Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Handige adressen en telefoonnummers

VIEWS: 4 PAGES: 2

									Handige adressen en telefoonnummers

Patiëntenverenigingen

Informatie over patiëntenverenigingen vindt u bij Contact met lotgenoten /
informatiefolders.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam Erasmus MC

Centrum Locatie:

Bezoekadres:
………………….
3015 GD Rotterdam
Postbus 2040

Telefoonnummers:
Algemeen: 010 - 463 92 22
Afdeling 8-Midden: 010 - 463 31 16
Polikliniek KNO: 010 - 463 32 30

Locatie Daniel:

Bezoekadres:
Groene Hilledijk 301
3075 EA Rotterdam
Postbus 2040

Telefoonnummers:
Algemeen: 010 - 439 19 11
Afdeling A3: 010 - 439 12 67
Polikliniek KNO: 010 - 439 13 25

Afdeling A3 is tijdelijk gehuisvest op afdeling B1. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd.

Voorlichtingscentrum Nederlandse Kankerbestrijding

Het Voorlichtingscentrum van de Nederlandse Kankerbestrijding is gevestigd: Sophialaan
8, 1075 BR Amsterdam. In het Voorlichtingscentrum is iemand aanwezig met wie u uw
vragen kunt bespreken. Het centrum is open van maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 en 17.00 uur. Voor beknopte informatie kunt u zo binnenlopen. Wilt u langskomen
voor een uitgebreid persoonlijk gesprek, dan kunt u het beste van tevoren even een
afspraak maken.
U kunt ook schrijven of bellen. Er is een gratis Hulp- en lnformatielijn: 0800 - 022 66 22
(op werkdagen tussen 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur). Uw gesprek komt binnen
op een telefonisch antwoordsysteem. Door het toetsen of draaien van cijfers op uw
toestel, kunt u kiezen voor een gesprek of het bestellen van een folder. Bestellen door
organisaties en instellingen kan uitsluitend schriftelijk of via Internet. Op deze site is ook
informatie voor patiënten beschikbaar: www.kankerbestrijding.nl.

Integrale Kankercentra

Voorlichting over kanker wordt ook gegeven door de Integrale Kankercentra:
Integraal Kankercentrum Noord-Nederland
Waterloolaan 1/13 - 9725 BE Groningen
Telefoon 050 - 5 215 902
(op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur)

Integraal Kankercentrum Oost
Hatertseweg 1 - 6533 AA Nijmegen
(geen patiënten- en publiekstelefoon; voor informatie, bel het KWF: 0800 - 022 66 22)

Integraal Kankercentrum Midden-Nederland
Servaasbolwerk 14 - 3512 NK Utrecht
(geen patiënten- en publiekstelefoon; voor informatie, bel het KWF: 0800 - 022 66 22)

Integraal Kankercentrum Amsterdam
Plesmanlaan 125 - 1066 CX Amsterdam
Telefoon 020 - 3 462 520
(op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur)

Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente
Lasondersingel 133 - 7514 BP Enschede
Telefoon 053 - 4 305 010
(op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur)

Integraal Kankercentrum West
Schipholweg 5a - 2316 XB Leiden
Telefoon 071 - 5 259 759
(op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur)

Integraal Kankercentrum Rotterdam
Rochussenstraat 125 - 3015 EJ Rotterdam
Telefoon 010 - 4 405 800
(op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

Integraal Kankercentrum Limburg
Parkweg 20 - 6212 XN Maastricht
Telefoon 043 - 3 254 059
(op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur)

Integraal Kankercentrum Zuid
Zernikestraat 29 - 5612 HZ Eindhoven
(geen patiënten- en publiekstelefoon; voor informatie, bel het KWF: 0800 - 022 66 22)

terug

								
To top