BA Bijdragen by wuyunqing

VIEWS: 107 PAGES: 51

									Bijdragen
 admini-
 strateur
      Utrecht, 8 december 2010
Bijdragenadministratie • Kennismaking
 • Inleiding Bijdragenadministratie
 - Opzetten fonds
 - Werving
 - Verwerking resultaten
 - Afsluiting fonds
 • Demonstratie BA door de trainer
 • Zelf opdrachten uitvoeren
             Lokaal beheerder                  de functie
             •Uitgifte sleutels gebruikers
             •Secties
             •Fonds/ fondsbeheerder
                                       Bijdragen-
                                      administrateur
                             aanmaak fonds
                              door lokaal beheerderLeden-
administrateur
                 LRP                       Bijdragen-
                                          administrateur
•Ledenregistratie                                 •Vullen fondsgegevens
•Doop                                       •Betaalschema fonds
•Belijdenis                                    •Selectie voor werving
             dooplid
•Overlijden                                    •Aanmaak/verzending
             niet gedoopt kind                     toezeggingsbrief
•Huwelijk/partnerschap  belijdend lid                       •Reg. Toezeggingen
•Pastorale Eenheid PE  gastlid              KSO           •Incasso
             blijkgever (van                      •Registratie betalingen
•Overschrijvingen    verbondenheid)                       en storneringen
•Uitschrijving      mee-geregistreerd lid                   •Herinneringsbrieven
•Toekenning groepen   voorkeurslid (perforatie)                 •Rapportage
                                          •Evt aanmaak brieven
               Pastoraat                   KSO Kerkelijke Structuur en Organisatie
               •Zicht op leden
               •Bezoekplanning
               •Notities
                                                3
Waarom een ledenregistratiesysteem?

Voor plaatselijke gemeentes, regionale en landelijke
 organen


• Doelen ledenregistratie
- Zorg (pastoraal en diaconaal - meeleven)
- Betrokkenheid (vasthouden – welkom)
- Financieel (werving van fondsen)
• Huidige systeem verouderd
• Nieuwe LRP is web-based: altijd en overal beschikbaar
         Herkomst gegevens LRP

         SMRA - mainframe             Jaarboekgegevens
       - Leden
       - GBA / SILA Gegevens
       - Kerkelijke structuur              - Kerkelijke structuur
       - Bijdragenadministratie             - Adressen
                      Nieuw LRP Systeem
       - Wijk- en sectieindeling             - Lokale instellingen
       - Leden aanvullende gegevens           - Reparaties en aanpassingen
       - lokale adressen / blijkgevers          - handmatige “conversie”
       - Bijdragenadministratie        Lokaal: Baruch of Scipio           Handmatige in- en
                              bijstellingen


Project LRP
Doelgroepen

• Gebruikers systeem:
- Lokaal beheerder / kerkenraad (scriba) / het plaatselijke
kerkbestuur / beleidsmakers
- Predikant / ouderling / (diaken)
- Ledenbezoekers
- Ledenadministrateur               – onderhoud gegevens
- Bijdragenadministrateur             – fondswerving
- LRP-team                    – dienstverlening
- Overig / toekomstige toepassingen

  (verwacht 10.000+ gebruikers)
        Inleiding Bijdragenadministratie
Kerkelijke Structuur en Organisatie in LRP
                                   Geregistreerde
                  PKN                behoort tot ?               Gemeente


                            Wijkgemeente
      Wijkgemeente 1
                              …


                                         Welke toe-
  Sectie   Sectie  Sectie         Sectie    Sectie    Sectie  gangsrechten
   1      2    …            1      2      …    zijn er?
                                         Belangrijk bij
                                         o.a. selecties
   Indeling ook via groepen en vrije gebieden
             Inleiding Bijdragenadministratie
           Mutatiestromen LRP vice versa


    ING                                      Banken
                         GMU                 SKG, Rabobank, SNS, etc.
                         Geïntegreerde
                         Mutatie Uitvoer


                                     MT940
  CLIEOP3                               Elektronische
  Automatische incasso‟s                        rekenafschriften
  bankrek. <8 cijfers

                         LRP

Toezeggings-
brieven incl.
acceptgiro               CLIEOP3
                    Automatische incasso‟s
                                  VERWINFO
                    bankrek. >7 cijfers     verwerkingsinformatie
Acceptgiro
                    Equens               Inleiding Bijdragenadministratie                  8
       Fonds of Abonnement?

Fonds:
Een bedrag verdelen over jaar (Kerkbalans)
Eenmalig vast bedrag (Solidariteitskas)
Vrij eenmalig bedrag (zelf invullen: Paascollecte)
Begint met selectie/ aanschrijven potentiële deelnemers

Abonnement:
Loopt door tot opzegging, voor een bepaald bedrag
per tijdvak.
Individuele deelname
       Rode draad training Bijdragenadministrateur
                  -het fonds Kerkbalans -


Opzetten fonds        Werving            Verwerking resultaten    Afsluiting fonds
1            4                    7            10
  Aanmaken fonds;       Registreren              Binnenkomst en      Rapportage
  registratie fonds-    Betaalschema                registratie       resultaten
   beheerder (BA)        fonds                toezeggingen
  LB            BA                   BA            BA


2            5                    8            11
     Selectie te      Activiteiten             Incasso/registra-       Eventueel
     benaderen       fondswerving             tie betalingen en       verzending
     deelnemers                         storneringen           brieven
  BA            Div                   BA            BA


3            6                    9            12
  Aanvullen fonds-      Aanmaken en               Herinnerings-      Afsluiting fonds
    gegevens         verzenden                brieven
               toezeggingsbrief
  BA            BA                   BA            BA
                  Inleiding Bijdragenadministratie/opdrachten              10
De bijdragenadministratie in vogelvlucht


Demonstratie door uw trainer:
 - inlogprocedure met de sleutel
 - startscherm met uitleg van de indeling van het
  scherm, iconen, tabs, broodkruimelspoor en alle
  andere mogelijkheden
 - de belangrijkste softwarefuncties voor de
  bijdragenadministrateur

       Kleppen dicht!
     Zelf opdrachten uitvoeren

• U krijgt eerst een gemeente toegewezen waarop u in
 gaat loggen
• U logt in en bent in uw oefengemeente
• Kijk goed op uw startscherm
• Controleer of uw leden/bijdragen gegevens correct
 zijn ingebracht en corrigeer ze waar nodig
• Begin met het uitwerken van de hierna volgende
 opgaven
• De volgorde van de opgaven is die van de rode
 draad “Bijdragen – het fonds”
 Startscherm
zo behoort het startscherm
er uit te zien
 Manoeuvreren


Kijk eerst de handleiding Bijdragenadministrateur door:
uw eerste hulpmiddel om de weg te kunnen vinden!

Probeer de beschikbare iconen, navigeer door LRP
en doe zo uw eerste ervaring op met de bediening
van LRP

Nadat u tevreden bent met uw bedienvaardigheid, kunt
u beginnen met het controleren van uw bestand en
met het uitwerken van de opdrachten
  Opbouw van de trainingsdatabase
     met ledengegevens

De gegevens zijn per gemeente afgedrukt.


Via de trainer ontvangt u de ledenlijst van uw gemeente.
Naast alle geregistreerden treft u ook de fondsdeelnemers
en de betalingen MT940 (t.b.v. aflettering) aan.
       Beschikbare gemeenten

           categorie              categorie

1. Ridderkerk      A    2.  Voorburg       B
3. Utrecht        A    4.  Hoofddorp      B
5. Hoorn         B    6.  Harderwijk      A
7. Kampen        A    8.  Oosterbeek      A
9. Wierden        A    10.  Steenwijk      B
11. Leeuwarden      A    12.  Goes         A
13. Breda        A    14.  Roermond       B
15. Doetinchem      B    16.  Emmen        B
17. Groningen      A    18.  Hellevoetsluis    B

A= met wijken, B= zonder wijken

In onderling overleg met de trainer worden de gemeenten verdeeld.
Koffie?  Pauze?
       Rode draad training Bijdragenadministrateur
                  -het fonds Kerkbalans -


Opzetten fonds        Werving            Verwerking resultaten    Afsluiting fonds
1            4                    7            10
  Aanmaken fonds;       Registreren              Binnenkomst en      Rapportage
  registratie fonds-    Betaalschema                registratie       resultaten
   beheerder (BA)        fonds                toezeggingen
  LB            BA                   BA            BA


2            5                    8            11
     Selectie te      Activiteiten             Incasso/registra-       Eventueel
     benaderen       fondswerving             tie betalingen en       verzending
     deelnemers                         storneringen           brieven
  BA            Div                   BA            BA


3            6                    9            12
  Aanvullen fonds-      Aanmaken en               Herinnerings-      Afsluiting fonds
    gegevens         verzenden                brieven
               toezeggingsbrief
  BA            BA                   BA            BA
                  Inleiding Bijdragenadministratie/opdrachten              18
1
  Aanmaken fonds AKB
  Opdracht


   Het is nu oktober en volgens de planning begint u nu met de
   voorbereidingen voor de Kerkbalans. Controleer of de Lokaal
   beheerder uw Kerkbalans fonds heeft aangemaakt en of u daarvan als
   beheerder bent aangemerkt.


   Zo niet, kijk of er een landelijk fonds is wat u kunt inladen en
   aanpassen voor uw gemeente.
                Uitvoeren opdrachten
2  Selectie deelnemers
  Opdracht

  Als u nog een selectie met bijbehorende criteria uit vorig jaar beschikbaar zou
  hebben, kunt u die inladen en waar nodig aanpassen. U moet wel
  geautoriseerd zijn. Is dat zoals nu niet het geval of is er geen beschikbaar dan
  moet u zelf een selectie samenstellen en uitvoeren.
  Bedenk welke categoriën personen en/of PE‟s uw gemeente wil aanschrijven
  voor de Kerkbalans. Er zijn meerdere mogelijkheden om aan te schrijven
  (handleiding par. 3.2, punt 5). Neem voor dit geval de PE hoofden en alle
  andere gemeenteleden ouder dan 18, niet PE hoofd zijnde. Blijkgevers en
  gastleden nemen we niet mee.
  Zijn er gemeenteleden die u naast de selectie ook wilt meenemen, sluit die dan
  in; selecteer ze in uw ledenlijst. Pak in dit geval één niet geselecteerde naam
  uit uw ledenlijst en sluit die in.
  Wilt u sommige geselecteerden uit de selectie niet meenemen, kijk dan welke
  namen u geselecteerd heeft en sluit deze namen dan uit. Pak in dit geval één
  geselecteerde naam uit de selectie en sluit die uit.
  Na het genereren van het totaaloverzicht slaat u de selectie op ten behoeve
  van het gebruik van de geselecteerden in het Kerkbalans fonds.

                Uitvoeren opdrachten
3,4
   Aanvullen fondsgegevens
   Opdracht   U zoekt in de bijdragenadministratie onder fondsen en acties het
   gewenste Kerkbalans fonds en opent dat.
   Vul als standaard betaalschema 12 maanden in, bepaal de betaalwijze
   op acceptgiro en vul als grootboekrekening 5.202.011 in. Op deze
   rekening komen de opbrengsten t.z.t. terecht. Het afwijkingspercentage
   is nul (er is geen voorgaande bijdrage om van af te wijken).
   Koppel nu de eerder vastgelegde selectie aan het Kerkbalans fonds. U
   heeft nu de gewenste geregistreerden in het fonds opgenomen.
                Uitvoeren opdrachten
5
  Activiteiten fonds Kerkbalans   Er worden nu in in het land en in uw gemeente allerlei activiteiten
   ontplooid om de mensen bereid te maken voor het geven aan
   Kerkbalans.
   Wellicht vraagt men u om bijvoorbeeld geselecteerd adressen te
   selecteren voor diverse Kerkbalans acties, af te drukken op etiket of
   brief.
                Uitvoeren opdrachten
6
  Aanmaken toezeggingsbrieven
  Opdracht

   Het is inmiddels tijd voor het aanmaken en verzenden van de
   toezggingsbrieven. U moet brieven (met acceptgiro) gaan genereren.


   *Onder Verzameldocumenten zoekt u naar landelijke voorbeelden voor
   gebruik in de gemeente.
   U kunt die inladen en aanpassen voor uw gemeente.
   *Voor het zelf aanmaken van een brief voor Fondsen & Acties moet u
   een begin en een eindmaand ingeven en ook een
   verhogingspercentage (ten opzichte van vorige).Kijk nadat u de brieven
   gegenereerd heeft of de brieven al klaar staan in een printbestand.
   *Zie het verschil tussen een brief met en zonder acceptgiro.


                Uitvoeren opdrachten
7
  Inbrengen toezeggingen
  Opdracht


  De eerste toezeggingen rollen binnen en u wilt die vastleggen.
  Kies het fonds Kerkbalans, kies zelf enkele leden & bedragen en ga
  hun fictieve toezeggingen vastleggen.
  Probeer ook de snelle invoer van toezeggingen via het
  Geregistreerden nummer.
               Uitvoeren opdrachten
8
  Inbrengen betalingen Kerkbalans
  Opdracht

   De eerste betalingen komen nu ook binnen.
   We brengen in dit voorbeeld de betalingen handmatig in vanaf de
   dagafschriften. U selecteert het betreffende boekstuktype (handmatig)
   en geeft boekstuknummer 123456789 in.
   Breng dan het bedrag wat ontvangen is in bij de eerder geregistreerde
   toezegging. Vul bij opmerking in “Kerkbalans 2010”.
               Uitvoeren opdrachten
8
  Inbrengen betalingen Kerkbalans


  Indien er tijd en gelegenheid is zal uw trainer laten
  zien hoe digitale dagafschriften, automatische
  incasso‟s en storneringen worden ingelezen
  en verwerkt.


  Tijdens de verdiepingstraining kunt u zelf hiermee
  oefenen.
               Uitvoeren opdrachten
9
  Aanmaken herinneringsbrieven Kerkbalans
  Opdracht

  Het is nu maart en volgens de toezeggingen zou u betalingen binnen
  hebben moeten krijgen die echter nog niet voldaan zijn.
  Zoek voor het huidige jaar Kerkbalans naar het gewenste sjabloon voor
  de herinneringsbrieven.
  Na eventuele aanpassingen genereert u de herinneringsbrieven.
  Maak de uit te printen herinneringsbrieven als verzameldocument
  klaar.


  Controleer nog even handmatig of er geen brieven bij zijn voor recent
  overleden gemeenteleden.               Uitvoeren opdrachten
10
   Rapportage Kerkbalans
   Opdracht   Maak een financiële rapportage voor uw kerkenraad en voor het
   college van kerkrentmeesters.
   U selecteert het overzicht “ontvangen/te verwachten”.
   Geef het boekjaar en uw (wijk)gemeente in.
   Genereer het rapport en sla het in PDF formaat op.
                Uitvoeren opdrachten
11
   Eventueel verzending brieven Kerkbalans
   Opdracht


   Selecteer alle toegezegde jaarbijdragen hoger
   dan 10 euro en stel een brief samen welke u aan
   de bijdragers kunt sturen.
               Uitvoeren opdrachten
12
   Afsluiten Kerkbalans
   Opdracht


   Welke zaken moet u van de huidige actie (electronisch) bewaren voor
   de volgende actie Kerkbalans?


   Hoe zou u de actie Kerkbalans kunnen afsluiten?
               Uitvoeren opdrachten
    Nieuwe opdracht:

Het fonds “Verloskunde voor Nepal”.
           Rode draad training Bijdragenadministrateur


                  -abonnementen-

Opzetten abonne-      Acquisitie     Verwerking resultaten  Voortzetting
menten
   Aanmaken          Selectie te    Binnenkomst en    Rapportage
 abonnement; reg.       benaderen       registratie    resultaten
  beheerder (BA)        abonnees      abonnementen
 LB           BA           BA          BA   Aanvullen         Activiteiten     Incasso/      Verlenging
  abonnements-         werving      Herinnerings-    abonnementen
   gegevens          abonnees       brieven
 BA           Div           BA          BA   Registreren      Aanmaken en        Registratie    Verzending etc.
  Betaalschema       verzenden       betalingen en
  abonnementen      abonneerbrief      storneringen
 BA           BA           BA          BA
                                        32
1
          Verloskunde Nepal

De kerkenraad heeft onlangs besloten om voor de financiering van de kosten
van een uitgezonden verloskundige in Nepal een fonds in te stellen.
U ontvangt een notitie van de scriba met de volgende bijzonderheden:
Het fonds krijgt als werktitel “Verloskunde Nepal” en heeft als werkvorm een
abonnementensysteem.
De bijdragenadministrateur zal beheerder van het fonds worden.
Het is de bedoeling dat deelnemers aan het fonds maandelijks een bedrag
afstaan. De te doneren bedragen zijn 5 euro, 10 euro of meer
Men kan kiezen uit automatische afschrijving, betaling na ontvangst
acceptgiro of betaling per bankoverboeking.
De doelgroep waaronder deelnemers aan het fonds worden gezocht zijn de
belijdende leden boven de 18 jaar.
Ook wil men alle voorkeursleden en blijkgevers aanschrijven.
Onmachtigen en onwilligen worden niet aangeschreven.
Registreer het (abonnementen)fonds en de beheerder en voer bovenstaande
opdracht van de kerkenraad uit.
                                33
2          Verloskunde Nepal 2
U heeft al een aantal toezeggingen kunnen registreren.
De voorzitter van de kerkenraad informeert telefonisch naar de stand van
zaken en vraagt u om een overzicht van de toezeggingen.
Men wil ook graag weten hoeveel er al is toegezegd voor de eerste 2 jaar.

De jeugdvereniging gaat een sponsorloop organiseren.
De secretaris wil graag alle jonge gemeenteleden tussen de 16 en 25 jaar
aanschrijven. Kunt u een lijst voor hem maken met etiketten?

Er zijn toezeggers die nog niet betalen – wilt u hen een correcte
herinneringsbrief zenden?
Heeft u eraan gedacht om de machtigingen tot incasso naar de bank te
sturen? Zo niet, doet u het dan alsnog.

Er komt een mutatiebestand van Equens binnen met betalingen en
storneringen.
Kunt u die inlezen en verwerken?

                               34
3
          Verloskunde Nepal 3
Het fonds loopt goed; er is al 175,728 euro binnengekomen.
Dat bedrag is ruim voldoende geweest en het einde van de uitzendings-
termijn komt in zicht.
De scriba van de kerkenraad meldt u dat het fonds gaat stoppen.

Wilt u voor hem een overzicht van de ontvangsten maken en daarna
het fonds afsluiten?

Kunt u ook een rapportagebrief namens de kerkenraad en de uitgezonden
verloskundige voor de gevers aanmaken?
                              35
   Nieuwe opdracht:

Het nieuwe blad “Jeugdkring”.
          Nieuw blad Jeugdkring

De jeugdouderlingen besluiten om met een nieuw maandblad Jeugdkring
voor de jeugd van de gemeente te starten.
Ze stellen een wervende brief op en vragen u die te verzenden aan alle
jonge leden vanaf 16 jaar tot 25 jaar.
U wordt gevraagd om de administratie van Jeugdkring op te zetten.

Wilt u voor de kerkenraad een overzicht van de huidige abonnees maken.
De nieuwe abonnees krijgen een boekje als welkomstgeschenk.
Wilt u per abonnee een etiket en een begeleidende brief regelen?

De abonnees betalen per kwartaal achteraf.
Wilt u acceptgiro‟s verzenden en de betalingen registreren?

De kerkenraad wil graag weten of de kosten van het blad gedekt worden
door de abonnementen.
Maak een overzicht van de totale opbrengst.

                               37
  Afdrukken
Drie mogelijkheden om afdrukken te maken:

1.U drukt zelf af op uw eigen printer(s).
2. U zet de print output op een gegevensdrager (bijvoorbeeld een DVD of USB-stick)
en u laat vervolgens een ander het afdrukken verzorgen, bijvoorbeeld een locale
copyshop. De documenten die uit LRP zijn gedownload, staan standaard in de down-
loadmap of in de map waar u zelf de documenten in opslaat. Is het document „kwijt‟
dan kan het document weer opgezocht worden in LRP en download u het opnieuw.
Maak vervolgens de keuze om het bestand op te slaan i.p.v. openen. Steek de
USB-stick in de computer. Vanuit de dowloadmap selecteert u het bestand,
rechterklik op het geselecteerde bestand,
Kopiëren naar , Verwisselbare schijf of stick..
3. U geeft de Orderdesk van het LRP Team opdracht om het afdrukwerk te doen,
al dan niet gecombineerd met de door u gewenste wijze van nabewerking.
Op de gewenste leverdatum zijn de afdrukken gereed, al dan niet met nabewerking.
Nabewerkingen: sorteren, hakken, vouwen, insteken, couverteren, frankeren,
brengen, laten bezorgen, etc.
       Heeft u straks hulp nodig ?
       http://lrp-netwerk.pkn.nl
Project LRP
LRP-netwerk:
platform voor LRP-gebruikers
Wat is LRP-netwerk?
• Online, interactieve kennisdatabank
en platform voor gebruikers
 bereikbaar via internet, straks ook
bereikbaar via LRP-systeem

• Centraal punt voor alle informatie over LRP
• Altijd actueel (dat is het streven)
• Eerlijk en nuchter
• Raken en verbinden
Wat kunt u met LRP-netwerk?
Doelen: informeren, inspireren,
ondersteunen, meedenken en meedoen

• Veel gestelde vragen bekijken
• Handleidingen downloaden
• Begrippenlijst inzien
• Status project + alle informatie
• Vragen stellen
• Reageren
Een aantal screenshots
 Vraag & Antwoord:
Instructiefilmpjes:
Laatste nieuws over het project:
Conclusie

LRP-netwerk:
- beantwoordt uw vragen
- helpt u verder
- geeft veel informatie
- samen werken

LRP-netwerk is er voor de gebruikers!
Zelf aan de slag…
Webadres:
http://lrp-netwerk.pkn.nl
Ondersteuning Dienstenorganisatie

     Intake: vraag, probleem of opdracht


       Servicedesk: opvang en registratie
     1e lijns hulp met vraag & antwoordenlijst
        Zonodig inschakeling LRP Team


     2e lijns LRP Team: moeilijke vragen en pro-
     blemen Zaken waarbij inzage ledengege-
     vens en bijdragen nodig is; Orderdesk LRP


     Na LRP Team inzet 3e lijns specialisten:
       ontwikkelaars van Mendix en
        applicatiebeheer/IT van DO
         Afhandeling inkomende calls Servicedesk
Ondersteuning Dienstenorganisatie 2
                                e-mail
                                         bezoek
                                                fax
                      brief
            telefoon

                                   chatdesk
                           9.00 - 17.00 u         17.00 – 21.00 u
                                vragen,
                               problemen,
                                wensen           Wisseldienst DO
                                              vrijwilligers
                              opdrachten            Servicedesk                          DO


                                                LRP
         KSO            LRP               Admin.
     I.                Funct./
                          Q&A; Registratie
                          en toewijzing      zaken
                                                   Techniek
                     appl.beh.
          Questions                   &              Answers
               PKN DO Institutionele Ondersteuning

        Buitendienst       Backoffice LRP          AZ LRP

    II.   - gemeente-       - ledendesk             - orderadm.
         adviseurs       (incl. platform, web        - data-entry
                     site, passwords)         - AZ

          Teamleider LRP DO IO incl. toezicht WBP & SILA


                   PKN DO Facilitaire Zaken
                      IT Helpdesk            Logistiek
    III.  Applicatiebeheer        bestaand
       (deels gedetacheerd)
                      (exceptioneel)
       Vragen
LRP project
Uitvoeren opdrachten

								
To top