Budget Calculator in Excel

Document Sample
Budget Calculator in Excel Powered By Docstoc
					                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

Januari
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan Januari
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

Februari
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan Februari
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

Mac
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan Mac
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

April
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan April
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

Mei
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan Mei
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

Jun
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan Jun
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

Julai
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan Julai
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

Ogos
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan Ogos
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

September
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan September
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

Oktober
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan Oktober
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

November
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan November
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
                                                  Kalkulator Belanjawan Bulanan
Pilih bulan yang dikehendaki:
     Januari           Februari     Mac    April   Mei               Jun       Julai    Ogos   September   Oktober    November  Disember

Disember
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru. Anda boleh menukar, menambah atau memadam butiran pendapatan dan perbelanjaan.
Bagi perbelanjaan sebenar, gunakan lembaran harian.
Baki wang
                JUMLAH PENDAPATAN  -  JUMLAH PEBELANJAAN   =            LEBIHAN / (DEFISIT)
 anda
                                                                            Lembaran harian       Bantuan


                             Jumlah (RM)                                Jumlah (RM)                    Jumlah (RM)
                 Butiran        Anggaran Sebenar                 Butiran         Anggaran  Sebenar       Butiran      Anggaran  Sebenar
                Pendapatan keluarga                         Perbelanjaan isi rumah               Perubatan
                Gaji sendiri                            Sewa rumah                     Rawatan doktor
                Gaji suami/isteri                          Bil air                      Ubat dan vitamin
 Pendapatan
                Kerja sambilan                           Bil elektrik                    Pergigian
                Sewa rumah                             Bil telefon/telefon bimbit
                Perniagaan                             Stesen TV berbayar
                Dividen/Bonus                            Internet
                Pendapatan lain                           Barangan dapur                   Jumlah
                                                  Perabot                      Insurans/Takaful
                Jumlah A                              Kebun                       Hayat/keluarga
                Cukai pendapatan                                                    Kesihatan
/ cukai
Zakat
                Zakat                                                         Motor
                                                                           Pendidikan anak
                                      Perbelanjaan (samb.)


                Jumlah B

                Pembayaran pinjaman                         Jumlah                       Jumlah
                Rumah                                Pendidikan                     Penjagaan diri
                Kereta                               Yuran sekolah                   Pakaian
 Perbelanjaan tetap bulanan
                Kad kredit                             Yuran universiti                  Kasut
                Peribadi                              Tuisyen                      Rambut dan kecantikan
                Pengajian                              Pakaian seragam
                Lain-lain                              Alat tulis
                                                  Wang saku                     Jumlah
                Jumlah C                              Bas sekolah                    Lain-lain
                Simpanan / Pelaburan                                                  Pembantu rumah
                KWSP                                                          Hadiah
                Simpanan tetap                           Jumlah                       Derma
                Tabung Haji                             Pengangkutan                    Sukan dan rekreasi
                Koperasi                              Cukai jalan                    Yuran kelab
                Simpanan                              Petrol                       Akhbar dan majalah
                                                  Bayaran letak kereta                Makan di luar
                Jumlah D                              Penyelenggaraan
                                                  Lesen memandu
             Jumlah untuk
            perbelanjaan lain                              Jumlah                       Jumlah
                (A-B-C-D)
Lembaran Harian Bulan Disember
Isikan angka ke dalam kotak berwarna biru.
                KEMBALI
    Perbelanjaan sebenar dilakukan
        TOTAL INCOME                  1
                              TOTAL  2  3  4  5  6
      Cukai pendapatan
/ cukai
Zakat
      Zakat

               Jumlah
               Pembayaran pinjaman
               Rumah
               Kereta
 Perbelanjaan tetap bulanan
               Kad kredit
               Peribadi
               Pengajian
               Lain-lain

               Jumlah
               Simpanan/Pelaburan
               KWSP
               Simpanan tetap
               Tabung Haji
               Koperasi
               Simpanan

               Jumlah
               Perbelanjaan isi rumah
               Sewa rumah
               Bil air
               Bil elektrik
               Bil telefon/telefon bimbit
               Stesen TV berbayar
               Internet
               Barangan dapur
               Perabot
               Kebun
               Jumlah
               Pendidikan
               Yuran sekolah
               Yuran universiti
               Tuisyen
               Pakaian seragam
               Alat tulis
               Wang saku
               Bas sekolah


               Jumlah
               Pengangkutan
               Cukai jalan
               Petrol
               Bayaran letak kereta
 Perbelanjaan (samb.)
               Penyelenggaraan
               Lesen memandu

               Jumlah
               Perubatan
               Rawatan doktor
               Ubat dan vitamin
               Pergigian               Jumlah
               Insurans/takaful
               Hayat/keluarga
               Kesihatan
               Motor
               Pendidikan anak


               Jumlah
               Penjagaan diri
               Pakaian
               Kasut
               Rambut dan kecantikan


               Jumlah
               Lain-lain
               Pembantu rumah
               Hadiah
               Derma
               Sukan dan rekreasi
               Yuran kelab
               Akhbar dan majalah
               Makan di luar               Jumlah
Bagaimana untuk menggunakan kalkulator belanjawan ini?                                KEMBALITetapkan belanjawan bulanan anda

Pilih bulan yang dikehendaki di Kalkulator Belanjawan Bulanan
Masukkan jumlah anggaran anda untuk bulan tersebut dalam kotak berwarna biru
Jejaki wang anda

Bagi merekod perbelanjaan harian, gunakan   Lembaran harian
Isikan jumlah perbelanjaan sebenar anda ke dalam kotak berwarna biru
Jumlah besar perbelanjaan sebenar anda akan dikira dan dipaparkan di dalam Kalkulator Belanjawan Bulanan secara automatik
Untuk kembali ke Kalkulator Belanjawan Bulanan, tekan         KEMBALINilai tabiat berbelanja anda
Sekiranya anda mempunyai baki defisit pada hujung bulan, anda perlu menilai tabiat berbelanja anda.
Bandingkan jumlah anggaran dengan jumlah sebenar dan kenalpasti sama ada perbelanjaan yang dibuat adalah perlu.
Ketahui lebih lanjut tentang cara untuk mengurus wang anda di sini.Anda boleh menukar butiran pendapatan dan perbelanjaan di dalam Kalkulator Perbelanjaan Bulanan mengikut keperluan anda.
Penukaran ini akan dipaparkan di dalam Lembaran Harian bulan tersebut.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:566
posted:3/10/2011
language:Malay
pages:25
Description: Use the calculator to easily manage your budget in Malay language