TOKOH TINGKATAN 5 by ummimursyida

VIEWS: 4,339 PAGES: 15

									 Tokoh-Tokoh Islam
   Tingkatan 5
PETA MINDA DAN JADUAL BANDING BEZA TOKOH-TOKOH ISLAM
Alani
3/14/2011
                           Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5   2011
TOKOH 1 : IBNU SINA ; BAPA PERUBATAN DUNIA


              BIODATA                  KEISTIMEWAAN :
   Nama sebenar :

   Gelaran      :

   Tarikh lahir :
   Tempat lahir :
   Jawatan   :


   Tarikh & tempat meninggal dunia :                      SIFAT PERIBADI
        SIFAT                  KETERANGAN / BUKTI
1.

2.

3.

4.


                     PENDIDIKAN TOKOH
        PERKARA                   KETERANGAN
Sejarah pendidikan          -
                   -
                   -
                   -
Bidang Ilmu yang dikuasai       -
& dipelajari             -
                   -
                   -
Nama guru beliau

Contoh pencapaian Ibnu Sina


                                SUMBANGAN :
    HASIL KARYA IBNU SINA :
                      1.
 1.
                      2.
 2.
                      3.
 3.                     4.                     2|Page
                           Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5   2011
TOKOH 2 : IBNU KHALDUN ; TOKOH SEJARAWAN ULUNG

              BIODATA                  KEISTIMEWAAN :
   Nama sebenar :

   Gelaran      :

   Tarikh lahir:
   Tempat lahir:
   Keturunan  :
   Jawatan   :1.
         :2.
         :3.
   Tarikh &Tempat meninggal dunia :


                      SIFAT PERIBADI
        SIFAT                  KETERANGAN / BUKTI
1.

2.

3.

4.


                     PENDIDIKAN TOKOH
        PERKARA                   KETERANGAN
Sejarah pendidikan          -
                   -
                   -
                   -
Bidang Ilmu yang dikuasai      -
& dipelajari             -
                   -
                   -
Nama guru beliau
Murid Ibnu Khaldun yg
terkenal

    HASIL KARYA IBNU KHALDUN :               SUMBANGAN :
                       1.
 1.
 2.
                       2.
 KEISTIMEWAAN HASIL KARYANYA :
 1.
                       3.
 2.

                       4.
                                            3|Page
                           Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5   2011
TOKOH 3 :AS SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI

              BIODATA                  KEISTIMEWAAN :
   Nama sebenar :

   Gelaran    :
   Sebab diberi gelaran :

   Tarikh lahir   :
   Tempat lahir   :
   Keturunan     :
   Jawatan      :

   Tarikh & Tempat meninggal :


                      SIFAT PERIBADI
        SIFAT                   KETERANGAN / BUKTI
1.

2.

3.

4.                     PENDIDIKAN TOKOH
       PERKARA                    KETERANGAN
Sejarah pendidikan          -
                   -
                   -
                   -
Bidang Ilmu yang dikuasai       -
& dipelajari             -
                   -
                   -
Nama guru beliau                               SUMBANGAN :
      HASIL KARYA :
                      1.
 1.
                      2.
 2.
                      3.
 3.
                      4.
                                            4|Page
                           Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5  2011
SAMBUNGAN :AS SAYYID JAMALUDDIN AL-AFGHANI


                   PENGERTIAN ISLAH :
    BENTUK-BENTUK ISLAH YG DIPERKENALKAN :           KEPENTINGAN ISLAH :

 1.                            1.


 2.                            2.


 3.                            3.


 4.              SEBAB SESEORANG PERLU KEPADA ISLAH :
 1.


 2.


 3.


 4.
    NEGARA YG DIKUNJUNGI UNTUK
                           NAMA-NAMA AKHBAR YG DIASASKAN OLEH
    MENYEBARKAN FAHAMAN ISLAH :
                              JAMALUDDIN AL-AFGHANI :

                        1.

                        2.

                        3.

                        4.                                           5|Page
                           Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5  2011
TOKOH 4 : SYEIKH MUHAMMAD ABDUH

              BIODATA                  JAWATAN YANG PERNAH
   Nama sebenar :                           DISANDANG :
                                1.
   Gelaran      :
                                2.
   Tarikh lahir :
   Tempat lahir :                       3.
   Keturunan  :     :
                                4.
   Tarikh wafat :
   Tempat meninggal :                     5.


                      SIFAT PERIBADI
        SIFAT                   KETERANGAN / BUKTI
1.

2.

3.

4.                     PENDIDIKAN TOKOH
      PERKARA                     KETERANGAN
Sejarah pendidikan          -
                   -
                   -
                   -
                   -
Bidang Ilmu yang dikuasai      -
& dipelajari             -
                   -
Nama guru beliau


                   IDEA ISLAH YG DIPERKENALKAN
        BIDANG                     KETERANGAN

        AQIDAH


    INTEGRASI ILMU

     PENTADBIRAN

                                           6|Page
                           Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5  2011

SAMBUNGAN : SYEIKH MUHAMMAD ABDUH

         FAKTOR PENDORONG BELIAU MELAKUKAN ISLAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN :
 1.


 2.


 3.


 4.


             PEMBAHARUAN YANG DIBAWA KE UNIVERSITI AL-AZHAR :
 1.


 2.


 3.
    CARA BELIAU MENYALURKAN IDEA ISLAH :            HASIL KARYA :
 1.
 4.                          1.

 2.                         2.

                           3.
 3.
                           4.

 4.                         5.
                    SUMBANGAN TOKOH :
 1. Dalam Bidang Pendidikan :
     a)

      b)

      c)


 2. Dalam pembinaan Tamadun Islam :
     a)

      b)

      c)
                                           7|Page
                            Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5   2011
TOKOH 5 : SYEIKH TAHIR JALALUDDIN

              BIODATA                    KEISTIMEWAAN :
   Nama sebenar :

   Gelaran      :

   Tarikh lahir   :
   Tempat lahir   :
   Keturunan     :
   Jawatan      :

   Tarikh wafat :
   Tempat meninggal :


                       SIFAT PERIBADI
        SIFAT                    KETERANGAN / BUKTI
1.

2.

3.

4.                      PENDIDIKAN TOKOH
        PERKARA                     KETERANGAN
Sejarah pendidikan           -
                    -
                    -
                    -
                    -
Bidang Ilmu yang dikuasai        -
& dipelajari              -

Nama guru beliau                   IDEA ISLAH YANG DIPERKENALKAN :
 1.


 2.


 3.


 4.
                                             8|Page
                         Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5   2011
              FAKTOR PENDORONG BELIAU MELAKUKAN ISLAH :

   1.


   2.
               CARA BELIAU MENYALURKAN IDEA ISLAH :
1.2.3.
        DUGAAN & RINTANGAN YANG DIHADAPI DALAM MEMPERJUANGKAN IDEA ISLAH :

 .
                    SUMBANGAN :
1. Dalam bidang pemikiran :
    a)

    b)
2. Dalam bidang pendidikan :
    a)

    b)
3. Dalam bidang Falak :
    a)

    b)
4. Dalam bidang kesusasteraan :
    a)

     b)

                                          9|Page
                           Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5    2011
TOKOH 6 : HAMKA

              BIODATA                    KEISTIMEWAAN :
   Nama sebenar :

   Gelaran      :

   Tarikh lahir :
   Tempat lahir :
   Keturunan   :
   Latar belakang keluarga :
   Jawatan    :

   Tarikh meninggal dunia :


                      SIFAT PERIBADI
        SIFAT                  KETERANGAN / BUKTI
1.

2.

3.

4.                     PENDIDIKAN TOKOH
        PERKARA                    KETERANGAN
Sejarah pendidikan          -
                   -
                   -
                   -
                   -
                   -
Bidang Ilmu yang dikuasai       -
& dipelajari             -
Nama guru beliau
Pencapaian tokoh

               SUMBANGAN DALAM BIDANG ILMU & PEMIKIRAN :

 1.


 2.


 3.


                                            10 | P a g e
                     Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5   2011

       HASIL KARYA :            ANUGERAH YANG PERNAH DITERIMA :

1. Dalam Bidang Agama :             1.
    a)
    b)
    c)                    2.

2. Dalam Bidang Falsafah :
    a)                    3.
    b)
    c)

3. Dalam Bidang Kesusasteraan :
    a)
    b)
    c)
 MISI & MATLAMAT PERJUANGAN HAMKA :       CABARAN YANG DIHADAPI DALAM
                            PERJUANGANNYA :
 1.
                      1.

 2.
                      2.

 3.
                      3.
        KESAN PERJUANGAN HAMKA TERHADAP PEMBANGUNAN UMAT :

 1.


 2.


 3.
                                     11 | P a g e
                        Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5  2011
JADUAL BANDING BEZA TOKOH :

         NAMA TOKOH                   JAMALUDDIN AL-             SYEIKH TAHIR
                  IBNU SINA  IBNU KHALDUN           MUHAMMAD ABDUH              HAMKA
PERKARA                               AFGHANI               JALALUDDIN

     NAMA SEBENAR


      KETURUNAN

                1.        1.        1.        1.        1.         1.
      GELARAN
                2.        2.        2.        2.        2.         2.

     TARIKH LAHIR

     TEMPAT LAHIR

     TARIKH WAFAT

      BIDANG ILMU
     YANG DIKUASAI

    HASIL KARYA
  YANG PALING POPULAR

  KEISTIMEWAAN TOKOH


   UJIAN BESAR YANG
    PERNAH DILALUI

CATATAN : “KEISTIMEWAAN TOKOH” : Pilih ciri-ciri / fakta yang boleh membezakan seorang tokoh dengan tokoh yang lain.

                                                               12 | P a g e
                      Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5   2011
RUMUSAN A :
KLASIFIKASI TOKOH
Tulis nama-nama tokoh yang berkaitan di dalam kotak yang disediakan :
                 TOKOH MAZHAB
                   FEQAH
    1. BIDANG SEJARAH               2. BIDANG HADIS :
                  TOKOH ILMUAN


    2. BIDANG PERUBATAN :           3. BIDANG FALSAFAH :
                  TOKOH ISLAH
                                      13 | P a g e
                       Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5   2011
RUMUSAN B :
JADUAL BANDING BEZA : SUMBANGAN TOKOH

    PERKARA                          KEISTIMEWAAN KARYA
            SUMBANGAN      HASIL KARYA
TOKOH                                  TOKOH
          1.          1.          1.

IMAM ABU HANIFAH            2.
          2.                    2.
                    3.

          1.          1.          1.

 IMAM MALIK              2.
          2.                    2.
                    3.

          1.          1.          1.

 IMAM SYAFIE              2.
          2.                    2.
                    3.

          1.          1.          1.

 IMAM AHMAD              2.
          2.                    2.
                    3.

          1.          1.          1.

 IMAM BUKHARI              2.
          2.                    2.
                    3.

          1.          1.          1.

IMAM AL-GHAZALI             2.
          2.                    2.
                    3.

          1.          1.          1.

  IBNU SINA              2.
          2.                    2.
                    3.

          1.          1.          1.

 IBNU KHALDUN              2.
          2.                    2.
                    3.


                                       14 | P a g e
                       Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 5   2011

RUMUSAN C : TOKOH-TOKOH ISLAH
JADUAL BANDING BEZA : SUMBANGAN & IDEA ISLAH

    PERKARA                         KESAN PERJUANGANNYA
                      IDEA ISLAH YANG
            SUMBANGAN                TERHADAP PEMBANGUNAN
                      DIPERKENALKAN        UMAT
TOKOH
         1.          1.           1. JAMALUDDIN              2.
  AL-AFGHANI                         2.
         2.

                    3.


         1.          1.           1.SYEIKH MUHAMMAD            2.
   ABDUH                          2.
         2.

                    3.


         1.          1.           1. SYEIKH TAHIR             2.
  JALALUDDIN                         2.
         2.

                    3.


         1.          1.           1.                    2.
  HAMKA                           2.
         2.

                    3.
                                       15 | P a g e

								
To top