nuttige adressen

Document Sample
nuttige adressen Powered By Docstoc
					nuttige adressen

1) Biz Ondernemingsloket (erkend ondernemingsloket)

2) Griffies van de Rechtbank van Koophandel

3) BTW-kantoren in het arrondissement Halle-Vilvoorde

4) Sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen

5) Sociale secretariaten

6) Registratiecommissies voor aannemers

				
DOCUMENT INFO