Docstoc

aanvraagformulier_fiberspeed_glasvezel_eindhoven

Document Sample
aanvraagformulier_fiberspeed_glasvezel_eindhoven Powered By Docstoc
					Aanvraagformulier
Fiberspeed – over het Glasvezel Eindhoven netwerk


Door middel van dit aanvraagformulier kunt u de Claranet dienst Fiberspeed aanvragen. Let op dat u het formulier
volledig invult. Alléén volledig ingevulde formulieren kunnen worden verwerkt. Voor vragen omtrent dit formulier
kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop via telefoonnummer 040 239 33 63.


Bedrijfsgegevens opdrachtgever:
Bedrijfsnaam               :  ________________________________________________

Branche                 :  ________________________________________________

Bezoekadres               :  ________________________________________________

Postcode en plaats            :  ________________________________________________


Onderstaande gegevens hoeft u niet in te vullen indien u al klant bent bij Claranet en uw
huidige contactgegevens dezelfde zijn als voor deze aanvraag:
Postadres                :  ________________________________________________
(indien afwijkend van bezoekadres)
Postcode en plaats postadres       :  ________________________________________________

Gewenste betaalmethode:  Automatische incasso (u ontvangt tevens een factuur)
            Machtigingsverklaring: Ondergetekende gaat tot schriftelijke wederopzegging
            akkoord met een automatische periodieke afschrijving van de kosten voor de bij
            Claranet Benelux afgenomen diensten van bovengenoemde bank- of Postbankrekening.
              Factuur
Bank-/Postbankrekening:      ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___         Bank   Postbank

Ten name van:         :  _____________________________________________________

KvK nummer                :  ___________________ Rechtsvorm: ___________________

Uw inkoop order-/ referentienr.     :  ________________________________________________

Tekenbevoegde contactpersoon opdrachtgever:
Voorletters en achternaam        :  ________________________________________________

Voornaam                 :  ________________________________       man   vrouw

Functie                 :  ________________________________________________

Telefoonnummer              :  ___________________ Faxnummer: ___________________

E-mail adres               :  ________________________________________________
(altijd invullen)

Technisch contactpersoon (optioneel):
Voorletters en achternaam        :  ________________________________________________

Voornaam                 :  ________________________________       man   vrouw

Functie                 :  ________________________________________________

Telefoonnummer              :  ___________________ Faxnummer: ___________________

E-mail adres               :  ________________________________________________
(altijd invullen)


Bedrijfsnaam               :  ________________________________________________
(indien afwijkend van opdrachtgever)
Postadres                :  ________________________________________________
(indien afwijkend van opdrachtgever)
Postcode en plaats postadres       :  ________________________________________________
(indien afwijkend van opdrachtgever)

Aanvraagformulier Fiberspeed –BBned Glasvezel Eindhoven; Versie 20070613
Claranet Benelux BV; Pagina 1 van 4
Aanvraagformulier
Fiberspeed – over het Glasvezel Eindhoven netwerk


Contract
Opdrachtgever geeft Claranet Benelux opdracht tot het leveren van de hieronder aangekruiste diensten bestaande
uit een Bbned Glasvezelaansluiting met een Claranet Fiberspeed dienst. Opdrachtgever legt de contractuele
afspraken met Bbned separaat vast in het document “Overeenkomst/aanvraagformulier Bbned Glasvezel
Basisaansluiting”.

                        Maandelijkse kosten

  Bandbreedte     Non overbooked      Overbooked 1:4    Overbooked 1:10    Overbooked 1:40

       3 Mb/s    € 108,00      Niet beschikbaar    Niet beschikbaar    Niet beschikbaar
       5 Mb/s    € 146,00        € 72,00        € 48,00         € 37,00
      10 Mb/s    € 270,00        € 125,00        € 63,00         € 42,00
      20 Mb/s    € 500,00        € 158,00        € 86,00         € 47,00
      30 Mb/s    € 725,00        € 223,00        € 124,00        € 72,00
      50 Mb/s    € 1145,00       € 324,00        € 151,00        € 80,00
      100 Mb/s    € 2040,00       € 570,00        € 210,00        € 153,00

De eenmalige kosten voor aansluiting op het Bbned netwerk bedragen € 1000,00 tijdens de initiële uitrol. Indien de
aanvrager lid is van de bedrijfsvereniging, wordt € 400,00 teruggestort door de bedrijfsvereniging. Na de
initiële uitrol bedragen de eenmalige kosten € 2250,00. De deadline voor de vraagbundeling is 1 augustus 2007.
De maandelijkse kosten voor het vastrecht van Bbned Glasvezel bedragen € 140,00, op basis van Bbned NTU type
1 en Bbned Gold SLA. Bij dit contract is een 24/7 servicecontract standaard inbegrepen bij afname van een
managed router.


Opties
Kruis hieronder de eventueel door u gewenste opties aan
                                       Eenmalige    Maandelijkse
 Dienstaanduiding
                                       kosten      kosten
  Registratiekosten 16 IP adressen i.p.v. standaardhoeveelheid*      gratis      € 10,00
  Registratiekosten 32 IP adressen i.p.v. standaardhoeveelheid*      gratis      € 15,00
  Registratiekosten 64 IP adressen i.p.v. standaardhoeveelheid*      gratis      € 20,00
  Managed router (Cisco) inclusief Claranet configuratie en
  installatiehandleiding (wordt per post verstuurd). Verplicht bij     € 300,00     gratis
  afname Fiberspeed VPN toegang.**

  On site installatie van Managed router                  € 125,00     gratis
*Alleen van toepassing bij Fiberspeed internettoegang. 3 IP adressen van uw reeks worden in beslag genomen, de
rest is vrij te gebruiken. Extra IP adressen zijn alleen bruikbaar indien u geen gebruik maakt van NAT op uw
(managed) router. Vanaf 32 IP adressen dient u een IP plan bij te voegen ter goedkeuring door Claranet. Als u geen
gebruik maakt van de managed router optie krijgt u standaard 8 IP adressen. Extra IP adressen kunt u aanvragen.
** De router blijft eigendom van Claranet.
Gegevens met betrekking tot de locatie waar de dienst dient te worden geleverd:

Bedrijfsnaam en rechtsvorm       :  ________________________________________________

Aansluitadres             :  ________________________________________________

Postcode en plaats           :  ________________________________________________

Naam technisch contactpersoon op locatie :   __________________________          man   vrouw

Telefoonnummer contactpersoon :    ___________________ E-mail: ___________________

Indien u momenteel gebruik maakt van een DSL dienst van Claranet op de locatie waar u Fiberspeed gaat afnemen,
kunt u de DSL dienst voortijdig opzeggen, na oplevering van de Fiberspeed dienst, met in acht name van een
opzegtermijn van 1 maand na ontvangst van uw schriftelijke opzegging. De DSL dienst moet dan wel minimaal 12
maanden actief zijn geweest.
Aanvraagformulier Fiberspeed –BBned Glasvezel Eindhoven; Versie 20070613
Claranet Benelux BV; Pagina 2 van 4
Aanvraagformulier
Fiberspeed – over het Glasvezel Eindhoven netwerk


Service Level:
Bij afname van de managed router garandeert Claranet een beschikbaarheid van 99,9% op jaarbasis! De
router dient in de directe nabijheid van de apparatuur van Bbned te worden geplaatst. U bent zelf verantwoordelijk
voor de apparatuur en bekabeling op uw interne netwerk. Zie voor nadere voorwaarden de Service Level Agreement
Fiberspeed.
Gewenste routerconfiguratie (alleen invullen indien u hierboven managed router heeft
aangekruist):


  Mogelijkheid 1: Router met Network Adress Translation (NAT)
  Door configuratie van NAT op uw router in combinatie met private IP adressen heeft uw gehele netwerk
  internettoegang, terwijl de componenten in uw netwerk die voorzien zijn van een private IP adres niet direct
  benaderbaar zijn vanaf het internet. Door middel van Portforwarding kunt u desgewenst bepaalde servers in uw
  netwerk toch benaderbaar maken vanuit het internet.
  Het gebruik van NAT in combinatie met private IP adressen is dus veiliger dan het gebruik van publieke IP
  adressen. Bovendien hoeft u bij deze mogelijkheid geen extra publieke IP adressen aan te vragen bij Claranet.
  Een DHCP-server zorgt voor het automatisch uitdelen van private IP-adressen en configureren van werkstations
  op uw netwerk. Wilt u dat de router optreedt als DHCP-server?
    Ja.  U kunt tot 40 werkstations automatisch laten configureren door de DSL-router.
       Het standaard DHCP bereik is 192.168.20.33 – 192.168.20.72 subnet mask 255.255.255.0
    Nee. U beschikt zelf al over een DHCP server in uw netwerk of u kiest er bewust voor om geen DHCP-
      server te gebruiken. Geef in dat geval hieronder aan welk intern IP-adres en subnetmask op de DSL-
      router geconfigureerd moeten worden:

       IP-adres router:  ______ . ______ . ______ . ______
       Subnet mask netwerk:    ______ . ______ . ______ . ______

  Door middel van Portforwarding kunt u servers in uw netwerk toch benaderbaar maken vanuit het internet.
  Hieronder kunt u aangeven welke diensten wel benaderbaar moeten zijn vanaf het internet en wat de IP-
  adressen zijn van de betreffende servers. Op poort 23 kunt u geen Portforwarding gebruiken.

    SMTP / Mailserver  poort: 25       IP-adres:  ______ . ______ . ______ . ______

    POP3 / Mailserver  poort: 110       IP-adres:  ______ . ______ . ______ . ______

    HTTP / Webserver   poort: 80       IP-adres:  ______ . ______ . ______ . ______

    FTP / Fileserver      poort: 21    IP-adres:  ______ . ______ . ______ . ______

    Anders: ____________       poort:  _____  IP-adres:  ______ . ______ . ______ . ______

    Anders: ____________       poort:  _____  IP-adres:  ______ . ______ . ______ . ______

    Reeks van poorten*: van _____ t/m _____       IP-adres:  ______ . ______ . ______ . ______
  *alle poorten forwarden is niet toegestaan.


   Mogelijkheid 2: Router zonder Network Adress Translation (NAT)
   Deze optie heeft u nodig indien u beschikt over een firewall, of kiest voor een Claranet Security oplossing of
   indien u om een andere reden geen gebruik wilt maken van NAT. In dit geval krijgt u standaard 4 IP
   adressen,waarvan 1 vrij te gebruiken (bijvoorbeeld voor firewall of ander systeem). Extra IP adressen kunt u
   aanvragen.
Aanvraagformulier Fiberspeed –BBned Glasvezel Eindhoven; Versie 20070613
Claranet Benelux BV; Pagina 3 van 4
Aanvraagformulier
Fiberspeed – over het Glasvezel Eindhoven netwerk


Hoe heeft u ons gevonden?

  Advertentie in Computer Partner               Website/ search engines

  Advertentie in Computable                  Telefonisch benaderd door Claranet

  Advertentie in Eindhovens Dagblad              Benaderd door partner van Claranet

  Andere advertentie, namelijk in:              Mailing van Claranet

___________________________________              Anders, namelijk ___________________

___________________________________            ___________________________________Algemeen:
De initiële contractsduur voor Fiberspeed bedraagt 24 maanden na oplevering, met stilzwijgende verlenging van
telkens één jaar. De overeenkomst kan per contractsvervaldatum schriftelijk worden opgezegd met inachtname van
een opzegtermijn van 2 maanden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 19% BTW en onder voorbehoud van
prijswijzigingen. Eenmalige kosten worden bij oplevering gefactureerd. Periodieke kosten worden per kwartaal
vooruit gefactureerd. Toekomstige wijzigingen van configuratie en/of specificaties van uw dienst zullen aanvullende
kosten met zich meebrengen en komen voor rekening van opdrachtgever. Het bereik van de dienst(en) en de
bijzondere voorwaarden zijn vastgelegd in de “Service Level Agreement Fiberspeed”. Op al onze diensten en
leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Oost-Brabant in Eindhoven, nr. 17089780. In het geval van discrepantie tussen bepalingen in dit
contract en de Algemene Voorwaarden prevaleert hetgeen in dit contract is bepaald. Het aanvraagformulier vormt
tezamen met onze algemene voorwaarden en Service Level Agreement Fiberspeed de overeenkomst. Opdrachtgever
verklaart door ondertekening van dit contract kennis te hebben genomen van de inhoud van bovengenoemde
documenten, en de inhoud van deze documenten te accepteren. Claranet behoudt zich het recht voor om aanvragen
zonder opgaaf van redenen te weigeren.


Ondertekening                          Claranet Benelux BV
                                 Science Park 5630
Plaats    : _______________ Datum:_______________       5692 EN Son

                                 Postbus 928
Handtekening: ____________________________________        5600 AX Eindhoven

Naam     : ____________________________________       Tel:   +31 (0) 40 239 33 63
                                 Fax:   +31 (0) 40 239 33 10
                                 E-mail:  verkoop@claranet.nl
Bedrijfsnaam : ____________________________________
                                 URL:   www.claranet.nl
Aanvraagformulier Fiberspeed –BBned Glasvezel Eindhoven; Versie 20070613
Claranet Benelux BV; Pagina 4 van 4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:3/18/2011
language:Dutch
pages:4