Docstoc

Minit Mesyuarat Panitia BM Pertama 2011

Document Sample
Minit Mesyuarat Panitia BM Pertama 2011 Powered By Docstoc
					  MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU KALI PERTAMA 2011
     SMK TUN MUTAHIR, 75350 BATU BERENDAM MELAKA


Tarikh     : 8 Januari 2011
Hari      : Sabtu
Masa      : 8.00 – 11.10 pagi
Tempat     : Bilik Gerakan SMK Tun Mutahir

Kehadiran   :


   1.    Pn. Zawiyah Bt . Mohd       : Pengerusi
   2.    Pn. Jamaliah Bt. Karim
   3.    En. Mohd Noor B. Md. Zam
   4.    En. Zakaria B. Ahmad
   5.    Cik Noor Azizi Bt. Mahmood
   6.    Pn. Duzaimah Bt. Kamaruddin
   7.    Pn. Norhayati Bt. Amadaldin
   8.    Pn Punitha A/P Rajinram
   9.    En. Zahari Bin Jusoh
   10.   Pn. Zaida Bt. Md. Yasin
   11.   Pn. Roshaya Bt. Mohamed Sohor
   12.   En. Nor Hisham B. Zainuddin
   13.   En. Muhammad Izuan B. Rejab

Turut Hadir:

   1. Tn. Hj. Zolkaply bin Yunus       : Pengetua
   2. Pn.Hjh.Kamariah Bt.Othman        : GPK 1
   3. Pn. Latifah bt. Hassan         : GKMP Bahasa

Urusetia:

   1. En. Kamarudin bin Abu Bakar       : Pencatat Minit
   2. Pn.Tuan Noor Aini Bt. Tuan Harun    : Penyediaan Tempat
                                    1
AGENDA

2.1 Ucapan Pengerusi

   2.1.1  Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran guru-guru ke Mesyuarat
       Panitia kali pertama 2011. Beliau mengharapkan agar semua ahli panitia akan
       terus memberikan komitmen atas segala perancangan panitia untuk 2011 agar
       dapat mencapai matlamat. Di samping itu, beliau mengalu-alukan kehadiran
       guru-guru baru dalam Panitia Bahasa Melayu.

   2.1.2  Ahli panitia juga memilih En.Kamarudin B. Abu Bakar dan Pn.Roshaya Bt.
       Md. Sohor sebagai Setiausaha 1 & 2 manakala Pn.Jamaliah Bt.Karim sebagai
       Bendahari Panitia Bahasa Melayu 2011. Tahniah dan selamat menjalankan
       tugas.


2.2 Ucapan Pengetua.

   2.2.1  Tuan Pengetua mewara-warakan bahawa tahun 2011 adalah tahun inovasi.
       Lantaran itu, perubahan perlu dalam pemikiran, cara bekerja serta dapat
       mengubah pencapaian. Inovasi yang dilakukan juga perlulah dapat
       menjimatkan perbelanjaan dan mendatangkan kesan yang besar kepada warga
       sekolah. Sebagai permulaan semua guru diingatkan mesti mempunyai emel
       masing-masing.

                              Tindakan: Semua guru BM

   2.2.2  Tuan Pengetua juga menyentuh tentang keputusan PMR 2010 yang sedikit
       sebanyak ditentukan juga oleh guru mata pelajaran berkenaan selain faktor
       calon.

                         Tindakan: Makluman semua guru BM

   2.2.3  Tuan Pengetua juga mahu setiap program yang ingin dijalankan mempunyai
       kertas kerja dan bersifat jangka panjang bermula dari Tingkatan Satu
       sehinggalah ke Tingkatan Lima. Belanjawan kewangan haruslah diagihkan
       secara saksama kepada setiap tingkatan tanpa hanya memberikan fokus
       terhadap tingkatan 5 sahaja. Oleh itu, Ketua Panitia adalah diingatkan agar
       membuat perancangan kewangan yang melibatkan semua tingkatan.

                              Tindakan: Ketua Panitia BM
                                            2
   2.2.4  Beliau turut mengarahkan supaya penyelaras setiap tingkatan diwujudkan.

                              Tindakan: Ketua Panitia BM2.3 Ucapan GKMP Bahasa

   2.3.1  Pn. Latifah Bt. Hassan mengucapkan Selamat Tahun Baru dan selamat
       datang kepada guru-guru yang baru bertugas ke SMK Tun Mutahir dan
       bersedia untuk membantu Panitia Bahasa Melayu.

   2.3.2  Beliau memaklumkan setiap guru Bahasa Melayu terpaksa menerima
       maksima 4 kelas kerana kekurangan guru Bahasa Melayu.

                         Tindakan: Makluman semua guru BM

   2.3.3  Semua guru Bahasa Melayu perlu mengemas kini buku rekod yang lengkap
       dengan RPT dan sukatan pada Jumaat minggu hadapan. Format RPH juga
       mesti dipatuhi seperti yang telah ditetapkan.

                         Tindakan: Makluman semua guru BM

   2.3.4  Seterusnya, beliau memaklumkan bahawa mesyuarat pegurusan telah
       menetapkan bahawa semua guru harus merancang cuti lebih awal agar tidak
       menganggu P&P . Bahan P&P harus disediakan untuk guru lain yang
       menggantikan mereka serta bertukar kelas dengan guru lain secara sukarela
       semasa bercuti. Relief guru Bahasa Melayu juga dicadangkan diberikan hanya
       kepada guru Bahasa Melayu yang lain.

                         Tindakan: Makluman semua guru BM

   2.3.5  Pn. Latifah Bt Hassan seterusnya menerangkan Dasar Memartabatkan Bahasa
       Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris. Panitia Bahasa Melayu akan
       bekerjasama dengan Panitia Bahasa Inggeris untuk mencapai dasar tersebut.
       Satu jawatan kuasa juga akan ditubuhkan yang melibatkan semua ahli panitia.
       Pekeliling mengenainya di dalam buku pentadbiran.

                         Tindakan: Makluman semua guru BM

2.4 Membentangkan dan Mengesahkan Minit Mesyuarat yang lalu

       Pengerusi membentangkan minit mesyuarat yang lalu.

       Disahkan oleh: Pn. Duzaimah Bt. Kamarudin

                                            3
       Disokong oleh: Pn. Punita A/P Rajinram.
2.5 Bangkitan Minit Mesyuarat yang lalu.

   2.5.1  Tuan pengetua memberikan maklum balas terhadap perkara 2.6.1 bahawa
       peruntukan yang masih ada perlu digunakan dalam bulan Januari manakala
       peruntukan baru akan diperolehi dalam bulan Februari. Penyelaras tingkatan
       harus merancang program yang ingin dijalankan serta membuat kertas kerja
       untuk menentukan perbelanjaan

   2.5.2  Pn. Latifah Bt. Hassan menasihatkan agar baki peruntukan dibelanjakan sama
       rata namun peruntukan untuk Tingkatan 3 dan 5 akan dilebihkan.

                            Tindakan: Penyelaras Tingkatan
                                  Ketua Panitia BM


2.6 Post Mortem Bahasa Melayu PMR 2011.

   2.6.1  Pengerusi mengedarkan Jadual Analisis Keputusan PMR 2010 serta
       memberikan ulasan tentang keputusan Peperiksaan PMR 2010. Seecara
       keseluruhannya, peratus ke.lulusan mata pelajaran Bahasa Melayu telah
       menunjukkan peningkatan sebanyak 6.4% iaitu pada tahun 2009 peratus
       lulus 76.1% dan tahun 2010 peratus lulus 82.5%. Gred purata mata
       pelajaran juga meningkat sebanyak 0.06; iaitu pada tahun 2009 gred purata
       3.16 dan tahun 2010 gred purata 3.11. Walau bagaimanapun, jumlah calon
       yang mendapat A berlaku penurunan; iaitu pada tahun 2009 seramai 41 calon
       berjaya mendapat A manakalan pada tahun 2010 hanya 28 calon saja yang
       berjaya mendapat A dalam mata pelajaran Bahasa Melayu PMR. Walaupun
       gagal mengekalkan atau menambah bilangan A, tetapi menampakkan
       peningkatan peratus lulus. Terima kasih dan tahniah kepada semua guru BM
       menengah rendah yang banyak membantu ke arah peningkatan peratus lulus
       ini.

                         Tindakan: Makluman semua guru BM

   2.6.2  Pn. Jamaliah Bt. Karim menyatakan bahawa peningkatan kuantiti banyak
       dibantu oleh Program Anak Emas 2010 yang telah dijalankan sebanyak 20
       kali dan teknik menjawab soalan. Selain itu beliau juga sering memberikan
       ganjaran, motivasi dan latih tubi soalan-soalan percubaan negeri-negeri lain
       serta soalan tahun-tahun lepas.

   2.6.3  Dari segi kelemahannya pula, pelajar Cina hanya menggunakan bahasa Cina
       ketika bekomunikasi. Mereka juga mendapat asas yang lemah ketika di
       peralihan, tingkatan 1 dan 2. Ia disebabkan oleh faktor pertukaran guru dan
       guru GSTT yang tidak berpengalaman. Bilangan pelajar dalam kelas Anak
       Emas juga terlalu ramai lebih kurang 30 orang termasuk pelajar lain yang

                                            4
    menumpang. Beliau mencadangkan agar latih tubi dan program Anak Emas
    diteruskan. Kelas tambahan untuk pelajar harapan pula tidak perlu dijalankan
    kerana tidak berkesan, sebaliknya digantikan dengan penggunaan modul dan
    tumpuan di dalam kelas. Pelajar harapan dicadangkan dibahagi kepada dua
    kumpulan iaitu lulus dan gagal. Teknik menjawab soalan patut dijalankan
    oleh guru pakar dari luar.

                     Tindakan :Semua guru BM Tingkatan 3

2.6.4  Mohd Noor bin Md. Zam mengajak guru-guru Bahasa Melayu memohon
    untuk menjadi penanda kertas. Guru-guru yang tidak mengajar kelas
    peperiksaan diseru turut memberikan sumbangan tenaga dan buah fikiran.
    Beliau juga berharap agar guru tidak dipersalahkan jika keputusan
    peperiksaan pelajar merosot.
                     Tindakan: Makluman semua guru BM

2.6.5  Pn. Punitha A/P Rajinram menyatakan faktor peningkatan pelajar-pelajar dari
    kelasnya disebabkan beliau mewajibkan mereka membeli buku karangan dan
    menyalin 10 buah karangan setiap kali cuti sekolah, berkomunikasi dengan
    pelajar melalui Facebook selain menggunakan ketegasan untuk memastikan
    pelajar menyiapkan kerja mereka.

                            Tindakan :Semua guru BM

2.6.6  Cik Noor Azizi Bt. Mahmood memaklumkan ramai pelajar kelas hujung yang
    tidak mahu belajar dan bersikap kurang ajar. Terdapat pelajar yang biadap dan
    menganggu P&P. Beliau hanya memberikan kelas tambahan untuk pelajar
    yang mempunyai potensi dan ada semangat ingin belajar sahaja. Manakala
    bahan P&P pula ada yang dipinjam dari kelas Anak Emas.
                      Tindakan: Makluman semua guru BM

2.6.7  Pn.Latifah Bt. Hassan mengucapkan tahniah kepada guru-guru Bahasa
    Melayu Tingkatan 3 yang telah membuat kelas tambahan. Beliau berharap
    agar guru-guru tabah menghadapi cabaran daripada pelajar Peralihan yang
    ramai serta pelajar lain yang tidak berdisiplin. Beliau mahu agar pelajar-
    pelajar yang bermasalah terus dihadapkan ke unit disiplin.

                            Tindakan: Semua guru BM

2.6.8  Beliau juga memaklumkan yang En. Mohd Noor bin Md. Zam yang
    ditukarkan ke sidang petang untuk menjadi tulang belakang dalam usaha
    membantu meletakkan asas yang kuat kepada pelajar-pelajar Tingkatan 1,2
    dan Peralihan berdasarkan kedudukannya sebagai guru cemerlang dan
    penanda kertas Bahasa Melayu PMR. Sehubungan itu, beliau mahu program
    pemulihan menengah rendah dan Peralihan dirancang dengan lebih baik                                          5
                               Tindakan :Semua guru BM

2.7 Dasar Panitia Bahasa Melayu 2011

   2.7.1  Pelantikan Penyelaras tingkatan:
       i.   Peralihan   -   En. Mohd Noor bin Md.Zam
       ii   Tingkatan 1 -     Pn. Roshaya bt Mohamed Sohor
       iii  Tingkatan 2 -     Cik Zaida bt Md Yasin
       iv   Tingkatan 3 -     En. Kamarudin bin Abu Bakar
       v   Tingkatan 4 -     En. Zakaria bin Ahmad
       vi   Tingkatan 5 -     Pn. Punitha A/PaRajinram
       vii  ABM      -   En. Saiful Fazli bin Mohamad

       Pengerusi membuat tambahan aktiviti koakademik selain daripada yang
       terdapat dalam carta organisasi panitia:

       i   Dondang Sayang    -    Pn. Norhayati bt Amadaldin
                          En. Muhammad Izwan bin Rejab
                          En. Nor Hisham bin Zainuddin

       ii   Teater Komsas     -    En. Muhammad Izwan bin Rejab
                          Pn. Duzaimah bt Kamarudin
                          Pn. Tn. Siti Noor Aini bt Tn. Harun

                               Tindakan: Semua guru BM

   2.7.2  Pengerusi mengarahkan Penyelaras Tingkatan mengedit semula RPT Bahasa
       Melayu agar disesuaikan dengan takwim persekolahan 2011 serta perubahan
       buku komsas tingkatan 2 dan 5 sebelum dihantar kepada beliau menerusi
       emel. RPT dan Kerangka RPT sebelum 17 Januari 2011.

                          Tindakan: Penyelaras Tingkatan BM

   2.7.3  Pengerusi mengedarkan jadual pembuat soalan serta skop soalan. Soalan
       peperiksaan mesti ditaip dan tidak boleh ditampal. Ia juga perlu ditandatangan
       oleh penyedia soalan, disemak oleh Ketua Panitia dan disahkan oleh GKMP
       Bahasa.
                          Tindakan: Makluman semua guru BM

   2.7.4  Pengerusi juga meminta agar Penyelaras Tingkatan mengemaskini fail PLBS
       dan ULBS. Fail ULBS Tingkatan 4 & 5 boleh diperolehi daripada beliau
       manakala Fail PLBS menengah rendah diperolehi dari Pn. Jamaliah Bt.
       Karim. Taksiran pertama boleh dijalankan secepat mungkin.

                      Tindakan: Semua Penyelaras Tingkatan BM                                             6
   2.7.5  Pengerusi menetapkan buku latihan seperti berikut:

       Karangan      - Buku A4/Buku Nota
       Contoh Karangan   – Buku A4/ Buku Nota (bagi 3 kelas terawal)
       Komsas       – Buku latihan ( 3 kelas terawal)
       Ringkasan / Rumusan – buku latihan
       Tatabahasa     – buku latihan

   2.7.7  Pengerusi menetapkan jumlah latihan seperti berikut:
       Karangan          - 4 kali sebulan
       Ringkasan dan pemahaman - 4 kali sebulan
       Tatabahasa         - setiap minggu
       Komsas           - setiap minggu

                               Tindakan: Semua guru BM

   2.7.8  En. Mohd Noor bin Md. Zam memaklumkan analisi membaca Peralihan 2
       perlu dijalankan. Manakala buku latihan seperti berikut:
       Karangan       -Buku A4
       Tatabahasa      -Buku latihan
       Ejaan        -Buku latihan
       Kefahaman      -Buku latihan

   2.7.9  Semua guru yang mengajar kelas Peralihan bersetuju penggunaan buku yang
       dicadangkan.

                             Tindakan: Guru Peralihan BM

2.8 Program Inovasi Panitia Bahasa Melayu 2011

   2.8.1  Pengerusi memaklumkan pihak panitia merancang untuk menganjurkan
       Program Perkampungan Ilmu akan diadakan di Samudera Beach Resort pada
       13 – 15 Mac 2011. Program ini menyasarkan 80 pelajar tingkatan 5 dan
       melibatkan perbelanjaan sebanyak RM8000.00. Setiap pelajar perlu eambayar
       sebanyak RM70.00 untuk penginapan dan makanan. Sumbangan akan
       dipohon melalui PIBG sekolah dan peruntukan PCG mata pelajaran teras
       Bahasa Melayu serta sumbangan individu. Semua guru BM akan dilibatkan
       sekiranya program ini berjaya dijalankan.

                               Tindakan: Semua guru BM

   2.8.2  Pengerusi memaklumkan juga Blog Panitia Bahasa Melayu sedang dalam
       proses dibangunkan. Oleh itu, guru-guru BM dialu-alukan menghantar karya
       atau bahan yang boleh dikongsi untuk pengunjung blog.                                           7
                                Tindakan: Semua guru BM

2.9 Belanjawan 2011

    2.9.1 Pengerusi meminta Penyelaras Tingkatan untuk mata pelajaran Bahasa
    Melayu yang dilantik agar dapat membantu beliau merancang belanjawan
    berdasarkan keperluan Tingkatan agar semua tinngkatan dapat manfaat daripada
    peruntukan PCG mata pelajaran teras.

                            Tindakan: Semua Penyelaras BM

3.1 Hal-hal lain

    3.1.1  En. Mohd Nor Bin Md. Zam Mohd Noor bin Md. Zam memaklumkan
        analisi ujian membaca peralihan 2 perlu dibuat. Beliau juga meminta jasa baik
        guru-guru baru membantu guru-guru lain mengenai ilmu IT.

    3.1.2  En. Zakaria Bin Ahmad menyampaikan ucapan tahniah kepada En. Mohd
        Nor bin Md. Zam kerana karyanya yang diterbitkan di dalam majalah Dewan
        Sastera dan Berita Buletin.

                                  Tindakan: MaklumanPenutup

Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang hadir.
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 11.10 pagi.
Disediakan oleh:


EN. KAMARUDIN BIN ABU BAKAR
(Setiausaha Panitia Bahasa Melayu)
SMK Tun Mutahir
                                             8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2275
posted:3/6/2011
language:Malay
pages:8