BanggiaQC_BTT by bongdaviet

VIEWS: 34 PAGES: 5

									BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRÊN BLOG THỦ THUẬT
http:/blogthuthuat.com
Quảng cáo bằng đường link: 5$/tháng (xuất hiện trong phần liên kết). Quảng cáo bằng hình ảnh như logo, banner: File Flash hoặc ảnh JPG, GIF, PNG. Mã QC 01 Vị trí quảng Kích thước Mô tả cáo tối đa Vị trí A1 480 x 80 Banner đặt trên trang chủ và mỗi page như: Ảnh đẹp, viết chữ ngược, diễn đàn.… Vị trí A1 480 x 80 Banner đặt trên phần lưu trữ theo chủ đề, ngày tháng, tìm kiếm. Vị trí A1 480 x 80 Banner đặt trên mỗi bài viết. Vị trí A2 480 x 80 Banner đặt trên trang chủ và mỗi page như: Ảnh đẹp, viết chữ ngược… Vị trí A2 480 x 80 Banner đặt trên phần lưu trữ theo chủ đề, ngày tháng, tìm kiếm. Vị trí A2 480 x 80 Banner đặt trên mỗi bài viết. Vị trí B1 170 x 80 Logo đặt ở bên (Height có phải. thể lớn hơn) Chi phí/ tháng 25$ Số lượng tối đa 01

02

30$

01

03 04

35$ 20$

01 01

05

20$

01

06 07

20$ 20$

01 08

Vị trí các quảng cáo:
1

 Xuất hiện trong trang chủ, các page như giới thiệu, nội quy, ảnh đẹp, viết chữ ngược, góp ý, yêu cầu.

2

Vị trí A1 Mã 01

Vị trí B1 Mã 07

Vị trí A2 Mã 04

3

 Xuất hiện trong phần lưu trữ theo chủ để, ngày tháng, kết quả của tìm kiếm:

Vị trí A1 Mã 02

Vị trí B1 Mã 07

Vị trí A2 Mã 05

4

 Xuất hiện trong trong mỗi bài viết:

Vị trí A1 Mã 03

Vị trí B1 Mã 07

Vị trí A2 Mã 06

5


								
To top