Jenis Data Pada Ms.Excel - Excel by kgs75263

VIEWS: 65 PAGES: 1

More Info
									              JADUAL TAHUNAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR PADA TAHUN 2010

                                  Kod                                                    Kod
            Jenis Peperiksaan                    Tarikh      Masa              Jenis Peperiksaan                    Tarikh       Masa
                                  Pep.                                                    Pep.
1 PENOLONG PEGAWAI TADBIR N27                   B3201                  15 PEMBANTU PENGUATKUASA N17                   C5231
 Bahagian I - Perintah-Perintah & Arahan Pentadbiran       P0070 8.6.2010(Sel)    3 Jam       Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran               P0025 6.7.2010(Sel)    1 Jam 30 Min
 Bahagian II - Perlembagaan & Undang-Undang Am          P0320 9.6.2010(Rab)    1 Jam 30 Min  Bahagian II - Perundangan                    P8030 7.7.2010(Rab)    1 Jam 30 Min
 Bahagian III - Subjek Jabatan                  P8040  10.6.2010(Kha)  3 Jam      Bahagian III - Peraturan Kerja dan Aturcara Mahkamah       P8015 8.7.2010(Kha)    1 Jam 30 Min
2 PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA N27                B3202                   Bahagian IV - Kawad                       P9080 21.7.2010
 Bahagian I - Perintah-Perintah & Arahan Pentadbiran       P0070  8.6.2010(Sel)  3 Jam    16 JURUTEKNIK JURUSAN ELEKTRONIK J17                C2341
 Bahagian II - Perundangan & Aturcara Mahkamah          P0321  9.6.2010(Rab)  1 Jam 30 Min  Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran                P0025 6.7.2010(Sel)    1  Jam 30 Min
 Bahagian III - Peraturan Kerja                  P8041  10.6.2010(Kha)  3 Jam      Bahagian II - Prinsip Elektrik                  T0800 7.7.2010(Rab)    1  Jam
3 PEMBANTU TEKNIK (JURUSAN AWAM) J29                B2211                   Bahagian III - Elektronik                    T0801 8.7.2010(Kha)    1  Jam
 Bahagian I - Perintah-Perintah & Arahan Pentadbiran       P0070 8.6.2010(Sel)    3 Jam      Bahagian IV - Matematik                     T0802 9.7.2010(Jum)    2  Jam 30 Min
 Bahagian II - Kertas 1 - Binaan Bangunan             JC040 9.6.2010(Rab)    3 Jam    17 JURUTEKNIK JURUSAN JENTERA J17                  C2321
         Kertas 2 - Penganggaran              JC010 10.6.2010(Kha)   3 Jam      Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran                P0025 6.7.2010(Sel)    1 Jam 30 Min
           Kertas 3 - Ukur               JC020 11.6.2010(Jum)   3 Jam      Bahagian II - Kertas 1 - Lukisan Teknik Kejuruteraan (Sek    JJ280 7.7.2010(Rab)    3 Jam
           Kertas 4 - Jalan               JC060 14.6.2010(Isn)   3 Jam             A)
                                                              Kertas 1 - Lukisan Teknik Kejuruteraan (Sek    JJ280 8.7.2010(Kha)    3 Jam
        Kertas 5 - Lukisan Kejuruteraan          JC080 15.6.2010(Sel)   3 Jam             B)
                                                              Kertas 2 - Anggaran                JJ010 7.7.2010(Jum)    2 Jam
        Kertas 6 - Sistem Perparitan & Pemasangan     JC050 16.6.2010(Rab)   3 Jam              Kertas 3 - Penyelenggaraan Kenderaan, Logi    JJ290 8.7.2010(Isn)    2 Jam
                Alat Kebersihan                                               dan Peralatan
        Kertas 7 - Amalan Kerja Air        JC090 19.6.2010(Isn)        3 Jam              Kertas 4 - Jangka dan Pengukuran      JJ300 9.7.2010(Sel)       2  Jam
4 PEMBANTU TEKNIK (JUR. SENIBINA) J27           B2251                               Kertas 5 - Amalan Praktik Bengkel      JJ310 12.7.2010(Rab)      2  Jam
 Bahagian I - Perintah-Perintah & Arahan Pentadbiran   P0070 8.6.2010(Sel)        3 Jam              Kertas 6 - Pemeriksaan Luar         JJ320 13.7.2010(Kha)      2  Jam
 Bahagian II - Kertas 1 - Lukisan (Wajib)        JA210 9.6.2010(Rab)        18 Jam             Kertas 7 - Pengurusan Harta         JJ330 14.7.2010(Jum)      2  Jam
        Kertas 2 - Pembinaan Bangunan       JA220 10.6.2010(Kha)        3 Jam              Kertas 8 - Perkhidmatan Mekanikal Bangunan JJ340 15.7.2010(Isn)       2  Jam
        Kertas 3 - Penentuan           JA230 11.6.2010(Jum)        3 Jam     18 JURUTEKNIK JURUSAN AWAM J17               C2311
5 PEMBANTU TEKNIK (JUR. MEKANIKAL) J29          B2221                        Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran            P0025 6.7.2010(Sel)       1 Jam 30 Min
 Bahagian I - Perintah-Perintah & Arahan Pentadbiran   P0070 8.6.2010(Sel)        3 Jam       Bahagian II - Kertas 1 - Anggaran            JC010 7.7.2010(Rab)       1 Jam 30 Min
 Bahagian II - Kertas 1 - Enjin Pembakaran Dalam Loji   JJ410 9.6.2010(Rab)        3 Jam              Kertas 2 - Ukur              JC020 8.7.2010(Kha)       2 Jam
        Berat
        Kertas 2 - Organisasi Pengurusan Bengkel  JJ420 10.6.2010(Kha)       3 Jam               Kertas 3 - Konkrit Tetulang          JC030 9.7.2010(Jum)    2 Jam
           Kertas 3 - Kejuruteraan Otomobil       JJ430  11.6.2010(Jum)  3 Jam               Kertas 4 - Binaan Bangunan           JC040 12.7.2010(Isn)    2 Jam
         Kertas 4 - Teknologi Bengkel            JJ440  14.6.2010(Isn)  3 Jam               Kertas 5 - Bekalan Air, Saliran dan      JC050  13.7.2010(Sel)   2 Jam
6 PEMBANTU TEKNIK (JUR. ELEKTRIK) J29               B2231                            Pembentungan
                                                                Kertas 6 - Pengangkutan Bandar         JC060  14.7.2010(Rab)   2 Jam
 Bahagian I - Perintah-Perintah & Arahan Pentadbiran       P0070  8.6.2010(Sel)  3  Jam    19 JURUTEKNIK JURUSAN ELEKTRIK J17                C2331
 Bahagian II - Undang-Undang Berkaitan dengan Elektrik      P8050  9.6.2010(Rab)  2  Jam      Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran               P0025  6.7.2010(Sel)   1 Jam 30 Min
 Bahagian III - Teknologi Elektrik I               JE210  10.6.2010(Kha)  2  Jam      Bahagian II - Kertas 1 - Matematik               JE080  7.7.2010(Rab)   1 Jam 30 Min
 Bahagian IV - Teknologi Elektrik II               JE220  11.6.2010(Jum)  2  Jam             Kertas 2 - Pemasangan Elektrik dan        JE090  8.7.2010(Kha)   1 Jam 30 Min
7 PEMBANTU TEKNIK (JUR. LANDSKAP) J29               B2291                                  Teknologi Elektrik
 Bahagian I - Perintah-Perintah & Arahan Pentadbiran       P0070  8.6.2010(Sel)  3 Jam              Kertas 3 - Teori Litar              JE100 9.7.2010(Jum)    1 Jam 30 Min
  Bahagian II - Kertas 1 - Lukisan Landskap (Wajib)       JL110  9.6.2010(Rab)  3 Jam               Kertas 4 - Lukisan Kejuruteraan        JE110 12.7.2010(Isn)    3 Jam
           Kertas 2 - Teknologi Landskap        JL120  10.6.2010(Kha)  3 Jam     20 JURUTEKNIK JURUSAN ARKITEK J17                 C2351
           Kertas 3 - Ruang & Bahan-Bahan Landskap   JL130  11.6.2010(Jum)  3 Jam       Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran               P0025 6.7.2010(Sel)    1 Jam 30 Min
        Kertas 4 - Perkhidmatan Landskap          JL140  14.6.2010(Isn)  3  Jam      Bahagian II - Kertas 1 - Lukisan Senibina (Wajib)       JA140  16.7.2010(Kha)   4  Jam
        Kertas 5 - Asas Pengukuran             JL150  15.6.2010(Sel)  3  Jam             Kertas 2 - Teknologi Asas            JA150  8.7.2010(Jum)   1  Jam 30 Min
        Kertas 6 - Tatacara Pentadbiran          JL160  16.6.2010(Rab)  3  Jam             Kertas 3 - Asas Ukur               JA160  9.7.2010(Isn)   1  Jam 30 Min
        Kertas 7 - Asas Pertanian             JL450  19.6.2010(Isn)  3  Jam             Kertas 4 - Tatacara Pentadbiran         JA170  12.7.2010(Sel)   1  Jam 30 Min
8 PEMBANTU TEKNIK (JUR. UKUR TANAH) J29              B2261                  21 JURUTEKNIK JURUSAN UKUR TANAH J17               C2371
 Bahagian I - Perintah-Perintah & Arahan Pentadbiran       P0070  8.6.2010(Sel)  3 Jam       Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran               P0025  6.7.2010(Sel)   1  Jam 30 Min
 Bahagian II - Kertas 1 - Kerja Ukur Kejuruteraan         JT440  9.6.2010(Rab)  3 Jam       Bahagian II - Kertas 1 - Hitungan Teknik Ukur         JT381  7.7.2010(Rab)   1  Jam 30 Min
        Kertas 2 - Peraturan Ukur Tanah &         JT450  10.6.2010(Kha)  3 Jam              Kertas 2 -Pelarasan Buku Kerja Luar       JT382  8.7.2010(Kha)   3  Jam 45 Min
              Pentadbiran Tanah                                         Kertas 3 - Masalah Am Ukur            JT383  9.7.2010(Jum)   3  Jam
        Kertas 3 - Amali (3 bulan)             JT460 14.6.2010(Isn)   3 Jam       Bahagian III -Latihan Amali (3 bulan)             JT390  12.7.2010(Isn)
9 PEMBANTU TADBIR N17                       C3231                  22 JURUTEKNIK JURUSAN LANDSKAP J17                C2391
 Bahagian I - Ujian Menaip                    P9030 6.7.2010(Sel)    10 Min      Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran               P0025  6.7.2010(Sel)   1 Jam 30 Min
  Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat dan Peraturan Kerja  P0040 7.7.2010(Rab)    1 Jam        Bahagian II - Kertas 1 - Anggaran              JL010 7.7.2010(Rab)    1  Jam 30 Min
 Bahagian III - Perintah Am                    P0015 8.7.2010(Kha)    1 Jam 30 Min           Kertas  2Ukur
                                                                      -                 JL020 8.7.2010(Kha)    2  Jam
 Bahagian IV - Peraturan Kewangan                 P0035 9.7.2010(Jum)    1 Jam               Kertas  3Konkrit Tetulang
                                                                      -                 JL030 9.7.2010(Jum)    2  Jam
# PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN N17                  C3233                            Kertas  4  -
                                                                     Binaan Bangunan           JL040 12.7.2010(Isn)    2  Jam
 Bahagian I - Kemahiran Asas Komputer               P9031 INTAN                         Kertas  5  -
                                                                     Bekalan Air, Sanitari        JL050 13.7.2010(Sel)    2  Jam
 Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan Keselamatan   P0081 8.6.2010 (Sel)   1 Jam                     dan Pembentungan         JL050
         dan
         PKPA dan Keterampilan Diri                                          Kertas 6 - Asas Pertanian            JL450 14.7.2010(Rab)    2 Jam
 Bahagian III - Perintah-perintah Am dan Peraturan-        P0017 9.6.2010 (Rab)   1 Jam     23 JURUTEKNIK PERANCANG J17                    C2161
         peraturan
         Pegawai Awam                                         Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran               P0025 6.7.2010(Sel)    1 Jam 30 Min
# PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN) N17               C3301                    Bahagian II - Perundangan                   T0500 7.7.2010(Rab)    1 Jam
  Bahagian I  - a) Kemahiran Asas Komputer           P1130 INTAN                 Bahagian III - Teori dan Prinsip-prinsip Perancangan - (Sek.  T1901 8.7.2010(Kha)    1 Jam 30 Min
                                                               A)
          (Ujian IT Skill Assessment and Certification                               Teori dan Prinsip-prinsip Perancangan - (Sek.
         *                                              Bahagian IV -
          (ISAC)                                                  B)                       T1901 9.7.2010(Jum)    1 Jam
         b) Pengambilan Nota 30 p.s.m. (Bahasa
         **                        P1131 27.9.2010 (Isn)-JPA mulai 9.30     Bahagian V - Set Rekabentuk Amali
         Malaysia)                                                                          T1800  19.7.2010(Isn)   2 Jam
 Bahagian II - Panduan Pengurusan Pejabat, Arahan         P0030 8.6.2010 (Sel)           24 PELUKIS PELAN J17                       C2121
         Keselamatan dan Pekeliling                                  Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran               P0025  6.7.2010(Sel)   1  Jam 30 Min
         Kemajuan Pentadbiran Awam                                   Bahagian II - Matematik                    T0100  7.7.2010(Rab)   2  Jam
 Bahagian III - Perintah-perintah Am dan Peraturan-        P0017 9.6.2010 (Rabu)            Bahagian III - Lukisan (Teori)                 T1300  8.7.2010(Kha)   2  Jam
         peraturan
         Pegawai Awam                                         Bahagian IV - Praktikal                    T2100  20.7.2010(Jum)   3  Jam
# PEMB. KESETIAUSAHAAN N17 (UJIAN KEDERASAN TRENGKAS)       C3301                  25 PEMBANTU PERTANIAN G17                     C6251
 Bahasa Malaysia                                               Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran               P0025  7.7.2010(Rab)   1 Jam 30 Min
 i) 80 p.s.m.                           P1140 20.9.2010 (Isn)-JPA mulai 9.30     Bahagian II - Asas Pertanian                 T1100  8.7.2010(Kha)   1 Jam 30 Min
 Bahasa Inggeris                                              26 PENGAWAS N11                          D3581
 i) 80 p.s.m.                           P1160 21.9.2010 (Sel)-JPA mulai 9.30    Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran               P0025  8.6.2010(Sel)   1 Jam 30 Min
 ii) 100 p.s.m.                          P1180 22.9.2010 (Rab)-JPA mulai 9.30    Bahagian II - Perundangan                   P8030  9.6.2010(Rab)   1 Jam
# PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W17                                       27 PEMBANTU PENGUATKUASA RENDAH N11                D5261
 Bahagian I - Ujian Menaip                    P9030 6.7.2010(Sel)    10 Min      Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran               P0025  8.6.2010(Isn)   1 Jam 30 Min
 Bahagian II - Perintah Am, Panduan Pengurusan Pejabat      P0016 7.7.2010(Rab)    1 Jam       Bahagian II - Perundangan                   P8030  9.6.2010(Sel)   1 Jam 30 Min
         & PKPA                                            Bahagian III - Peraturan Kerja & Aturcara Mahkamah       P8015  10.6.2010(Rab)   1 Jam 30 Min
  Bahagian III - Akta Acara Kewangan 1957, Arahan        P0036 9.7.2010(Jum)    1 Jam     28 PENYELIA RUMAH PANGSA N11                   D4811
         P'bendaharaan & P'duan Ttcara P'gurusan                             Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran              P0025  8.6.2010(Isn)   1 Jam 30 Min
# PEMBANTU PENILAIAN W17                      C2771                     Bahagian II - Perundangan & Peraturan Kerja         P1170  9.6.2010(Sel)   2 jam
 Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran                P0025  6.7.2010(Sel)  1  Jam 30 Min   Bahagian III - Ujian Lisan                  P0020  10.6.2010(Rab)   15 minit
 Bahagian II - Matematik                     T0100  7.7.2010(Rab)  2  Jam    29  PEMBACA METER AIR N11                    D4891
 Bahagian III - Draughtsmanship                  T0200  8.7.2010(Kha)  2  Jam       Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran              P0025  8.6.2010(Isn)   1 Jam 30 Min
 Bahagian IV - Kerja-kerja Amali                 T0300  9.7.2010(Jum)  3  Jam       Bahagian II - Peraturan Kerja                P6050  9.6.2010(Sel)   2 jam
                                                      30  PEMBANTU TADBIR RENDAH (JURUTAIP) N11            D4200
* Tarikh Tutup Permohonan adalah 1 Bulan sebelum tarikh peperiksaan                       Bahagian I - Perintah Am & PKPA               P0080  8.6.2010(Isn)   1 Jam
* Borang permohonan boleh dapati melalui Laman WEB:                               Bahagian II - Arahan Pentadbiran & Arahan Keselamatan    P0170  9.6.2010(Sel)   1 Jam
* http://peperiksaan.dbkl.gov.my/sppi                                    31  PEMBANTU KESIHATAN AWAM U11                 D5261
* Tarikh Tutup Permohonan adalah pada 29 Mac 2010                                Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran              P0025  8.6.2010(Isn)   1 Jam 30 Min
* Peperiksaan yang dilaksanakan oleh INTAN akan dimaklumkan melalui surat                    Bahagian II - Epidemiologi & Kawalan Penyakit Bawaan     P5010  9.6.2010(Sel)   2 Jam 30 Min
 tawaran                                                    Bahagian III - Amali                     P9010  10.6.2010(Rab)   3 Jam
* Borang Permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantar kepada :                     32  OPERATOR MESIN PROSESAN DATA                 D3621
 Bahagian Penilaian Kompetensi                                         Bahagian I - Hal Ehwal Pentadbiran              P0025 8.6.2010(Isn)    1 Jam 30 Min
 Jabatan Pengurusan Sumber Manusia,                                       Bahagian II - Kaedah Asas Pengoperasian/Kemasukan Data    P6151 9.6.2010(Sel)    1 Jam 30 Min
 Tingkat 17, Menara DBKL III,                                       33  PEPERIKSAAN KEDERASAN MENAIP                 D5272
 Bandar Wawasan, Jalan Raja Abdullah,                                      (UNTUK HADIAH KENAIKAN) BAGI                     30.9.2010 (Kha)-JPA mulai 9.30
 50300 Kuala Lumpur.                                              PEMBANTU TADBIR RENDAH (JURUTAIP) N11
 Telefon : 03-26176332/26176338          Faks : 03-26983829 / 26983836

								
To top