Docstoc

GAZELLESPILLET skoleversion

Document Sample
GAZELLESPILLET skoleversion Powered By Docstoc
					Børsen Businessgame
      Børsen Businessgame
  Interaktivt

  Iværksætterspil (virksomhedsspil)

  For kursister på højere læreranstalter  Udviklet af dagbladet Børsen og Welcome

  Management
         Formål
 At stimulere kursisternes interesse for
 erhvervslivet, herunder eventuelt lysten til
 at starte egen virksomhed
 At stimulere kursisternes interesse og
 kendskab til de faktorer, der bestemmer, om
 en (Internet)-virksomhed får succes eller
 fiasko
 At udvikle kursisternes evne til at arbejde
 interaktivt med de elektroniske medier
 At medvirke til at gøre undervisningen mere
 konkret ved at integrere teori og praktik
    Spillets afvikling - overordnet

  Konkurrence, hvor kursisterne konkurrerer holdvis
  eller enkeltvis i puljer
  Tilmelding – til og med 12. september 2005 kl. 20.00
  Start spil – 13. september 2005
  Varighed – 9 beslutningsrunder
  Varighed i kalender tid – 9 uger
  Deltagelse er helt gratis
  Afvikling sker udelukkende via Internet
        Virksomheden
  Handelsvirksomhed, der via internetbutikker handler

  med forskellige produkter som Mobiltelefoner/

  Palm’s, trægulve, golfbeklædning, vin og parfume

  Endnu ikke igangsat ved spilstart men finansiering er

  på plads

  Maks 3 Internetbutikker
           Opgaven
  At igangsætte og herefter styre/lede en Internet
  handelsvirksomhed over en 2 1/4-årig periode i
  direkte konkurrence med de øvrige deltagerhold
  At opnå den største forrentning af den indskudte
  startkapital over spilperioden (konstateres ved
  børsintroduktion efter sidste spilrunde).
  Alle starter på samme markedsmæssige og
  økonomiske grundlag
  Alle deltagerhold inddeles i puljer af 8 hold, der
  arbejder på samme markeder
       Spillets afvikling

  Tilmelding via Internet adressen
  http://ITU2005.inmsystems.com
  Spil- og virksomhedsbeskrivelse downloades
  Strategiske valg foretages
  Beslutning for første periode træffes
  Indtastning via Internet inden dead-line
  Perioderegnskab modtages
  Yderligere information
  Beslutning for næste periode træffes
        Spillets afvikling
  Alle beslutninger og resultater kommunikeres via
  internetadressen http://ITU2005.inmsystems.com
  For at få adgang til at indtaste beslutningerne og se
  resultater skal hvert hold angive sit User-id og
  Password, som man selv bestemmer ved tilmelding.
  Spørgsmål omkring spillet besvares af spillets
  gamemaster Keld Nørgaard via E-mail adressen
  welcome@wm.dk.
  Beslutninger skal være indtastet hver fredag inden kl.
  17.00 og resultaterne for beslutningsrunden vil være
  tilgængelige på internetadressen senest mandag kl.
  17.00.
       Startsituationen
  Selskab etableret med en aktiekapital på 8 mill. kr.
  Man har fundet nogle meget billige lokaler.
  Udarbejdet et 1-års driftsbudget for hver af de 5
  produktmuligheder, man har overvejet
  Der er ikke truffet beslutning om, hvilke og hvor
  mange netbutikker, man vil starte
  Udarbejdet et 1-kvartals grovbudget for virksomheden
  som helhed pga. 3 tilfældigt udvalgte produkter
  Etableret aftale med bank om kassekreditfaciliteter på
  op til 2 Mill. Kr.
        Startsituationen

  Indhentet tilbud på køb af Internet-handelssystem
  Vurderet det totale marked for de forskellige
  produkter
  Skønnet en salgspris for hvert af produkterne
  Man har kontakt med en række leverandører, som
  på forskellige handelsvilkår kan distribuere solgte
  produkter direkte til forbrugerne
      Handlingsparametre
  Oprettelse/salg af netbutikker
  Valg af produkt
  Reklame
  Indkøb/distribution - Leverandørvalg og
  Leveringsbetingelser
  Indkøb/distribution - Salgsforventninger
  Indkøb/distribution - Leverandørkapacitet
  Loyalitetsforanstaltninger
  Salgspris kr./stk.
  Analyser
  Bankindskud
  Midlertidige lån
        Markedsmodellen

  Dynamisk totalmarked
  Realistiske reaktionsmønstre
  Træghedsfaktorer
  Mætningspunkter
  Elasticiteter
  Parameterstyret (ca. 15.000 parametre)
    Integration mellem spil og
        virkelighed
  Virkelighedens aktuelle begivenheder/nyheder har
  indflydelse på markedskonjunkturerne og dermed
  kundernes købsreaktioner
  Virkelighedens aktuelle begivenheder/nyheder får
  desuden evt. indflydelse på spilbeskrivelsens
  angivne spilværdier. F.eks. Kan store
  prisstigninger på olie give anledning til at
  kostprisen for et produkt stiger.
  Ved den løbende beregning i spillet af
  netbutikkernes markedsværdi anvendes i år
  brancheværdi-indekser fra den virkelige verden,
     Øvrig funktionalitet

 Kommunikationsforum
 Placeringslister
 Blå side med info fra Gamemaster
 Forudindstillede parametre
   Konklusion/Anbefalinger

 Kursisterne opfatter spillet som praktik
 Kursisterne er yderst motiverede

Anbefalinger:
 Integrer spillet med den teoretiske
 undervisning
 Gennemfør en grundig spilgennemgang
 efterfølgende
Spørgsmål?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:3/18/2011
language:Danish
pages:26