; 5 Things Men Naturally Know and Woman Should -Vietnamese
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

5 Things Men Naturally Know and Woman Should -Vietnamese

VIEWS: 16 PAGES: 3

5 Things Men Naturally Know and Woman Should

More Info
 • pg 1
									             Read More Great Posts At: Life in 3D 

5 điều tự nhiên Đàn ông và phụ nữ nên biết  
Một khách đăng bài của Mark Clemens  
 
1. người dốt nát không thể được giúp đỡ và họ không có vấn đề. Đầu tiên chúng ta hãy làm rõ những 
người "The ngu dốt" là vì họ xứng đáng được phân loại riêng biệt của họ và trạng thái danh từ thích 
hợp cho tất cả các phụ nữ quyền lực dường như để cung cấp cho họ. Tôi không nói về những người 
tàn tật về tinh thần hoặc có chỉ số IQ thấp hơn so với bạn. Việc thiếu hiểu biết là những người có khả 
năng học, hợp lý hoá và phát triển trí tuệ nhưng chọn không. Chúng tôi có tất cả đã gặp những người 
như vậy trong đời. Đôi khi chúng ta thậm chí còn liên quan đến chúng. Có những người liên tục trên 
phản ứng với sự ngu ngốc nhất và / hoặc các tình huống đơn giản bởi vì họ không hiểu hoặc không cố 
gắng hiểu những lý do đằng sau hành vi nhất định hoặc hiện tượng. Đàn ông tự nhiên biết để bỏ qua 
những người phản đối và đẩy về phía trước. Nó đã được quan sát của tôi rằng người phụ nữ sẽ 
không, hoặc có thể không, chỉ đơn giản là bỏ qua những người không biết gì và tiếp tục với ý chí của 
mình. Có lẽ phụ nữ cho phép Các ngu dốt để ra lệnh hành vi của họ bởi vì họ muốn làm vui lòng tất cả 
mọi người. Có lẽ phụ nữ cần xác nhận tổng số và xác nhận rằng họ đang làm điều đúng. Có lẽ họ con 
số chi phí xã hội sẽ chống lại các hạt như vậy là quá cao. Nhưng phụ nữ, bạn không thể để sai khiến 
hành động của ngu dốt và sự lựa chọn của bạn. Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy nó làm mới để có thể 
làm những gì bạn muốn mà không sợ người ta sẽ nói những gì.  
   
2. Nó chỉ có vấn đề nếu bạn nghĩ rằng nó không. Điều này cũng đã làm với xác nhận. Phụ nữ cầu thủ 
đội bóng tự nhiên. Bạn hãy tìm một sự đồng thuận trong các lựa chọn. Đàn ông mặt khác không phải là 
rất cầu thủ đội bóng tốt nhưng chúng tôi làm cho các nhà lãnh đạo tốt vì chúng tôi muốn chịu trách 
nhiệm, thách thức tình yêu và có khả năng để tin rất mạnh mẽ trong các quyết định của chúng tôi 
không phân biệt nếu những người khác đồng ý hay không. Quan điểm của tôi ở đây là kể từ khi nam 
giới có xu hướng có một triển vọng rất ít chúng ta chỉ chú ý đến những gì quan trọng với chúng tôi. 
Chúng tôi là tự nhiên được thiết kế để bỏ qua hoặc đổi đi đến bất cứ điều gì tối tăm mà đứng trong 
cách của các mục tiêu của chúng tôi, quyết định, nguyện vọng, vv .... Về cơ bản, chúng tôi không sợ bị 
những thằng khốn nạn rất bạn buộc tội chúng ta được. Phụ nữ Mặt khác có lòng. Đây là một trong 
những điều chúng ta yêu thương về bạn và ổ chúng tôi điên tại một thời điểm. Đôi khi bạn không thể 
xin vui lòng tất cả mọi người. Đôi khi nó không phải là ngay cả một lựa chọn tốt. Nếu phụ nữ có thể 
tìm hiểu để mất quyền sở hữu và để có được đầy đủ cá nhân mua vào các ý kiến riêng và quyết định 
của mình, tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy rằng nhiều người sẽ tôn trọng không chỉ bạn, nhưng bản án 
của bạn.  
 
3. Chọn trận đánh của bạn. Điều này có thể được dễ dàng như nói "Yes Dear" khi vợ yêu cầu bạn đưa 
ra thùng rác hoặc cho vào một yêu cầu các đồng nghiệp tại nơi làm việc khi bạn không đồng ý với yêu 
cầu. Mỗi người đàn ông biết để cho đi của nhặt này. Nó không làm cho tinh thần để nói chuyện hoặc 
chiến đấu hơn tất cả các mục ít bạn không đồng ý với hoặc không thích. Điều này giúp gìn giữ hòa bình 
và chúng ta hãy trung thực, từ một quan điểm chiến lược, khi bạn thực hiện một việc, nhiệm vụ, hoặc 
đơn giản là chấp nhận sự cho người bạn đang cho phép họ có cách của họ. Sau đó, họ tin rằng họ nợ 
bạn một, thậm chí nếu nó là tiềm thức. Điều này dẫn đến cả lý do chúng tôi chọn những trận đánh của 
chúng tôi. Khi nói đến cái gì đó là quan trọng với chúng tôi, chúng tôi có một cơ hội lớn hơn nhiều 
thành công bởi vì chúng tôi đã cho mặt đất trước đây. Chúng tôi đã cơ bản xây dựng được một kho dự 
trữ của các ủng hộ. Một người phụ nữ thường sẽ thỏa hiệp, trong đó có vẻ giống như lựa chọn chiến 
đấu của bạn, nhưng nó không phải. Khi bạn thỏa hiệp hoặc khi lực lượng một giờ thảo luận về mọi 
quyết định của bạn không đạt được bất cứ điểm thuận lợi bởi vì bạn không đưa ra bất cứ điều gì đi. 
Thay vào đó bạn đang buộc một trận chiến của ý chí qua cho biết cuộc thảo luận hay thỏa hiệp. Vì vậy, 
phụ nữ học cách đơn giản nói: "ok, chắc chắn, không có mật ong vấn đề, chúng ta có thể làm điều đó, 
tuyệt đối, tôi muốn được vui để giúp bạn có được một bia, làm thế nào tôi có thể giúp đỡ, tôi rất 
muốn", hoặc bất kỳ số nào của cụm từ đầu hàng khác để khi nói đến các mặt hàng thực sự lớn trong 
cuộc sống của bạn, bạn quan tâm đến bạn sẽ tìm thấy nó dễ dàng hơn để có được theo cách riêng của 
bạn.  
 
4. Sử dụng logic, và có tôi biết đó là một cuộc đấu tranh cho các bạn nữ. Ok hãy lưu ý điều này không 
áp dụng cho các cặp vợ chồng. Nó có thể, nhưng trung thực thường có quá nhiều cảm xúc giữa một 
cặp vợ chồng mà ảnh hưởng đến việc có thể được Spock‐giống như trong logic của bạn. Đây là một ấn 
tượng rằng đàn ông là hợp lý và phụ nữ là tình cảm, nhưng những ấn tượng có một số cơ sở trong sự 
thật. Ladies, logic là một cách tuyệt vời để bất ngờ đối thủ của bạn và các lực lượng tập trung vào 
chúng để phản bác quan điểm của bạn thay vì tranh cãi với bạn về những điểm được. Nếu tôi có một 
thực tế là nhà nước hỗ trợ các đối số của tôi và thách thức bạn để giải thích làm thế nào mà thực tế có 
thể là đúng và hợp lệ đối số của bạn cùng một lúc tôi có hiệu quả đưa bạn từ lập luận điểm của bạn 
để bảo vệ nó. Cảm xúc là vô hình và dễ dàng có thể được tranh chấp nhưng logic có chất lượng và đo 
lường trọng. Bạn thậm chí có thể mang nó một bước xa hơn và sử dụng kỹ thuật bán hàng với logic 
của bạn để làm cho đối thủ của bạn nghĩ rằng bạn là đúng cho dù họ muốn hay không. Hãy thử sử 
dụng thủ thuật này, lời nói đầu hoặc cuối câu logic của bạn với một cái gì đó tương tự như "như bạn 
đã biết" hoặc "nhưng bạn đã biết rằng", điều này không được trao vào người mà bạn tôn trọng họ đã 
có những kiến thức bạn chỉ cần nói với họ . Trong hầu hết trường hợp họ không, nhưng vì không ai 
muốn có vẻ ngu ngốc họ sẽ đưa những lời khen rằng họ là thông minh hơn họ thực sự đang có và họ 
sẽ không tranh luận logic. Phương pháp này sẽ được lập luận rằng họ không biết thực tế này và làm 
cho lời khen của bạn về trí thông minh không hợp lệ, nó hoàn toàn theo nghĩa đen đặt chúng vào một 
bắt 22. Tìm hiểu để sử dụng một logic nhỏ hơn trong các cuộc thảo luận và đàm phán của bạn và bạn 
sẽ thấy rằng bạn sẽ làm tốt hơn nhiều trong việc theo cách của bạn.  
 
5. Bạn kiểm soát các trò chơi. Không ai có, chỉ có bạn mới làm. Đây là về sự tự tin, tự tin, và sự tự tin. 
Nếu bạn nhận ra vào cuối ngày bạn có toàn quyền điều khiển chính mình và sự lựa chọn của bạn, nó 
làm cho nó dễ dàng hơn để đứng lên, nói không, chọn đường dẫn của bạn, và làm bất cứ điều gì bạn 
muốn. Đây là một trạng thái của tâm cũng như một triết lý. Phụ nữ có lòng, người chăm sóc, cầu thủ 
đội ngũ những người tin vào sự hy sinh chia sẻ và chúng tôi yêu em phụ nữ cho điều đó. Chúng tôi yêu 
bạn được lòng bởi vì nó bổ sung cho phong cách của chúng tôi mong muốn được các nhà lãnh đạo. 
(Đây không phải là luôn luôn như vậy trong mối quan hệ hay trong thế giới công việc, nhưng điều này 
chỉ là một ví dụ.) Tuy nhiên, phong cách của bạn làm người khác hạnh phúc không phải luôn luôn bảo 
vệ bạn. Thường vì một người phụ nữ quan tâm nhiều hơn và từ bi về những người khác cô ấy sẽ để 
cho người khác sai khiến cô cảm thấy thế nào về bản thân. Bạn không thể cho phép điều này từ bất cứ 
ai khác hơn là vòng tròn bên trong của bạn gần gũi nhất. Do thời tiết không cho phép bạn bè bằng, 
đồng nghiệp, gia đình mở rộng, hoặc những người quen biết kiểm soát hàng ngày trò chơi của bạn 
thông qua việc kiểm soát cảm xúc của bạn. Nhận ra họ không có vấn đề về quy mô lớn của sự vật và 
bạn kiểm soát cuộc sống của bạn, trò chơi, và người khác không. Nhìn vào cuộc sống của bạn như là 
người duy nhất trong kiểm soát là amazingly nâng cao vị thế và giải phóng bạn khỏi rất nhiều sự lo 
lắng vụn vặt và những bullshit.

   Life, Love, Marriage, Divorce, Pain, Joy, Betrayal and so much more at Life in 3D the blog 

								
To top