel 3610605
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Kapuściska"
Al. Planu 6-letniego 40, tel (052) 361-13-63

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia "Śródmieście"
ul. Kołłątaja 9, tel 322-88-51 fax 322-88-57

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RADIUS"
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, tel 379-72-50 0-504-125-486

Przychodnia Zaopatrzenia Ortopedycznego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Chrobrego 14, email: zsoir_byd@wp.pl, tel 322-76-69 fax 321-02-84

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne "ZACHÓD"
ul. Grunwaldzka 138, tel 320-79-58 fax 320-79-58

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITALABO"
ul. Gen. Józefa Hallera 2e, tel 344-67-77 fax 346-92-07

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Katarzyna Wysocka-Nowakowska
ul. Fordońska 199, tel 342-16-48

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DOKTOR"
ul. Pielęgniarska 13, tel 347-16-07 0-604-601-701

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OKOMED"
ul. Ks.Markwarta 4/6, tel 327-65-90

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia na Szwederowie
ul. M. Konopnickiej 26, tel 379-50-81 fax 379-50-47

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia "Górzyskowo"
ul. Żwirki i Wigury 11, tel 373-15-31 fax 373-15-96

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Przyjazna
ul. Przyjazna 13, email: przyjazna@scs.com.pl, tel 363-86-35 fax 363-86-35

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia "Łomżynska"
ul. Łomżyńska 51a, tel 362-02-77 fax 362-02-77

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Nowy Fordon"
ul. Kleina 1, tel 343-06-54 343-00-34 fax 343-00-34

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przyjazna Stomatologia" Dorota Spychalska - Meller
ul. Przyjazna 13, tel 361-86-54

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnie Stomatologiczne "MAXI-DENT"
ul. Kleina 1, tel 329-02-86

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistyczna Przychodnia "Bartodzieje"
ul.Koszalińska 7, tel 375-86-05 fax 375-86-05
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VISCO"
ul. Markwarta 4/6, email: caryf@wp.pl, tel 327-65-90 693-074-711

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kuracjusz"
ul.Czołgistów 1, tel 321-62-61

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AFMA" Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego dla
Kobiet po Mastektomii – ul.Żmudzka 10, tel 375-81-21 fax 375-81-21

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Aleksander Siemieniuta
ul. Poznańska 4, email: siemieniuta@poczta.onet.pl, tel 373-39-99

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Bieńkowski
ul. Lęborska 7, email: wbien@wbienkowski.pl, tel 361-69-10 fax 345-29-99

Ratownictwo Medyczne Aleksander Konarzewski - Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Nowotoruńska 15, email: korzycki@konarzewski.com.pl, tel 320-88-11 fax 320-88-23

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BOPOL"
ul. Markwarta 4/6, tel 327-65-90

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi Rehabilitacyjne "Strojnowski & Polaczuk"
ul. Przemysłowa 8, email: nzozrehab@wp.pl, tel 342-96-30

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TYMEX"
ul. Sportowa 5, tel 341-32-28 fax 341-58-87

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Okole"
Plac Chełmiński 5, tel 322-98-13 fax 322-98-13

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Reumatologiczno - Rehabilitacyjna "REH
- MED"- ul. G. Zapolskiej 18, tel 340-56-86 fax 340-55-20

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Wzgórze Wolności"
ul. Karpacka 31, tel 371-42-24 fax 371-42-24

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Specjalistycznej, Stomatologii i
Rehabilitacji "IKAR"- ul. Szubińska 32, tel 373-22-00 378-66-07 fax 376-34-91

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMACH"
ul. Wojska Polskiego 46, email: nzozalmach@idea.net.pl, tel 0-503-070-106

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia "Bolesława Chrobrego"
ul. Chrobrego 14, tel 322-24-56 fax 321-08-31

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Wilczak"
ul. Nakielska 81, tel 373-63-35 373-63-19

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bydgoska Medyczna Przychodnia "CENTRUM"
Wały Jagiellońskie 12, tel 373-19-63 fax 373-19-63
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KaDental"
ul. Bałtycka 68, email: krzysztof.przygoda@wp.pl, tel 345-22-31

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Elektromontaż Pomorski - Zakład Rehabilitacji i
Odnowy Biologicznej"   - ul. Sienkiewicza 39, tel 584-08-40 fax 584-08-40


ZAŁOŻONE PRZEZ KOSCIÓŁ LUB FUNDACJE
Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w
Bydgoszczy
ul. Szpitalna 19, tel. 361-11-45, fax 370-31-90
www.hospicjum.prv.pl, email: hospicjum@bydg.pl

Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bernardyńska 3, email: poradnia.pzg.bydgoszcz@interia.pl
tel. 373-32-82, fax 345-84-06 373-32-82

Przychodnia Fundacji "Na rzecz Chorych na Cukrzycę"
ul. K.K. Baczyńskiego 17, tel (052) 372-79-05, fax (052) 372-79-05

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia "Monar"
ul. Swarzewska 2a, email: poradniamonar@poczta.fm, tel. 348-96-60

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Fidelis"
ul. Wilhelma Roentgena 3, email: info@psmp.pl, tel. 343-22-86, fax 344-22-26

BRANŻOWE I PAŃSTWOWE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Pracy przy Areszcie Śledczym
w Bydgoszczy - Wały Jagielońskie 4, tel 5855252 fax 5829729

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Ks. Markwarta 8, email: kr_bydgoszcz@spinet.com.pl, tel 3221871 fax 3228636

Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego w Bydgoszczy - Fordonie
Rynek 8, email: zkfordon@pro.onet.pl, tel 3467090 fax 3467090

Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
Wały Jagiellońskie 4, email: asbydg@y.onet.pl, tel 052-5855252 fax 052-3458027

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4, tel 3732034-36 fax 3459840,
http://www.pwisbydgoszcz.pl email: org@pwisbydgoszcz.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. T.Kościuszki 27, www.ppis.bydgoszcz.pl, email: ppis@ppis.bydgoszcz.pl,
tel 3762016 fax 3762011

Ambulatorium - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1515
ul. Gdańska 147, tel 3782022 fax 412417
Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr
3033 - ul. Szubińska 105, tel 3785313

Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr
1386 - ul. Powstańców Warszawy 2, tel 3784510 fax 3783102

NAJWAŻNIEJSZE OŚRODKI W POWIECIE
Ośrodek Zdrowia – ul. Barycka 38, Białe Błota, tel. 381 40 10
Ośrodek Zdrowia – Szosa Nakielska 10, Łochowo gm. Białe Błota, tel. 381 93 29
Gminna Przychodnia – Osielsko, tel. 381 31 13
Ośrodek Zdrowia – Maksymilianowo gm. Osielsko, tel. 381 87 92
Gminna Przychodnia – ul. Bydgoska 14, Nowa Wieś Wielka, tel. 381 23 18
Gminna Przychodnia – ul. Kwiatowa 20, Nowa Wieś Wielka, tel. 381 21 75
Gminna Przychodnia – ul. Przemysłowa 8, Brzoza gm. Nowa Wieś Wielka, tel. 381 01 85
Poradnia Medyczna – ul. Sportowa 2, Sicienko, tel. 381 55 89
Poradnia Medyczna – Kruszyn gm. Sicienko, tel. 381 51 54
Poradnia Medyczna – Mochle gm. Sicienko, tel. 381 54 92
Miejsko-gminna Przychodnia Zdrowia – ul. Powstańców 7a, Solec Kujawski, tel. 387 12 29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ul. Bydgoska 38, Dąbrowa Chełmińska, tel. 381
60 34
Ośrodek Zdrowia – Czarże gm. Dąbrowa Chełmińska, tel. 381 65 03
Ośrodek Zdrowia – ul. Szkolna 3, Ostromecko gm. Dąbrowa Chełmińska, tel. 381 76 16
Ośrodek Zdrowia – ul. Ogrodowa, Dobrcz, tel. 381 89 23
Ośrodek Zdrowia – Kotomierz gm. Dobrcz, tel. 302 04 38
Ośrodek Zdrowia – Wudzyn gm. Dobrcz, tel. 381 92 82
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ul. Dworcowa 55, Koronowo, tel. 382 23 53
Przychodnia Rejonowa – ul. Paderewskiego 33, Koronowo, tel. 382 22 52
Ośrodek Zdrowia – Mąkowarsko gm. Koronowo, tel. 382 31 16


RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz
telefon: 0-52 32-304-11, fax 323-04-21, e-mail: pograt@pro.onet.pl
 - Filia Glinki ul. Glinki 86, tel. 349-84-30
 - Filia Grunwaldzka ul. Grunwaldzka 138, tel. 323-04-16
 - Filia Produkcyjna ul. Produkcyjna 13, tel. 323-04-13
 - Zespół Lotnictwa ul. Biedaszkowo 26, tel. 373-27-35

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - ul. Chopina 11a, tel. 346-22-69, fax 346-22-69

Oddział Ratownictwa
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Szpitalny Oddział Ratunkowy
ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, tel 052 3773136 fax 052 3772010

Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

Zespoły "W":
- ul. Ks. Markwarta 8
- ul. Grunwaldzka 138
- ul. Produkcyjna 13
- ul. Toruńska 8 Solec Kujawski
Zespoły "R"
- ul. Produkcyjna 13
- ul. Glinki 86

DYŻURY NOCNE APTEK
"Alba" - ul. M. Curie-Skłodowskiej 1, tel. 34-60-111
"Bohaterów" - ul. Witeckiego 1, tel. 343-51-70
"Paryska" - Rondo Grunwaldzkie (Geant), tel. 348-77-42
"Centralna" - ul. Gdańska 27, tel. 322-16-33
"Przy Wyzwolenia" - ul. Wybudowanie 10, tel. 347-21-71

UZALEŻNIENIA
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy Poradnia Konsultacyjna
- ul. Powstańców Wlkp.34 85-090 Bydgoszcz,
tel. (052) 341 61 90, e-mail: ptznbyd@poczta.onet.pl

Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii i Uzależnień
i Współuzależnień oraz Profilaktyki - ul. Przodowników Pracy 12 tel. 375-54-05
ul. Porazińskiej 9 tel. 344-52-82

Klub Abstynenta - ul. 11 Listopada 13 tel. 372-16-82

Przychodnia Odwykowa - ul. Dworcowa 67 tel. 321-35-00

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ZOZ MONAR
ul. Swarzewska 2a tel. 348-96-60

TERAPIA ZAJĘCIOWA
Ośrodek Terapii RAFA - ul. Kleina 4/50 tel. 343-58-15

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski, Warsztat Terapii Zajęciowej
TĘCZA - Al. Planu 6-letniego 37 tel. 345-02-80

Świetlica Terapeutyczna GNIAZDO - ul. Stolarska 1 tel. 362-01-05

Warsztat Terapii Zajęciowej Dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół
Dzieci - ul. Porazińskiej 9 tel. 343-35-36

Warsztat Terapii Zajęciowej Dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
ul. Krasińskiego 3 tel. 322-63-92

Warsztat Terapii Zajęciowej Dla Osób Upośledzonych Ruchowo przy Lidze Kobiet
ul. Modrzewiowa 6 tel. 346-03-38


POMOC SPOŁECZNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Ogrodowa 9 tel. 321-44-20
Oddziały Ośrodka Pomocy Społecznej
- ul. Broniewskiego 9 tel. 373-30-53
- ul. Żwirki i Wigury 11 tel. 373-01-31
- ul. Fordońska 26 tel. 348-98-36
- ul.Kleeberga 2 tel. 343-06-55

Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej
- ul. Żwirki i Wigury 11 tel. 348-75-78
- "Bartodzieje" ul. Morska 2 tel. 342-61-48
- "Kapuściska" ul. Kapuściska 10 tel. 361-99-02
- "Śródmieście" ul. Ogrodowa 9 tel. 328-69-16

Agencja Usług Opiekuńczych "Troska" - ul. Dworcowa 87 tel. 321-04-21

Centrum Pomocy Bezdomnym "Betlejem" - ul. Drukarska 6 tel. 349-50-09

Domy Pomocy Społecznej
- Dom Dziennego Pobytu "Kapuściska" - ul. Kapuściska 10 tel. 361-28-28
- Dom Dziennego Pobytu "Senior" - ul. Jodłowa 14 tel. 371-01-80
- Dom Małego Dziecka - ul. Stolarska 2 tel. 361-18-44
- Dom Pomocy Społecznej - ul. Łomżyńska 54 tel. 361-11-51
- Dom Pomocy Społecznej - ul. Dunikowskiego 2 tel. 361-12-49
- Dom Pomocy Społecznej "Jesień Życia" - ul. Mińska 15a tel. 327-72-13
- Dom Pomocy Społecznej "Jesień Życia" - Oddział ul. Smukalska 251 tel. 340-23-01
- Dom Pomocy Społecznej "Promień Życia" - ul. Łomżyńska 54 tel. 375- 06-30
- Dom Pomocy Społecznej "Słoneczko" - ul. Gałczyńskiego 2 tel. 372-91-51

Polski Komitet Pomocy Społecznej - ul. Zygmunta Augusta 2 tel. 322-61-47

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Noclegownia dla Bezdomnych – 80-100 miejsc
ul. Zygmunta Augusta 2 tel 349-52-86

Schronisko dla kobiet z dziećmi i rodzin bezdomnych na skutek wykonanych eksmisji - 21 pokoi
dla rodzin - ul. Chodkiewicza 9-11 B/3 tel.(052) 3212391

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Ogrodowa 9 tel. 322-31-17, 322 61 47

Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych - ul. Powstańców Wlkp. 63a tel. 342-43-32

Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych - 90-100 miejsc
ul. Fordońska 422 tel. 343-91-88

Schronisko dla Matki z Dzieckiem – 114 miejsc, ul. Podmiejska 2 tel. 372-22-57

Dom Socjalny dla rodzin które zostały poszkodowane w wyniku katastrof (pogorzelcy) - 9 pokoi (
ok. 70 miejsc) - ul. Powstańców Wielkopolskich 63a, tel. (052) 342-43-32

"MEDAR" - dom dla osób które uległy przemocy w rodzinie - 14pokoi
ul. Emilii Gierczak 8, tel. (052) 348-55-47
Dom Pomocy Społecznej dla samotnej matki - 46 miejsc - WZPS
ul. Dunikowskiego 2, tel. (052) 375-33-82

Jadłodajnia - 25 miejsc, 86-050 Solec Kujawski, ul. Bohaterów Września 9, tel.052/387 15 53.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
Jadłodajnie, stołówki i punkty dożywiania.-130 miejsc, ul. Poznańska 14, tel. 052/3732372.

Świetlice - 30 miejsc, ul. Warmińskiego 10, tel. 052/3226011.


DOMY DZIECKA
Dom Dziecka - ul. Stolarska 2 tel. 361-18-44

Rodzinny Dom Dziecka - ul. Rozłogi 71 tel. 371-92-52


OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Graniczna 12, tel. 3223471, 3221467, 3226085

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
ul. Krasińskiego 10, tel. 3221787 fax 3227625

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej
ul. Akademicka 3, tel. 3431583, 3442885 fax 3463616

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa
Braille'a - ul. Zygmunta Krasińskiego 10, tel. 322-17-87 fax 322-76-25
internet: www.braille.bydgoszcz.pl, e-mail: louis@braille.bydgoszcz.pl


POGOTOWIA OPIEKUŃCZE
Pogotowie Opiekuńcze - ul. Traugutta 5 tel. 373-04-68, 3736330 fax 3735139 prowadzone przez
MOPS

Pogotowie Opiekuńcze - Wojewódzki Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
ul. Obr. Bydgoszczy 1 tel. 322-96-28

Ośrodek Adopcyjno -Opiekuńczy - ul. Traugutta 5, tel./fax 3229628 - prowadzony przez MOPS

PORADNIE PSYCHOLOGICZNE
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 1 - ul. Obrońców Bydgoszczy 1, tel. 3225207, 3463102
fax 3225206

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 2 - Hetmańska 33, tel. 3228032, 3228992


OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
Schronisko dla Zwierząt - ul. Grunwaldzka 298 tel. 372-21-30, www.schronisko.org.pl
Punkt Zatrzymania Zwierząt - ul. Jesionowa 5


POLICJA
Komenda Wojewódzka Policji - al. Powstańców Wielkopolskich 7, tel. 341 00 01
Komenda Miejska Policji - ul. Wojska Polskiego 4f, tel. 328 12 59
Komisariat Kolejowy Policji - ul. Zygmunta Augusta 7, tel. 322 60 74
Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie - ul. Broniewskiego 12, tel. 372 55 13
Komisariat Policji Bydgoszcz-Osowa Góra - ul. Sardynkowa 5, tel. 372 45 15
Komisariat Policji Bydgoszcz-Bartodzieje - ul. Kijowska 5, tel. 372 55 14
Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon - ul. Wyzwolenia 122, tel. 343 09 58
Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo - ul. Wojska Polskiego 4f, tel. 372 55 12
Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny - ul. Ogrody 19, tel. 372 55 15
Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście - al. Powstańców Wielkopolskich 5, tel. 328 11 60
Komisariat Wodny Policji - ul. Mennica 10, tel. 322 21 55
Izba Wytrzeźwień - ul. Przemysłowa 8, tel. 342-19-97


STRAŻ MIEJSKA
Komenda – ul. Leśna 11, tel,. całodobowy 340-10-15
Grupa Patrolowa - ul. Jesionowa 11, tel. całodobowy 340-10-20, 373-49-71
Wydział Prewencji - ul. Łanowa 2, tel. 372-35-00
Wydział Prewencji - ul. Gajowa 43, tel. 372-37-81
Wydział Konwojowo-Ochronny - ul. Gajowa 43, 342-37-81
Oddział Myślęcinek - ul. Konna 10,     328-00-11
Oddział Fordon - ul. Fordońska 432, 343-21-76

STRAŻ POŻARNA
internet: www.republika.pl/strazbydgoszcz
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Dąbrowskiego 4, tel. 373-00-31, fax 373-49-97
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 - ul. Pomorska 16, tel. 322-26-81
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 - ul. Produkcyjna 17, tel. 344-49-98
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 - ul. Ludwikowo 5, tel. 322-81-82


POCZTY
Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty
ul. Jagiellońska 6, tel. (052) 322-32-51, Okienko całodobowe: tel. (052) 3228594, fax (052) 322-79-66

Poczta Polska Obwodowy Urząd Poczty Bydgoszcz Miasto
ul. Jagiellońska 6, tel. (052) 345-41-49, fax (052) 322-79-66
internet: www.poczta-polska.pl
internet: www.ppcor.org.pl

Obwodowy Urząd Poczty Bydgoszcz Gminy
ul. Jagiellońska 6, tel. (0-52) 322-05-22

Bydgoszcz 1 - ul. Jagiellońska 6, tel. (052) 322-85-94, fax (052) 322-13-19  - kod 85-001
Bydgoszcz 1 oddział - ul. Grudziądzka, tel. (052) 328-89-13 w. 242,
Bydgoszcz 2 - ul. Zygmunta Augusta 3a                     - kod 85-900
Bydgoszcz 3 - ul. Gdańska 58, tel. (052) 322-14-72         - kod 85-003
Bydgoszcz 4 - ul. Graniczna 1                    - kod 85-204
Bydgoszcz 5 - ul. Dąbrowskiego 2, tel. (052) 373-38-61       - kod 85-195
Bydgoszcz 6 - ul. Grunwaldzka 154, tel. (052) 322-06-67       - kod 85-406
Bydgoszcz 7 - ul. Drzycimska 7                   - kod 85-537
Bydgoszcz 8 - ul. Żeglarska 111, tel. (052) 322 44 61        - kod 85-508
Bydgoszcz 9 - ul. Chodkiewicza 50                  - kod 85-609
Bydgoszcz 10 - ul. Wojska Polskiego 23, tel. (052) 361-03-34    - kod 85-810
Bydgoszcz 11 - ul. Rupniewskiego 13, tel. (052) 344-21-41      - kod 85-796
Bydgoszcz 12 - ul. św. Trójcy 33, tel. (052) 328-78-77       - kod 85-202
Bydgoszcz 13 - ul. Sułkowskiego 50, tel. (052) 341-14-67      - kod 85-613
Bydgoszcz 14 - ul. Karpacka 31, tel. (052) 371-53-59        - kod 85-114
Bydgoszcz 15 - ul. Gdańska 140, tel. (052) 341-20-96        - kod 85-915
Bydgoszcz 16 - ul. Świetlicowa 9, tel. (052) 363-27-02       - kod 85-816
Bydgoszcz 17 - ul. Warszawska 2, tel. (052) 322-72-89        - kod 85-017
Bydgoszcz 18 - ul. Nakielska 81                   - kod 85-311
Bydgoszcz 19 - al. Piłsudskiego 4, tel. (052) 344-85-98       - kod 85-799
Bydgoszcz 20 - ul. Konarskiego 1-3, tel. (052) 322-50-87      - kod 85-020
Bydgoszcz 21 - ul. Broniewskiego 8, tel. (052) 373-44-77      - kod 85-321
Bydgoszcz 22 - ul. Bydgoska 22, tel. (052) 343-92-52        - kod 85-790
Bydgoszcz 23 - ul. Skłodowskiej-Curie 38b, tel. (052) 341-58-40   - kod 85-099
Bydgoszcz 24 - ul. Brzozowa 37, tel. (052) 371-73-18        - kod 85-123
Bydgoszcz 25 - ul. Fordońska 116, tel. (052) 342-85-77       - kod 85-755
Bydgoszcz 26 - ul. Magnuszewska 6, tel. (052) 345-18-53       - kod 85-849
Bydgoszcz 27 - ul. Połczyńska 3, tel. (052) 342-24-41        - kod 85-700
Bydgoszcz 28 - ul. Wyzwolenia 93a, tel. (052) 343-35-55       - kod 85-788
Bydgoszcz 29 - ul. Białogardzka 27, tel. (052) 363-12-91      - kod 85-808
Bydgoszcz 30 - ul. Maciaszka 115, tel. (052) 348-73-72       - kod 85-300
Bydgoszcz 31 - ul. Grzymały-Siedleckiego 28, tel. (052) 363-75-94  - kod 85-857
Bydgoszcz 32 - ul. Gierczak 13, tel. (052) 343-03-45        - kod 85-797
Bydgoszcz 33 - ul. Ołowiana 4                    - kod 85-443
Bydgoszcz 34 - ul. Kijowska 37/39                  - kod 85-739
Bydgoszcz 35 - ul. Wały Jagiellońskie 4, tel. (052) 379-10-00    - kod 85-128
Bydgoszcz 36 - ul. Curie-Skłodowskiej 26              - kod 85-107
Bydgoszcz 37 - ul. Przyrzecze 7/13, tel. (052) 322-78-10      - kod 85-169
Bydgoszcz 38 - ul. Świętojańska 18                 - kod 85-198
Bydgoszcz 39 - ul. Konopnickiej 30, tel. (052) 379-54-34      - kod 85-124
Bydgoszcz 40 - ul. Szajnochy 2                   - kod 85-738
Bydgoszcz 41 - ul. Kcyńska 44                    - kod 85-242
Bydgoszcz 42 - ul. Kaliskiego 7                   - kod 85-789
Bydgoszcz 43 - ul. Przyjazna 13                   - kod 85-858
Bydgoszcz 44 - ul. Szancera 1, tel. (052) 343-00-32         - kod 85-792
Bydgoszcz 45 - al. Planu 6-letniego 35, tel. (052) 361-97-84    - kod 85-802
Bydgoszcz 46 - ul. Nakielska 156, tel. (052) 379-66-55       - kod 85-395
Bydgoszcz 47 - ul. Wielorybia 103, tel. (052) 372-27-26       - kod 85-455
Bydgoszcz 48 - ul. Skarżyńskiego 7a, tel. (052) 344-52-52      - kod 85-798
Bydgoszcz 49 - ul. Wysoka 36                    - kod 85-323
Bydgoszcz 51 - ul. Toruńska 101                   - kod 85-895

Białe Błota – ul. Guliwera 11, tel. (52) 381-40-38
Łochowo – ul. Szosa Nakielska 8, tel. (52) 381-93-90        - kod 86-065
Ciele – tel. (52) 381-41-90                     - kod 86-005
Osielsko – ul. Centralna 3, tel. (52) 381-31-90               - kod 86-031
Niemcz – ul. Pod Wierzbami 2 A, tel. (52) 381-36-90             - kod 86-032
Maksymilianowo – ul. Główna 32, tel. (52) 381-87-90
Nowa Wieś Wielka – ul. Bydgoska 15, tel. (52) 381-24-90           - kod 86-060
Brzoza - ul. Przemysłowa 5, tel. (52) 381-01-90               - kod 86-061
Sicienko – ul. Bydgoska 4, tel. (52) 381-55-99                - kod 86-014
Wtelno – tel. (52) 382-83-90                         - kod 86-011
Wierzchucin Królewski – tel. (52) 382-32-90                 - kod 86-017
Wierzchucinek – tel. (52) 587-19-50                     - kod 86-014
Ostromecko – tel. (52) 381-76-24                       - kod 86-070
Dąbrowa Chełmińska – ul. Bydgoska 50 A, tel.(52) 381-61-40
Czarże – tel. (52) 381-65-40
Kotomierz – ul. Długa 10, tel. (52) 381-92-90                - kod 86-020
Dobrcz – ul. Pocztowa, tel. (52) 381-82-42                  - kod 86-022

Trzeciewiec – tel. (52) 331-18-25                      - kod 86-022
Solec Kujawski 1 – ul. 23 Stycznia 14 A, tel. (52) 387-13-07         - kod 86-050
Solec Kujawski 3 – ul. Graniczna 5, tel. (52) 387-12-96           - kod 86-055
Koronowo 1 – ul. Dworcowa 1, tel. (52) 382-28-03               - kod 86-010
Koronowo 4 – ul. Pomianowskiego 5 A, tel. (52) 382-27-42           - kod 86-008
Mąkowarsko - tel. (52) 382-31-90
Pieczyska – tel. (52) 382-74-90                       - kod 86-010
Buszkowo k. Koronowa – tel. (52) 382-33-90                  - kod 86-010

Pocztex infolinia:    0 804 104 104
Poczta Polska infolinia: 0 801 125 125
Pocztex Aglomeracja –
poczta kurierska świadczona na obszarze miasta Bydgoszczy oraz miejscowości: Osielsko, Białe
Błota, Brzoza, Solec Kujawski, Ostromecko (doręczenie w ciągu max 5 godzin)
tel. 0 - 804 104 104, faks 0 - 804 104 104, www.pocztex/zamawiam

Centralny Ośrodek Rozliczeniowy Poczty Polskiej - zasięg ogólnokrajowy
ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz
e-mail: internet@ppcor.org.pl, tel. (52) 325-51-25, faks: (52) 325-51-80

Urząd Przewozu Poczty Bydgoszcz 2
ul. Zygmunta Augusta 3a, tel. (052) 322 32 31, fax (052) 322-34-32
e-mail: uppbyd@upp.bydgoszcz.pl, www.upp.bydgoszcz.pl

Poczta Polska – regionalne centrum logistyczne w budowie – Lisi Ogon gm. Białe Błota


KOMUNIKACJA
Polskie Koleje Państwowe
ul. Zygmunta Augusta, tel. 94 36 , http://www.pkp.com.pl/
Połączenia pośpieszne m.in. z miastami: Częstochowa, Katowice, Poznań, Wrocław, Kudowa Zdrój,
Toruń, Włocławek, Inowrocław, Warszawa, Białystok, Piła, Kołobrzeg, Gdańsk, Gdynia, Łeba, Łódź,
Słupsk, Koszalin, Olsztyn, Hel, Leszno, Lublin, Chełm, Gorzów Wlkp, Zielona Góra, Szczecin,
Kraków, Zakopane, Wałbrzych, Szklarska Poręba, Ostrów Wlkp, Kostrzyn nad Odrą, Berlin.

Dworce kolejowe
Bydgoszcz Fordon - ul. Dworzec tel. (052) 343 93 33
Bydgoszcz Główna - ul. Zygmunta Augusta 7 tel. (052) 322 30 30
Bydgoszcz Leśna - ul. Modrzewiowa 11 tel. (052) 327 34 94
Bydgoszcz Wschód - ul. Inwalidów 10 tel. (052) 327 34 91
Bydgoszcz Wschód Towarowa – ul. Inwalidów
Bydgoszcz Akademia – ul. Kaliskiego
Bydgoszcz Bielawy – ul. Inwalidów/Kamienna
Bydgoszcz Brdyujście – ul. Jasieniecka
Bydgoszcz Łęgnowo – ul. Łęgnowska
Bydgoszcz Osowa Góra – ul. Wronia
Bydgoszcz Zachód – ul. Mińska
Bydgoszcz Rynkowo – ul. Rekreacyjna
Bydgoszcz Żółwin - Zachem
Bydgoszcz Rynkowo Wiadukt – ul. Zaświat
Trzciniec k.Bydgoszczy – ok. 1 km od granic Bydgoszczy, kier. Błonie

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
ul. Jagiellońska 58, tel. (52) 322-17-51 (52) 322-90-57, http://www.pks.bydgoszcz.pl/
Komunikacja dalekobieżna m.in. Łódź, Chojnice, Słupsk, Koszalin, Grudziądz, Elbląg, Gniezno,
Poznań, Wrocław, Płock, Ostrołęka, Białystok, Warszawa, Ustka, Piła, Konin i inne
Komunikacja regionalna m.in. Unisław, Czarże, Chełmno, Chełmża, Dobrcz, Inowrocław, Koronowo,
Łabiszyn, Mrocza, Potulice, Nakło, Przyłęki, Solec Kujawski, Szubin, Świecie, Toruń, Żnin i inne

Kurierskie Przesyłki Towarowe CARGO BUS
ul. Jagiellońska 58, tel (52) 327-61-56 lub (52) 322-90-57 w.36

Polski Express, tel. (22) 620-03-30, http://www.polskiexpress.pl
przystanki:
- przystanek MZK ul. Jagiellońska przy Piotrowskiego (przy Parku Witosa)
- ul. Fordońska na wysokości ul. Brzechwy
Autobusy kursują m.in. do Warszawy, Kołobrzegu, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego.

Komfort Bus, tel. 052/ 94 33, www.komfortbus.pl
przystanek: ul. Fordońska, przystanek PKS przed zjazdem na most toruński
kursuje w kierunkach: Warszawa, Koszalin-Kołobrzeg

LOT – Informacja, ul. Jezuicka 16, tel. 95-72
Port lotniczy Bydgoszcz S.A. ul. Jana Pawła II 158, tel. (52) 375-33-55, http://www.plb.pl/
         Zarząd portu lotniczego, ul. Grodzka 12, tel. (52) 345-95-96
         Czynne są połączenia lotnicze z Warszawą (codziennie), z Londynem (raz w
         tygodniu) oraz loty czarterowe bydgoskich biur podróży (m.in. na grecką wyspę
         Korfu).
         Od 2005 r. mają być regularne połączenia m.in. z Brukselą i Monachium.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej,
ul. Fordońska 120, tel. (52) 582-23-23, fax (052) 584-82-77, e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. Bydgoszcz, http://www.mzk.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz – strefa płatnego parkowania http://www.info.bydgoszcz.pl/strefa/
Poza tym funkcjonuje komunikacja sezonowa dla turystów - statki wycieczkowe po Brdzie, Kanale
Bydgoskim i Wiśle, zabytkowy tramwaj turystyczny oraz TRAMWAJ WODNY na Brdzie
utrzymujący regularne (co godzinę) połączenia dworzec PKP – Wyspa Młyńska – Rybi Rynek –
dworzec PKS – hala „Łuczniczka” – TESCO za cenę niższą niż bilet MZK (w sezonie: kwiecień-
październik).WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW
Avis rent a car, ul. Grodzka 12 tel. 349 35 87
Eurodollar rent a car, ul. Dworcowa 94 tel. 322 83 85
Jupol-Car, ul. 3 maja 6 tel. 321 19 60
Polish rent a car, ul. Zygmunta Augusta 14 tel. 321 25 16
Wypożyczalnia samochodów, ul. Kraszewskiego 8 tel. 345 67 65
Wypożyczalnia samochodów, ul. gen. Magdalińskiego 18 tel. 373 55 15
Wypożyczalnia samochodów, ul. Czackiego 41 tel. 373 51 08
Wypożyczalnia samochodów, ul. Łęczycka 6 tel. 370 54 65

TAKSÓWKI NA TELEFON
Brda ul. Dworcowa 94    96-27, (52) 322-22-22
Komfort   ul. Karpacka 56    96-62, (52) 375-33-77
Łuczniczka Noakowskiego 3/30a 919,(52) 349-35-40
Radio Taxi Express ul. Duracza 16 96-29, (52) 344-40-00, 0-800-400-400
Radio Taxi Mercedes ul. Biziela 24 96-64, (52) 375-37-55
Non-Stop Radio-Taxi ul Sobieskiego 11   96-26, (52) 322-24-66
Radio-Taxi Fordon al. Kaliskiego 14    96-24, (52) 343-23-83
Radio-Taxi Bydgoszcz    ul. Nowodworska 6/42a    96-25, (52) 373-33-33
Tele Radio Taxi   ul. Duracza 2b (52) 343-44-44, (52) 344-44-44
Zrzeszeni  ul. Gdańska 92    96-22, (52) 321-48-00
Taxi MPT w Bydgoszczy http://www.bydgoszcz.mpt.pl/

AUTORYZOWANE SERWISY SAMOCHODOWE (niektóre)

Audi
Konarzewski - ul. Nowotoruńska 15
tel. 052 320 88 13 (salon), tel. 052 320 88 40 (serwis), fax 052 320 88 23
http://www.konarzewski.com.pl/

Volkswagen
Konarzewski - ul. Nowotoruńska 15
tel. 052 320 88 14 (salon), tel. 052 320 88 40 (serwis), fax 052 320 88 27
http://www.konarzewski.com.pl/

Skoda
Aleksander Konarzewski - ul. Nowotoruńska 15
tel. 052 320 88 15 (salon), tel. 052 320 88 38 (serwis), fax 052 320 88 35
http://www.konarzewski.com.pl/

Włodzimierz Bieranowski - Aleja Jana Pawła II 127
tel. 320-56-60, fax 320-56-55, www.bieranowski.pl

Citroen
ExMOT Sp. z o.o. Salon i serwis: ul. Fordońska 38,
tel: 0-52 375 80 86 (salon) tel: 0-52 375 80 87 (serwis)
e-mail salonu: salon.fordonska@exmot.com.pl
e-mail serwisu: serwis.fordonska@exmot.com.pl
www: www.exmot.com.pl

Lublin
ExMOT Sp. z o.o. Salon i serwis: ul. Fordońska 38,
tel: 0-52 375 80 86 (salon) tel: 0-52 375 80 87 (serwis)
e-mail salonu: salon.fordonska@exmot.com.pl
e-mail serwisu: serwis.fordonska@exmot.com.pl
www: www.exmot.com.pl

Fiat
Gorzycki - ul. Focha 30, tel. 349-33-00 w. 45
http://www.gorzycki.com.pl/

Gorzycki - Szosa Gdańska 23, Osielsko, tel. 381-31-01
http://www.gorzycki.com.pl/

REISKI AUTO Sp. z o.o. ul. Szubińska 8, 86-005 Białe Błota k. Bydgoszczy
tel. (052) 3494124

AUTEX ul. Łęczycka 6, 85-737 Bydgoszcz
tel. (052) 360 14 60, http://www.autex.com.pl/

Nissan
YAMA Sp. z o.o. - Szosa Gdańska 28, Osielsko
tel. 381-31-70, 606-70-68-30
e-mail: yama@nissan.com.pl, http://www.yama.pl/

Chevrolet
Mikołajczak - ul. Armii Krajowej 250
Tel: + 48 52 320 31 00, Fax: + 48 52 320 31 03
info@chevroletmikolajczak.pl, http://www.chevroletmikolajczak.pl/

Mercedes Benz
Precyzja Motors Sp. z o.o.
ul. Nowotoruńska 27, 85-839 Bydgoszcz
tel. centrala (052) 32 08 300, Salon (052) 32 08 301(,302,303), fax. (052) 32 08 305
e-mail:info@motors.precyzja.pl, www.mercedes.bydg.pl
www.zasada.bydgoszcz.mercedes-benz.pl

BMW
Szymerski i Spółka
al. Jana Pawła II 145, 85-152 Bydgoszcz
Tel. (052) 375 23 46 Fax (0 52) 375-23-14
(jedyny dealer w regionie kujawsko-pomorskim)

Chrysler
Precyzja Motors Sp. z o.o.
ul. Nowotoruńska 27, 85-839 Bydgoszcz
tel. centrala (052) 32 08 300, Salon (052) 32 08 304, fax. (052) 32 08 305
e-mail:info@motors.precyzja.pl, strona WWW: www.mercedes.bydg.pl

Mitshubishi
MOTO-CHAMP - ul. ks. J. Schulza 1a
tel. (052) 340-69-50 (salon), (052) 379-39-39 (serwis), fax: (052) 340-69-50
e-mail: mitsubishi.motochamp@boxpl.com, http://www.moto-champ.bydgoszcz.pl/salon.html

Opel
OPEL Mikołajczak - ul. Fordońska 59
tel. +48 52 365 02 00, fax: +48 52 345 33 67
bydgoszcz@opelmikolajczak.pl
http://www.opelmikolajczak.pl/

OPEL Mikołajczak - ul. Armii Krajowej 250
tel. +48 52 320 31 00, fax: +48 52 320 31 03
bydgoszcz-ak@opelmikolajczak.pl
http://www.opelmikolajczak.pl/

Toyota
R&M Szoch s.c., ul. Bydgoska 25A i B, 86-061 Brzoza Bydgoska
Tel.: 052 381 04, 052 381 05 00, Fax: 052 381 05 00
E-mail: 006@toyota.pl <mailto:006@toyota.pl>
www.toyota.bydgoszcz.pl

Alfa Romeo
AUTEX ul. Łęczycka 6, 85-737 Bydgoszcz
tel. (052) 360 14 60, alfa.romeo@autex.com.pl, http://www.autex.com.pl/
(jedyny dealer w regionie kujawsko-pomorskim)

Renault
UNICAR - ul. Modrzewiowa 7, tel. 052/ 360 25 50, 052 360-25-60
e-mail: uni-car@moja-poczta.com.pl, www.renault.com.pl

UNI CAR - ul. Piękna 4, tel. 052/ 395 00 45, 052 373-01-01, www.renault.com.pl

Seat
AUTO CENTRUM MALINOWSKA
ul. Szosa Gdańska 72, 86-031 Osielsko
Tel. (0-52) 381 39 25, Fax. (0-52) 381 39 25
malinowska@seat.pl, http://malinowska.seat.pl/

WOJCIECH REISKI
ul. Fordońska 75, 85-719 Bydgoszcz
Tel. (0-52) 324 20 32, Fax. (0-52) 324 20 35, reiski@seat.pl

Peugeot
Jaw Remo - ul. Fordońska 325, 85-766 Bydgoszcz
tel. 0-52/360-68-50, serwisjawremo2@peugeot.com.pl, www.jawremo.peugeot.com.pl

Daewoo
INTERBUD AUTO - Fordońska 185/187, 85-766 Bydgoszcz
tel. (0-52) 342-97-40, (0-52) 342-96-11, fax (0-52) 342-96-11
http://www.interbudauto.com.pl

Ford
Moto-Market Autoryzowany Dealer Forda
ul. Nowotoruńska 12, tel. 052 370-83-21, e-mail: hanna_kuch@o2.pl

Honda
NOVA MOTOR – ul. Fordońska 305, 85-766 Bydgoszcz
tel. 052/ 376 28 28 (salon), 052/ 376 28 38 (serwis)
E-mail: nova-motor@honda.pl, http://nova-motor.honda.pl/

Mazda
AUTOMARKET ANDRZEJ JOCZ
Szosa Gdańska 12 86-031 Osielsko k/Bydgoszczy
Tel. 052 3813504 Fax 052 3813504

Hyundai
Moto - Car Sp. z o.o.
ul. Lisi Ogon 150 86-065 Bydgoszcz
Tel. (0-52) 3796664 Fax (0-52) 3798775

Kia Motors
CAR-MAK W. Makarewicz
ul. Szubińska 40 89-203 Rynarzewo k/Bydgoszczy
Tel. (052) 384 58 37 Fax (052) 384 58 37

Suzuki
YAMA Sp. z o.o. - Szosa Gdańska 28, Osielsko
tel. 381-31-70, 606-70-68-30
e-mail: yama@nissan.com.pl, http://www.yama.pl/

Volvo
Nijhof – Wassinkul Volvo Trucks
ul. Zakładowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wlk.
tel: 052 381 25 77, faks: 052 381 25 78
(jedyny dealer w regionie kujawsko-pomorskim)

IVECO
ExMOT Sp. z o.o. Salon i serwis: ul. Fordońska 38,
tel: 0-52 375 80 86 (salon) tel: 0-52 375 80 87 (serwis)
e-mail salonu: salon.fordonska@exmot.com.pl
e-mail serwisu: serwis.fordonska@exmot.com.pl
www: www.exmot.com.pl

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MAKTRONIK S.A.
ul. Deszczowa 65, http://www.maktronik.com.pl/

Jelcz
Polski Koncern Naftowy S.A
ul. Przemysłowa 86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: 052/ 5811277, 5811249, fax 5811249
Jeep
Precyzja Motors Sp. z o.o.
ul. Nowotoruńska 27, 85-839 Bydgoszcz
tel. centrala (052) 32 08 300, Salon (052) 32 08 304, fax. (052) 32 08 305
e-mail:info@motors.precyzja.pl, strona WWW: www.mercedes.bydg.pl

Scania
Granosik - Hołowiński Sp. z o.o. Kontakt
ul. Torunska 147, 85 880, Bydgoszcz
Tel. 052/375 54 24, 052/361 70 32, Fax: 052/375 54 74
E-mail: sbydg-serwis@scania.g-h.pl, http://www.scania.g-h.pl

Renault Trucks
P.W. AUTOS Sp. z o.o.
ul.Powstańców 19, 86-050 Solec Kujawski
tel. (052) 387 66 11, 387 66 33, fax (052) 387 38 64, (052) 387 17 73
e-mail:serwis@autos.com.pl
(Ogólnopolski magazyn centralny)

Man
Centrum sprzedaży samochodów MAN
ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota, tel. (0-52) 381 47 37

Dulcet
Strzyżawa k/Bydgoszczy
Tel. (52) 381-74-65 Fax (52) 381-74-51


STACJE PALIW (niektóre)
Alimex Sp. z o.o.          ul. Gdańska 252       (52) 381-35-19
PW Export Import Stacja Paliw    ul. Kielecka 6        (052) 361 10 28
PW Export Import Stacja Paliw    ul. Startowa 5        (052) 342 09 42
PW Export Import Stacja Paliw    ul. Toruńska 145b      (052) 363 25 61
Lila Stacja Paliw          ul. Filmowa 8        (052) 361 19 31
Neste Oil Poland           ul. Tałdykina 3       (052) 343 72 26
Neste Oil Poland           al. Wojska Polskiego 19   (052) 375 26 40
Neste Oil Poland           ul. Fordońska
Petro Centrum            ul. Gdańska 252       (052) 381 35 19
PKN nr 6               ul. Szubińska 1       (052) 582 48 96
PKN nr 20              ul. Bernardyńska 9      (052) 322 69 84
PKN nr 491              pl. Piastowski 30      (052) 322 27 67
PKN nr 542              ul. Fordońska 28a      (052) 342 01 54
PKN nr 546              ul. Nowotoruńska 1      (052) 361 19 21
PKN nr 651              ul. Kujawska 71       (052) 371 49 04
PKN nr 657              ul. Gdańska 240       (052) 371 07 44
PKN nr 1070             ul. Fordońska 419      (052) 343 93 63
PKN nr 1495             ul. Grunwaldzka 293     (052) 372 47 02
PKN nr 1497             ul. Wyszyńskiego 29     (052) 346 01 30
PKN                 ul. Włościańska 1      (052) 343 10 30
PKN                 ul. Pelplińska 7       (052) 346 94 55
PKN                ul. Grunwaldzka 181      (052) 327 71 52
PKN                ul. Szubińska 30a       (052) 582 48 96
PKN                al. Jana Pawła II 131     (052) 371 31 45
Shell               ul. Fordońska 97        (052) 345 25 34
Shell               ul. Świętej Trójcy 32-34    (052) 345 98 35
Shell               al. Wojska Polskiego 12    (052) 346 46 22
Statoil              ul. Jagiellońska 58      (052) 346 08 23
Statoil              ul. Solskiego 20        (052) 340 50 22
Statoil              al. Wojska Polskiego 20d    (052) 345 12 11
Unipol PW             ul. Łowicka 36         (052) 344 27 88
JET Conoco            ul. Fordońska 225       (052) 348 94 62
JET Conoco            ul. Kaliskiego 32       (052) 344 50 96
JET Conoco            ul. Jana Pawła II 123     (052) 371 39 90
JET Conoco            ul. Kujawska 125        (052) 348-42-02
ESSO               al. Wojska Polskiego 1a    (052) 375 33 35
St. Paliw M. Woźniak, Z. Świerczyk ul. Fordońska 28a       (052) 342 01 54
Alhan. Stacja paliw        ul. Łowicka 38         (0-52) 320 60 45
Andpol. S.j.           ul. Glinki 144         (0-52) 362 00 81
Andpol. S.j.           ul. Witebska 1a        (0-52) 342 29 03
BP Sevice Center. Stacja paliw.  ul. Fordońska 48-50      (0-52) 345 27 58
Greman. Stacja paliw.       ul. Toruńska 139        (0-52) 361 09 71
Inwestbud. Sp. z o.o.       ul. Wojska Polskiego 1     (0-52) 582 05 94
Mac-Nova.             ul. Nowotoruńska 26      (0-52) 345 03 07
Nowipal. Autogaz.         ul. Magazynowa 1        (0-52) 347 17 66
Rekord. Stacja paliw       al. Wyszyńskiego 54      (0-52) 325 88 23
Śróbka Marcin. Autogaz      al. Jana Pawła II 148     0 601 81 23 94

Koronowo              ul. Kotomierska       (0-52) 382-25-15
Koronowo              ul. Leśna          (0-52) 382-26-55
Mąkowarsko                            (0-52) 382-31-85
Stopka                              (0-52) 382-36-68
Cetanol.              Witoldowo (Wtelno)      (0-52) 382 83 17
Dulcet. S.j.            Strzyżawa          (0-52) 381 74 65
Kościanek Adam. Stacja paliw    Lisi Ogon          (0-52) 320 71 80
Lotos Paliwa. Sp. z o.o.      Brzoza, Bydgoska 15a     (0-52) 381 01 94
Mac Nova. Stacja paliw       Brzoza, Bydgoska 15a     (0-52) 381 03 13
Mac-Nova. Stacja paliw       Makowiska          (0-52) 387 15 08
Mac-Nova. Stacja paliw    Solec Kujawski, Kujawska 52     (0-52) 387 44 19
Mac-Nova. Stacja paliw    Solec Kujawski, Lipowa 1a      (0-52) 582 81 64
Man-Dulcet SC.           Białe Błota, Nizinna 1    (0-52) 381 47 37
MB. Biały M.            Pawłówek           (0-52) 372 49 62
Naftpol. Stacja paliw        Sicienko, Mrotecka 6     (0-52) 381 56 00
Naftpol. Stacja paliw        Wierzchucin Królewski    (0-52) 382 32 22
Ol-Ol. Sp. z o.o.          Osielsko, Szosa Gdańska 83  (0-52) 381 36 92
PKN Orlen SA.            Kruszyn Krajeński, 43    (0-52) 381 46 13
PKN Orlen SA.            Mrocza, Nakielska 6a     (0-52) 385 60 76
PKN Orlen SA.            Pawłówek           (0-52) 370 62 11
PKN Orlen SA.        Solec Kujawski, Wiśniowa 2a     (0-52) 387 13 64
Serwis Nowa Wieś Wielka. Sp. z o.o. ul. Przemysłowa       (0-52) 581 13 17
Stacja paliw            Morzewiec, 1         (0-52) 382 83 89
Suchocki Piotr. Stacja paliw     Dobrcz, Jarzębinowa 20   (0-52) 364 90 76
KOŚCIOŁY I PARAFIE
Kuria Diecezji Bydgoskiej - ul. Ks. Malczewskiego 1, 85-104 Bydgoszcz
tel. centrali: (52) 366-98-00, fax: (52) 366-98-20
Tymczasowa strona www: http://mikolaj-bydgoszcz.home.pl/diecezja/diecbyd.htm
strona oficjalna: www.diecezja.byd.pl

25 III 2004 papież Jan Paweł II utworzył Diecezję Bydgoską obejmującą miasto Bydgoszcz, Krajnę i
częściowo Pałuki, na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
Diecezja bydgoska wchodzi w skład metropolii gnieźnieńskiej obok diecezji gnieźnieńskiej i
włocławskiej.

Do Diecezji Bydgoskiej przynależą dekanaty:
- Bydgoszcz I Północ (11 parafii)
- Bydgoszcz II Śródmieście (9 parafii, w tym Sanktuarium „Madonny Bydgoskiej” MB Pięknej
 Miłości, Sanktuarium Nowych Męczenników i Sanktuarium MB Opiekunki Rodzin w dzielnicy
 Piaski)
- Bydgoszcz III Południe (9 parafii)
- Bydgoszcz IV Wyżyny (11 parafii)
- Bydgoszcz V Fordon (10 parafii)
- Kcynia (10 parafii, w tym Sanktuarium Krzyża Św. w Kcyni)
- Łobżenica (9 parafii, w tym sanktuarium MB Góreckiej Królowej Krajny w Górce Klasztornej)
- Mrocza (12 parafii)
- Nakło (10 parafii)
- Osielsko (9 parafii)
- Sępólno Krajeńskie (6 parafii)
- Szubin (13 parafii)
- Wyrzysk (8 parafii)
- Wysoka (9 parafii)
- Złotów (12 parafii)

Bydgoskie dekanaty:
                W Bydgoszczy znajduje się obecnie 42 kościołów katolickich, z tego:
                - 4 średniowieczne (następne 4 wyburzyli Prusacy w XIX w.),
                - 7 z okresu 1772-1918,
                - 6 zbudowanych w okresie międzywojennym 1918-1939,
                - 20 zbudowanych w okresie 1945-2004 r.,
                - 5 w budowie.


Dekanat Bydgoszcz I – Północ
        Świętego           Świętej       Przemienienia    Św. Maksymiliana      Św. Urszuli
        Krzyża            Rodziny         Pańskiego        Kolbego      Ledóchowskiej
     ul. Artyleryjska 10      ul. Drzycimska 7     ul. Letniskowa 35    ul. Kolibrowa 5      ul. Orna 6
     tel. (052) 346 25 97     tel. (052) 340 20 20   tel. (052) 327 75 31  tel. (052) 372 40 76  tel. (052) 373 38 39
      parafia od 1979       parafia od 1984     parafia od 1983    parafia od 1981    parafia od 1984
      kościół od 1982       kościół od 1986     kościół od 1986    kościół od 1982    kościół od 1985
                swrodzina@gniezno.opoka.org.pl
                                                    bł. Michała Kazala   Wniebowstąpienia
                                                    ul. Nakielska 303     Pańskiego
       Św. Antoniego             Niepokalanego          NMP        tel. (52) 379-86-35   ul. Sielawowa 1
          z Padwy             Poczęcia NMP        z Góry Karmel       parafia od 1995   tel./fax (52) 349-62-
        ul. Głucha 15            ul. Saperów 63      ul. Spacerowa 69      kaplica od 1995        01
                         tel. (52) 322-35-84
      tel. (052) 327 77 97                       tel. (52) 379-68-27    kościół w budowie    parafia od 1998
       parafia od 1933            parafia od 1950      parafia od 1971
                          kościół od 1958                              kościół w budowie
       kościół od 1936                         kościół od 1978
 antoni_bydgoszcz@gniezno.opoka.org.pl
 www.antoni.bydgoszcz.gniezno.opoka.org.pl

oraz:
Parafia pw. św. Kazimierza, 86-065 Łochowo, ul. Dębowa 3, tel. (52) 381-93-92, www.kazimierzkr.gniezno.opoka.org.pl -
od 1959 r.
Kościół Rektorski pw. św. Michała Archanioła - ul. Grunwaldzka 178, tel. (52) 372-49-69

Dekanat Bydgoszcz II – Śródmieście
 Najświętszego Serca Pana Jezusa     Św. Apostołów         Św. Marcina i Mikołaja                  NMP Królowej
                                                     Św. Andrzeja
   pl. Piastowski 5 - biuro        Piotra i Pawła        Katedra Bydgoska                       Pokoju
                                                      Boboli         garnizonowy
    tel. (52) 322-29-02         ul. M. Reja 3           ul. Farna 2      pl. Kościeleckich 7    ul. Bernardyńska 2
     parafia od 1924       tel./fax (52) 328-64-80       tel. (52) 322-45-86    tel. (52) 322-45-04;
     kościół od 1913     www.parpip.bydgoszcz.opoka.org.pl     parafia od XIV w.                  tel. (52) 373-25-81;
                                                   322-44-94 e-mail:       378-42-62
                      parafia od 1946         kościół od 1466    sjbyd@logonet.com.pl
                     kościół od 1876                                    parafia od XV w.
                                                    parafia od 1967.      kościół od 1485
                                                    kościół od 1902
                    Wniebowzięcia NMP          Św. Wincentego         Kaplica pw.
 Zmartwychwstania
                      ul. Gdańska 2             a'Paulo         Bożego Ciała
  Pańskiego              Kościół Rektorski        Bazylika Mniejsza       przy klasztorze
 al. Kard. S. Wyszyńskiego 58   Braci Mniejszych Kapucynów       al. Ossolińskich 2       Klarysek od
    tel. (52) 345-36-71,         OFMCap             tel. 322-53-52,      Wieczystej Adoracji
   fax (52) 345-36-71 w. 19  zwany Akademickim lub Klarysek     tel./fax (52) 327-03-82     ul. Gdańska 56
  parafia@p-zmartwych.lo.pl       kościół od 1448          parafia od 1924      tel. (52) 321-08-78
     parafia od 1980                          kościół od 1925          od 1925
     kościół od 1982                        http://www.bazylika.
                                       bydgoszcz.pl/


Dekanat Bydgoszcz III – Południe
      Świętej Trójcy           Chrystusa Króla           Św. Wojciecha            Miłosierdzia Bożego
     ul. Świętej Trójcy 26         ul. Lotników 1           ul. Kanałowa 6             ul. Nakielska 68
     tel. (52) 322-70-94        tel. (52) 373-50-96         tel. (52) 322-34-34           tel. (52) 373-37-38
      parafia od 1925          parafia od 1978           parafia od 1946             parafia od 1946
    kościół od 1550 (1910)         kościół od 1983           kościół od 1913             kościół od 1905
    MB Nieustającej Pomocy         NMP Matki Kościoła            Bożego Ciała
       ul. Ugory 16             ul. Jaskółcza 39          ul. Jesionowa 24
     tel. (52) 373-05-84          tel. (52) 373-43-33         tel. (52) 340-52-30
      parafia od 1924            parafia od 1971           parafia od 1987
      kościół od 1926            kościół od 1981           kaplica od 1987
                                           kościół w budowie

oraz:
Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza - 86-005 Białe Błota, ul. Czerska 40, tel. (52) 381-40- od 1980 r.
Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej - 86-062 Ciele, tel. (52) 381-41-95 – od 1946

Dekanat Bydgoszcz IV – Wyżyny
     Św. Polskich Braci Męczenników              Opatrzności Bożej
      ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3                                      Św. Józefa Rzemieślnika
                                 ul. Sandomierska 35                 ul. Wł. Bełzy 11
     tel. (52) 361-97-19, 361-15-72              tel. (52) 361-30-60
         parafia od 1982                                          tel. (52) 371-61-23
                                   parafia od 1984                  parafia od 1946
         kościół od 1982                  kościół od 1992                  kościół od 1907
       Św. Jadwigi Królowej                Matki Bożej Fatimskiej                 Ducha Świętego
       al. Wojska Polskiego 7                 ul. Ogrody 18                    ul. Glinki 40
        tel. (52) 371-48-27                tel. (52) 372-75-41                 tel. (52) 371-38-96
         parafia od 1981                  parafia od 1992                  ccspglinki@wp.pl
         kościół od 1991                  kościół od 2003                   parafia od 1946
      www.jadwiga.bydgoszcz.pl                                        kościół rektorski od 1932
                                                            kaplica od 1989
                                                           kościół w budowie

oraz:
Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego - Bydgoszcz - Plątnowo, 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 428, tel. (52) 387-81-
28 - od 1968 r., kościół od 1910
Parafia pw. NMP Królowej Polski - 86-061 Brzoza, tel. (52) 381-01-60 – od 1924, kościół od 1934
Parafia pw. bł. Michała Kozala - 86-050 Solec Kujawski, ul. Kościelna 2, www.soleckozal.neostrada.pl
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 86-050 Solec Kujawski, ul. Bydgoska 9a, tel. (52) 387-13-92 – od 1945,
kościół od 1845
Parafia pw. św. Stanisława BM - 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 5, tel. (52) 387-12-48, parafia od XIV w.

Dekanat Bydgoszcz V – Fordon
                                                                   M.B.
                     M.B.             M.B.             M.B.
   Św. Stanisława                                                        Królowej
 Biskupa i Męczennika
                  Częstochowskiej         Ostrobramskiej        Zwycięskiej           Męczenników
                  ul. Żmudzka 31         ul. Kijowska 68        ul. Bartosza
   ul. Kapliczna 1                                                  ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 5
tel. (52) 346-31-81, 343-
              tel. (52) 345-20-33, 345-31-  tel. (52) 342-41-78, 342-54-21   Głowackiego 20         tel. (52) 346-76-25,
                   99, 342-34-00         parafia od 1979      tel. (52) 342-04-02
      23-84                                                          346-76-26
                  parafia od 1980        kościół od 1979       parafia od 1977
   parafia od 1946                                                      parafia od 1983
                  kościół od 1999                       kościół od 1980
   kościół od 1925                                                      kościół od 1987
  Św. Mikołaja      Św. Jana Apostoła         Św. Marka        Św. Mateusza      Św. Łukasza Ewangelisty
  parafia od XI w.      i Ewangelisty        ul. Salezjańska 1     ul. Skarżyńskiego 4  ul. Gen. Bora-Komorowskiego 14
  kościół od XI w.     ul. Sikorskiego 8      tel. (52) 343-73-00    tel. (52) 343-01-38     tel. (52) 346-91-30
 obecny stan od 1925    tel. (52) 343-90-90,       parafia od 1990      parafia od 1985     wol@gniezno.opoka.org.pl
  http://mikolaj-       343-99-11         kościół od 1995      kościół od 1991   www.wol.gniezno.opoka.org.pl
 bydgoszcz.home.pl/  orzel@gniezno.opoka.org.pl    http://salezjanie.tl.pl/                  parafia od 1992
               parafia od 1990   http://www.gniezno.opoka.org.pl/                 kaplica od 1993
               kościół od 1872      dekan/bydgv/marek.html                   kościół w budowieINNE WYZNANIA
Kościół Prawosławny - ul. Trybunalska
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego - ul. Lipowa 9 tel. (052) 328 64 16
Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego - ul. Zduny 10 tel. (052) 322 36 48
Kościół Ewangelicko-Augsburski - pl. Zbawiciela tel. (052) 373 28 22
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce - ul. Pomorska 41 tel. (052) 322 28 06
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan - ul. Czerwonego Krzyża 46 tel. (052) 340 74 68
Kościół Polsko-Katolicki - ul. Śniadeckich 36 tel. (052) 322 45 50
Kościół Zielonoświątkowy Zbór „BETEL”- ul. Janikowska 19 tel. (052) 371 12 41
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich(MORMONI) - ul. Dworcowa 47, 345-45-36
Centrum Chrześcijańskie"Dobra Nowina" -      ul. Chemiczna 3   (52) 374-76-01
Kościół Chrześcijan Baptystów - ul. Gajowa 32 (52) 342-77-85
Misja Kościoła Chrześcijan Baptystów - Pałac Młodzieży     kom. 605-291-294

ZAKONY I ORGANIZACJE
Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny - ul. Piaski 65, tel. (52) 340-28-75, tel./fax (52) 340-20-25
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - ul. Gdańska 5/6, tel. (052) 345 6 08 (kosciół Klarysek)
Zgromadzenie Ducha Świętego - Al. Jana Pawła II 117, tel. (052) 371 13 38 (kościół rektorski pw.
Ducha Św.)
Ojcowie Jezuici - pl. Kościeleckich 7, tel. (52) 322-45-04; 322-44-94 (par. św. Andrzeja Boboli)
Zgromadzenie Salezjanów - ul. Salezjańska 1, tel. (52) 343-73-00 (par. św. Marka)
Misjonarze św. Wincentego a Paulo - al. Ossolińskich 2, tel. 322-53-52, tel./fax (52) 327-03-82
Zgromadzenie św. Michała Archanioła (Michaelici) – ul. Grunwaldzka 178
Franciszkanie Kapucyni -ul. Gdańska 2 (Kościół Rektorski Braci Mniejszych Kapucynów OFMCap)
Zgromadzenie Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji - ul. Gdańska 56, tel. (052) 321 08 78
Siostry Szensztackie - ul. Piaski 65, tel. (52) 340-21-75 (par. św. Rodziny)
Zgromadzenie Sióstr Albertynek - ul. Koronowska 14, tel. (052) 327 73 55 (par. św. Antoniego)
Siostry Maryi Niepokalanej - ul. Ks. T. Malczewskiego 1, tel. (52) 322-59-95 (Katedra)
Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek -
 - ul. Leszczyńskiego 40, tel. (052) 372 92 33 (par. MB Nieustającej Pomocy)
 - ul. Obrońców Bydgoszczy 3, tel. (052) 322 57 32 (par. św. Piotra i Pawła)
 - ul. Matejki 1, tel. (52) 322-61-79 (par. Najśw. Serca P. Jezusa)
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo -
 - al. Ossolińskich 2, tel. (52) 341-54-95 (par. św. Wincentego a Paulo)
 - ul. Piekary 14, tel. (052) 343 93 79 (par. św. Mikołaja)
 - ul. Świętego Floriana 20, tel. (052) 32 21 344 (par. św. Andrzeja Boboli)
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - ul. Wojska Polskiego 7, tel. (052) 371 61
66 (par. św. Jadwigi Królowej)
Zgromadzenie Zakonne S.S. Urszulanki Polskich Braci Męczenników - ul. Popiełuszki 3, tel. (052)
361 95 19 (par. św. Polskich Braci Męczenników)
Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego - ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 5, tel. (52) 346-76-
27 (par. MB Królowej Męczenników)
Zgromadzenie sióstr Karmelitanek Bosych – Tryszczyn k. Bydgoszczy
Świecki III Zakon św. Franciszka z Asyżu – kościół akademicki Klarysek

Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego "Martyria"
przy parafii Matki Bożej Królowej Męczenników - 85-791 Bydgoszcz, ul. Bołtucia 5
tel./fax (52) 346-31-90, e-mail: pokolenie@martyria.lo.pl, http://www.martyria.lo.pl/?pageID=30

Caritas Diecezji Bydgoskiej - ul. Jaskółcza 39, tel. (052) 348 61 62, fax (052) 348 61 61
http://caritas.bydgoszcz.pl/
CARITAS - pomoc doraźna
- ul. Jaskółcza 38, tel. (052) 3486161
- Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo-130-200 posiłków,
 al. Ossolińskich 2, tel.052/322 53 52
- Jadłodajnia -40 miejsc -Zgromadzenie Sióstr Albertynek, ul Koronowska 14, tel.052/327 73 55

Dom Samotnej Matki "Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek im. Marii Karłowskiej"
prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne - 30 miejsc, Żołędowo, 86-021 Osielsko tel. 052/381 30 30.


HANDEL
TARGOWISKA
Targowisko hurtowe – ul. Kielecka
ul. Czerkaska 29 (Os. Leśne)
ul. Modrakowa 53 (Wyżyny)
ul. Broniewskiego 7 (Błonie) – zadaszenie w budowie
ul. Curie-Skłodowskiej 29-33 (Bartodzieje) – częściowo zadaszone
Plac Piastowski (Śródmieście) - zadaszone
ul. Konopnickiej 28 (Szwederowo)
ul. Pelplińska-Rataja (Fordon) – zadaszone
ul. Swobodna 3 (Fordon)
ul. Wielorybia-Okoniowa (Osowa Góra)
ul. Magdzińskiego – przy zabytkowej hali targowej
ul. Planu 6-Letniego (Kapuściska) – zadaszone
ul. Przyjazna 11-13 (Wyżyny) – zadaszone
ul. Graniczna 6-8 (Okole)
ul. Dworcowa 28

GIEŁDY
Giełda motoryzacyjna – ul. Fordońska – „Kartodrom”
Giełda spożywczo-przemysłowa – ul. Glinki KS „Chemik”

HIPERMARKETY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE
AUCHAN
ul. M. Rejewskiego 3; 85-791 Bydgoszcz tel.: (052) 323 86 00 fax: (052) 323 86 10
http://www.auchan.com

CARREFOUR - GALERIA POMORSKA
ul. Fordońska 141; 85-739 Bydgoszcz tel.: (052) 36 69 600 fax: (052) 36 69 660
http://www.carrefour.pl
galeria handlowa 90 sklepów parking 1300 miejsc
GEANT Centrum handlowe „Rondo”
ul. Kruszwicka 1; 95-213 Bydgoszcz
http://www.geant.pl

HYPERNOVA
ul. Skarżynskiego 2; 85-950 Bydgoszcz tel.: (052) 326 97 02
http://www.hypernova-polska.pl

MAKRO
ul. Jana Pawła II 123; 85-140 Bydgoszcz tel.: (052) 349 65 00 fax: (052) 349 65 73
http://www.makro.com.pl

MINIMAL
ul. Skarżyskiego 8; 85-950 Bydgoszcz tel.: (052) 346 77 61
ul. Skłodowskiej – Curie 26; 85-950 Bydgoszcz tel.: (052) 346 16 02

TESCO
ul. Toruńska 101; 85-817 Bydgoszcz tel.: (052) 375 78 00 fax: (052) 375 79 00
http://www.tesco.com.pl

oraz sieci dyskontów spożywczych m.in. Leader Price, Biedronka, Lidl, Polo Market, Piotr i Paweł,
Miko, As, Plus, Staropolski, Netto, Champion, Hetman, Berti, Stokrotka, Pozperito, Kaufland,
Społem)

W budowie: Carrefour z galeriami (2005), Kaufland (2005), Focus Park z multipleksem (2006)

HIPERMARKETY BRANŻOWE
CASTORAMA
ul. Szubińska 5; 85-312 Bydgoszcz tel.: (052) 37 67 100 fax: (052) 37 67 200
http://www.castorama.com.pl

NOMI
ul. Chodkiewicza 17; 85-065 Bydgoszcz tel.: (052) 349 32 10 fax: (052) 349 32 06
http://www.nomi.com.pl

OBI
ul. Fabryczna1; 85-741 Bydgoszcz tel.: (052) 325 97 00 fax: (052) 325 97 15
http://www.obi.pl/pl

LEROY MERLIN
ul. Rejewskiego 5 (przy ul. Fordońskiej); 85-791 Bydgoszcz tel.:(052) 37 68 800; 37 68 819
http://www.leroymerlin.pl

PIEC-MAT-BUD – market budowlany
ul. Fabryczna

HETMAN – market budowlany
ul. Kamienna

KOMFORT – centrum dywanów i wykładzin
ul. Jagiellońska

oraz sieć lokalnych hurtowni i składów

W budowie: Ikea (2008)


TEATRY
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (gminny)
Al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz
tel.(+48 52) 321 12 38, fax (+48 52) 321 11 68
e-mail: tp@teatrpolski.pl, http://www.teatrpolski.pl
„Teatr na barce"
Teatr "Obok"
Teatr Tańca "Gest" - prowadzony przez WOK
Teatr Lalkowy "Graba" - prowadzony przez WOK
Teatr plastyczny "Witryna" - prowadzony przez Pałac Młodzieży
Teatr słowa "Bllum" - prowadzony przez Pałac Młodzieży
Salon Młodych Twórców "Pazur" - prowadzony przez Pałac Młodzieży
Amfiteatr muszla koncertowa w parku im. Wincentego Witosa
Amfiteatr Zawiszy


OPERY
Opera NOVA
ul. Focha 5, ul. Gdańska 20 – Dział Promocji i Obsługi Widzów
centrala tel. (+48 52) 325-49-31
http://www.operanova.bydgoszcz.pl - podległa Marszałkowi województwa
Obiekty uzytkowane przez Operę:
- gmach Opery (jeden z największych w Polsce, składający się z 3 kręgów)
- Pomorski Dom Sztuki , uk. Gdańska 20
- Teatr Kameralny – ul. Grodzka
- scena letnia nad Brdą na Starym Mieście
FILHARMONIE
Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego, ul. Libelta 16
tel. (52) 321-02-34(52) 321-04-67, fax (52) 321 07 52
email musica@musica.pl, http://www.musica.pl - podległa Marszałkowi Województwa
 - gmach Fiharmonii
- Pałac Mostowskich w Ostromecku (tzw „stary” pałac z XVIII w.)
KINA
Multikino 12 sal, ul. Focha 48. 325-78-78, www.multikino.pl ul. Focha 48 (52) 325-78-78
Kino „Adria”- Toruńska 30, 371-21-39, www.kinoadria.com.pl Ul. Toruńska 30 (52) 371-27-39
Kinoteatr – ul. Dwernickiego – wykorzystywany przez Dyskusyjny Klub Filmowy „Mozaika”
Kino “Mózg” – Gdańska 10, 345-51-95
Kino Pałacu Młodzieży – Jagiellońska 27
Kino Letnie - Leśny Park Kultury i Wypoczynku (w sezonie)
Multipleks w Centrum Handlowym „Focus Park” – w budowie (2006)

MUZEA
Muzeum Okręgowe im. L.Wyczółkowskiego
ul. Gdańska 4, 85-950 Bydgoszcz, tel./fax (+48 52) 58 59 816; 58 59 814
e-mail: muzeum@muzeum.bydgoszcz.pl, http://www.muzeum.bydgoszcz.pl
- Budynek główny - Gdańska 4
- Spichrze - ul. Grodzka 7, 9, 11 (52) 322-39-71
- Biały Spichlerz – Wyspa Młyńska, ul.Mennica 1, tel. (52) 327-03-93, ekspozycja „Rzemiosło
Bydgoskie”
- Czerwony Spichlerz - Wyspa Młyńska, ul. Mennica 8a (52) 327-03-93
- Dom na Wyspie Młyńskiej - ul. Mennica 7
- Dom na Wyspie Młyńskiej - ul. Mennica 8
- Dom na Wyspie Młyńskiej

Pomorskie Muzeum Wojskowe
ul. Czerkaska 2, tel. 378-20-26 fax 378-23-31, e-mail:muzeumpow@pow.mil.pl
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego - ul. Berwińskiego 4; tel: (+48 52) 346 23 18
Muzeum Farmacji przy Aptece "Pod Łabędziem" - ul. Gdańska 5, tel./fax (052)322 01 87
Muzeum Oświaty - ul. Mari Curie-Skłodowskiej 4, tel. 342-65-90
http://www.zabytki.pl/sources/muzea/b/bydg-osw.html
Ośrodek Muzealny Bydgoskiego Węzła Kolejowego ul. Zygmunta Augusta 7 (52) 328-71-91
http://www.zabytki.pl/sources/muzea/b/bydg-osw.html
Muzeum Misyjne – Zgromadzenie Ducha Świętego, ul. Jana Pawła II 117 (52) 371-49-53
Muzeum Fotografii przy Wyższej Pomorskiej Szkole Turystyki i Hotelarstwa – ul. Garbary 2
Muzeum-wystawa dawnego sprzętu rolniczego z XIX w. – w zajeździe Stopka k. Koronowa
Muzeum fonografii – ul. Gdańśka 12, w organizacji

BIBLIOTEKI
Biblioteka Publiczna Wojewódzka i Miejska. Biblioteka Główna
ul. Długa 39; 85-034 Bydgoszcz – podległa Marszałkowi Województwa
tel.: (052) 345-77-62
wraz z 36 oddziałami

Biblioteka Publiczna Wojewódzka i Miejska
Filia Nr 4 dla dzieci
ul. Czerkaska 11; 85-636 Bydgoszcz, tel: (052) 341-06-13

Centralna Biblioteka Rolnicza
ul. Weyssenhoffa 11; 85-072 Bydgoszcz , tel.: (052) 322-39-09

Pedagogiczna Wojewódzka Czytelnia, wypożyczalnia
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4; 85-094 Bydgoszcz – podległa Marszałkowi Województwa
tel.: (052) 341-19-84 , http://pbw.bydgoszcz.pl/

Biblioteka Główna Akademii Bydgoskiej
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, tel.:(052) 34-19-222, e-mail: library@ab-byd.edu.pl

Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej
ul. Kaliskiego 7; 85-796 Bydgoszcz, tel.: (052) 340-80-63

Biblioteka Główna Akademii Medycznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 9; 85-094 Bydgoszcz, tel.: (052) 341-52-52

Biblioteka Izby Pamięci Adama Grzymały Siedleckiego
ul. Libelta 5; 85-080 Bydgoszcz, tel.: (052) 322-37-73

Biblioteka Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego
ul. Sułkowskiego 52; 85-634 Bydgoszcz, tel: (052) 378-35-63

Biblioteka Prymasowego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej - ul. Farna 10

...oraz kilkadziesiąt filii rozrzuconych na osiedlach i bibliotek zakładowych

ORKIESTRY
Orkiestra symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Orkiestra kameralna Capella Bydgostiensis
Orkiestra symfoniczna Akademii Muzycznej
Orkiestra Zespołu szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
Orkiestra Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
Orkiestra Zespołu szkół Budowlanych w Bydgoszczy
Orkiestra Big - Band Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy
Orkiestra Muzyków Bydgoskich "EMBAND"
...oraz wiele innych niezrzeszonych

CHÓRY
Chór akademicki Akademii Muzycznej
Chór kameralny Akademii Muzycznej
Bydgoski Chór Konkatedralny
Chór Mieszany "FORDONIA"
Chór Żeński Serioso-Giocoso IX Liceum Ogólnokształcącego
Towarzystwo Śpiewu "Halka" w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Śpiewacze Męski Chór "Hasło"
Chór Mieszany "Dzwon" w Bydgoszczy
Chór mieszany "Harmonia" w Bydgoszczy
Chór Akademicki Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zespół Pieśni Dawnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Zespół Pieśni Dawnej "FRESCA VOCE" Młodzieżowego Domu Kultury Nr 5 w Bydgoszczy
Chór Akademicki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
Chór Akademicki Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
...oraz wiele innych m.in. parafialnych i zakładowych


GALERIE
Biuro Wystaw Artystycznych Salon Sztuki Współczesnej
ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz, tel./fax 322 15 32,
www.bwa.bydgoszcz.com, e-mail: bwa@bwa.bydgoszcz.comwww.bwa.bydgoszcz.com
Galeria „85” - ul. Gdańska 17     (52) 322-62-22
Galeria „Alix” - ul. Jezuicka 26    (52) 322-25-39
Galeria "Antyki przy Farnej" - Farna
Salon "DESA"      ul. Gdańska 12    (52) 322-01-91
Galeria “Nad Brdą” (przy Wyzszej Pomorskiej SzkoleTurystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy) ul.
Garbary 2    (52) 348-23-47, http://www.wernisaze.tih.pl
Galeria „Kantorek” - ul. Gdańska 3 (52) 322-23-72
Galeria Szkła Polskiego - ul. Długa 39    (52) 321-25-41
Galeria „Non Fere” - (przy II Społecznym LO) - ul. W. Pola 1   (52) 373-82-58
Galeria „W Bramie” - ul. Gdańska 27      (52) 321-08-79
Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego - ul. Chocimska 5 (52) 328-68-69
Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej - Stary Rynek 18   (52) 322-22-36,
http://www.wok.bydgoszcz.pl/galeria/
Galeria Podróżnika przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK "Szlak Brdy" - Gdańska 18 (52)
322-51-93
Salon Wydawnictw Artystycznych s.c. - ul. Gdańska 35 (52) 322-27-20
Galeria "Art Galery" - ul. Gdańska 42     604-313-266
Galeria Sztuki "Impresja" - Fordońska 333
Stowarzyszenie Artystyczne "Wieża Ciśnień" - Filarecka1
Galeria "Pałac" - Pałac Młodzieży Jagiellońska 27
Galeria "Zacisze" - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Galeria "Za kratą" - Gdańska 22
Galeria M.R. Puchowskich - Długa 24
Galeria "Galeria"    ul. 3 Maja 18 (52) 321-11-89
"Galeria i nie tylko" - Jezuicka 24
"Galeria ubioru" - Jezuicka 20-22
"Galeria na Krańcu" - ZSCh ul. I. Łukasiewicza 3
Galeria „BRDA” - hotel „BRDA” ul. Warszawska
Galeria foyer Filharmonii PomorskiejDOMY KULTURY
(w opracowaniu)

Wojewódzki Ośrodek Kultury – podległy Marszałkowi Województwa
Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz
tel./fax (+48 52) 585-15-01, e-mail: wok@cps.pl, http://www.wok.bydgoszcz.pl
Powstał w 1955 r. Prowadzi m. in.
- Teatr Tańca “Gest”
- Dziecięcy Teatr Tańca “Geścik”
- Teatr Lalkowy "Graba"
- Zespół wokalny "Sweet Boom Boom"
- Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków
- Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej
- Centrum Informacji Kulturalnej
- Zespół wokalny seniorów "BELCANTO"
- “Kwartalnik Artystyczny”
- Pracownia Ceramiki
- Klub seniora
- Uniwersytet III Wieku
- Klub Poetycko-Wydawniczy "Arkona"
- Forum Ekologiczne
- Klub Silvy
- Klub Sympatyków Sai Baby
- Klub Przyjaciół Bruno Groninga
- Klub Sympatyków Nieznanego Świata

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz
tel. +48 52 322-56-77, tel./fax: +48 52 322-87-15
e-mail: mok@mok.bydgoszcz.pl, http://www.mok.bydgoszcz.pl
Osrodek użytkuje m.in.
 - kawiarnię artystyczną „Węgliszek”
 - Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku
 - muszlę koncertową w Parku im. W.Witosa, gdzie w sezonie co tydzień organizowane są koncerty w
  ramach „Bydgoskiego Lata Artystycznego”

Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27 85-097 Bydgoszcz, tel. 3211521, 3211587 fax 3211642, tel. 3210081-83 centrala
Istnieje od 1974 r.
Pałac Młodzieży posiada basen, kino, halę sportową oraz kilkadziesiąt pracowni i ognisk, które niemal
w pełni zapewniają rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży m.in.:
- Pracownia animacji teatralnej i plastycznej,
- Pracownia animacji filmowej,
- Pracownia imprez edukacyjnych,
- Pracownia imprez rozrywkowych, rekreacji i zdrowia,
- Pracownia reklamy, informacji i promocji.
- Pracownia siatkówki dziewcząt
- Pracownia pływania dziewcząt i chłopców
- Pracownia centrum rekreacji dzieci i młodzieży
 (zajęcia sportowe m.in. kajaki, koszykówka, siatkówka, pływanie, karate)
- Zespół piosenki i ruchu - Dominutki
- Zespół piosenki i ruchu - Rytmisie
- Dziecięca grupa wokalna,
- Grupa taneczno - wokalna.
- Studio instrumentalno - wokalne (m.in. nauka gry na instrumentach muzycznych)
- Zespół instrumentalno - wokalny,
- Zespół muzyczny "Duo gotarowe",
- BIG BAND Pałacu Młodzieży,
- Zespół instrumentów klawiszowych "Muzyczny kadr",
- Zespól jazzowy,
- Zespól saksofonowy,
- Grupa wokalna Big Bandu,
- Chór dziewczęcy "Camerati di gioia",
- Zespół wokalny "Violinki",
- Grupa piosenki "Małe solistki",
- Zespół wokalny "Spare style choir",
- Zespół wokalny "Mezzo voce".
- Zespół tańca nowoczesnego "Sigma",
- Grupa tańca towarzyskiego,
- Zespół taneczny "Arabesquea",
- Zespół tańca "Brax",
- Grupy baletowe (I i II rok),
- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej (grupa taneczna i kapela dziecięca),
- Grupa tańca scenicznego.
- Warsztaty fotografii artystycznej,
- Grupa filmowa (technika video),
- Program TV "Galeria"
- Młodzieżowe Studio Fotografii,
- Młodzieżowa Szkoła Fotografii,
- Warsztaty Aktywności Twórczej
- Klub filmowy "Zaczep",
- Warsztaty reporterskie "Halo Pałac"
- Pracownia teatralna
- Teatr plastyczny "Witryna",
- Teatr słowa "Bllum",
- Salon Młodych Twórców "Pazur",
- Studio Piosenki Aktorskiej,
- Teatrzyk Dziecięcy
- Klub Konferansjera
- Pałacowe centrum wyobraźni
- Plastyczne grupy wiekowe,
- Przedszkolne warsztaty plastyczne,
- Galeria "Pałac",
- Grupa studium rysunku,
- Grupa ceramiki artystycznej.
- Dziecięca Akademia Sztuki
- Dziecięca Akademia Umiejętności
- Zajęcia psychoruchowe dla dzieci niewidomych i niedowidzących,
- Zajęcia psychoruchowe dla dzieci dyslektycznych,
- Zajęcia psychoruchowe dla dzieci z większymi deficytami rozwojowymi,
- Klub rozwijania aktywności dziecięcej "Promyczek"
- Wolontariat "Zielony parasol"
- Wolontariat korepetytorów
- Pracownia języka angielskiego i krajoznawstwa państw anglojęzycznych "English Club"
 (m.in. grupy dziecięce, młodzieżowe, maturalne, Cambridge, kawiarenki internetowe z jęz.
  angielskim)
- Pracownia lingwistyczno - humanistyczna
 (nauka języków: niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego)
- Warsztaty historyczne,
- Grupa konferansjerów,
- Grupa dziennikarska - Redakcja kwartalnika społeczno - kulturalnego "Pryzmat",
- Grupy artystyczno - lingwistyczne dla najmłodszych,
- Klub Miłośników Kultury Francuskiej.
- Pracownia komputerowa (m.in. nauka programowania, tworzenie stron www i inne)

Ognisko Artystyczne im. F. Nowowiejskiego– ul. Marinkowskiego 14 (I piętro)
Kawiarnia artystyczna „Węgliszek” – róg Batorego Stary Rynek
Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku – 18 km od centrum Bydgoszczy
Klub Środowisk Twórczych - ul. Batorego 1/3 (I piętro)
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. K.K. Baczyńskiego 3 (52) 375-53-49
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 im. Henryka Jordana, ul. Leszczyńskiego 42 (52) 373-17-95
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3, ul. Gałczyńskiego 23   (52) 379-11-22  (52) 373-63-78
e-mail: mdk3@poczta.bydgoszcz.com, www.grafkom.bydgoszcz.com
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82 (52) 322-44-13(52) 321-45–70
e-mail: mdk4@cps.pl, www.mdk4.bydgoszcz.pl
Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8  (52) 348-50-02
Dom Kultury "Orion", ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1   (52) 348-72-01
Osiedlowy Dom Kultury „Heros” - ul. Marcinkowskiego 14,
Osiedlowy Dom Kultury „Modraczek” - ul. Ogrody 15  (52) 371-72-11
Klub „Arka” – ul. Konopnickiej (Szwederowo)
Klub SPIN - ul. Kaliskiego 12
Fordońska Sala widowiskowa - ul. Piwnika Ponurego
Klub Garnizonowy LOTNIK - ul. Szubińska
Klub Pomorskiego Okręgu Wojskowego – ul. Ogińskiego

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” - ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz
tel/fax. (52) 346 31 90, e-mail: ckk@wiatrak.lo.pl, http://www.wiatrak.lo.pl/
Centrum obejmuje stałymi formami zajęć ponad 2000 uczestników miesięcznie. Działa 36 sekcji i kół zainteresowań, m. in.
nauka języków: angielskiego i niemieckiego, kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego, koło dziennikarskie, teatralne,
sekcje: szachowa, piłki nożnej, muzyczna, plastyczna.
W formach okazjonalnych (np. koncerty, wystawy, festyny, konkursy, obozy letnie i zimowe) "Wiatrak" obejmuje kilka
tysięcy dzieci i młodzieży. Była to działalność skierowana głównie do mieszkańców Bydgoszczy, choć często miała ona
charakter regionalny, czy ogólnopolski.
Obecnie w budowie Dom Jubileuszowy, w którym znajdzie się Katolickie Centrum Kultury m.in. z salą kinową i teatralną.

Ośrodek Szkolno –Wychowawczy Nr 1, ul.Krasińskiego 10 tel. 322 17 87, fax 322 76 25
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2, ul. Akademicka 3, tel. 344 74 15, fax 344 74 20
Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 3, ul.Graniczna 12, tel. 322 34 71, fax 322 14 67

Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park
ul. Fordońska 246, tel. 052 321 69 55, e mail: familypark@poczta.onet.pl.
m.in. figloraj, ściana wspinaczkowa, bowling, bumper, laserowa przygoda.

W Bydgoszczy działa ok. 50 stowarzyszeń kulturalnych o bardzo szerokim zakresie działania,
począwszy od popularyzacji i upowszechniania określonych dziedzin sztuki, poprzez towarzystwa
zajmujące się promocją wartości kulturalnych miasta i regionu, po towarzystwa skupiające
przedstawicieli środowisk twórczych.

FESTIWALE I IMPREZY
W Bydgoszczy odbywają się dziesiątki imprez kulturalnych: muzycznych, teatralnych, filmowych, i
sportowych. Do najciekawszych należą:

Międzynarodowe i ogólnopolskie imprezy kulturalne:
1. „Musica Antiqua Europae Orientalis” (co 3 lata) – org. Fiharmonia Pomorska
jedyny w swoim rodzaju festiwal na świecie gości czołowe zespoły europejskie, wykonujące muzykę dawną. Festiwalowi
towarzyszą ciekawe odczyty i referaty. Repertuar obejmuje tematycznie kilka wieków. Tym samym jest to prezentacja
różnych stylów, gatunków i form muzycznych.
2. Bydgoski Festiwal Muzyczny (wrzesień) – organizowany przez Filharmonię Pomorską
3. Bydgoski Festiwal Operowy (kwiecień-maj) - przegląd najlepszych dokonań polskich i zagranicznych teatrów
muzycznych. Organizowany przez Operę Nova - Państwową Operę w Bydgoszczy.
4. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego (listopad) - organizowany przez
Filharmonię Pomorską i Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy
5. Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów - Artur Rubinstein in memoriam (kwiecień) -
organizowany przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
6. Bydgoskie Impresje Muzyczne (lipiec)- organizowany przez Pałac Młodzieży, spotkania zespołów muzyczno-
tanecznych z całego świata, występy na Starym Mieście
7. Festiwal Teatralny Prapremier (wrzesień)- jedyny w Polsce taki festiwal, organizowany przez Teatr Polski
8. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży (kwiecień)- od 23 lat najbardziej masowa
impreza muzyczna w Polsce organizowana przez pałac Młodzieży (przejęty w 1988 r. z Warszawy)
9. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki - organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
(Czerwony Spichrz)
10. Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej - organizowany przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
Francuskiej w Pałacu Młodzieży
11. Ogólnopolski Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów - organizowany przez Akademię Muzyczną
12. Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych - organizowany przez Akademię Muzyczną wspólnie z
Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, jest z założenia imprezą promocyjną. Prezentuje najzdolniejszych młodych
solistów i zespoły, którzy zdobyli w ostatnim czasie laury na konkursach międzynarodowych bądź ogólnopolskich.
13. Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów (maj) - organizowany przez Wojewódzki Ośrodek
Kultury
14. Bydgoski Festwal Jazzowy (październik) - organizowany przez Akademię Muzyczną, MOK, Stowarzeszenie
Jazzowe „Eljazz”
15. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu "Seniorów" (wrzesień) - organizowany przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury
16. Międzynarodowe Spotkania Chóralne "Arti et Amicitate" - organizowane przez Akademię Muzyczną
17. Ogólnopolskie Spotkania Chórów Męskich
18. Polski Konkurs Wokalny im. I. J. Paderewskiego - organizowane przez Akademię Muzyczną
19. Studencki Festiwal Pianistyczny FORTE PIANO (maj)
20. Międzynarodowy Miting Teatralny (maj)
21. Ogólnopolski Festiwal Reportażu i Dokumentu Telewizyjnego „Camera Obscura” – organizowany
przez fundację sztuki ART-House (listopad)

Ponadregionalne i Regionalne
22. Chinart - wystawa współczesnej sztuki chińskiej
23. Szopka Bydgoska - organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury
24. Festiwal Nauki "Medicalia" - organizowany przez Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
25. Święto Miasta - Urodziny Bydgoszczy (19 IV) - organizowany przez Urząd Miasta, media i inne instytucje
26. Powitanie Pierwszego Dnia Wiosny (21 III) - organizowany przez Urząd Miasta (Stary Rynek)
27. Festiwalowe Spotkania Muzyczne - organizowany przez Filharmonię Pomorską
28. Międzynarodowy Dzień Muzyki - organizowany przez Filharmonię Pomorską
29. Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "MuzycznyOgród" (czerwiec-wrzesień) -
organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
30. Jarmark Świętojański Przegląd Zespołów Folklorystycznych (19 VI) - organizowany przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury
31. Bydgoszcz Harmonica Miting (sierpień) - organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury
32. Biennale Fotografii Bydgoskiej (wrzesień) - organizowany przez BWA
33. Noc Kulturalna - Performance Act
34. Festiwal Muzyki Organowej "U Jezuitów"
35. Ogólnopolski plener rzeźbiarski w Myślęcinku
36. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
37. Biennale Plastyki Bydgoskiej
38. Dni Kultury Baroku
39. Regionalna Olimpiada Artystyczna
40. Bydgoskie Wtorki Muzyczne – organizowane co tydzień przez Akademię Muzyczną
41. Czwartkowe Koncerty Organowe - organizowane co tydzień przez Akademię Muzyczną
42. Poranki Muzyczne dla dzieci niepełnosprawnych - organizowane przez Akademię Muzyczną we współpracy
z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w Bydgoszczy
43. Przegląd Chóralnej Pieśni Pasyjnej
44. Coroczne Powitanie lata na Różopolu w Myślęcinku (czerwiec)
45. Coroczne Pożegnanie lata w Myślęcinku (wrzesień)
46. Święto Ulicy Gdańskiej (czerwiec) - organizowany przez redakcję Gazety Wyborczej
47. Kolejne odsłony Alei Dębowej znanych osób związanych z Bydgoszczą
48. Coroczny Przegląd Fotografii Bydgoskiej
49. Coroczna wystawa ZPAP
50. Konkurs Orkiestr Dętych o puchar Marszałka Województwa K-P
51. Konkurs na Fugę - organizowany przez Akademię Muzyczną dla studentów
52. Juwenalia studenckie (maj) - organizowane wspólnie przez wszystkie uczelnie bydgoskie
53. Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla instruktorów plastyki „Prezentacje” – organizowany przez
Wojewódzki Ośrodek Kultury
54. Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych - organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
55. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS - organizowany przez Wojewódzki Ośrodek
Kultury
56. Turniej recytatorski „Strofka” - organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
57. Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy „Na wschód od Bugu” - organizowany przez Wojewódzki Ośrodek
Kultury
58. Wojewódzki Przegląd Plastycznej Twórczości Dziecka „Kameleon” - organizowany przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury
59. Bydgoski Festiwal Bluesowy - organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
60. Bydgoskie Artystyczne Lato (kwiecień-wrzesień) – cotygodniowe występy regionalnych zespołów
kulturalnych w amfiteatrze parku im. Witosa organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury
61. Jesienne Spotkania Filmowe Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Niespodzianka" – organizowane przez
Pałac Młodzieży
62. Konfrontacje Teatrów Szkół Podstawowych „Pałacyk” - organizowane przez Pałac Młodzieży
63. Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej (kwiecień)- organizowany przez Pałac
Młodzieży
64. Miting Teatralny - organizowany przez Teatr plastyczny "Witryna"
65. Środowe Spotkania z Teatrzykami Dziecięcymi - organizowane przez Pałac Młodzieży
66. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat"- organizowane przez Pałac Młodzieży
67. Ogólnopolskie Seminarium Filmowe - organizowane przez Pałac Młodzieży
68. Studenckie Warsztaty Operowe - organizowane przez Akademię Muzyczną
69. Studencki Festiwal Pianistyczny "Forte-Piano" - organizowane przez Akademię Muzyczną
70. Coroczny Koncert Józefa Szurka in memoriam
71. "Wczesne wieczory filmowe" - przegląd filmów niezależnych - organizowany przez klub „Mózg”
72. Wojewódzki Przegląd Amatorskich filmów krótkometrazowych
73. Akademia Mózgu - organizowany przez klub „Mózg”
74. Festiwal "Muzyka z Mózgu" - organizowany przez klub „Mózg”
75. "Noc Świętojańska" w Myślęcinku
76. "Myślęcińska Jesień" - organizowany przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku
77. Coroczna inscenizacja Drogi Krzyżowej i misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci
78. Coroczna żywa szopka bożonarodzeniowa na Starym Rynku i w parafii MB Królowej
Męczenników
79. Coroczne uroczyste procesje Bazylika-Katedra z okazji ważnych świąt katolickich
80. Polonijne warsztaty artystyczne (maj)


Międzynarodowe i ogólnopolskie imprezy sportowe w 2004 r.
1. Międzynarodowy Turniej im. Andrzeja Brończyka o Puchar Kuj- Pom ZPN
2. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach (styl wolny)
3. Kryterium Asów m. M. Połukarda (żużel)
4. Regaty kajakowe z okazji 658 rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy
5. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – org. klub Heros
6. Bieg Konstytucji z okazji Święta Konstytucji
7. Mistrzostwa Bydgoszczy w kajakarstwie klasycznym
8. Międzynarodowe Zawody Kulturystyki i Fitness "Junior Fitness Show"
9. Regaty eliminacyjne Juniorów w kajakarstwie
10. Lekkoatletyczny Europejski Festiwal Sztafet
11. Mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej Polska-Irlandia (2003)
12. Mecz ligi światowej Polska-Bułgaria w siatkówce mężczyzn
13. Eliminacje do kadry kajak - polo
14. Lekkoatletyczna Superliga Pucharu Europy
15. Mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego w kajakarstwie
16. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce
17. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie
18. Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów w speedrowerze
19. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i Centralne Regaty Młodzików
21. Mistrzostwa Polski Seniorów i Puchar województw w wioślarstwie
22. Zakończenie etapu Tour de Pologne z rundą miejską
23. Indywidualne Mistrzostwa Świata Grand Prix Polski na żużlu
24. Wielka wioślarska o Puchar Brdy
25. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików II Memoriał Kosiak i Z. Kiełpińskiego
26. Ogólnopolski Turniej Kadetów w koszykówce im. Romana Zamiary
27. Międzynarodowy Festiwal Szachowy
28. Międzynarodowy Turniej o Memoriał Franciszka Harczenko w zapasach
29. Finał "Złoty Kask" na żużlu
30.Turniej bokserski im. Edwarda Rinke
31. Międzynarodowy Turniej w Eisstocku
32. Ogólnopolski Konkurs Mini Koszykówki Chłopców
33. Ogólnopolski Turniej Kajak Polo
34. Mistrzostwa Polski Północnej w Karate
35. "Bieg Pamięci Narodowej" w Myślęcinku
36. "Ekologiczny Bieg Zwycięstwa"
37. "Kolarskie zawody przełajowe" w Myślęcinku
38. Kryterium kolarskie
39. Mistrzostwa Polski w powożeniu zaprzęgami konnymi w Myślęcinku
40. Narciarskie Mistrzostwa Klubu SKI Pomorskiego Okręgu Wojskowego (luty)

Imprezy turystyczno-krajoznawcze
1. Rajdy piesze po okolicach Bydgoszczy – organizowane przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak
Brdy” (kilka w każdym miesiącu)
2. Krajoznawcze spacery po Bydgoszczy (kilka w każdym miesiacu)
3. Spływy kajakowe (Brda, Wda, Drwęca)
4. Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy na Brdzie (luty)
5. Imprezy autokarowo-piesze po okolicznych Parkach Krajobrazowych
6. Wiosenny rajd samochodowy (marzec)
7. Międzynarodowy Rajd Pieszy „Kwiaty Wiosny” (marzec)
8. Otwarcie sezonu kajakowego „Święta Wielkanocne na kajaku” rzeką Brdą na trasie Smukała –
Bydgoszcz (kwiecień)
9. Rowerowy Rajd Zielonym Szlakiem im. Ratajczaków w Puszczy Bydgoskiej
10. Rajdy rowerowe po okolicach Bydgoszczy - organizowane przez BKTR Turkole O/M PTTK
Bydgoszcz (co tydzień w niedziele od wiosny do jesieni)
11. Pieszy Rajd Wielkanocny (kwiecień)
12. Urodzinowy spływ osób niepełnosprawnych w ramach rocznicy urodzin miasta Bydgoszczy rzeką
Brdą przez Centrum Bydgoszczy
13. Wielodyscyplinowy Zlot Turystyczny p.n. „Kwiat Wiosny” (kwiecień)
14. Wycieczki krajoznawcze autokarowe organizowane przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
(w każdym miesiącu od wiosny do jesieni)
15. Otwarcie Sezonu Kajakowego BRDA 2004 (kwiecień)
16. Coroczna impreza turystyczno-krajoznawcza pn.Szlakiem Zamków Krzyżackich (maj)
17. Inauguracja Sezonu Żeglarskiego 2004 – Regaty Pieczyska k/Koronowa (maj)
18. Ogólnopolski Spływ Płetwonurków Brdą (maj)
19. Organizacja Dnia Dziecka – Rajd Młodego Turysty Bydgoszcz-Janowo (czerwiec)
20. Rajd Szlakiem Rowerowym Bydgoszcz – Toruń (czerwiec)
21. Długodystansowe Regaty Żeglarskie Miast Nadwiślańskich Toruń- Bydgoszcz
22. III Impreza turystyczno-krajoznawcza pn.Szlakiem Osobliwości Przyrodniczych i Architektury
Pomorza (czerwiec)
23. Zlot Turystów do Tlenia, impreza piesza (czerwiec)
24. Rekreacyjno-Sportowy Zlot do Dąbrowy Chełmińskiej w Rocznicę Otwarcia Szlaku Rowerowego
Bydgoszcz – Toruń (czerwiec)
25. Coroczny Marsz non-stop dookoła Bydgoszczy (czerwiec)
26. Regionalny księżycowy zlot turystyczny - Sokole Kuźnica’04 (czerwec)
27. Cztery pory roku na rowerze – Lato
28. Spływ osób niepełnosprawnych – Wielki Kanał Brdy –Mylof-Barłogi (czerwiec)
29. Rowerowy Rajd Świętojański (czerwiec)
30. Rajd „Powitanie lata” (lipiec)
31. Międzynarodowy Rejs Żeglarski „Bydgoszcz- Kaliningrad-Iława” (lipiec)
32. Ogólnopolski Spływ Kajakowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości „BRDA-2004” (lipiec)
33. Centralny Spływ Wojska Polskiego „WDA-2004” Lipusz-Tleń (lipiec)
34. Nocny Rowerowy Rajd z Madejem, Puszcza Bydgoska (lipiec, sierpień)
35. Regaty o Puchar Prezesa Oddziału PTTK – Pieczyska k/Koronowa (sierpień)
36. Spływ kajakowy rz. Wdą na trasie Łuby – Tleń (sierpień)
37. Ogólnopolski rajd na pole szarży pod Krojantami (wrzesień)
38. Ogólnopolskie Regaty Memoriał Komandora J.Przepierskiego w Pieczyskach k/Koronowa
(wrzesień)
39. Obchody 230 lat Kanału Bydgoskiego, impreza kajakowo/piesza (wrzesień)
40. Międzynarodowy Rajd Pieszy „Jesienne Wędrówki po Zawiślu” trasa okolice Ostromecka
(wrzesień)
41. Spływ rzeką Wisłą Toruń-Bydgoszcz (wrzesień)
42. Ogólnopolski Rajd Wielodyscyplinowy Szlakiem Brdy – Gostycyn (wrzesień)
43. Spływ Kajakowy „Zakończenie sezonu na Zalewie Koronowskim” (wrzesień)
44. Zlot Krajoznawców do Bachotka, impreza piesza, Poj. Chełmińskie i Brodnickie (wrzesień)
45. Regionalny jesienny zlot „grzybobranie” w Maksymilianowie (październik)
46. Spływ Płetwonurków , Tryszczyn-Janowo (październik)
47. Coroczny Marsz Szlakiem Męczeństwa ks. J.Popiełuszki (październik)
48. Rajd rowerowy „Pieczenie Ziemniaka”, Przyłęki (październik)
49. Rowerowy Rajd Sylwestrowy, Puszcza Bydgoska (grudzień)
50. Noworoczny Zjazd Cyklistów Bydgoszczy, Myślęcinek (styczeń)


OBIEKTY SPORTOWE
Bydgoszcz należy do miast z dobrze rozwiniętą infrastrukturą sportową
Szczególnie silną dziedziną jest w Bydgoszczy wioślarstwo i kajakarstwo. Na Brdzie przez cały dzień
widuje się dziesiątki trenujacych wioślarzy i wioślarek. Inne silne dyscypliny sportu to:
- żużel (Polonia Bydgoszcz jako jedyny klub w Polsce nigdy nie opuścił ekstraligi, wielokrotny mistrz
Polski, rodzimy klub Tomasza i Jacka Gollobów)
- koszykówka (męska drużyna Astoria Bydgoszcz w ekstralidze)
- siatkówka (żeńska drużyna Pałacu Bydgoszcz od wielu lat gra w ekstralidze, wielokrotny mistrz i
wicemistrz Polski)
- tenis (drużyna Polonii od wielu lat zajmuje miejsce na podium rozgrywek)
- lekkoatletyka (doskonałe warunki do uprawiania tego sportu w Parku Sportowym „Zawisza”, kilku
bydgoskich lekkoatletów wywalczyło medale olimpijskie)
W przeszłości bydgoska drużyna piłkarska „Zawisza” przez wiele lat występowała w I lidze, np w
1990 r. zajmując 4 miejsce. W ostatnich latach notuje się kryzys bydgoskiej piłki, skutkiem czego
najlepsza drużyna bydgoska występuje w III lidze.

Kryte lodowisko TORBYD 85-092 Bydgoszcz, ul. Chopina 11a
Tor Kartingowy - Zarząd Oddziału PZMo ul. Fordońska 116; 85-739 Bydgoszcz, tel. 345-20-44
Tor Łuczniczy - ul. Babia Wieś 85-024 Bydgoszcz
Tor regatowy – Brdyujście ul. Witebska 26, tel. 346-93-85
Tor kajakarstwa górskiego – na rzece Brdzie koło jazu farnego – jedyny tor w Polce w centrum miasta
Tor żużlowy - BYDGOSKIE TOWARZYSTWO ŻUŻLOWE "POLONIA" - ul. Sportowa 2
Lotnisko Aeroklubu Bydgoskiego - ul. Biedaszkowo 30 tel. 3732668, 3730162 http://www.ab.tl.pl
Wyciąg narciarski, tor snowbordowy i saneczkowy – Leśny Park Kultury i Wypoczynku
Pole Golfowe – ul. Sporna (na wyspie rzecznej)
Regionalne Pole Golfowe – Olszewka k. Nakła
Jeździecki Klub Sportowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz Tel 0605630007
Kręgielnia „Olimpic Bowling Center” - ul. Toruńska 59 (Hala "Łuczniczka"), tel. (52) 328-90-50
Centrum Rozrywki Kręgielnia XL Bowling - ul. Fordońska 141(Galeria Pomorska), tel.(52) 346-66-70
Tor do zjazdów ekstremalnych - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
Skate Park - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
Sala boksu (350 m2) – w Parku Sportowym „Zawisza”
Sala podnoszenia ciężarów z pełnym wyposażeniem w sprzęt (428 m2) - w Parku Sportowym
„Zawisza”
Kryta bieżnia o nawierzchni tartanowej (dł. 180 m, 6 torów, szerokość 11 m) - w Parku Sportowym
„Zawisza”


STADIONY
WKS ZAWISZA im. Z. Krzyszkowiaka
85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 – zbudowany w 1955-64 r.
18 tyś. miejsc siedzących i 30 tyś. stojących , sztuczne oświetlenie, tablica świetlna, kryta trybuna
główna
BTŻ POLONIA
85-091 Bydgoszcz, ul. Sportowa 2 – zbudowany w 1920 r.
20 tyś. miejsc, sztuczne oświetlenie, tablica świetlna, kryta trybuna główna

BKS CHEMIK - 85-174 Bydgoszcz, ul. Glinki 79 , powyżej 10 tyś. miejsc
KKP BRDA - 85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 4
BUDOWLANY KLUB SPORTOWY - 85-308 Bydgoszcz, ul. Jaskółcza
MZKS GWIAZDA - 85-316 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45
WKS ZAWISZA - 85-790 Bydgoszcz, ul. Sielska 12 - Fordon
ZM TKKF - 85-163 Bydgoszcz, ul. Słowiańska 7
”Victoria” – ul. Klasztorna, Koronowo
STRZELNICE
WKS "Zawisza" - 85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163, tel. 378-48-15
Liga Obrony Kraju - 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 30, tel. 378-39-96, 341-39-96
Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie "KALIBER" - ul. Śniadeckich 32, tel. 345-66-11
Zespół Szkół nr 13 "Copernicanum" - 85-074 Bydgoszcz, ul. Kopernika 1


HALE SPORTOWE
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA "ŁUCZNICZKA" - ul. Toruńska 56
tel. (052) 3762200, 2762225, fax. 3762224, http://www.luczniczka.bydgoszcz.pl
6.100 miejsc siedzących stałych, do 8.000 przy wykorzystaniu powierzchni areny
KS START - ASTORIA - 85-231 Bydgoszcz, ul. Kr. Jadwigi 23, tel. 322-18-17/18

BKS CHEMIK - 85-174 Bydgoszcz, ul. Glinki 79, tel. 371-93-41

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII
BYDGOSZKIEJ IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO - 85-091 Bydgoszcz, ul. Sportowa 2


HALE GIMNASTYCZNO-SPORTOWE
KU AZS – ATR - ul. Ks. Kordeckiego 20, tel. 374-94-63 x 2
KU AZS – AB - ul. Chodkiewicza 30, tel. 341-92-82 x 3
KKP BRDA - ul. Powst. Warszawy 4, tel. 327-51-62
BUDOWLANY KLUB SPORTOWY - ul. Żupy 4, tel. 371-88-19
MZKS GWIAZDA - ul. Bronikowskiego 45, tel. 379-78-01
PAŁAC MŁODZIEŻY - ul. Jagiellońska 27, tel. 321-00-81
WKS ZAWISZA
ul. Gdańska 163, tel. 341-02-24, 378-36-09
- sala sportowa,
- sala gimnastyczna,
- sala lekkoatletyczna,
- sala ciężarowa
UKS "LAWINA" przy ZS nr 28 - ul. Kromera 11, tel. 344-18-18
„Piława” – al. Wolności, Koronowo

BASENY KRYTE
Basen przy Zespole Szkół nr 5 - ul. Berlinga    (52) 343 66 67 /21
Basen "Sardynka" - ul. Sardynkowa (52) 372-27-70
Basen "Bryza" - ul. Goszczyńskiego 3    (52) 340-55-99
Basen Pałacu Młodzieży - ul. Jagiellońska 27    (52) 321-00-81/313
Basen "Astoria" - ul. Królowej Jadwigi 23 (52) 322-18-17
Szkoła Pływania "Delfin" - ul. Swarzewska 10    -
Basen "Polonia" - ul. Sportowa 2   (52) 583-00-18
Basen "Laguna" - ul. Glinki 117   (52) 345-17-62
Basen przy SP na Wyżynach - ul. Grzymały-Siedleckiego – w budowie (ukończenie 2005)
Basen przy SP w Fordonie - ul. Duracza – w budowie (ukończenie 2005)
Klub Sportowy "Start-Astoria" - ul. Kr. Jadwigi 23 (odkryty)


PRZYSTANIE WODNE-KAJAKOWE
KS Start "Astoria" - ul. kr. Jadwigi 23   (52) 322-18-17/18
KS Łączność - ul. Babia Wieś 3    (52) 371-26-55
RTW "Bydgostia-Kabel" - ul. Żupy 4      (52) 371-27-60
WKS "Zawisza" - ul. Mennica      (52) 378-36-09
TKKF "Orzeł" - ul. Nadrzeczna 2 (52) 372-92-11
Regionalny Oddział - "PTTK Szlak Brdy" - ul. Biwakowa 8, Janowo   (52) 328 31 11,600 431 365

PRZYSTANIE WODNE-WIOŚLARSKIE
Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie - ul. Żupy 2 (52) 348-43-57
RTW "Bydgostia-Kabel" - ul. Żupy 4    (52) 371-27-60
Bydgoski Klub Wioślarek - ul. Babia Wieś (52) 371-26-81
WKS "Zawisza" - ul. Mennica    (52) 378-36-09

PRZYSTANIE WODNE-ŻEGLARSKIE
KS Start "Astoria" - ul. Witebska (52) 322-18-17/18
Yacht Klub Polski - ul. Witebska 14    (52) 343-61-85
KS Zjednoczeni - ul. Witebska    Kom. 601-684-762
Klub Żeglarski "Szkwał" - ul. Witebska  (52) 371-23-15Kom. 604-937-751
Klub Żeglarski "Wind" – Romanowo gm. Koronowo, tel (52) 382 28 48
Bydgoski Okręgowy Związek Żeglarski – Pieczyska gm. Koronowo, tel (52) 382 74 92

KORTY TENISOWE
AZS Akademii Bydgoskiej - ul. Sportowa 2 (52) 583-00-49 - 10 kortów
Budowlany Klub Sportowy - ul. Żupy 2    (52) 371-88-19 - 2 korty
WKS Zawisza - ul. Gdańska 163    (52) 378-36-09(52) 341-02-24 - 5 kortów
TKKF Śródmieście - ul. Markwarta 10a    Kom. 602-281-114 - 4 korty
TKKF Zjednoczeni - ul. C. Skłodowskiej 33b     (52) 342-17-19 - 5 kortów
TKKF Zjednoczeni - ul. Kalinowa (52) 342-17-19 - 1 kort
TKKF Świt - ul. Nakielska 70    (52) 373-10-87 - 4 korty
TKKF Orzeł - ul. Abrahama 2a    (52) 372-92-11Kom. 604-291-679 - 4 korty
Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Nakielska 86   (52) 340-15-78
Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ II - Osiedle Bajka (Fordon) (52) 343-76-42 - 3 korty
Zespół Szkół nr 5 - ul. Konfederatów Barskich (52) 348 58 16(52) 343 66 67 - 2 korty
Zespół Szkół nr 5 - ul. Zygmunta Berlinga (52) 348 58 16(52) 343 66 67 - 2 korty
Bydgoskie Towarzystwo Tenisowe ul. Żupy - (52) 348-77-16/17 - 3 korty
Salvadore Tennis Club - ul. Powstańców Warszawy 4     (52) 340-15-10
TKKF „Sokół” – ul. Klasztorna, Koronowo


JEŹDZIECTWO
Ośrodek rekreacji Konnej – ul. Konna 10 w Parku Kulturu i Wypoczynku tel.: (052) 3721083
Harcerska Baza Jeździecka województwa kujawsko-pomorskiego, ul .Tatrzańska 21
Janiszewski Andrzej Gospodarstwo Agroturystyczne- ul .Pod Skarpą 5
tel.: 3432389 fax: 3432389
JERMIR Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Hotelarskie w Strzyżawie k.Bydgoszczy, tel.: 3817453,
3817454, 3439219 e-mail: pgh@jermir.bydgoszcz.com - stadnina koni, przejażdzki bryczkami
Klub Jeździecki „Deresz”- Nowy Dwór gm. Koronowo, tel. 382 34 55
Ośrodek Jeździecki - Buszkowo gm. Koronowo, tel. 382 34 89, 090 607 920
Agroturystyka Tadeusz Zamłyński - Strzelce Dolne 27 gm. Dobrcz - tel. 052 381 70 94
Agroturystyka Maria Borowicz - Wiskitno gm. Sicienko - tel. 052 582 36 03, 052 379 67 21
Stadnina Koni Krystyna i Tadeusz Drzeweccy - Mochle 3 gm. Sicienko - tel. 052 381 51 69, 052 587
07 77, kom. 606 727 403 - stadnina koni ras małych i kuców szetlandzkich oraz mini ZOO
Stadnina Koni p. Gotowskich - Gliszcz gm. Sicienko

SIŁOWNIE KLUBY FITNESS SOLARIA (niektóre)
STUDIO YOGI EWY SZPREGER
SP NR 89 - Pl. Kościeleckich tel. (052) 582 06 17 kom. 0 601 999 612

KLUB AERODYNAMICZNYCH ĆWICZEŃ
ul .Strzelecka 3 - tel. 379 22 61

GABINET ODNOWY BIOLOGICZNEJ "SŁONECZNA KAPSUŁA" (tylko dla pań)
ul. Focha 4 tel. (052) 322 09 99

CENTRUM ZAJĘĆ RUCHOWYCH I WYPOCZYNKU "CEZAR"
ul. Dworcowa 100 tel. (052) 349 37 32, 325 25 57

FITNESS CLAN (tylko dla pań)
ul. Konopnickiej 18a tel. (052) 373 81 79, 582 06 06

OŚRODEK SPORTOWO-REHABILITACYJNY "FITLINE"
ul. Koronowska 14 tel. (052) 345 48 29

FITNES CLUB BUDOKAN
ul. Fromborska 18 tel. (052) 371 80 70

SALON ODNOWY BIOLOGICZNEJ MEGA KLUB
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 tel. (052) 341 53 08

STUDIO ODNOWY BIOLOGICZNEJ "WENUS"
ul. Broniewskiego 1 tel. (052) 348 69 10

FITNESS STUDIO PARADISE (tylko dla pań)
ul. Ujejskiego 61 tel. (052) 375 33 95

FITNESS STUDIO
ul. Brzozowa 28 tel. (052) 348 40 16 kom. 0 603 129 554

FITNESS CLUB "GRACJA"
ul. Widok 39a tel. (052) 379 70 32


BYDGOSZCZANIE
(w opracowaniu)
HONOROWI OBYWATELE BYDGOSZCZY
Lewin Louis Aronsohn (1850 – 1928) - poseł i niemiecki członek władz miejskich, ufundował posąg
"Łuczniczki"
Władysław Piórek (1852 – 1926) - lekarz
Jan Biziel (1858 – 1934) - lekarz, przewodniczący Rady Miejskiej w okresie międzywojennym
Edward Śmigły-Rydz (1886 - 1941) - naczelny wódz polskich sił zbrojnych w okresie
międzywojennym
Tadeusz Nowakowski (1917 – 1996) - redaktor Radia Wolna Europa, inicjator powatsnie
"Światowego Związku bydgoszczan"
Andrzej Szwalbe (1923 - 2002) - budowniczy Filharmonii i BWA, inicjator życia muzycznego,
budowy opery i organizator międzynarodowych festiwali w Bydgoszczy
Teresa Ciepły – (ur. 1938) - jedna z najbardziej utytułowanych lekkoatletów polskich
Ojciec Święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła (ur.1920) - odwiedził Bydgoszcz 7 VI 1999, nadał
"bazylice" rangę Rzymskiej Bazyliki Mniejszej, ukoronował obraz „Madonny Bydgoskiej” dwukrotnie
w 1966 i w 1999 r., utworzył diecezję bydgoską
Primo Nebiolo (1923 - 2002) - działacz sportowy w Ruchu Olimpijskim, przyznał Bydgoszczy
organizację międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych
Jerzy Hoffman (ur. 1932) - reżyser, twórca ekranizacji "Trylogii" Sienkiewicza i "Starej Baśni"
Kraszewskiego, w latach młodości mieszkał i uczył się w Bydgsozczy

SŁYNNI BYDGOSZCZANIE
Bartłomiej z Bydgoszczy (XVI w.) - bernardyn, opracował pierwszy w Polsce słownik łacińsko-
polski
Jerzy Ossoliński (I poł. XVII w.) - kanclerz koronny, starosta bydgoski, ufundował Kolegium
Jezuickie
Marian Adam Rejewski (1905 - 1980) - matematyk, kryptolog, Przyczynił się czynnie do skrócenia
II wojny światowej. W 1932 r. samodzielnie rozszyfrował niemiecką maszynę szyfrującą "Enigma", a
następnie wraz z J. Różyckim i H. Zygalskim skonstruował maszynę do deszyfrażu anty-enigmę.
Alianci od 1939 r. dzięki dziełu Rejewskiego znali z wyprzedzeniem wszystkie zamierzenia Niemców.
Po wojnie mieszkał i pracował w Bydgoszczy.
Adam Grzymała-Siedlecki (1876 – 1967) - dyrektor wielu polskich teatrów, dramaturg i wykładowca
Bydgoskiej Szkoły Dramatycznej w latch międzywojennych
Hieronim Konieczka (1920 – 1994) - słynny dramaturg bydgoskiego teatru w okresie powojennym
Jerzy Sulima-Kamiński (1928 – 2002) - prozaik, napisał m.in. powieść "Most Królowej Jadwigi" o
Bydgoszczy okresu przed- i powojennego
Adrianna Biedrzyńska - aktorka, urodziła się i uczyła w Bydgoszczy (VI LO)
Jan Nowicki - aktor, w latach szkolnych przebywał i uczył się w Bydgoszczy (VI LO)
Jerzy Hoffman – reżyser, zekranizował „Trylogię” Sienkiewicza
Mariusz Max Kolonko – znany reporter telewizji polskiej w USA, dzieciństwo i młodość spędził w
Bydgoszczy

Słynni sportowcy bydgoscy
Zbigniew Boniek (ur. 1956) - uznany najsłynniejszym piłkarzem w 80-letniej historii PZPN, grał na
mistrzostwach świata w piłce nożnej w Argentynie (1978), Hiszpanii (1982), Meksyku (1986).
Tomasz Gollob (ur. 1971) - uznawany za najlepszego polskiego żużlowca, wielokrotny mistrz Polski,
wicemistrz świata i dwukrotnie brązowy medalista mistrzostw świata na żużlu
Robert Sycz - dwukrotny złoty medalista olimpijski w kajakarstwie (Sydney 2000, Ateny 2004),
związany z klubem "Bydgostia-Kabel"
Zdzisław Krzyszkowiak (1930 – 2003) - złoty medalista olimpijski w lekkiej atletyce (Rzym 1960)
Teresa Ciepły - złota i srebrna medalistka olimpijska w lekkiej atletyce (Tokio 1964)
Maciej Freimut - srebrny medalista olimpijski w kajakarstwie (Barcelona 1992)
Arkadiusz Onyszko - srebrny medalista olimpijski w piłce nożnej (Barcelona 1992)
Ivan Klementiev - srebrny medalista olimpijski w kajakarstwie (Atlanta 1996)
Brunon Bendig - brązowy medalista olimpijski w boksie (Rzym 1960)
Ryszard Kubiak - brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie (Moskwa 1980)
Sławomir Zawada - brązowy medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów (Seul 1988)
Jacek Streich - brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie (Barcelona 1992)

Mistrzowie świata:
- kajakarstwo: Daniel Wełna, Arkadiusz Byliński, Ivan Klementiev, Maciej Freimut, Marcin Kobierski
- lekka atletyka: Sebastian Chmara
- podnoszenie ciężarów: Jan Wojnowski
- strzelectwo: Henryk Górski, Adam Kaczmarek, Gabriela Nowakowska, Paweł Borowicki
- wioślarstwo: Andrzej Jasiński, Roman Czapara, Sławomir Deka, Robert Sycz

Niektórzy Mistrzowie Europy:
- gimnastyka: Janusz Zienkiewicz, Andrzej Szajna
- kajakarstwo: Daniel Wełna
- lekka atletyka: Zdzisław Krzyszkowiak, Teresa Ciepły, Edmund Borowski, Waldemar Korycki,
Tadeusz Janczenko, Sebastian Chmara
- podnoszenie ciężarów: Jan Wojnowski, Sławomir Zawada, Krzysztof Fąfara
- piłka nożna: Marcin Thiede
- strzelectwo: Jerzy Masztak, Rajmund Stachurski, Elżbieta Kowalewska, Romuald Siemionow,
Adam Kaczmarek, Tadeusz Czerwiński, Agnieszka Przyjemska, Paweł Borowicki, Bogna Temlak

								
To top