Contoh Kerja Kursus Prinsip Perakaunan SPM 2011

Document Sample
Contoh  Kerja Kursus Prinsip Perakaunan SPM 2011 Powered By Docstoc
					Perancangan Strategik Prinsip Perakaunan 2011 – 2013

Contoh Jawapan Kerja Kursus Prinsip Perakaunan SPM 2011

Jawapan Latihan Buku Teks Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
  (nyatakan tajuk yang anda kehendaki)

Dapatkan bahan-bahan tersebut dengan cara-cara berikut:

   a) masukkan RM30.00 ke dalam akaun di Maybank
   b) nombor akaun 107077398516 atas nama Kalsom Mustaffa
   c) emailkan nama anda, status: guru atau pelajar dan masa memasukkan wang
      tersebut ke dalam akaun
   d) bahan-bahan akan di hantar ke email anda (berikan email anda)


Terima kasih atas kerja sama anda.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19878
posted:3/13/2011
language:Malay
pages:1