40 Jahre Metro Cash _ Carry__2_ by hcj

VIEWS: 13 PAGES: 2

									                     Tlačová správaAndrea Colombo novým generálnym riaditeľom MAKRO Cash
& Carry ČR a METRO Cash & Carry Slovakia

Bratislava, 19. apríla 2007 – Za nového generálneho riaditeľa MAKRO Cash &
Carry ČR a METRO Cash & Carry Slovakia bol vymenovaný Dr. Andrea
Colombo. Od prvého júla 2007 vystrieda Martina Dlouhého, ktorý bol poverený
vedením indickej pobočky METRO Cash & Carry India.

Ako nový riaditeľ českej a slovenskej pobočky povedie Talian Andrea Colombo (40) popredný
samoobslužný veľkoobchod MAKRO a METRO. Predtým prac oval pre METRO Cash & Carry
Italy ako riaditeľ nákupu potravín. „Je pre mňa veľkou cťou, že som dostal túto príležitosť
v podobe vedúcej pozície v rámci pobočiek v Českej republike a na Slovensku,“ hovorí Andrea
Colombo. „Kľúčom k ďalšiemu úspechu je starostlivosť o zákazníkov a schopnosť ponúkať im
stále vyššiu a vyššiu k valitu tovaru a služieb. “


Andrea Colombo sa ako odborník v oblasti potravín zameria na ďalšie posilnenie pozície
MAKRO a ME TRO Cash & Carry ako partnera podnikateľov v sektore HoReCa i drobných a
stredných nezávislých predajcov. „Zapojím sa do proc esu pokračujúceho roz voja segmentu
reštaurácií, ktorý sa stáva stále dôležitejším. Je to veľmi zaujímavý sektor a rastie čím ďalej,
tým rýchlejšie. Budeme tiež pokračovať v poskytovaní inovat ívnych podnikateľských riešení
pre drobných nezávislých predajcov, ktorí predstavujú pre nás veľmi dôležitú cieľovú skupinu.“


Martin Dlouhý, ktorý sa onedlho presunie do Indie, dodáva: “S om veľmi spokojný so s voj ím
nástupcom. Mojím najväčším želaním t otiž je, aby naš a spoločnosť pokračovala i naďalej
nastaveným smerom, ktorý sa ukázal ako efektívny a celkom preukázateľne sa zúročil
v pozitívnych ekonomických výsledkoch. Som si istý, že Andrea Colombo je tým, pod
vedením ktorého sa podarí naďalej roz víjať nesporný potenciál českého a slovenského
profesionálneho trhu, a že práve on je zárukou úspešného pokračovania v nastúpenej
stratégii diferenciácie a priblíženia sa k zákazníkovi.“


Martin Dlouhý pôsobil ako generálny riaditeľ MAK RO Cash & Carry ČR a ME TRO Cash &
Carry Slovakia od februára 2006. Počas jeho pôsobenia bol vykonaný rad nových opatrení,
ktoré priniesli ešte detailnejšiu špecializáciu na sortiment a služby poskytované reťazcom
MAKRO/ME TRO, ako aj revíziu celkovej koncepcie motivovanú potrebami kľúčových
zákazníckych skupín.
                                               1
                       Tlačová správa

MAKRO Cash & Carry ČR a METRO Cash & Carry Slovakia v súčasnej dob e prevádzkujú
17 samoobslužných veľkoobchodných centier. Obe spoločnosti sú súčasťou METRO Cash & Carry
International, ktoré má zastúpenie v 28 krajinách sveta vo viac ako 580 lokalitách. Po celom svete
zamestnáva viac ako 100 000 ľudí a v roku 2006 dosiahla tržby vo výške 29,9 mld. EUR. METRO Cash
& Carry    je  predajnou  divíziou  METRO Group, jednej z najvýznamnejších medzinárodných
maloobchodných a ob chodných spoločností. V roku 2006 skupina dosiahla tržb y prib ližne vo výške 60
mld. EUR. Táto spoločnosť má 270 000 zamestnancov a prevádzkuje približne 2400 centier v 30
krajinách. K jej nezávislým predajným divíziám patria okrem Metro/Makro Cash & Carry tiež napríklad
hypermarkety Real a supermarkety Extra, Media Markt a Saturn – jednotka na európskom trhu
spotreb nej  elektroniky –  a  nákupné  centrá  Galeria  Kaufhof. Viac informácií nájdete  na:
www.metrogroup.de.


Kontakt:


Markéta Světlíková
PR manažér
Makro Cash & Carry ČR s. r. o.
telefon: +420 251 111 521
fax: +420 251 111 150
e-mail: marketa.svetlikova@makro.cz
www.makro.cz


Zuzana Krenyitzká
AMI Communications Slovakia
tel.: +421 2 4341 5709, 0905 633 164
zu zana.krenyitzka@amic.sk
                                                   2

								
To top