Wasanawa Dora Arala balanawa - H R Jothipala (Sinhala Lyric) by chathurika256

VIEWS: 1,535 PAGES: 1

More Info
									    jdikdj fodr wer,d n,kjd - tÉ wd¾ fcda;smd,


jdikdj fodr wer,d n,kjd
isysk f,dúka is; msìfokjd
yskd ySfkka oel,d Ôúf;a ry jeá,d
wfma ysf;a yskd wef|a fYdal ksù,d


weig weila /ia je§
ys;l fk¿ï u,a msms
uq¿ f,dafla u.=,a f.hla fõ
ikaf;dafia mdfõ ) u,a isysfka hdfõ $$
ÿl fYdafla hhs we;l mdù,d


isysk f;dá,af,a je§
oEi wdofrka ys£
fmï f,dafla rka f;drka n£
ikaf;dafia mdfõ ) u,a isysfka hdfõ $$
ÿl fYdafla hhs we;l mdù,d


             visit more : - www.docstoc.com/profile/chathurika256

								
To top