Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Cyfrifiad 2001 - Data Adrannau Etholiadol by nyut545e2

VIEWS: 36 PAGES: 32

									Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/       (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority       "speaking" (Note 1)
Peblig (Caernarfon)             Peblig (Caernarfon)             Gwynedd/Gwynedd                   88
Pen-y-groes                 Penygroes                  Gwynedd/Gwynedd                   88
Seiont                   Seiont                    Gwynedd/Gwynedd                   87
Llanrug                   Llanrug                   Gwynedd/Gwynedd                   87
Bethel                   Bethel                    Gwynedd/Gwynedd                   86
Cadnant                   Cadnant                   Gwynedd/Gwynedd                   85
Bontnewydd                 Bontnewydd                  Gwynedd/Gwynedd                   84
Porthmadog - Dwyrain            Porthmadog East               Gwynedd/Gwynedd                   84
Cyngar                   Cyngar                    Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            84
Menai (Caernarfon)             Menai (Caernarfon)              Gwynedd/Gwynedd                   84
Diffwys a Maenofferen            Diffwys and Maenofferen           Gwynedd/Gwynedd                   84
Tudur                    Tudur                    Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            83
Cefni                    Cefni                    Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            83
Llanwnda                  Llanwnda                   Gwynedd/Gwynedd                   82
Pwllheli - Gogledd             Pwllheli North                Gwynedd/Gwynedd                   81
Llanuwchllyn                Llanuwchllyn                 Gwynedd/Gwynedd                   81
Y Groeslon                 Groeslon                   Gwynedd/Gwynedd                   80
Llanberis                  Llanberis                  Gwynedd/Gwynedd                   80
Teigl                    Teigl                    Gwynedd/Gwynedd                   80
Bala                    Bala                     Gwynedd/Gwynedd                   80
Bowydd a Rhiw                Bowydd and Rhiw               Gwynedd/Gwynedd                   79
Ogwen                    Ogwen                    Gwynedd/Gwynedd                   79
Nefyn                    Nefyn                    Gwynedd/Gwynedd                   78
Pwllheli - De                Pwllheli South                Gwynedd/Gwynedd                   78
Llanfihangel Ysgeifiog           Llanfihangel Ysgeifiog            Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            78
Llanaelhaearn                Llanaelhaearn                Gwynedd/Gwynedd                   78
Botffordd                  Bodffordd                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            77
Llanystumdwy                Llanystumdwy                 Gwynedd/Gwynedd                   77
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Botwnnog                  Botwnnog                   Gwynedd/Gwynedd                   77
Morfa Nefyn                 Morfa Nefyn                 Gwynedd/Gwynedd                   77
Braint                   Braint                    Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            77
Abererch                  Abererch                   Gwynedd/Gwynedd                   77
Penrhyndeudraeth              Penrhyndeudraeth               Gwynedd/Gwynedd                   77
Efail-Newydd/Buan              Efail-Newydd/Buan              Gwynedd/Gwynedd                   76
Trawsfynydd                 Trawsfynydd                 Gwynedd/Gwynedd                   76
Bryngwran                  Bryngwran                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            76
Deiniolen                  Deiniolen                  Gwynedd/Gwynedd                   76
Aberdaron                  Aberdaron                  Gwynedd/Gwynedd                   75
Cwarter Bach                Quarter Bach                 Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           75
Gerlan                   Gerlan                    Gwynedd/Gwynedd                   74
Tudweiliog                 Tudweiliog                  Gwynedd/Gwynedd                   74
Penisa'r-waun                Penisarwaun                 Gwynedd/Gwynedd                   74
Llanllyfni                 Llanllyfni                  Gwynedd/Gwynedd                   74
Gwyngyll                  Gwyngyll                   Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            74
Uwchaled                  Uwchaled                   Conwy/Conwy                     74
Pontyberem                 Pontyberem                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           73
Dolgellau - De               Dolgellau South               Gwynedd/Gwynedd                   73
Waunfawr                  Waunfawr                   Gwynedd/Gwynedd                   73
Cwm-y-Glo                  Cwm-y-Glo                  Gwynedd/Gwynedd                   72
Llandderfel                 Llandderfel                 Gwynedd/Gwynedd                   72
Bodorgan                  Bodorgan                   Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            72
Y Felinheli                 Y Felinheli                 Gwynedd/Gwynedd                   72
Llannerch-y-medd              Llannerch-y-medd               Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            72
Talysarn                  Talysarn                   Gwynedd/Gwynedd                   72
Llan-non                  Llannon                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           71
Gors-las                  Gorslas                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           70
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                         Yn nhrefn canrannau'n
                                                         gostwng/ In descending order
                                                         of percentage
                                                          % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/ Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/          Awdurdod lleol/       (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh Name of the electoral division in English   Local authority       "speaking" (Note 1)
Pen-y-groes                Penygroes                 Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           70
Tref Llandysul              Llandysul Town               Ceredigion/Sir Ceredigion              70
Dolbernmaen                Dolbernmaen                Gwynedd/Gwynedd                   70
Garnant                  Garnant                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           70
Llanddyfnan                Llanddyfnan                Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            69
Porthmadog - Tremadog           Porthmadog - Tremadog           Gwynedd/Gwynedd                   69
Llangernyw                Llangernyw                 Conwy/Conwy                     69
Aberffraw                 Aberffraw                 Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            69
Tregarth & Mynydd Llandygai        Tregarth & Mynydd Llandygai        Gwynedd/Gwynedd                   69
Llanidan                 Llanidan                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            68
Cwmllynfell                Cwmllynfell                Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      68
Tregaron                 Tregaron                  Ceredigion/Sir Ceredigion              68
Brynaman Isaf               Lower Brynamman              Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      68
Gwauncaegurwen              Gwaun-Cae-Gurwen              Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      68
Clynnog                  Clynnog                  Gwynedd/Gwynedd                   67
Porth Amlwch               Amlwch Port                Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            67
Glanaman                 Glanamman                 Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           67
Dolgellau - Gogledd            Dolgellau North              Gwynedd/Gwynedd                   67
Llanfaethlu                Llanfaethlu                Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            67
Uwch Conwy                Uwch Conwy                 Conwy/Conwy                     67
Llanfihangel-ar-Arth           Llanfihangel-ar-Arth            Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           66
Gŵyr                   Gower                   Conwy/Conwy                     66
                     B
Brithdir a Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd rithdir and Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd
                                           Gwynedd/Gwynedd                   66
Glyn                   Glyn                    Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           66
Llansannan                Llansannan                 Conwy/Conwy                     65
Llangyndeyrn               Llangyndeyrn                Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           65
Llanengan                 Llanengan                 Gwynedd/Gwynedd                   65
Saron                   Saron                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           65
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Criccieth                  Criccieth                  Gwynedd/Gwynedd                   65
Porthmadog - Gorllewin           Porthmadog West               Gwynedd/Gwynedd                   65
Llanwenog                  Llanwenog                  Ceredigion/Sir Ceredigion              65
Llanybydder                 Llanybydder                 Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           64
Llandrillo                 Llandrillo                  Denbighshire/Sir Ddinbych              64
Tysilio                   Tysilio                   Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            64
Aberaeron                  Aberaeron                  Ceredigion/Sir Ceredigion              64
Aberteifi - Rhyd-y-Fuwch          Cardigan - Rhyd-y-Fuwch           Ceredigion/Sir Ceredigion              64
Mechell                   Mechell                   Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            64
Rhosyr                   Rhosyr                    Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            63
Crymych                   Crymych                   Pembrokeshire/Sir Benfro               63
Crwst                    Crwst                    Conwy/Conwy                     63
Llanddarog                 Llanddarog                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           63
Llanfihangel Ystrad             Llanfihangel Ystrad             Ceredigion/Sir Ceredigion              63
Betws                    Betws                    Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           63
Aberteifi - Mwldan             Cardigan - Mwldan              Ceredigion/Sir Ceredigion              63
Llanrhystud                 Llanrhystyd                 Ceredigion/Sir Ceredigion              62
Llandybïe                  Llandybie                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           62
Pentir                   Pentir                    Gwynedd/Gwynedd                   62
Rhydaman                  Ammanford                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           62
Llaneilian                 Llaneilian                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            61
Tre-lech                  Trelech                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           61
Arllechwedd                 Arllechwedd                 Gwynedd/Gwynedd                   61
Corris\Mawddwy               Corris\Mawddwy                Gwynedd/Gwynedd                   60
Glantwymyn                 Glantwymyn                  Powys/Powys                     60
Banwy                    Banwy                    Powys/Powys                     60
Llangeler                  Llangeler                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           60
Pontaman                  Pontamman                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           60
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Llangadog                  Llangadog                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           60
Llanegwad                  Llanegwad                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           60
Tirymynach                 Tirymynach                  Ceredigion/Sir Ceredigion              60
Cenarth                   Cenarth                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           60
Lledrod                   Lledrod                   Ceredigion/Sir Ceredigion              59
Ystwyth                   Ystwyth                   Ceredigion/Sir Ceredigion              59
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch         Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch         Denbighshire/Sir Ddinbych              59
Dewi                    Dewi                     Gwynedd/Gwynedd                   59
Harlech                   Harlech                   Gwynedd/Gwynedd                   59
Llandyfrïog                 Llandyfrïog                 Ceredigion/Sir Ceredigion              58
Ciliau Aeron                Ciliau Aeron                 Ceredigion/Sir Ceredigion              58
Troedyraur                 Troedyraur                  Ceredigion/Sir Ceredigion              58
Cynwyl Gaeo                 Cynwyl Gaeo                 Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           58
Pentraeth                  Pentraeth                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            58
Tŷ-croes                  Tycroes                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           58
Bryn-crug                  Bryn-crug                  Gwynedd/Gwynedd                   58
Abergwili                  Abergwili                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           58
Cynwyl Elfed                Cynwyl Elfed                 Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           58
Clydau                   Clydau                    Pembrokeshire/Sir Benfro               58
Pen-parc                  Pen-parc                   Ceredigion/Sir Ceredigion              58
Trefeurig                  Trefeurig                  Ceredigion/Sir Ceredigion              57
Llangeitho                 Llangeitho                  Ceredigion/Sir Ceredigion              57
Trimsaran                  Trimsaran                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           57
Llanarth                  Llanarth                   Ceredigion/Sir Ceredigion              57
Llanfihangel Aberbythych          Llanfihangel Aberbythych           Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           57
Amlwch Wledig                Amlwch Rural                 Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            56
Ceulanamaesmawr               Ceulanamaesmawr               Ceredigion/Sir Ceredigion              56
Sanclêr                   St. Clears                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           56
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Capel Dewi                 Capel Dewi                  Ceredigion/Sir Ceredigion              56
Cwm Cadnant                 Cwm Cadnant                 Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            56
Betws-y-Coed                Betws-y-Coed                 Conwy/Conwy                     56
Pandy                    Pandy                    Conwy/Conwy                     55
Llanismel                  St. Ishmael                 Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           55
Maenclochog                 Maenclochog                 Pembrokeshire/Sir Benfro               55
Llandeilo                  Llandeilo                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           55
Llansanffraid                Llansantffraed                Ceredigion/Sir Ceredigion              55
Glyder                   Glyder                    Gwynedd/Gwynedd                   55
Fali                    Valley                    Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            55
Cwm-twrch                  Cwm-twrch                  Powys/Powys                     55
Llangybi                  Llangybi                   Ceredigion/Sir Ceredigion              55
Llanfarian                 Llanfarian                  Ceredigion/Sir Ceredigion              55
Llanrhaeadr-ym-Mochnant           Llanrhaeadr-ym-Mochnant           Powys/Powys                     55
Llanboidy                  Llanboidy                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           54
Llangoed                  Llangoed                   Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            54
Ystalyfera                 Ystalyfera                  Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      54
Machynlleth                 Machynlleth                 Powys/Powys                     54
Dinas                    Dinas Cross                 Pembrokeshire/Sir Benfro               54
Llanbadrig                 Llanbadrig                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            54
Marchog                   Marchog                   Gwynedd/Gwynedd                   54
Beulah                   Beulah                    Ceredigion/Sir Ceredigion              54
Eglwysbach                 Eglwysbach                  Conwy/Conwy                     54
Llangynnwr                 Llangunnor                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           54
Llanbryn-mair                Llanbrynmair                 Powys/Powys                     54
Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern     Llanfair Dyffryn Clwyd/Gwyddelwern      Denbighshire/Sir Ddinbych              53
Parc a'r Mynydd               Parc a'r Mynydd               Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            53
Llanfihangel                Llanfihangel                 Powys/Powys                     53
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Ynyscedwyn                 Ynyscedwyn                  Powys/Powys                     53
Hirael                   Hirael                    Gwynedd/Gwynedd                   53
Cilgerran                  Cilgerran                  Pembrokeshire/Sir Benfro               52
Llanbedrog                 Llanbedrog                  Gwynedd/Gwynedd                   52
Penbryn                   Penbryn                   Ceredigion/Sir Ceredigion              52
Hendy                    Hendy                    Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           52
Hendre                   Hendre                    Gwynedd/Gwynedd                   52
Llandysiliogogo               Llandysiliogogo               Ceredigion/Sir Ceredigion              52
Melindwr                  Melindwr                   Ceredigion/Sir Ceredigion              52
Efenechdyd                 Efenechtyd                  Denbighshire/Sir Ddinbych              52
Llanbedr Pont Steffan            Lampeter                   Ceredigion/Sir Ceredigion              51
Cadnant                   Cadnant                   Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            51
Corwen                   Corwen                    Denbighshire/Sir Ddinbych              51
London Road                 London Road                 Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            51
Llanfair-yn-Neubwll             Llanfair-yn-Neubwll             Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            51
Llandudoch                 St. Dogmaels                 Pembrokeshire/Sir Benfro               51
Moelfre                   Moelfre                   Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            51
Brynteg                   Brynteg                   Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            51
Cydweli                   Kidwelly                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           51
Aberteifi - Teifi              Cardigan - Teifi               Ceredigion/Sir Ceredigion              50
Aber-soch                  Abersoch                   Gwynedd/Gwynedd                   50
Llanbedr                  Llanbedr                   Gwynedd/Gwynedd                   50
Trefriw                   Trefriw                   Conwy/Conwy                     50
Llanrhian                  Llanrhian                  Pembrokeshire/Sir Benfro               49
Monardeilo a Salem             Manordeilo and Salem             Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           49
Cil-y-cwm                  Cilycwm                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           49
Llansteffan                 Llansteffan                 Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           49
Aberporth                  Aberporth                  Ceredigion/Sir Ceredigion              49
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Trefdraeth                 Newport                   Pembrokeshire/Sir Benfro               49
Dyffryn Ardudwy               Dyffryn Ardudwy               Gwynedd/Gwynedd                   48
Ystradgynlais                Ystradgynlais                Powys/Powys                     48
Kingsland                  Kingsland                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            48
Llanymddyfri                Llandovery                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           47
Ceinewydd                  New Quay                   Ceredigion/Sir Ceredigion              47
Llangennech                 Llangennech                 Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           46
Betws yn Rhos                Betws yn Rhos                Conwy/Conwy                     46
Garth                    Garth                    Gwynedd/Gwynedd                   46
Bryn                    Bryn                     Conwy/Conwy                     46
Aber-craf                  Aber-craf                  Powys/Powys                     46
Llanbedr-goch                Llanbedrgoch                 Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            45
Porthyfelin                 Porthyfelin                 Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            45
Mawr                    Mawr                     Swansea/Abertawe                   45
Hendy-gwyn                 Whitland                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           45
Morawelon                  Morawelon                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            45
Tre Caerfyrddin - De            Carmarthen Town South            Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           45
Caerhun                   Caerhun                   Conwy/Conwy                     44
Dinbych-Isaf                Denbigh Lower                Denbighshire/Sir Ddinbych              44
Maeshyfryd                 Maeshyfryd                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            44
Abermaw                   Abermaw                   Gwynedd/Gwynedd                   43
Tre Caerfyrddin - Gorllewin         Carmarthen Town West             Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           43
Aberystwyth Bronglais            Aberystwyth Bronglais            Ceredigion/Sir Ceredigion              43
Rhuthun                   Ruthin                    Denbighshire/Sir Ddinbych              43
Borth                    Borth                    Ceredigion/Sir Ceredigion              43
Treletert                  Letterston                  Pembrokeshire/Sir Benfro               43
Rhosneigr                  Rhosneigr                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            43
Tref Caergybi                Holyhead Town                Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            42
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Trearddur                  Trearddur                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            42
Trebannws                  Trebanos                   Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      42
Aberdyfi                  Aberdovey                  Gwynedd/Gwynedd                   42
Llandyrnog                 Llandyrnog                  Denbighshire/Sir Ddinbych              41
Godre'r Graig                Godre'r graig                Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      41
Abergwaun - Gogledd-orllewin        Fishguard North West             Pembrokeshire/Sir Benfro               41
Tre Caerfyrddin - Gogledd          Carmarthen Town North            Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           41
Llangelynnin                Llangelynin                 Gwynedd/Gwynedd                   41
Tywyn                    Tywyn                    Gwynedd/Gwynedd                   40
Llanbadarn Fawr - Padarn          Llanbadarn Fawr - Padarn           Ceredigion/Sir Ceredigion              40
Aberystwyth Penparcau            Aberystwyth Penparcau            Ceredigion/Sir Ceredigion              40
Biwmares                  Beaumaris                  Isle of Anglesey/Sir Ynys Mon            40
Llanrhaeadr-ym-Mochnant/Llansilin      Llanrhaeadr-ym-Mochnant/Llansilin      Powys/Powys                     40
Llanfyllin                 Llanfyllin                  Powys/Powys                     39
Faenor                   Faenor                    Ceredigion/Sir Ceredigion              39
Scleddau                  Scleddau                   Pembrokeshire/Sir Benfro               39
Llanfair Caereinion             Llanfair Caereinion             Powys/Powys                     39
Abergwaun - Gogledd-ddwyrain        Fishguard North East             Pembrokeshire/Sir Benfro               38
Pontarddulais                Pontardulais                 Swansea/Abertawe                   38
Hengoed                   Hengoed                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           38
Pant-yr-afon/Penmaenan           Pant-yr-afon/Penmaenan            Conwy/Conwy                     38
Ponciau                   Ponciau                   Wrexham/Wrecsam                   37
Pontardawe                 Pontardawe                  Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      37
Capel Lluo                 Capelulo                   Conwy/Conwy                     37
Dinbych - Canol               Denbigh Central               Denbighshire/Sir Ddinbych              37
Pembre                   Pembrey                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           36
Porth Tywyn                 Burry Port                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           36
Dinbych Uchaf/Henllan            Denbigh Upper/Henllan            Denbighshire/Sir Ddinbych              36
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Swiss Valley                Swiss Valley                 Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           36
Tyddewi                   St. David's                 Pembrokeshire/Sir Benfro               36
Bynea                    Bynea                    Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           36
Allt-wen                  Allt-wen                   Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      36
Llansanffraid                Llansanffraid                Conwy/Conwy                     35
Elli                    Elli                     Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           35
Aberystwyth Rheidol             Aberystwyth Rheidol             Ceredigion/Sir Ceredigion              35
Dyffryn Ceiriog               Ceiriog Valley                Wrexham/Wrecsam                   34
Solfach                   Solva                    Pembrokeshire/Sir Benfro               34
Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal     Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal     Denbighshire/Sir Ddinbych              34
Felin-foel                 Felinfoel                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           33
Conwy                    Conwy                    Conwy/Conwy                     33
Pen-sarn                  Pensarn                   Conwy/Conwy                     33
Llwynhendy                 Llwynhendy                  Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           33
Lliedi                   Lliedi                    Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           33
Trefnant                  Trefnant                   Denbighshire/Sir Ddinbych              33
Pant                    Pant                     Wrexham/Wrecsam                   32
Dafen                    Dafen                    Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           32
Aberystwyth Gogledd             Aberystwyth North              Ceredigion/Sir Ceredigion              31
Wdig                    Goodwick                   Pembrokeshire/Sir Benfro               31
Tawe-Uchaf                 Tawe-Uchaf                  Powys/Powys                     31
Tremeirchion                Tremeirchion                 Denbighshire/Sir Ddinbych              31
Deiniol                   Deiniol                   Gwynedd/Gwynedd                   30
Marl                    Marl                     Conwy/Conwy                     30
Creunant                  Crynant                   Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      30
Yr Wyddgrug - De              Mold South                  Flintshire/Sir y Fflint               29
Bigyn                    Bigyn                    Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           29
Aberystwyth Canol              Aberystwyth Central             Ceredigion/Sir Ceredigion              29
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Rhos                    Rhos                     Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      29
Tyisa                    Tyisha                    Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           28
Caersws                   Caersws                   Powys/Powys                     28
Maes-car/Llywel               Maescar/Llywel                Powys/Powys                     28
Blaen Hafren                Blaen Hafren                 Powys/Powys                     28
Menai (Bangor)               Menai (Bangor)                Gwynedd/Gwynedd                   27
Trelawnyd a Gwaenysgor           Trelawnyd and Gwaenysgor           Flintshire/Sir y Fflint               27
Treuddyn                  Treuddyn                   Flintshire/Sir y Fflint               27
Cas-wis                   Wiston                    Pembrokeshire/Sir Benfro               26
Eirias                   Eirias                    Conwy/Conwy                     26
Ffynongroyw                 Ffynnongroyw                 Flintshire/Sir y Fflint               26
Seven Sisters                Seven Sisters                Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      26
Tudno                    Tudno                    Conwy/Conwy                     26
Llanelwy - Dwyrain             St. Asaph East                Denbighshire/Sir Ddinbych              25
Llanarmon-yn-Iâl/Llandegla         Llanarmon-yn-Ial/Llandegla          Denbighshire/Sir Ddinbych              25
Meifod                   Meifod                    Powys/Powys                     25
Glanymôr                  Glanymor                   Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           25
Llanbedr Efelffre              Lampeter Velfrey               Pembrokeshire/Sir Benfro               24
Mochdre                   Mochdre                   Conwy/Conwy                     24
Arberth                   Narberth                   Pembrokeshire/Sir Benfro               24
Treflan Talacharn              Laugharne Township              Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin           24
Clydach                   Clydach                   Swansea/Abertawe                   24
Caerwys                   Caerwys                   Flintshire/Sir y Fflint               24
Llysfaen                  Llysfaen                   Conwy/Conwy                     24
Llanbadarn Fawr - Sulien          Llanbadarn Fawr - Sulien           Ceredigion/Sir Ceredigion              23
Llanelwy - Gorllewin            St. Asaph West                Denbighshire/Sir Ddinbych              23
Deganwy                   Deganwy                   Conwy/Conwy                     23
Gele                    Gele                     Conwy/Conwy                     23
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Llanddulas                 Llanddulas                  Conwy/Conwy                     23
Helygain                  Halkyn                    Flintshire/Sir y Fflint               23
Rhiwcynon                  Rhiwcynon                  Powys/Powys                     23
Glyn-nedd                  Glynneath                  Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      23
Colwyn                   Colwyn                    Conwy/Conwy                     23
Llanwrtyd                  Llanwrtyd Wells               Powys/Powys                     22
Glyn                    Glyn                     Conwy/Conwy                     22
Casllwchwr Uchaf              Upper Loughor                Swansea/Abertawe                   22
Penrhyn                   Penrhyn                   Conwy/Conwy                     22
Pentre Mawr                 Pentre Mawr                 Conwy/Conwy                     22
Pelenna                   Pelenna                   Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      22
Pontybrenin                 Kingsbridge                 Swansea/Abertawe                   21
Johnstown                  Johnstown                  Wrexham/Wrecsam                   21
Rhuddlan                  Rhuddlan                   Denbighshire/Sir Ddinbych              21
Chwitffordd - Rhydwen            Whitford                   Flintshire/Sir y Fflint               21
Llansanffraid                Llansantffraid                Powys/Powys                     21
Coedpoeth                  Coedpoeth                  Wrexham/Wrecsam                   21
Pen-y-cae                  Penycae                   Wrexham/Wrecsam                   21
Onllwyn                   Onllwyn                   Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      21
Craig-y-don                 Craig-y-Don                 Conwy/Conwy                     21
Gwernymynydd                Gwernymynydd                 Flintshire/Sir y Fflint               21
Mwynglawdd                 Minera                    Wrexham/Wrecsam                   21
Diserth                   Dyserth                   Denbighshire/Sir Ddinbych              21
Llangyfelach                Llangyfelach                 Swansea/Abertawe                   20
Llangollen                 Llangollen                  Denbighshire/Sir Ddinbych              20
Mostyn                   Mostyn                    Flintshire/Sir y Fflint               20
Bryn a Chwmafan               Bryn and Cwmavon               Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      20
Mostyn                   Mostyn                    Conwy/Conwy                     20
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                         Yn nhrefn canrannau'n
                                                         gostwng/ In descending order
                                                         of percentage
                                                          % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/       (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority       "speaking" (Note 1)
Rudbaxton                  Rudbaxton                  Pembrokeshire/Sir Benfro              20
Prestatyn Allt Melyd            Prestatyn Meliden              Denbighshire/Sir Ddinbych             19
Tref Pontypridd               Pontypridd Town               Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      19
Arberth Gwledig               Narberth Rural                Pembrokeshire/Sir Benfro              19
Cilcain                   Cilcain                   Flintshire/Sir y Fflint              19
Treffynnon - Gorllewin           Holywell West                Flintshire/Sir y Fflint              19
Penlle'r-gaer                Penllergaer                 Swansea/Abertawe                  19
Yr Wyddgrug - Broncoed           Mold Broncoed                Flintshire/Sir y Fflint              19
Casllwchwr Isaf               Lower Loughor                Swansea/Abertawe                  19
Pentyrch                  Pentyrch                   Cardiff/Caerdydd                  19
Yscir                    Yscir                    Powys/Powys                    19
Martletwy                  Martletwy                  Pembrokeshire/Sir Benfro              18
Brynffordd                 Brynford                   Flintshire/Sir y Fflint              18
Gogarth                   Gogarth                   Conwy/Conwy                    18
Hirwaun                   Hirwaun                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      18
Hwlffordd - Prendergast           Haverfordwest: Prendergast          Pembrokeshire/Sir Benfro              18
Prestatyn - Canol              Prestatyn Central              Denbighshire/Sir Ddinbych             18
Llanfynydd                 Llanfynydd                  Flintshire/Sir y Fflint              18
Bodelwyddan                 Bodelwyddan                 Denbighshire/Sir Ddinbych             18
Pen-clawdd                 Penclawdd                  Swansea/Abertawe                  18
Penycae a De Rhiwabon            Penycae and Ruabon South           Wrexham/Wrecsam                  18
Erddig                   Erddig                    Wrexham/Wrecsam                  18
Llandrillo yn Rhos             Llandrillo yn Rhos              Conwy/Conwy                    18
Llanidloes                 Llanidloes                  Powys/Powys                    18
Rhigos                   Rhigos                    Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      18
Penyrheol                  Penyrheol                  Swansea/Abertawe                  18
Gwernaffield - Y Waen            Gwernaffield                 Flintshire/Sir y Fflint              18
Prestatyn - Dwyrain             Prestatyn East                Denbighshire/Sir Ddinbych             18
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Creigiau / Sain Ffagan           Creigiau/St. Fagans             Cardiff/Caerdydd                   18
Rhyl - De                  Rhyl South                  Denbighshire/Sir Ddinbych              18
Rhiw                    Rhiw                     Conwy/Conwy                     18
Gorseinon                  Gorseinon                  Swansea/Abertawe                   18
Tref Llantrisant              Llantrisant Town               Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       17
Treffynnon - Dwyrain            Holywell East                Flintshire/Sir y Fflint               17
Llangollen Wledig              Llangollen Rural               Wrexham/Wrecsam                   17
Merlin's Bridge               Merlin's Bridge               Pembrokeshire/Sir Benfro               17
Camrose                   Camrose                   Pembrokeshire/Sir Benfro               17
Y Drenewydd Gorllewin Llanllwchaearn    Newtown Llanllwchaiarn West         Powys/Powys                     17
St John                   St. John                   Powys/Powys                     17
Llandinam                  Llandinam                  Powys/Powys                     16
Y Drenewydd Gogledd Llanllwchaearn     Newtown Llanllwchaiarn North         Powys/Powys                     16
Yr Wyddgrug - Dwyrain            Mold East                  Flintshire/Sir y Fflint               16
Hwlffordd - Portfield            Haverfordwest: Portfield           Pembrokeshire/Sir Benfro               16
Ffynon Taf                 Taffs Well                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       16
Aberdulais                 Aberdulais                  Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      16
Llanfair-ym-Muallt             Builth                    Powys/Powys                     16
Rhyl - De Ddwyrain             Rhyl South East               Denbighshire/Sir Ddinbych              16
Cegidfa                   Guilsfield                  Powys/Powys                     16
Drenewydd - Canol              Newtown Central               Powys/Powys                     16
Bryn-coch - Gogledd             Bryn-coch North               Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      16
Treorci                   Treorchy                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       16
Llangatwg                  Cadoxton                   Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      16
Hwlffordd - Priordy             Haverfordwest: Priory            Pembrokeshire/Sir Benfro               16
Hwlffordd - Castell             Haverfordwest: Castle            Pembrokeshire/Sir Benfro               16
Brymbo                   Brymbo                    Wrexham/Wrecsam                   16
Coed-llai                  Leeswood                   Flintshire/Sir y Fflint               16
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Llaneurgain                 Northop                   Flintshire/Sir y Fflint               16
Yr Wyddgrug - Gorllewin           Mold West                  Flintshire/Sir y Fflint               16
Cwm yr Aber                 Aber Valley                 Caerphilly/Caerffili                 16
Yr Havens                  The Havens                  Pembrokeshire/Sir Benfro               15
Tregwyr                   Gowerton                   Swansea/Abertawe                   15
Blaengwrach                 Blaengwrach                 Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      15
Treganna                  Canton                    Cardiff/Caerdydd                   15
Rhyl - De-Orllewin             Rhyl South West               Denbighshire/Sir Ddinbych              15
Llandaf                   Llandaff                   Cardiff/Caerdydd                   15
Radur                    Radyr                    Cardiff/Caerdydd                   15
Treherbert                 Treherbert                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       15
Gronant                   Gronant                   Flintshire/Sir y Fflint               15
Rhaeadr Gwy                 Rhayader                   Powys/Powys                     15
Argoed                   Argoed                    Flintshire/Sir y Fflint               15
Llansamlet                 Llansamlet                  Swansea/Abertawe                   15
Garden Village               Garden Village                Wrexham/Wrecsam                   15
Llanilltud Faerdref             Llantwit Fardre               Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       15
Treforys                  Morriston                  Swansea/Abertawe                   15
Y Trallwng Llanerchyddol          Welshpool Llanerchyddol           Powys/Powys                     15
Pont-y-clun                 Pont-y-clun                 Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       14
Hwlffordd - Garth              Haverfordwest: Garth             Pembrokeshire/Sir Benfro               14
Esclusham                  Esclusham                  Wrexham/Wrecsam                   14
Tal-y-bont ar Wysg             Talybont-on-Usk               Powys/Powys                     14
Aberdâr Gorllewin / Llwytgred        Aberdare West/Llwydcoed           Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       14
Dolforwyn                  Dolforwyn                  Powys/Powys                     14
Felin-fach                 Felin-fâch                  Powys/Powys                     14
Cefn                    Cefn                     Wrexham/Wrecsam                   14
Ynys-y-bwl                 Ynysybwl                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       14
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Drenewydd - Dwyrain             Newtown East                 Powys/Powys                     14
Gartholwg                  Church Village                Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       14
Treffynnon - Canol             Holywell Central               Flintshire/Sir y Fflint               14
Plas Madoc                 Plas Madoc                  Wrexham/Wrecsam                   14
Bagillt - Gorllewin             Bagillt West                 Flintshire/Sir y Fflint               14
Llan-gors                  Llangors                   Powys/Powys                     14
Fflint - Cwnsyllt              Flint Coleshill               Flintshire/Sir y Fflint               14
Llangynidr                 Llangynidr                  Powys/Powys                     14
Abergele Pen-sarn              Abergele Pensarn               Conwy/Conwy                     14
Ton-teg                   Ton-teg                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       14
Llandrindod - Gogledd            Llandrindod North              Powys/Powys                     14
Llangynwyd                 Llangynwyd                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             14
Maes-glas                  Greenfield                  Flintshire/Sir y Fflint               14
Cilfynydd                  Cilfynydd                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       14
Y Trallwng Gungrog             Welshpool Gungrog              Powys/Powys                     14
Bryn-coch - De               Bryn-coch South               Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      14
Aberriw                   Berriew                   Powys/Powys                     14
Fflint - Trelawny              Flint Trelawny                Flintshire/Sir y Fflint               14
Rhiwabon                  Ruabon                    Wrexham/Wrecsam                   14
Morgan Jones                Morgan Jones                 Caerphilly/Caerffili                 14
Maesteg - Gorllewin             Maesteg West                 Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             14
Johnston                  Johnston                   Pembrokeshire/Sir Benfro               14
Fairwater                  Fairwater                  Torfaen/Tor-faen                   14
Brynna                   Brynna                    Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       14
Rhyl - Dwyrain               Rhyl East                  Denbighshire/Sir Ddinbych              13
Riverside                  Riverside                  Cardiff/Caerdydd                   13
Tonna                    Tonna                    Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      13
Ffordun                   Forden                    Powys/Powys                     13
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Fflint - Castell              Flint Castle                 Flintshire/Sir y Fflint               13
Aberdaugleddau - Hubberston         Milford: Hubberston             Pembrokeshire/Sir Benfro               13
Llanllŷr                  Llanyre                   Powys/Powys                     13
Aberdaugleddau - Gogledd          Milford: North                Pembrokeshire/Sir Benfro               13
Pentre'r Diawl               New Brighton                 Flintshire/Sir y Fflint               13
Gwenfro                   Gwenfro                   Wrexham/Wrecsam                   13
Llangwm                   Llangwm                   Pembrokeshire/Sir Benfro               13
St Mary                   St. Mary                   Powys/Powys                     13
Coed-ffranc - Gogledd            Coedffranc North               Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      13
Nantmel                   Nantmel                   Powys/Powys                     13
Little Acton                Little Acton                 Wrexham/Wrecsam                   13
Fflint - Oakenholt             Flint Oakenholt               Flintshire/Sir y Fflint               13
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais       Whitchurch and Tongwynlais          Cardiff/Caerdydd                   13
Aberdâr - Dwyrain              Aberdare East                Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       13
Rhydfelen - Canol / Llan          Rhydfelen Central/Ilan            Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       13
Llanisan yn Rhos              St. Ishmael's                Pembrokeshire/Sir Benfro               13
Llandrinio                 Llandrinio                  Powys/Powys                     13
Llanharan                  Llanharan                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       13
Trallwng                  Trallwng                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       13
Yr Hôb                   Hope                     Flintshire/Sir y Fflint               13
Trallwng - Castell             Welshpool Castle               Powys/Powys                     13
Cyfarthfa                  Cyfarthfa                  Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful            13
Maes-y-dre                 Maesydre                   Wrexham/Wrecsam                   13
Cei Connah - Golftyn            Connah's Quay Golftyn            Flintshire/Sir y Fflint               13
Hermitage                  Hermitage                  Wrexham/Wrecsam                   13
Bugeildy                  Beguildy                   Powys/Powys                     13
Penprysg                  Penprysg                   Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             13
Brynyffynnon                Brynyffynnon                 Wrexham/Wrecsam                   13
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Offa                    Offa                     Wrexham/Wrecsam                   13
Pen-y-ffordd                Penyffordd                  Flintshire/Sir y Fflint               13
Llandŵ/Ewenni                Llandow/Ewenny                The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         13
Penyrheol                  Penyrheol                  Caerphilly/Caerffili                 13
Rhondda                   Rhondda                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       13
Y Bont-faen                 Cowbridge                  The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         13
Green Lane                 Green Lane                  Monmouthshire/Sir Fynwy               13
Pentre'r Moch                Northop Hall                 Flintshire/Sir y Fflint               13
Brynceithin                 Bryncethin                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             13
Llanafan Fawr                Llanafanfawr                 Powys/Powys                     13
Doc Penfro - Marchnad            Pembroke Dock: Market            Pembrokeshire/Sir Benfro               13
Penalun                   Penally                   Pembrokeshire/Sir Benfro               13
Glynrhedynnog                Ferndale                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       13
Bagillt - Dwyrain              Bagillt East                 Flintshire/Sir y Fflint               13
Baruc                    Baruc                    The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         13
Hengastell                 Oldcastle                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             13
Y Porth                   Porth                    Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       13
Maenorbŷr                  Manorbier                  Pembrokeshire/Sir Benfro               13
Ty'n-y-nant                 Tyn-y-nant                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       13
Dyserth a Thre-coed             Disserth and Trecoed             Powys/Powys                     13
Sant Martin                 St. Martins                 Caerphilly/Caerffili                 13
Tonysguboriau                Talbot Green                 Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       13
Parc Tredegar                Tredegar Park                Newport/Casnewydd                  13
Llanbadarn Fawr               Llanbadarn Fawr               Powys/Powys                     13
Rhiwbeina                  Rhiwbina                   Cardiff/Caerdydd                   13
Resolfen                  Resolven                   Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      13
Prestatyn - De Orllewin           Prestatyn South West             Denbighshire/Sir Ddinbych              13
St. David Fewnol              St. David Within               Powys/Powys                     12
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Thornwell                  Thornwell                  Monmouthshire/Sir Fynwy               12
Y Beddau                  Beddau                    Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       12
Penfro - Santes Fair Gogledd        Pembroke: St. Mary North           Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Llanhari                  Llanharry                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       12
Rhyl - Gorllewin              Rhyl West                  Denbighshire/Sir Ddinbych              12
Doc Penfro - Pennar             Pembroke Dock: Pennar            Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Stanwell                  Stanwell                   The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         12
Hundleton                  Hundleton                  Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Greenmeadow                 Greenmeadow                 Torfaen/Tor-faen                   12
Pen-y-fai                  Pen-y-fai                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             12
Doc Penfro - Llanion            Pembroke Dock: Llanion            Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Ystrad                   Ystrad                    Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       12
Coed Efa                  Coed Eva                   Torfaen/Tor-faen                   12
Prestatyn - Gogledd             Prestatyn North               Denbighshire/Sir Ddinbych              12
Catwg Sant                 St. Cattwg                  Caerphilly/Caerffili                 12
Ynys-hir                  Ynyshir                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       12
Fairwood                  Fairwood                   Swansea/Abertawe                   12
Bryn Cefn                  Bryn Cefn                  Wrexham/Wrecsam                   12
Glyn-coch                  Glyncoch                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       12
Risga - Dwyrain               Risca East                  Caerphilly/Caerffili                 12
Ewlo                    Ewloe                    Flintshire/Sir y Fflint               12
Grosvenor                  Grosvenor                  Wrexham/Wrecsam                   12
Caergwrle                  Caergwrle                  Flintshire/Sir y Fflint               12
Y Graig                   Graig                    Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       12
Cei Connah - De               Connah's Quay South             Flintshire/Sir y Fflint               12
Llanbedr-y-Fro               Peterston-super-Ely             The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         12
Dinbych y Pysgod - Gogledd         Tenby: North                 Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Coed-ffranc - Canol             Coedffranc Central              Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      12
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Y Waun - De                 Chirk North                 Wrexham/Wrecsam                   12
Castell-Nedd - Gogledd           Neath North                 Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      12
Neyland - Gorllewin             Neyland: West                Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Shotton - Dwyrain              Shotton East                 Flintshire/Sir y Fflint               12
Pen-y-lan                  Penylan                   Cardiff/Caerdydd                   12
Cwm-bach                  Cwmbach                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       12
Abersychan                 Abersychan                  Torfaen/Tor-faen                   12
Tonyrefail - Dwyrain            Tonyrefail East               Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       12
Caeriw                   Carew                    Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Llanilltud Fawr               Llantwit Major                The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         12
Penfro - Sant Mihangel           Pembroke: St. Michael            Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Llandyfái                  Lamphey                   Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Coed-ffranc - Gorllewin           Coedffranc West               Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      12
Moria                    Moriah                    Caerphilly/Caerffili                 12
Penfro - Monkton              Pembroke: Monkton              Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Y Cocyd                   Cockett                   Swansea/Abertawe                   12
Burton                   Burton                    Pembrokeshire/Sir Benfro               12
Argoed                   Argoed                    Caerphilly/Caerffili                 12
Gwersyllt - Gorllewin            Gwersyllt West                Wrexham/Wrecsam                   12
Mynydd-bach                 Mynyddbach                  Swansea/Abertawe                   12
Plymouth                  Plymouth                   The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         12
Rogiet                   Rogiet                    Monmouthshire/Sir Fynwy               12
Y Mynydd Bychan               Heath                    Cardiff/Caerdydd                   12
Parc Borras                 Borras Park                 Wrexham/Wrecsam                   12
Llandrindod - De              Llandrindod South              Powys/Powys                     12
Newton                   Newton                    Swansea/Abertawe                   12
Maesteg - Dwyrain              Maesteg East                 Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             12
Porth Sgiwed                Portskewett                 Monmouthshire/Sir Fynwy               12
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Llangeinwyr                 Llangeinor                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             12
Pentre                   Pentre                    Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       12
Ceri                    Kerry                    Powys/Powys                     12
Drenewydd - De               Newtown South                Powys/Powys                     12
Rhosnesni                  Rhosnesni                  Wrexham/Wrecsam                   12
Trefaldwyn                 Montgomery                  Powys/Powys                     12
Cyncoed                   Cyncoed                   Cardiff/Caerdydd                   11
Amroth                   Amroth                    Pembrokeshire/Sir Benfro               11
Aberdaugleddau - Gorllewin         Milford: West                Pembrokeshire/Sir Benfro               11
Trefddyn                  Trevethin                  Torfaen/Tor-faen                   11
Litchard                  Litchard                   Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             11
Uplands                   Uplands                   Swansea/Abertawe                   11
Stansty                   Stansty                   Wrexham/Wrecsam                   11
Dyffryn                   Dyffryn                   Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      11
Treharris                  Treharris                  Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful            11
Llangrallo Isaf               Coychurch Lower               Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             11
Acton                    Acton                    Wrexham/Wrecsam                   11
Two Locks                  Two Locks                  Torfaen/Tor-faen                   11
Llanyrafon - Gogledd            Llanyrafon North               Torfaen/Tor-faen                   11
Llanbradach                 Llanbradach                 Caerphilly/Caerffili                 11
Pontycymer                 Pontycymmer                 Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             11
Sgeti                    Sketty                    Swansea/Abertawe                   11
Y Waun - Gogledd              Chirk South                 Wrexham/Wrecsam                   11
Pendyrus                  Tylorstown                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       11
Aberdaugleddau - Dwyrain          Milford: East                Pembrokeshire/Sir Benfro               11
Cilgeti/Begeli               Kilgetty/Begelly               Pembrokeshire/Sir Benfro               11
Trefyclo                  Knighton                   Powys/Powys                     11
Marchwiel                  Marchwiel                  Wrexham/Wrecsam                   11
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                         Yn nhrefn canrannau'n
                                                         gostwng/ In descending order
                                                         of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/ Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/          Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
  Name of the electoral division in Welsh Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Buttrills                 Buttrills                  The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         11
Sant-y-Brid                St. Bride's Major              The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         11
Cwmbrân Uchaf               Upper Cwmbran                Torfaen/Tor-faen                   11
Bedwas                   Bedwas                    Caerphilly/Caerffili                 11
Ystrad Mynach               Ystrad Mynach                Caerphilly/Caerffili                 11
Y Rhws                   Rhoose                    The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         11
                      Llandrindod East/Llandrindod West
Llandrindod - Dwyrain/Llandrindod - Gorllewin                      Powys/Powys                     11
Cimla                   Cimla                    Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      11
Alway                   Alway                    Newport/Casnewydd                  11
Cendl                   Beaufort                   Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             11
Bronllys                  Bronllys                   Powys/Powys                     11
Gresffordd - Dwyrain a Gorllewin      Gresford East and West            Wrexham/Wrecsam                   11
Llangewydd a Brynhyfryd          Llangewydd and Brynhyfryd          Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             11
Pengam                   Pengam                    Caerphilly/Caerffili                 11
Llanyrafon - De              Llanyrafon South               Torfaen/Tor-faen                   11
Bracla                   Brackla                   Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             11
Neyland - Dwyrain             Neyland: East                Pembrokeshire/Sir Benfro               11
Cwm Darran                 Darren Valley                Caerphilly/Caerffili                 11
Pontnewynydd                Pontnewynydd                 Torfaen/Tor-faen                   11
Coety                   Coity                    Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             11
St. Dials                 St. Dials                  Torfaen/Tor-faen                   11
East Williamston              East Williamston               Pembrokeshire/Sir Benfro               11
Cei Connah Gwepre             Connah's Quay Wepre             Flintshire/Sir y Fflint               11
Illtud                   Illtyd                    The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         11
Pen-y-waun                 Pen-y-waun                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       11
Dyfan                   Dyfan                    The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         11
Mayals                   Mayals                    Swansea/Abertawe                   11
Llanisien                 Llanishen                  Cardiff/Caerdydd                   11
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Ynys-ddu                  Ynysddu                   Caerphilly/Caerffili                 11
Llandysilio                 Llandysilio                 Powys/Powys                     11
Cantref                   Cantref                   Monmouthshire/Sir Fynwy               11
Nelson                   Nelson                    Caerphilly/Caerffili                 11
Hendre                   Hendre                    Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             11
Gabalfa                   Gabalfa                   Cardiff/Caerdydd                   11
Doc Penfro - Canol             Pembroke Dock: Central            Pembrokeshire/Sir Benfro               11
Ystum Taf                  Llandaff North                Cardiff/Caerdydd                   11
Mynydd Bwcle                Buckley Mountain               Flintshire/Sir y Fflint               11
Hafren                   Severn                    Monmouthshire/Sir Fynwy               11
Sant Iago                  St. James                  Caerphilly/Caerffili                 11
Whitegate                  Whitegate                  Wrexham/Wrecsam                   11
Kinnerton Uchaf               Higher Kinnerton               Flintshire/Sir y Fflint               11
St. Augustine's               St. Augustine's               The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         11
Mancot                   Mancot                    Flintshire/Sir y Fflint               11
Gibbonsdown                 Gibbonsdown                 The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         11
Llanelwedd                 Llanelwedd                  Powys/Powys                     11
Corneli                   Cornelly                   Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             11
Margam                   Margam                    Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      11
Faenor                   Vaynor                    Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful            11
Castell Caldicot              Caldicot Castle               Monmouthshire/Sir Fynwy               11
Bae Cinmel                 Kinmel Bay                  Conwy/Conwy                     11
Plasnewydd                 Plasnewydd                  Cardiff/Caerdydd                   11
Bryntirion                 Bryntirion                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             11
Saundersfoot                Saundersfoot                 Pembrokeshire/Sir Benfro               11
Cefn Fforest                Cefn Fforest                 Caerphilly/Caerffili                 11
Twyn Carno                 Twyn Carno                  Caerphilly/Caerffili                 11
Hengoed                   Hengoed                   Caerphilly/Caerffili                 11
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Court                    Court                    The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         11
Y Graig                   Graig                    Newport/Casnewydd                  11
Morfa                    Morfa                    Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             11
Cwmynysgoi                 Cwmyniscoy                  Torfaen/Tor-faen                   11
Y Maerdy                  Maerdy                    Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       11
St. Christopher's              St. Christopher's              Monmouthshire/Sir Fynwy               11
Gwenfô                   Wenvoe                    The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         11
Aberpennar - Gorllewin           Mountain Ash West              Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       11
Y Ddraenen Wen               Hawthorn                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       11
Coed Duon                  Blackwood                  Caerphilly/Caerffili                 11
Tywyn                    Towyn                    Conwy/Conwy                     11
Bwcle Gorllewin Bistre           Buckley Bistre West             Flintshire/Sir y Fflint               11
Aberpennar - Dwyrain            Mountain Ash East              Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       11
Sili                    Sully                    The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         10
Dowlais                   Dowlais                   Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful            10
Talgarth                  Talgarth                   Powys/Powys                     10
Llys-faen                  Lisvane                   Cardiff/Caerdydd                   10
Castell-Nedd - De              Neath South                 Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      10
Dingych y Pysgod - Dwyrain         Tenby: South                 Pembrokeshire/Sir Benfro               10
Y Dref                   Town                     Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful            10
Llanandras                 Presteigne                  Powys/Powys                     10
Ynyswen                   Merthyr Vale                 Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful            10
Bonymaen                  Bonymaen                   Swansea/Abertawe                   10
Shotton Uchaf                Shotton Higher                Flintshire/Sir y Fflint               10
Castell-Nedd - Dwyrain           Neath East                  Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      10
Llan-wern                  Llanwern                   Newport/Casnewydd                  10
Gŵyr                    Gower                    Swansea/Abertawe                   10
Notais                   Nottage                   Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             10
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Tre-wern                  Trewern                   Powys/Powys                     10
Dinas Powys                 Dinas Powys                 The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         10
Baglan                   Baglan                    Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      10
Llai                    Llay                     Wrexham/Wrecsam                   10
Goetre Fawr                 Goetre Fawr                 Monmouthshire/Sir Fynwy               10
Port Talbot                 Port Talbot                 Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      10
Croesyceiliog - Gogledd           Croesyceiliog North             Torfaen/Tor-faen                   10
Gwersyllt - Gogledd             Gwersyllt North               Wrexham/Wrecsam                   10
Porthcawl Gorllewin Canol          Porthcawl West Central            Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             10
Aberdaugleddau - Hakin           Milford: Hakin                Pembrokeshire/Sir Benfro               10
Malpas                   Malpas                    Newport/Casnewydd                  10
Melin Ifan Ddu               Blackmill                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             10
Y Pîl                    Pyle                     Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             10
Cei Connah - Canol             Connah's Quay Central            Flintshire/Sir y Fflint               10
Tonypandy                  Tonypandy                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       10
Tonyrefail - Gorllewin           Tonyrefail West               Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       10
Wainfelin                  Wainfelin                  Torfaen/Tor-faen                   10
Crughywel                  Crickhowell                 Powys/Powys                     10
Sain Silian                 St. Julians                 Newport/Casnewydd                  10
Caerllion                  Caerleon                   Newport/Casnewydd                  10
Croesyceiliog - De             Croesyceiliog South             Torfaen/Tor-faen                   10
Penfro - Santes Fair De           Pembroke: St. Mary South           Pembrokeshire/Sir Benfro               10
Y Castellnewydd               Newcastle                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             10
Ystumllwynarth               Oystermouth                 Swansea/Abertawe                   10
Tŷ Du                    Rogerstone                  Newport/Casnewydd                  10
Bronington                 Bronington                  Wrexham/Wrecsam                   10
Aberdaugleddau -Canol            Milford: Central               Pembrokeshire/Sir Benfro               10
Cornerswell                 Cornerswell                 The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         10
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Llansawel Dwyrain              Briton Ferry East              Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      10
Crymlyn                   Crumlin                   Caerphilly/Caerffili                 10
Pontnewydd                 Pontnewydd                  Torfaen/Tor-faen                   10
Penmaen                   Penmaen                   Caerphilly/Caerffili                 10
Newton                   Newton                    Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             10
Aberaman - De                Aberaman South                Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       10
Owrtyn                   Overton                   Wrexham/Wrecsam                   10
Shaftesbury                 Shaftesbury                 Newport/Casnewydd                  10
Pennard                   Pennard                   Swansea/Abertawe                   10
Pen-dre                   Pendre                    Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             10
Dynfant                   Dunvant                   Swansea/Abertawe                   10
Mill                    Mill                     Monmouthshire/Sir Fynwy               10
Gwersyllt - Dwyrain a De          Gwersyllt East and South           Wrexham/Wrecsam                   10
Abertyleri                 Abertillery                 Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             10
Llandeilo Ferwallt             Bishopston                  Swansea/Abertawe                   10
Pant-teg                  Panteg                    Torfaen/Tor-faen                   10
Castleland                 Castleland                  The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         10
Blaengarw                  Blaengarw                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             10
Llangynllo                 Llangunllo                  Powys/Powys                     10
New Broughton                New Broughton                Wrexham/Wrecsam                   10
Felindre                  Felindre                   Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             10
Blaenau                   Blaina                    Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             10
Rest Bay                  Rest Bay                   Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             10
Aston                    Aston                    Flintshire/Sir y Fflint               10
St Arvans                  St Arvans                  Monmouthshire/Sir Fynwy               10
Bwlch                    Bwlch                    Powys/Powys                     10
Marford & Hoseley              Marford and Hoseley             Wrexham/Wrecsam                   10
Catwg                    Cadoc                    The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         10
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/       (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority       "speaking" (Note 1)
Saltney Cyffordd yr Wyddgrug        Saltney Mold Junction            Flintshire/Sir y Fflint               10
Llangatwg                  Llangattock                 Powys/Powys                     10
Y Maerdy                  Mardy                    Monmouthshire/Sir Fynwy               10
Gilfach                   Gilfach                   Caerphilly/Caerffili                10
Queensway                  Queensway                  Wrexham/Wrecsam                   10
Llan-ffwyst Fawr              Llanfoist Fawr                Monmouthshire/Sir Fynwy               10
Betws                    Bettws                    Newport/Casnewydd                  10
The Elms                  The Elms                   Monmouthshire/Sir Fynwy               10
Pencraig                  Old Radnor                  Powys/Powys                     10
Brychdyn - De                Broughton South               Flintshire/Sir y Fflint               10
New Inn                   New Inn                   Torfaen/Tor-faen                  10
Cathays                   Cathays                   Cardiff/Caerdydd                  10
Queensferry                 Queensferry                 Flintshire/Sir y Fflint               10
Trelái                   Ely                     Cardiff/Caerdydd                  10
Blaenafon                  Blaenavon                  Torfaen/Tor-faen                  10
St. Cadocs/Penygarn             St. Cadocs and Penygarn           Torfaen/Tor-faen                  10
Bwcle Pontrobin               Buckley Pentrobin              Flintshire/Sir y Fflint               10
Clas-ar-wy                 Glasbury                   Powys/Powys                     10
Cilâ - Gogledd               Killay North                 Swansea/Abertawe                  10
Aberaman - Gogledd             Aberaman North                Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      10
Bargod                   Bargoed                   Caerphilly/Caerffili                10
Cymer                    Cymmer                    Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      10
Cilâ - De                  Killay South                 Swansea/Abertawe                   9
Y Gaer                   Gaer                     Newport/Casnewydd                  9
Sirhywi                   Sirhowy                   Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             9
Smithfield                 Smithfield                  Wrexham/Wrecsam                   9
Larkfield                  Larkfield                  Monmouthshire/Sir Fynwy               9
Plymouth                  Plymouth                   Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful            9
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Llanddewi                  Dewstow                   Monmouthshire/Sir Fynwy               9
Bryn Llanelli                Llanelly Hill                Monmouthshire/Sir Fynwy               9
Cartrefle                  Cartrefle                  Wrexham/Wrecsam                   9
Ynysawdre                  Ynysawdre                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             9
Maerun                   Marshfield                  Newport/Casnewydd                  9
Croesonnen                 Croesonen                  Monmouthshire/Sir Fynwy               9
Snatchwood                 Snatchwood                  Torfaen/Tor-faen                   9
Cwmtyleri                  Cwmtillery                  Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             9
Risga - Gorllewin              Risca West                  Caerphilly/Caerffili                 9
Brychdyn - Gogledd Ddwyrain         Broughton North East             Flintshire/Sir y Fflint               9
Bwcle Dwyrain Bistre            Buckley Bistre East             Flintshire/Sir y Fflint               9
Cwm                     Cwm                     Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             9
Sain Tathan                 St. Athan                  The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         9
Llantarnam                 Llantarnam                  Torfaen/Tor-faen                   9
Cwmbwrla                  Cwmbwrla                   Swansea/Abertawe                   9
Holt                    Holt                     Wrexham/Wrecsam                   9
Llansawel Gorllewin             Briton Ferry West              Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      9
Maes-y-cymer                Maesycwmmer                 Caerphilly/Caerffili                 9
Pilgwenlli                 Pillgwenlly                 Newport/Casnewydd                  9
Pontllanfraith               Pontllanfraith                Caerphilly/Caerffili                 9
Wynnstay                  Wynnstay                   Wrexham/Wrecsam                   9
Cefn Cribwr                 Cefn Cribwr                 Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             9
Pontprennau / Hen Laneirwg         Pontprennau/Old St. Mellons         Cardiff/Caerdydd                   9
Georgetown                 Georgetown                  Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             9
Crosskeys                  Crosskeys                  Caerphilly/Caerffili                 9
West Cross                 West Cross                  Swansea/Abertawe                   9
Caerau                   Caerau                    Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             9
Sarn                    Sarn                     Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             9
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Parc                    Park                     Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful            9
Trefforest                 Treforest                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       9
Aberbargod                 Aberbargoed                 Caerphilly/Caerffili                 9
West End                  West End                   Monmouthshire/Sir Fynwy               9
Allt-yr-ynn                 Allt-yr-yn                  Newport/Casnewydd                  9
Fairwater                  Fairwater                  Cardiff/Caerdydd                   9
Liswerry                  Liswerry                   Newport/Casnewydd                  9
Nantyglo                  Nantyglo                   Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             9
Cefn Glas                  Cefn Glas                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             9
Castell                   Castle                    Monmouthshire/Sir Fynwy               9
Brynmawr                  Brynmawr                   Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             9
Caerau                   Caerau                    Cardiff/Caerdydd                   9
Llanbadog                  Llanbadoc                  Monmouthshire/Sir Fynwy               9
Adamsdown                  Adamsdown                  Cardiff/Caerdydd                   9
Sblot                    Splott                    Cardiff/Caerdydd                   9
Grangetown                 Grangetown                  Cardiff/Caerdydd                   9
Llandoche                  Llandough                  The Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg         9
Saltney Stonebridge             Saltney Stonebridge             Flintshire/Sir y Fflint               9
Abercynffig                 Aberkenfig                  Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             9
Trowbridge                 Trowbridge                  Cardiff/Caerdydd                   9
Glyncorrwg                 Glyncorrwg                  Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      9
Six Bells                  Six Bells                  Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             9
Sandfields - Gorllewin           Sandfields West               Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      9
Castell                   Castle                    Swansea/Abertawe                   9
Bedlinog                  Bedlinog                   Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful            9
Beechwood                  Beechwood                  Newport/Casnewydd                  9
Abercarn                  Abercarn                   Caerphilly/Caerffili                 9
Trecelyn                  Newbridge                  Caerphilly/Caerffili                 9
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                         Yn nhrefn canrannau'n
                                                         gostwng/ In descending order
                                                         of percentage
                                                           % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/       (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority       "speaking" (Note 1)
Llanwenarth Tu Draw             Llanwenarth Ultra              Monmouthshire/Sir Fynwy              9
Gwernyfed                  Gwernyfed                  Powys/Powys                    9
Gilfach Goch                Gilfach Goch                 Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      9
Sealand                   Sealand                   Flintshire/Sir y Fflint              9
Badminton                  Badminton                  Blaenau Gwent/Blaenau Gwent            9
Crucornau Fawr               Crucorney                  Monmouthshire/Sir Fynwy              9
Llwyn-y-pia                 Llwyn-y-pia                 Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      9
Betws                    Bettws                    Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr            9
Y Priordy                  Priory                    Monmouthshire/Sir Fynwy              9
Pen-twyn                  Pentwyn                   Cardiff/Caerdydd                  9
Llanhiledd                 Llanhilleth                 Blaenau Gwent/Blaenau Gwent            9
Pen-y-graig                 Pen-y-graig                 Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      9
Stow Hill                  Stow Hill                  Newport/Casnewydd                 8
Tredegar - Canol a Gorllewin        Tredegar Central and West          Blaenau Gwent/Blaenau Gwent            8
Drewnewydd Gelli-farch           Shirenewton                 Monmouthshire/Sir Fynwy              8
Bryn-coch                  Bryncoch                   Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr            8
Victoria                  Victoria                   Newport/Casnewydd                 8
Penrhiw-ceiber               Penrhiwceiber                Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      8
Wyesham                   Wyesham                   Monmouthshire/Sir Fynwy              8
Trealaw                   Trealaw                   Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      8
Abercynon                  Abercynon                  Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf      8
Lansdown                  Lansdown                   Monmouthshire/Sir Fynwy              8
Butetown                  Butetown                   Cardiff/Caerdydd                  8
Porthcawl Dwyrain Canol           Porthcawl East Central            Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr            8
Grofield                  Grofield                   Monmouthshire/Sir Fynwy              8
Cwm Ogwr                  Ogmore Vale                 Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr            8
Llanofer                  Llanover                   Monmouthshire/Sir Fynwy              8
Glynebwy - De                Ebbw Vale South               Blaenau Gwent/Blaenau Gwent            8
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                          Yn nhrefn canrannau'n
                                                          gostwng/ In descending order
                                                          of percentage
                                                            % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/      Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English   Local authority        "speaking" (Note 1)
Penydarren                 Penydarren                  Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful            8
Rasa                    Rassau                    Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             8
Cwm Clydach                 Cwm Clydach                 Rhondda; Cynon; Taff/Rhondda; Cynon; Taf       8
Glandŵr                   Landore                   Swansea/Abertawe                   8
Penarlâg                  Hawarden                   Flintshire/Sir y Fflint               8
Gwynfi                   Gwynfi                    Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      8
Tredelerch                 Rumney                    Cardiff/Caerdydd                   8
Ringland                  Ringland                   Newport/Casnewydd                  8
Nant-y-moel                 Nant-y-moel                 Bridgend/Pen-y-bont ar Ogwr             8
Bryn-wern                  Brynwern                   Torfaen/Tor-faen                   8
Caer-went                  Caerwent                   Monmouthshire/Sir Fynwy               8
Shotton - Gorllewin             Shotton West                 Flintshire/Sir y Fflint               8
Sandfields - Dwyrain            Sandfields East               Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      8
Glynebwy - Gogledd             Ebbw Vale North               Blaenau Gwent/Blaenau Gwent             8
Cymer                    Cymmer                    Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      8
Pont-y-pŵl                 Pontypool                  Torfaen/Tor-faen                   8
Aberafan                  Aberavon                   Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      8
Yr Orsedd                  Rossett                   Wrexham/Wrecsam                   8
Tai-bach                  Tai-bach                   Neath Port Talbot/Castell-nedd Port Talbot      8
Brynbuga                  Usk                     Monmouthshire/Sir Fynwy               8
Rhaglan                   Raglan                    Monmouthshire/Sir Fynwy               8
Penderi                   Penderry                   Swansea/Abertawe                   8
St. Kingsmark                St. Kingsmark                Monmouthshire/Sir Fynwy               8
Y Gelli                   Hay                     Powys/Powys                     7
Llangybi Fawr                Llangybi Fawr                Monmouthshire/Sir Fynwy               7
Llanrhymni                 Llanrumney                  Cardiff/Caerdydd                   7
Yr Ystog                  Churchstoke                 Powys/Powys                     7
Llanfihangel Troddi             Mitchel Troy                 Monmouthshire/Sir Fynwy               7
Canran o'r boblogaeth oed 3 a throsodd yn siarad Cymraeg yn ôl Cyfrifiad y boblogaeth 2001
Percentage of population age 3 and over Welsh speaking according to 2001 Census of population


                                                             Yn nhrefn canrannau'n
                                                             gostwng/ In descending order
                                                             of percentage
                                                             % yn siarad Cymraeg
 Enw'r adran etholiadol yn Gymraeg/     Enw'r adran etholiadol yn Saesneg/       Awdurdod lleol/        (Nodyn 1) / % Welsh
 Name of the electoral division in Welsh  Name of the electoral division in English    Local authority        "speaking" (Note 1)
Overmonnow                 Overmonnow                  Monmouthshire/Sir Fynwy                7
Langstone                  Langstone                  Newport/Casnewydd                   7
Dixton gydag Oxbaston            Dixton with Osbaston             Monmouthshire/Sir Fynwy                7
Tredegar Newydd               New Tredegar                 Caerphilly/Caerffili                 7
Devauden                  Devauden                   Monmouthshire/Sir Fynwy                7
Townhill                  Townhill                   Swansea/Abertawe                   7
Pontlotyn                  Pontlottyn                  Caerphilly/Caerffili                 7
Gurnos                   Gurnos                    Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful             7
Drybridge                  Drybridge                  Monmouthshire/Sir Fynwy                7
Llandeilo Gresynni             Llantilio Crossenny             Monmouthshire/Sir Fynwy                6
Tryleg Unedig                Trellech United               Monmouthshire/Sir Fynwy                6
St. Thomas                 St. Thomas                  Swansea/Abertawe                   6
St. Mary's                 St. Mary's                  Monmouthshire/Sir Fynwy                6

								
To top