Belangrijke telefoonnummers en adressen

Document Sample
Belangrijke telefoonnummers en adressen Powered By Docstoc
					Belangrijke telefoonnummers en adressen
Politie, brandweer etc.
Alarm (politie, brandweer, ambulance)                             112       B e atri x g r o e p
Politie, niet spoedeisende gevallen                              0900-8844    Stichting Beatrixgroep
                                                        Waterscouting Roermond
Brandweer, niet spoedeisende gevallen, o.a. kampvuurmelding                  0475-393800   K.v.k. S 41066637
                                                        Noord-en Midden Limburg

Terreinbeheer
Lenie Rietbergen – De Boer                                  0475-501448
Jo Limburg                                          0475-337372
Luc Hilkens                                          0475-502470

Huisartsen
C.G.M.M. Bakker, Minderbroederssingel 44                           0475-316080
Groepspraktijk De Bres, Veeladingstraat 14                          0475-331100
Groepspraktijk Het Roosendael, Kast. Hillenraedtstraat 123                  0475-321121
P.O.L. Kwee, Kast. Osenstraat 1                                0475-324145
A.C.J. Matthee, Fokkerstraat 66                                0475-323317
J.W.M. van Rooij, Godsweerdersingel 24                            0475-332887
J.J.M. Welzen, Karel Doormanstraat 20                             0475-329335

Tandartsen
R.G. Morssinkhof en Vullings, Kapellerlaan 104                        0475-333218
R.M. Evers, Kapellerlaan 57                                  0475-334880
C.P.E. Kretzer, Belleboom 8                                  0475-333466

Bakkers
Loven, Kloosterwandstraat 213                                 0475-318253
Loven, Marktstraat 18                                     0475-317030
Janssens, Neerstraat 41                                    0475-332572
Bart, Hamstraat 18                                      0475-497645
Bart, Varkensmarkt 19                                     0475-331045
Jos Baltesen, Zwartbroekstraat 26                               0475-333351
HEMA, Graaf gerardstraat 2                                  0475-332976

Overigen
Zwembad De Roerdomp, Achilleslaan 2c                             0475-346500
Jachthaven Hermus Watersport (botenlift), Hatenboer 54                    0475-337112
VVV Roermond, Kraanpoort 1                                 0900-2025588

Tips
  Betaald parkeren in het centrum
  Station NS is ca. 3 kwartier lopen van kampterrein (treintaxi rijdt naar
  Hatenboer)
  In het centrum zijn diverse café’s, restaurants etc. aanwezig
  Op zaterdagochtend is er weekmarkt op het marktplein bij het stadhuis
  Per boot (<15m) kan aangelegd worden aan de Roerkade, vlakbij het
  stadscentrum


Beatrixgroep Waterscouting Roermond
Hatenboer 60, 6041 TN Roermond
Postbus 1310, 6040 KH Roermond
                                                        email: info@beatrixgroep.nl
Geactualiseerd op 19 Juni 2008. De Beatrixgroep probeert dit overzicht actueel te houden, maar is niet     internet: www.beatrixgroep.nl
aansprakelijk voor de juistheid van verstrekte informatie. Wij stellen het op prijs indien u aanvullingen of  secretariaat:
wijzigingen doorgeeft aan één van de terreinbeheerders, dan kunnen we dit overzicht voor toekomstig      postbus 1310
gebruik verder verbeteren.                                           6040 KH Roermond
                                                        haven: Hatenboer 60
                                                        girorekening: 1187874

				
DOCUMENT INFO