ASRUL SANI & CHAIRIL ANWAR by etnicholic

VIEWS: 622 PAGES: 6

More Info
									ASRUL SANI ,CHAIRIL ANWAR
   DKK FOTO TAHUN 1948
Beschrijving/Description: Bijeenkomst van de
kunstenaarsgroep
GelanggangSignatuur/Imagecode: 31685Detailb
eschrijving/Detailed description: V.l.n.r.:
Mochtar Apin (schilder), Baharuddin (schilder),
Asrul Sani (dichter), Henk Nantung (schilder),
Chairil Anwar (dichter),
onbekendTrefwoord/Keyword: artists, Jakarta
Raya, poets, IndonesiaPersoon/Person: Sani,
Asrul, Nantung, Henk, Apin, Mochtar, Anwar,
ChairilFormaat/Size: 13,5x15cmUiterlijke
vorm/Object type : FotoMaker/Artist: Breyer,
CharlesDatum/Date: 1948Herkomst/Provenanc
e: Breyer, Stien en Charles / Hilversum
Beschrijving/Description: Bijeenkomst van de
kunstenaarsgroep
GelanggangSignatuur/Imagecode: 31686Detail
beschrijving/Detailed description: V.l.n.r.:
Mochtar Apin (schilder), Baharuddin (schilder),
Asrul Sani (dichter), Henk Nantung
(schilder)Trefwoord/Keyword: artists, Jakarta
Raya, poets, IndonesiaPersoon/Person: Sani,
Asrul, Nantung, Henk, Baharuddin, Apin,
MochtarFormaat/Size: 14,5x13cmUiterlijke
vorm/Object type : FotoMaker/Artist: Breyer,
CharlesDatum/Date: 1948Herkomst/Provenan
ce: Breyer, Stien en Charles / Hilversum
Beschrijving/Description: Baharuddin
werkt aan een portret van Asrul
SaniSignatuur/Imagecode: 31691Trefwoor
d/Keyword: artists, Jakarta Raya, painting,
poets, IndonesiaPersoon/Person: Sani,
Asrul,
BaharuddinFormaat/Size: 13,5x15cmUiterli
jke vorm/Object type
: FotoMaker/Artist: Breyer,
CharlesDatum/Date: 1948Herkomst/Prove
nance: Breyer, Stien en Charles / Hilversum

								
To top