Docstoc

Contoh Kertas Kerja Contoh Kertas Kerja Lawatan

Document Sample
Contoh Kertas Kerja Contoh Kertas Kerja Lawatan Powered By Docstoc
					Pengenalan


Proses pembelajaran bukan sahaja berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran semata-
mata. Guru boleh mempelbagaikan proses pembelajaran, melalui aktiviti-aktiviti diluar
kelas boleh mendorong murid menimba sesuatu pengalaman baru dan merasai sendiri
suasanan berkenaan bukan sekadar teori sahaja. Pengalaman yang mereka lalui dapat
mengukuhkan lagi daya ingatan murid-murid.


    Bagi subjek Pendidikan Moral penekanan diberikan dalam membentuk satu
sistem perlakuan yang berdasarkan prinsip-prinsip yang dianggap benar, baik, dan patut
dilakukan. Sebolehnya guru cuba mengelakkan daripada murid kita menjadi insan yang
tidak bermoral. Moral juga bersifat praktikal kerana ia merupakan disiplin yang
memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh sesuatu masyarakat.


    Guru boleh mengadakan lawatan sambil belajar bagi memberi peluang kepada
murid mengkaji, menganalisis dan membuat perbandingan apa yang mereka lihat dan
pelajari. Lawatan ke penjara, dapat memberi peluang murid memahami lebih mendalam
lagi tingkah laku yang bermoral dan yang tidak bermoral. Moral itu sendiri bermaksud
sebagai cara atau berbagai cara untuk melihat dan mempersoalkan pelbagai isu
berhubung dengan perbuatan atau tingkahlaku berdasarkan persoalan betul atau salah,
benar atau tidak dan apakah ia harus dilakukan atau tidak dalam satu-satu keadaan.


    Guru juga perlu memahami dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan
sekiranya berhasrat untuk mengadakan lawatan sambil belajar. Ini adalah bertujuan untuk
melancarkan perjalanan semasa mengadakan lawatan dan bukan untuk menyulitkan
urusan. Prosedur ini melibatkan sebelum, semasa dan selepas lawatan dijalankan.
Sebelum lawatan guru perlu membuat mesyuarat pembentukan Ajk, menyediakan kertas
kerja, membuat surat kebenaran ke tempat lawatan, kebenaran PPD, kebenaran JPS,
kebenaran ibu bapa. Semasa lawatan pula guru perlu memastikan keselamatan murid,
dokumen-dokumen penting ada seperti kebenaran ibu bapa serta permit bas. Selepas
lawatan pula guru perlu menyediakan laporan lengkap.
1.0  Aktiviti Sebelum Lawatan

   1.1  Mengadakan mesyuarat penubuhan Ajk pelaksanaan, berbincang
      mengenai lawatan yang akan dijalankan.

   1.2  Menyediakan Kertas Kerja.
             KERTAS KERJA

       LAWATAN SAMBIL BELAJAR

          KE PENJARA KAJANG

         PADA 10 SEPTEMBER 2007
                 ANJURAN :


          PANITIA PENDIDIKAN MORAL
                  &
          PANITIA PENDIDIKAN ISLAM


                 Kerjasama
            PERSATUAN PIBG SKSB
                 KERTAS KERJA
      LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE PENJARA KAJANG
   ANJURAN PANITIA MORAL DAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
       DENGAN KERJASAMA PERSATUAN PIBG SKSB
1.0  DEFINISI
   Lawatan ini diadakan bertujuan untuk memberi kesedaran kepada murid-murid
   dan pengalaman baru kepada mereka mengenai kehidupan sebenar sebagai
   penghuni penjara.


2.0  RASIONAL
   2.1  Pendedahan kepada murid mengenai aktiviti yang dijalankan oleh warga
       penjara sepanjang mereka berada di dalam tahanan.
   2.2  Memberi pengalaman baru dan melihat sendiri kehidupan warga penjara
       dengan lebih dekat lagi.
   2.3  Memberi kesedaran kepada murid tentang tingginya komitmen dan
       inspirasi negara bagi membangunkan modal insan yang berkualiti dan
       bebas daripada masalah sosial.


3.0  OBJEKTIF
   3.1  Memberi peluang kepada murid untuk melihat dengan lebih dekat lagi
       corak kehidupan sebenar sebagai penghuni penjara.
   3.2  Menggalakkan dan mewujudkan keinsafan dalam diri murid untuk
       berkelakuan baik dan menjalankan kehidupan seperti orang biasa serta
       bebas melakukan aktiviti dan menikmati kehidupan yang aman.


4.0  SASARAN
   Murid Tahap 2 iaitu Tahun 4, 5 dan 6.
5.0  BILANGAN PESERTA / GURU
   Seramai 40 orang murid akan mengikuti lawatan ini dengan kebenaran ibubapa /
   penjaga. Seramai 5 orang guru akan mengawasi pelajar sepanjang program ini
   berjalan.


6.0  CADANGAN PROGRAM
   Tarikh    : 10 September 2007
   Masa     : 8.00 pagi hingga 4.00 petang
   Tempat Lawatan   : Sekitar kawasan Penjara Kajang


7.0  AJK INDUK
   Pengerusi      : Tn. Hj. Zulkifli b. Hj. Hainin
              ( Guru Besar SKSB )
   Naib Pengerusi   : En. Halimon b. Suratman
              ( GPK Kokurikulum )
   Setiausaha     : Pn. Faridah binti Majid
   Bendahari      : Pn. Norazuwani bt. Mohd Arif
   Ajk         : Pn. Noor Anita Ishak
              Pn. Sarimah bt. Jantan
              En. Najmudin b. Ya
8.0  AJK KERJA


   Ketua Rombongan   : Pn. Faridah bt. Majid
   Fotografi      : Pn. Norazuwani bt. Mohd Arif
   Kuiz        : Pn. Noor Anita Ishak
   Kecemasan      : En. Najmudin b. Ya
   Makanan       : Pn. Sarimah bt. Jantan
9.0  TENTATIF PROGRAM
        Masa                   Aktiviti
       7.30 pagi     -  Berkumpul di sekolah / pendaftaran
       8.00 pagi     -  Bersedia untuk bertolak ke Penjara Kajang
       8.40 pagi     -  Tiba di Penjara Kajang
                -  Diberi taklimat ringkas oleh Pegawai yang bertugas.
       9.00 pagi     -  Menonton Tayangan Video
       10.00 pagi    -  Rehat
       10.30 pagi    -  Melawat   sekitar   kawasan  penjara  (  tempat
                  dijatuhkan hukuman, bilik kurungan )
    1.00 tengah hari     -  Makan tengah hari / solat
     2.00 petang      -  Sesi Motivasi oleh penghuni penjara yang bakal
                  keluar setelah hampir tamat tempoh tahan yang
                  dikenakan
     3.30 petang      -  Penyampaian cenderahati
     4.00 petang      -  Bertolak balik ke Sungai Buloh
     4.45 petang      -  Tiba di SKSB
10.0  PENDAPATAN / PERBELANJAAN


    PENDAPATAN
    10.1   Peruntukan Unit Kokurikulum          RM 520.00
    10.2   Kutipan Murid ( RM 20.00 X 40 orang )     RM 800.00
                  Jumlah          RM 1320.00
    PERBELANJAAN
    10.3  Bayaran Pengangkutan             RM 350.00
    10.4  Makanan ( RM 12 X 40 orang )         RM 480.00
    10.5  Cenderahati Penjara              RM  50.00
    10.6  Topi dan T.shirt               RM 400.00
    10.7  Edaran                    RM  40.00
                  Jumlah         RM 1320.00


11.0  CADANGAN AKTIVITI


    11.1  Setiap pelajar akan diberi lembaran kerja bagi menjawab soalan-soalan
       yang berkaitan dengan lawatan dan tempat-tempat yang dilawati.
    11.2  Lembaran kerja akan dikumpul semula setelah program selesai untuk
       disemak dan dinilai oleh guru pengiring.
    11.3  Seramai 10 orang murid yang dapat menjawab dengan memuaskan akan
       dipilih untuk menerima cenderahati yang disediakan.


12.0  PENUTUP


    Diharap dengan menyertai lawatan ini, dapat membuka minda murid disamping
    memberi peluang kepada murid untuk melihat dengan lebih dekat lagi corak
    kehidupan insan-insan yang kurang bernasib baik, sama ada kesilapan mereka
    sendiri ataupun kesalahan yang tidak disengajakan.
    1.3  Surat Kebenaran Ibu bapa
    1.4  Surat Kebenaran Tempat Lawatan
    1.5  Surat Kebenaran Pelancongan
            SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH,
          47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR DARUL EHSAN
                                 No. Tel. : 03-61561669
                                 No. Fax :03-61571926
                                 Email : sksbpej@tm.net.my                          Tuan:
                          Ruj.Kami: SKSB01/06/10/001 ( )
                          Tarikh : 20 Jun 2007Pengarah,
Penjara Kajang,
Selangor Darul Ehsan

Tuan,

Memohon Kebenaran Mengadakan Lawatan Sambil Belajar

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk:

2.   Adalah dimaklumkan sekolah kami berhasrat untuk mengadakan lawatan sambil
belajar ke Penjara Kajang. Sehubungan dengan perkara di atas berikut adalah butiran
lawatan :

       Tarikh    : 10 September 2007
       Masa     : 8.00 pagi hingga 4.00 petang
       Bilangan   : 40 orang murid dan 5 orang guru pengiring
       Tujuan    : i) Memberi pengalaman baru mengenai corak kehidupan
                 sebagai penghuni penjara.

3.   Di sini juga pihak kami akan sertakan tentatif lawatan yang kami cadangkan.
Pihak tuan boleh membuat perubahan dan cadangan yang difikirkan bersesuaian.

4.   Kami amat berharap permohonan ini mendapat perhatian daripada pihak tuan.
Segala jasa dan perhatian pihak tuan amat kami hargai.
                                        …/2
Sekian, terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,
(HAJI ZULKIFLI BIN HAJI HAININ)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh,
Selangor.
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….                       No. Tel : ________________

Kepada,
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh,
47000 Selangor Darul Ehsan.

Tuan,

SURAT KEBENARAN PENJAGA / IBU BAPA

Bahawa saya ibu bapa / penjaga yang bernama __________________________________
No. K/P ________________________ memberi kebenaran kepada pelajar yang bernama
____________________________________ dari kelas ___________ menyertai aktiviti
seperti butiran berikut :

    Aktiviti    : Lawatan Sambil Belajar
    Tarikh     : 10 September 2007
    Masa      : 8.00 pagi hingga 4.00 petang
    Tujuan     : Memberi pengalaman baru berkaitan dengan kehidupan seorang
             banduan.
    Tempat     : Penjara Kajang
    Bayaran     : RM 20.00

2.   Saya faham bahawa pihak sekolah telah pun memberikan segala penerangan dan
akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan sepanjang kegiatan
tersebut diadakan.

3.   Saya bersetuju untuk memaklumkan kepada pihak sekolah sekiranya terdapat apa-
apa perubahan kesihatan atau keadaan fizikal anak jagaan saya sebelum tarikh aktiviti
berkenaan. Saya juga telah memastikan bahawa anak jagaan saya faham bahawa setiap
peraturan dan arahan yang diberikan oleh pihak sekolah dan guru pengiring hendaklah
dipatuhi bagi memastikan keselamatan pelajar.

4.  Saya juga memberikan kebenaran kepada pihak sekolah atau wakilnya
memberikan segala bentuk rawatan ke atas anak saya sekiranya diperlukan.

Perakuan dibuat oleh.

Nama : ________________________       Nama saksi  : ______________________

No.K/P : _______________________      No. K/P    : ______________________
Tarikh : ________________________      Tarikh    : ______________________
              SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH,
            47000 SUNGAI BULOH, SELANGOR DARUL EHSAN
                                 No. Tel. : 03-61561669
                                 No. Fax : 03-61571926
                                 Email : sksbpej@tm.net.my


                          Ruj.Tuan:
                          Ruj.Kami: SKSB01/06/10/001 ( )
                          Tarikh  : 2Julai 2007
Pegawai Pelajaran Daerah Gombak,
Pejabat Pelajaran Daerah Gombak,
Tingkat 3, Kompleks Selayang Mall,
Jalan SU 9, Taman Selayang Utama,
68100 Batu Caves,
SELANGOR.

Tuan,

Undang-Undang Pelancongan Sekolah 1957 – Surat Kebenaran Daripada Ibu Bapa

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuki.

2.   Adalah disahkan bahawa pihak sekolah telah mendapat kebenaran daripada ibu
bapa bagi membawa seramai 40 orang murid untuk mengikuti lawatan sambil belajar ke
Penjara Kajang, Selangor pada 10 September 2007.

3.   Adalah dimaklumkan juga bahawa pihak sekolah telah memberi segala
penerangan dan akan mengambil langkah keselamatan dan pengawasan kepada ibu bapa
di sepanjang program ini. Walau bagaimanapun pihak ibu bapa mengaku bahawa tidak
akan mendakwa mana-mana pihak sekiranya berlaku perkara-perkara seperti kemalangan
tau kecederaan ke atas anak jagaan mereka di sepanjang program tersebut.

Sekian, terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,(HAJI ZULKIFLI BIN HAJI HAININ)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh,
Selangor.
     PERATURAN-PERATURAN PELANCONGAN SEKOLAH 1957

Borang-borang permohonan untuk perkara-perkara di atas hendaklah dibuat dalam 4
salinan ditambah dua salinan lagi bagi setiap negeri yang hendak dilawati atau dilalui
dan disampaikan ke Pejabat Pelajaran Daerah Gombak tiga minggu sebelum tarikh
melancong dalam negeri Selangor Darul Ehsan / 5 minggu sebelum tarikh perjalanan
keluar negeri Selangor Darul Ehsan.


1.   Nama Sekolah          : SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH


2.   Nama Guru Besar/Pengetua      : HAJI ZULKIFLI BIN HAJI HAININ


3.   Nama Guru Yang Mengelolakan     : PN. FARIDAH BINTI MAJID
    Pelancongan


4.   Tujuan Lawatan           : Memberi pendedahan kepada murid
                      mengenai pengalaman hidup seseorang
                      yang bergelar banduan.


5.   Nama Guru-Guru Yang Membantu : 1. PN. NOOR ANITA BT. ISHAK
                       NO K/P 710420-08-6418
                      2. PN. SARIMAH BT. JANTAN
                       NO K/P 810824-03-5068
                      3. PN. NORAZUWANI BT. MOHD ARIF
                       NO K/P 760406-08-6134
                      4. EN. NAJMUDIN B. YA
                       NO K/P 760515-01-6856


6.   Jenis Kenderaan           : BAS
7.  Tempat-Tempat Yang Dilawati     :


   Nama Tempat            Tarikh        Nama & Alamat Tempat
                 Dari      Hingga         Bermalam


Penjara Kajang        10/09/2007    10/09/2007  Tiada
8.  Punca Pendapatan Wang


   8.1   Yuran daripada murid-murid seperti senarai ahli dalam borang ini :
       RM 20.00 seorang X 40 orang          RM 800.00


   8.2   Punca Pendapatan Lain    :
       Peruntukan Unit Kokurikulum          RM 520.00


           Jumlah                 RM 1320.00


9.  Nama dan Keterangan mereka yang diberi kuasa mengutip dan membelanjakan
   wang.


   Nama      Jawatan    No. K/P     Umur         Alamat


Pn Norazuwani bt   Guru   760406-08-6134   31 thn  A-3-3 Kuarters Pendidikan
Mohammad Arif                        Sungai Buloh,
                              47000 Sungai Buloh,
                              Selangor.
10.  Penyata Perbelanjaan Bagi Setiap Murid  :


   10.1  Makanan/Minuman          RM 8.00
       (sarapan pagi, makan tengah hari
       minum petang, makan malam)


   10.2  Tambang Bas            RM 12.00
       Jumlah               RM 20.00
    1.6   Senarai Nama Peserta

          SENARAI NAMA MURID YANG AKAN MENGIKUTI
              LAWATAN SAMBIL BELAJAR
               KE PENJARA KAJANG
               PADA 10 SEPTEMBER 2007

Bil       Nama     No S/B   Tahun       Alamat      No Telefon
1   Gobinat a/l Ramutthu  AF     4 Mawar  15 Jln D/C 3/11 Desa   013-9806623
               96570         Coalfields, Sg Buloh
2   Muhammad Zulhakim   L     4 Mawar  4-8 Pangsapuri Bunga   012-6504588
   b Zulhelmi       118388        Raya, Krts. Hosp. Sg
                          Buloh, Sg Buloh
3   Muhd Ali Husseini b  AF     4 Mawar  142, Kompleks Teratai,  019-9166827
   Shari         35641         Krts Hosp Sg Buloh, Sg
                          Buloh
4   Nicol a/l Kanadasan  L     4 Mawar  Lot 105 Kg Melayu, Sg  012-2029498
               143175        Buloh
5   Fadzil Dzil Iqram b  AE     4 Mawar  C-2-2 KIP Sg Buloh, Sg  0134849442
   Mohd Ismam       86042         Buloh
6   Muhd Luqman Hakim   AF     4 Kenanga Lot 33B Kg Selamat, Sg 019-2264836
   b Halim Nordin     03210         Buloh
7   Thenesh a/l Mutusamy  AF     4 Kenanga Lot 109 Kg Melayu Sg   019-2338139
               90509         Buloh
8   Teguh Firdaus b    L     4 Kenanga Lot 79-8 Kg Melayu, Sb 013-6778057
   Despazi        136639        Buloh
9   Muhd Fikri b Jumri   AC     4 Kenanga 12 Kg Melayu Sg Buloh   012-6917137
               41796
10  Muhd Aikal b Harun   L     4 Kekwa  Lot 121-C Kg Melayu,   019-2811469
               099088        Sg Buloh
11  Muhd Hamizan b     AF     4 Kekwa  3F5 Krts Hosp. Sg    014-2374506
   Ismail         89846         Buloh, Sg Buloh
12  Muhd Emir Eizaz b   K     5 Kenanga A221 Aprt Saujana,    012-
   Samsudin        968009        Damansara Damai,     38827374
                          Petaling Jaya
13  Muhd Syazwan b Abd    AC     5 Kenanga No 49A Kg Melayu     013-
   Razak          74226        Tambahan, Sg Buloh    91716663
14  Ahmad Nujaid b Abdul   AE     4 Kenanga B-1-6 KIPM Sg Buloh,   012-6516564
   Aziz           45086        Sg Buloh
Bil       Nama      No S/B   Tahun      Alamat      No Telefon
15  Salfiana bt Zainal    AF 93550  4 Kenanga Lot 170 Kg Paya Jaras   013-
                           Hilir, Sg Buloh     6644467
16  Nur ‘Adilah bt AS    AF 90699  4 Mawar  B-4-4 KIP Sg Buloh, Sg  016-
   Fathnur                    Buloh          6017443


17  Nur Farahana bt Shukri  AF 48718  4 Mawar  B-3-2 KIP Sg Buloh, Sg  013-
                           Buloh          6402640


18  Sharifah bt Ahmad    AF 32339  4 Mawar  C-2-2 KIP Sg Buloh, Sg  016-
   Zainudin                    Buloh          3225318


19  Farah Adlina Iwani bt  L 098132  4 Mawar  18, Kg Bahagia Bukit   016-
   Md Ghazali                   Lagong, Sg Buloh     6517377
20  Aishah bt Aziz      AF 51973  4 Mawar  Lot 125 Kg Melayu Sg   013-
                           Buloh          6352809


21  Shazza Nuralia bt Md   L 038944  4 Mawar  No 32A Jln 12 Tmn    013-
   Shukri                     Desa Bkt Indah, Sg    3619429
                           Buloh
22  Haiqal Qadrini bt    AE 45003 4 Mawar   D-2-2 KIP Sg Buloh, Sg  019-
   Zainurin                    Buloh          2926958


23  Nur Adleena Zulaikha   L 075062  4 Mawar  Lot 84 Kg Melayu, Sg   012-
   bt Zulkifle                  Buloh          3050600


24  Norsyafika bt Mohd    K 968181  4 Kenanga Lot 128 Kg Melayu Sb   03-
   Rosli                      Buloh          61561658


25  Siti Norhaziliana bt   AG     4 Kenanga Lot 118, Kg Melayu Sg   019-
   Salim           69011         Buloh          3042961


26  Zuraini bt Junaidi    AF 92802  4 Kenanga Lot 24-1 Bkt Lagong,   019-
                            Sg Buloh        3718581


27  Nursyazwani bt Yusof   K 992376  4 Kenanga No 1B Kg Sentosa, Sg   013-
                            Buloh          3702460


28  Nor Atikah bt Sukahar   AC     4 Kenanga No 1290 Jln 1D/2 Bdr   012-
                43222         Baru Sg Buloh, Sg    2242908
                            Buloh
29  Nurafizah Dini bt     K 933576  4 Kenanga N0 1A Kg Melayu Sg    019-
   Hamid                      Buloh          3101545


30  Nurafizah bt Hamzah    AG     4 Kekwa   B-3-9 Pangsapuri    017-
                85333         Danau Rebong, Sg    2513415
                            Buloh


Bil       Nama       No S/B   Tahun       Alamat     No Telefon
31  Wan Noor Aliyah bt    AC     5 Mawar   B-110 Aprt Impian,   013-
   Mohd Noor         22201         Damansara Damai,    3497699
                            Petaling Jaya
32  Aisyah Sakinah bt     A     5 Mawar   JPN 7144 Rumah Guru   013-
   Shahrin          094143         SK Sg Buloh, Sg Buloh  6615816
33  Nurul Izanah bt Ilyas   K     5 Mawar   Lot 10 Kg Paya Jaras  012-
                931360         Hilir, Sg Buloh     2576972
34  Siti Aisyah bt zulkifli  K     5 Kenanga  No 2, Bt 13 ½ Kg    016-
                830922         Melayu Sg Buloh     5004743
35  Nor Hasrina Syafiqah bt  K     5 Kenanga  Lot 133 Kg Melayu, Sg  013-
   Hashim          874858         Buloh          2085300
36  Nur Suriana bt     L    4 Mawar  70A, Kg Sri Indah, Sg  03-6141689
   Shahrizan       098143       Buloh
37  Iman bt Zulhairi    L    4 Mawar  Lot 115-F Kg Melayu,  012-
              022357       Sg Buloh        2029498
38  Nurfarahadiba bt    L    4 Kekwa  No 18A Kd Melayu Sri  013-
   Rahmat         034899       Tambahan , Sg Buloh   6906421
39  Khairunnisa bt Abdul  L    4     No 49A Kg Melayu    03-
   Razak         099063  Anggerik  Tambahan, Sg Buloh   91716663
40  Khuqmarisha bt     L    4     Lot 71 Km 21 Kg     016-
   Rahamat        098010  Anggerik  Melaayu, Sg Buloh    2040499
2.0  Aktiviti Semasa Lawatan


   2.1   Aturcara lawatan

       Masa                      Aktiviti
       7.30 pagi       -  Berkumpul di sekolah / pendaftaran
       8.00 pagi       -  Bersedia untuk bertolak ke Penjara Kajang
       8.40 pagi       -  Tiba di Penjara Kajang
                  -  Diberi taklimat ringkas oleh Pegawai yang bertugas.
       9.00 pagi       -  Menonton Tayangan Video
      10.00 pagi       -  Rehat
      10.30 pagi       -  Melawat   sekitar   kawasan  penjara  (  tempat
                    dijatuhkan hukuman, bilik kurungan )
   1.00 tengah hari       -  Makan tengah hari / solat
      2.00 petang      -  Sesi Motivasi oleh penghuni penjara yang bakal
                    keluar setelah hampir tamat tempoh tahan yang
                    dikenakan
      3.30 petang      -  Penyampaian cenderahati
      4.00 petang      -  Bertolak balik ke Sungai Buloh
      4.45 petang      -  Tiba di SKSB
   2.2   Keterangan Aturcara Lawatan


        i)    Pendaftaran
             Guru memberi penerangan mengenai aturcara sepanjang lawatan.
             Tidak lupa guru memberi peringatan beberapa perkara penting
             semasa lawatan seperti menjaga tingkahlaku, membuat catatan,
             mematuhi peraturan penjara dan tidak lupa menjaga barangan
             peribadi supaya tidak tertinggal.
ii)  Menonton Tayangan
    Aktiviti menonton tayangan murid dingatkan supaya tidak
    membuat bising, menghayati dan membuat catatan perkara-perkara
    penting. Mereka akan ditayangkan sejarah penubuhan, aktiviti-
    aktiviti yang dijalankan di penjara.


iii)  Melawat Sekitar Kawasan Penjara
    Murid-murid akan dibawa melawat kawasan sekitar kawasan
    penjara. Seperti bilik tahanan, tempat hukuman gantung dijalankan
    dan aktiviti-aktiviti yang dijalani oleh pelatih penjara yang bakal
    keluar.


iv)  Sesi Motivasi
    Mereka juga diberi peluang mendengar sendiri luahan rasa
    penghuni penjara sepanjang mereka menjalani tahanan. Keperitan
    mereka menghadapi hukuman, dapat memberi pengajaran kepada
    murid-murid.
3.0    Aktiviti Selepas Lawatan

      3.1  Pelapor Pengajar             LAPORAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR
                KE PENJARA KAJANG   1. Tujuan


      1.1  Pendedahan kepada murid mengenai aktiviti yang dijalankan oleh warga
         penjara sepanjang mereka berada di dalam tahanan.
      1.2  Memberi pengalaman baru dan melihat sendiri kehidupan warga penjara
         dengan lebih dekat lagi.
      1.3  Memberi kesedaran kepada murid tentang tingginya komitmen dan
         inspirasi negara bagi membangunkan modal insan yang berkualiti dan
         bebas daripada masalah sosial.


   2.  Objektif
      2.1  Memberi peluang kepada murid untuk melihat dengan lebih dekat lagi
         corak kehidupan sebenar sebagai penghuni penjara.
      2.2  Menggalakkan dan mewujudkan keinsafan dalam diri murid untuk
         berkelakuan baik dan menjalankan kehidupan seperti orang biasa serta
         bebas melakukan aktiviti dan menikmati kehidupan yang aman.


   3.  Ajk Keselamatan


         Ketua Rombongan    : Pn. Faridah bt. Majid
         Fotografi       : Pn. Norazuwani bt. Mohd Arif
         Kuiz         : Pn. Noor Anita Ishak
         Kecemasan       : En. Najmudin b. Ya
         Makanan        : Pn. Sarimah bt. Jantan
4.  Kewangan
     PENDAPATAN
     4.1  Peruntukan Unit Kokurikulum        RM 520.00
     4.2  Kutipan Murid ( RM 20.00 X 40 orang )   RM 800.00
                    Jumlah       RM 1320.00


     PERBELANJAAN
     4.3  Bayaran Pengangkutan           RM 350.00
     4.4  Makanan ( RM 12 X 40 orang )       RM 480.00
     4.5  Cenderahati Penjara            RM   50.00
     4.6  Fail                   RM 400.00
     4.7  Edaran                  RM   40.00
                    Jumlah       RM 1320.00


5.  Aktiviti


   Sepanjang lawatan sehari ke Penjara Kajang setiap murid akan diberi lembaran
   kerja bagi menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan lawatan dan tempat-
   tempat yang dilawati. Jawapan kepada soalan berkenaan berkisar kepada tempat
   yang mereka lawat. Secara tidak langsung murid perlu memberi tumpuan dan
   pemerhatian semasa mereka melawat sekitar penjara.


     Lembaran kerja akan dikumpul semula setelah program selesai untuk
   disemak dan dinilai oleh guru pengiring. Lembaran kerja ini juga akan
   digunakan oleh murid untuk membuat laporan selepas daripada lawatan.
   Seramai 10 orang murid yang dapat menjawab dengan memuaskan akan dipilih
   untuk menerima cenderahati yang disediakan.
6.  Rumusan


   Secara keseluruhan lawatan ini banyak memberi peluang kepada murid-murid
   melihat sendiri kehidupan sebenar seorang banduan semasa tahanan. Secara
   tidak langsung memberi kesedaran kepada murid untuk tidak melakukan
   kesalahan di sisi undang-undang kerana hukuman yang dikenakan setimpal
   dengan kesalahan yang dilakukan. Pengalaman sehari berada di penjara banyak
   memberi pengajaran kepada murid-murid apa yang mereka lihat pada hari itu
   mungkin berguna pada masa akan dating untuk menjadi insan    yang lebih
   menghargai usia muda dengan aktiviti yang lebih berfaedah.


7.  Cadangan


   Saya sebagai seorang guru yang membuat lawatan ini rasa amat bertuah kerana
   dapat berpeluang menjejaki kaki ke penjara. Bukan semua orang berpeluang
   seperti ini. Seharusnya, kita sebagai guru perlu mengadakan lawatan sebegini
   memandangkan masalah keruntuhan akhlak di kalangan murid amat
   membimbang semua pihak. Pihak penjara juga mungkin boleh mengadakan
   ceramah atau pameran ke sekolah untuk memberi kesedaran di kalangan murid-
   murid.
3.2   Pelapor Pelajar
            LAPORAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR
                 KE PENJARA KAJANG


   Pengerusi    : Nurul Shazleen bt. Azlan
   Naib Pengerusi  : Mohd Fahrul b. Hakimi
   Setiausaha    : Nur Aina Fatini bt. Azaman
   Bendahari    : Nur Fia Erieka bt. Amran
   Akj       : i)  Ahmad Ashraf b. Mohd Shamsuddin
            ii)  Erin Jazlina bt. Zakaria
            iii)  Nur Amaliana bt. Kamaluddin
Pada 10 September 2007, seramai 40 orang murid Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Sungai
Buloh telah mengikuti lawatan yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Moral dan
Panitia Pendidikan Islam ke Penjara Kajang. Tujuan lawatan ini adalah untuk
menambahkan pengetahuan dan memberikan kesedaran sivik kepada para peserta
mengenai kehidupan penghuni di penjara. Rombongan yang dipimpin oleh 5 orang guru
ini bertolak meninggalkan sekolah kira-kira pada pukul 8.15 pagi.


     Setelah hampir satu jam berada di dalam bas berhawa dingin, akhirnya kami tiba
di tempat yang dituju. Apabila kami sampai di sana, kami disambut oleh pegawai yang
bertugas. Selepas diberi taklimat ringkas oleh beliau, kami menonton tayangan video
yang mengisahkan sejarah tentang penubuhan, tempat-tempat khas seperti bilik
kurungan, tempat hukuman gantung, dan banyak lagi.


     Kemudian, kami dibenarkan berehat selama setengah jam sebelum memulakan
aktiviti seterusnya. Aktiviti seterusnya, adalah aktiviti yang ditunggu-tunggu oleh setiap
peserta lawatan iaitu melawat sekitar kawasan penjara. Kami berasa sungguh gerun
apabia melihat sendiri tempat dijatuhkan hukuman dan bilik-bilik kurungan. Bilik-bilik
ini tak ubah seperti sangkar sempit dan amat tidak selesa. Tidur tidak beralas, malam
bertemankan nyamuk dan berselimutkan kesejukan malam yang menggigit tulang
penghuni.


    Kira-kira jam 2.00 petang, iaitu selepas selesai menjamah makanan tengah hari
dan mendirikan solat, kami mendengar motivasi yang diberikan oleh penghuni penjara
yang bakal keluar setelah hampir tamat tempoh tahanan yang dikenakan. Bukan itu
sahaja, kami juga dinasihatkan supaya menjauhi sebarang jenayah. Sedikit sebanyak,
kami menjadi insaf dan berazam untuk menjadi insan yang baik serta dapat menjalani
kehidupan yang bebas dan aman.


    Akhirnya, masa untuk pulang pun telah tiba. Sebelum bertolak. Kami menerima
cenderahati daripada pihak Penjara Kajang untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan.
Kami dimaklumkan oleh pegawai terbabit, cenderahati ini merupakan hasil kerja tangan
penghuni penjara.


    Lawatan sambil belajar ini, amat berfaedah walaupun lawatan ini cuma sehari.
Kami berasa puas dan yakin pengetahuan yang kami peroleh dapat dimanfaatkan dalam
pembelajaran di kelas, mahupun dalam menjalani kehidupan seharian. Kami juga akan
kongsi pengalaman yang berguna ini dengan rakan-rakan lain yang tidak berpeluang
mengikuti lawatan. Kami juga berharap supaya pada tahun yang akan dating, bilangan
penghuni di penjara akan semakin berkurangan. Sesuai dengan harapan Perdana Menteri
kita ingin melahiran generasi yang berakhlak, bertamadun dan berilmu.


Laporan disediakan oleh,                    15 SEPTEMBER 2007
( NUR AINA FATINI BINTI AZAMAN )
Setiausaha,
Lawatan Ke Penjara Kajang.
Rujukan
Abdul Jalil Ali ( 2002 ). Dewan Siswa. Kuala Lumpur. Penerbit Francaisi Media
    Netwaork Sdn. Bhd.


Ee Ah Meng ( 1988 ). Pendidikan Moral Untuk Bakal Guru. Kuala Lumpur. Longman
    Malaysia.


Prof. Dr. Ansory Ahmad, Prof. Dr. Mansoor Fadzil, Prof. Dr. John Arul Phillips (2007).
    HBME 1203 Pendidikan Moral Tahun 1. Kuala Lumpur. UNITEM Sdn. Bhd.
    Open University Malaysia.


Salleh Long (2006). Pendidikan Bil. Old. 2006 Selangor. Widad Publication Sdn. Bhd.


Sumber Internet :
http : //www.karangkraf.com.my

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:41915
posted:3/13/2011
language:Malay
pages:25
Description: Contoh-Kertas-Kerja-Lawatan-Sambil-Belajar