Pelan Strategik Kemahiran Hidup PERANCANGAN STRATEGIK

Document Sample
Pelan Strategik Kemahiran Hidup PERANCANGAN STRATEGIK Powered By Docstoc
					                  PERANCANGAN STRATEGIK
               SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                     PERANCANGAN STRATEGIK
                  SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN

                         PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH
                       Jawatankuasa Panitia

          Pengerusi        :Puan Hjh Rohani bt Mansor
                       PK Pentadbiran
          Penyelaras       : Encik Nik Azzudin bin Yusoff
                       Ketua Bidang Teknik dan Vokasional
          Ketua Panitia      : Encik Wan Ahmad Kamal bin Wan Noh
          Setiausaha       : Encik Hazimin bin Awang Teh
          AJK           : Encik Mohd Rosdan bin Idris
                       Encik Wan Mokhtar bin Wan Daud
                       Encik Encik Samsul Bahri bin Makhtar
                       Puan Zainun bt Che Hashim
                       Cik Noor Supiati bt Ab Wahab
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                  PERANCANGAN STRATEGIK
               SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
                 PROSES PRA PERANCANGAN
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                    PERANCANGAN STRATEGIK
                 SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN

                     LATAR BELAKANG SEKOLAH
                       Organisasi Panitia                       PENGETUA
                   Puan Hjh Ruhani bt Muhamad


                  PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
                   Puan Hjh Rohani bt Mansor


                 GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
                   Encik nik Azzudin b Yusoff


                      KETUA PANITIA
                  Encik Wan Ahmad kamal b Wan Noh

                      SETIAUSAHA
                   Encik Hazimin bin Awang Teh

     GURU-GURU KT           GURU-GURU ERT          GURU-GURU SPN
  Encik Mohd Rosdan bn Idris    Puan Zainun bt Che Hashim    Encik Samsul Bahri b Makhtar
 Encik Wan Mokhtar b Wan Daud    Cik Noor Supiati bt Ab Wahab    Encik Zurila b Zakaria
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                       PERANCANGAN STRATEGIK
                    SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN

                             PENCAPAIAN PANITIA
                              PMR (2005-2009)
     Mengikut Mata Pelajaran: KEMAHIRAN HIDUP - KT

              A         B          C         D      LULUS       E
   TAHUN     BIL    %    BIL    %    BIL    %   BIL    %   BIL  %   BIL    %


    2005     54    83.08  4     6.15   6     9.23  1     1.15  65  100   0     0.00

    2006     31    38.75  34    42.50   11    13.75  4     5.00  80  100   0     0.00

    2007     44    49.44  35    39.33   7     7.87  0     0.00  86  96.63  3     3.37

    2008     73    57.94  37    29.37   14    11.11  1     .79  125  99.21  1     0.79

    2009     88    70.93  22    17.74   11    8.87  3     2.42  124  100   0     0.00

    2010
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                       PERANCANGAN STRATEGIK
                    SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN

                             PENCAPAIAN PANITIA
                              PMR (2005-2009)
     Mengikut Mata Pelajaran: KEMAHIRAN HIDUP - ERT

              A         B          C         D      LULUS      E
   TAHUN     BIL    %    BIL    %    BIL    %   BIL    %   BIL  %   BIL    %


    2005                              TIADA CALON

    2006     26    40.00  31    47.69   6     9.23  2     3.08  65  100  0     0.00

    2007     21    28.77  32    43.84   20    27.40  0     0.00  73  100  0     0.00

    2008                              TIADA CALON

    2009     49    72.06  12    17.65   7     10.29  0     0.00  68  100  0     0

    2010
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                       PERANCANGAN STRATEGIK
                    SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN

                             PENCAPAIAN PANITIA
                              PMR (2005-2009)
     Mengikut Mata Pelajaran: KEMAHIRAN HIDUP - SPN

              A         B          C         D      LULUS       E
   TAHUN     BIL    %    BIL    %    BIL    %   BIL    %   BIL  %   BIL    %


    2005     48    60.00  25    31.25   6     7.50  1     1.3  80  100   0     0.00

    2006     36    45.57  23    29.11   15    18.99  5     6.33  79  100   0     0.00

    2007     31    37.80  28    34.15   14    17.07  5     6.10  78  95.12  4     4.88

    2008     68    48.23  53    37.59   16    11.35  4     2.84  141  100   0     0.00

    2009     10    18.52  27    50.00   16    29.63  1     1.85  54  100   0     0.00

    2010
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                     PERANCANGAN STRATEGIK
                 SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
                       HALATUJU PANITIA


            MISI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

            Kami guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu SMK Dato’ Ismail
            akan berusaha mencapai matlamat kecemerlangan dalam mata
            pelajaran KHB
            melalui

             Peningkatan kualiti pengajaran, pembelajaran dan penilaian
            sekolah pada setiap masa
            Peningkatan profesionalisme guru-guru KHB dari semasa ke
            semasa
            Pengwujudan iklim pembelajaran yang kondusif, harmoni dan
            selamat.


PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                  PERANCANGAN STRATEGIK
               SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                     PERANCANGAN STRATEGIK
                  SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
                           ANALISIS PERSEKITARAN

                             PANITIA : KHBKekuatan (S)                        Kelemahan (W)
S1 - Terdapat guru yang mencukupi bagi opsyen KHB KT    W1 – Lekapan bengkel yang sudah lama
S2 – Hubungan yang baik dengan pentadbir          W2. - Tiada guru opsyen ERT
Peluang (O)                         Cabaran/Ancaman(C)
O1(P) – Bantuan perkapita yang mencukupi          C1(P) – Kurang mendapat perhatian dari ibubapa.
O2(E) – Terdapat guru opsyen Kejuruteraan mekanikal     C2(E) – Kesuntukan masa kerana bebanan dokumentasi
                              pengurusan
                                  PBS
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                  PERANCANGAN STRATEGIK
               SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                     PERANCANGAN STRATEGIK
                  SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN


                         PELAN TAKTIKAL

 ISU STRATEGIK
             Pelajar tidak dapat menguasai kemahiran Lukisan Teknik
 MATLAMAT
             Meningkatkan penguasaan kemahiran Lukisan Teknik.
 STRATEGIK


 INDIKATOR        % pelajar dapat melukis lukisan ortografik
 PRESTASI (KPI)
 OBJEKTIF        1. Jangka Panjang : Mempertingkatkan penguasaan dalam
                      kemahiran lukisan teknik sebanyak 90% pada tahun
                      2014
             2. Jangka Pendek : Memastikan pelajar dapat melukis lukisan teknik

 SASARAN           2010        2011         2012    2013       2014


               50%        60 %         70 %    80 %       90 %

 STRATEGI        •   Melibatkan secara aktif pendedahan P&P semua guru dalam tajuk Lukisan Teknik
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                          PERANCANGAN STRATEGIK
                      SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN


                   Penyesuaian Strategi Mengikut Isu, Matlamat, Objektif, KPI dan Sasaran


                                      Sasaran

 Isu     Mat         Obj         KPI                       Inisiatif / Strategi

                                2010  2011   2012    2013
Pelaja  Meningkatkan  1. Jangka Panjang :    % pelajar                     Mengadakan kelas
r tidak  penguasaan       Mempertingk   dapat                       tambahan kepada
                 atkan
dapat   kemahiran        penguasaan
                          melukis                      pelajar
mengu   Lukisan         dalam      lukisan
asai   Teknik.         kemahiran    ortografik
kemah               lukisan teknik
iran               sebanyak
                 90% pada            50    60    70     80
Lukisa              tahun
n                 2014
Teknik          2. Jangka Pendek :
                 Memastikan
                 pelajar dapat
                 melukis
                 lukisan teknik
  PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                    PERANCANGAN STRATEGIK
                 SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN

                     MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & TARGET
 Isu ; Pelajar tidak dapat menguasai kemahiran Lukisan Teknik

 Matlamat : Meningkatkan penguasaan kemahiran Lukisan Teknik.

                                 Sasaran
                                          INISIATIF/
      Objektif         KPI                   ETR
                          Tov                STR
                                       10
 Meningkatkan          % lulus     62.5            90
 penguasaan kemahiran     keseluruhan    %             %
 Lukisan Teknik.


                % cemerlang
                  GPMP
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                          PERANCANGAN STRATEGIK
                      SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
                        PENJANAAN STRATEGI PANITIA -   COWS Matriks


                       Kekuatan (S)                   Kelemahan (W)
                       S1 - Terdapat guru yang mencukupi bagi      W1 – Lekapan bengkel yang sudah lama
                       opsyen KHB KT                   W2. - Tiada guru opsyen ERT
                       S2 – Hubungan yang baik dengan pentadbir
            DALAMAN  LUARANPeluang (O)                  S1,S2, O2
O1(P) – Bantuan perkapita yang mencukupi   Tingkatkan kemahiran pelajar dalam tajuk
O2(E) – Terdapat guru opsyen Kejuruteraan   lukisan teknik
mekanikal
Cabaran/Ancaman(C)
C1(P) – Kurang mendapat perhatian dari
ibubapa.
C2(E) – Kesuntukan masa kerana bebanan
dokumentasi pengurusan
    PBS
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                      PERANCANGAN STRATEGIK
                  SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
                        SENARAI STRATEGI


Strategi 1
•  S1,S2,O2 – Mengadakan Kelas tambahan Lukisan Teknik

Strategi 2
•  W1,02 – Membaikpulih prasarana bengkel.
 PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                      PERANCANGAN STRATEGIK
                   SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN

                      ANALISA CADANGAN STRATEGI

  Isu Strategik     Strategi yang       Pelan     Fakta yg    Halangan untuk  Pendorong
             dicadangkan       Taktikal    menyokong    melaksanakan   untuk memilih
                                 strategi ini    strategi ini   strategi

Pelajar tidak dapat  Mengadakan Kelas   Hari ortografik   Menggunakan    Memilih masa   Sokongan
menguasai       tambahan Lukisan             kepakaran Guru   yang sesuai   pentadbir
kemahiran Lukisan   Teknik                  opsyen Lukisan
Teknik                             kejuruteraan
                                dan KHB KT
           Membaikpulih     Kertas kerja baik  Membuat kertas   Masa yang    Sokongan ahli
           prasarana bengkel.  pulih kemudahan   kerja untuk baik  sesuai      panitia dan
                      bengkel       pulih                pentadbir
                                kemudahan
                                bengkel
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                  PERANCANGAN STRATEGIK
               SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                      PERANCANGAN STRATEGIK
                  SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN                   CARTA PELAN TAKTIKAL BAGI STRATEGI 1
                              (Mengikut keutamaan)
                           S1
                  Mengadakan Kelas tambahan Lukisan Teknik
            T1                              T2
         Hari Ortografik                       Kelas Tambahan
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                     PERANCANGAN STRATEGIK
                 SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN

                     PELAN TAKTIKAL UNTUK (Strategi 1)


   PROGRAM/          TEM-     KOS/               INDIKATOR     PELAN
BIL           TGJB                  OUT- PUT
   PROJEK           POH     SUMBER               PRESTASI    KONTIGENSI

1   Hari Ortografik  KBTV   1 hari    RM 50    % kemahiran pelajar  Eviden    Minggu Votek
                             akan meningkat    Lukisan
                                        Ortografik
                                        dapat
                                        disiapkan
2   Kelas       KP KHB  3      RM 100   % pelajar dapat    % kelulusan  Bulan
   Tambahan          minggu          menjawab topik    peperiksaan  Kecemerlangan
                             Lukisan Teknik    meningkat   PMR
                             meningkat
 PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                         PERANCANGAN STRATEGIK
                     SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
                            PELAN OPERASI
  Nama Projek : Hari Ortografik
  Rasional     : Peningkatan kemahiran lukisan teknik
  Objektif    : Meningkatkan pencapaian pelajar di dalam kemahiran lukisan ortografik
  Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Hari Sabtu (8.00 pg- 5.00ptg )
  Sasaran    : pelajar Tingkatan 2 ( saluran)
    LANGKAH              PROSES KERJA               T/JAWAB     TEMPOH     STATUS/
                                                         Senarai semak
      1      Mesyuarat Panitia KHB
             -Ucapan Pengerusi                  GKTV        1 Hari    -
             - Lantikan AJK                    KP KHB
             -Agihan tugas


      2      -Surat Menyurat                      S/U panitia   1 bulan
             2. 1 makluman kepada ibu bapa                       sebelum
             2.2 makluman kepada pentadbir

      3

      4


      5


      6
      7
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI
                         PERANCANGAN STRATEGIK
                     SMK. DATO’ ISMAIL, PASIR PUTEH, KELANTAN
                            PELAN OPERASI
  Nama Projek : Kelas Tambahan
  Rasional     : Peningkatan kemahiran lukisan teknik
  Objektif    : Meningkatkan pencapaian pelajar di dalam kemahiran lukisan ortografik
  Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Hari Sabtu (8.00 pg- 5.00ptg )
  Sasaran    : pelajar Tingkatan 2 ( saluran)
    LANGKAH              PROSES KERJA               T/JAWAB     TEMPOH     STATUS/
                                                         Senarai semak
      1      Mesyuarat Panitia KHB
             -Ucapan Pengerusi                  GKTV        1 Hari    -
             - Lantikan AJK                    KP KHB
             -Agihan tugas


      2      -Surat Menyurat                      S/U panitia   1 bulan
             2. 1 makluman kepada ibu bapa                       sebelum
             2.2 makluman kepada pentadbir

      3

      4


      5


      6
      7
PENGURUSAN STRATEGIK SMKDI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1032
posted:3/16/2011
language:Malay
pages:22
Description: Pelan Strategik Kemahiran Hidup document sample