LATIHAN BAB 2 SEJARAH TINGKATAN 4

					MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                BAB 2
 MODUL CEMERLANG SEJARAH
    TINGKATAN 4
      2011        BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN
NAMA          : ___________________________________________

TINGKATAN       :___________________________________________

NAMA GURU       :___________________________________________

TARIKH         : ___________________________________________

BAB 2
                                        1
Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                        BAB 2Item Struktur

1   Jadual di bawah menunjukkan tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa Negara.

             Tamadun             Tokoh

             Yunani          Alexander the Great
              Rom               X
              India             Asoka
             China              Y

(a)      Namakan tokoh perluasan kuasa berikut:

    (i)      X …………………………………………………………………………..

    (ii)      Y ………………………………………………………………………….
                                   [ 2 markah ]
(b)      Berikan dua negara yang berjaya ditakluki oleh Yunani.

    (i)      ………………………………………………………………………………

    (ii)     ……………………………………………………………………................
                                 [2 markah]
(c)      Nyatakan cara-cara perluasan kuasa tamadun India.

    (i)      ………………………………………………………………………………

    (ii)     ………………………………………………………………………………
                                        [2 markah]
(d)      Nyatakan tindakan Shih Huang Ti untuk menyatukan seluruh China.

    (i)      ………………………………………………………………………………

    (ii)   ……………………………………………………………………................
                                        [ 2 markah ]
(e)  Pada pendapat anda, apakah keburukan tindakan perluasan kuasa pada masa kini?

    (i)      ……………………………………………………………………….........

    (ii)     …………………………………………………………………………….

    (iii)   ………………………………………………………………………………
                      [ 2 markah ]
                                                2
Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                                           BAB 22.   Peningkatan tamadun merujuk kepada kemampuan manusia menggunakan pemikiran
    mereka mengawal dan menggunakan alam sekitar untuk membentuk kehidupan yang
    lebih maju.

(a)  Namakan dua sistem pemerintahan yang pernah diamalkan dalam tamadun Yunani.

    (i)   ………………………………………………………………………........

    (ii) ……………………………………………………………………............
                                    [2 markah]
(b)  Mengapakah terdapat dua orang konsul dalam sistem republik Rom?

    (i)   ………………………………………………………………………........
                        [1markah]

(c)  Berikan dua cabang undang-undang Rom.

    (i)   ………………………………………………………………………........

    (ii)  ……………………………………………………………………............
                          [2 markah]

(d)  Nyatakan dua prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dalarn Tamadun
    China.

    (i)   ………………………………………………………………………........

    (ii)  ……………………………………………………………………............
                          [2 markah]

(e)  Bagaimanakah generasi hari ini boleh memelihara dan mempertingkatkan tamadun
    negara kita?

    (i)   ………………………………………………………………………........

    (ii)  ……………………………………………………………………............

    (iii)  ....................................................................................................................
                                                                 [3 markah]
                                                                     3
Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                                                 BAB 23.  Sistem perundangan berkembang selari dengan peningkatan tamadun.

   a) Apakah cara memudahkan rakyat merujuk kepada undang-undang Rom iaitu Hukum
    Kanun 12?

     (i)     ............…………………………………………………………………........

     (ii)    .....……………………………………………………………………............
                             [2 markah]

   b) Namakan mahajara yang telah berusaha untuk melahirkan undang-undang Rom pada
    tahun 527M?

    ...............................................................................................................................................
                                                                   [1 markah]
   (c) Nyatakan dua cabang undang-undang Rom

     (i)     ............……………………........……………………………………………........

     (ii)    .....……………………………….......……………………………………............
                              [2 markah]

   (d) Berikan tiga prinsip dalam Undang-Undang Rom

     (i)     ...............………………………………………………………………………........

     (ii)    …………...............…………………………………………………………............

     (iii)    ...................................................................................................................................
                                                                    [3 markah]

   (e) Berikan pendapat anda tentang kepentingan undang-undang kepada sesebuah Negara

     (i)     .....……………………........………….......…………………………………........

     (ii)    .....……………………………….......……………………………………............
                             [2 markah]
                                                                           4
Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                      BAB 24.   Jadual berikut menunjukkan pusat-pusat perdagangan di India.

              Anga      Kalinga       Karusa


    (a) Apakah barangan yang dihasilkan oleh pusat-pusat perdagangan di atas?

      (i) ………………………………………………………………………........

      (ii) ……………………………………………………………………............
                         [2 markah]

    (b) Nyatakan persatuan-persatuan perdagangan yang wujud di India pada waktu itu.

      (i) ………………………………………………………………………........

      (ii)……………………………………………………………………............
                        [2 markah]


    (c) Apakah matlamat utama persatuan di atas?

      (i) ………………………………………………………………………........

      (ii) ……………………………………………………………………............
                         [2 markah]


    (d) Nyatakan tujuan pelaksanaan cukai di India?

      (i) ………………………………………………………………………........

      (ii) ……………………………………………………………………............
                         [2 markah]

    (e) Berdasarkan tamadun India, bagaimanakah anda boleh meningkatkan perkembangan
      ekonomi negara dengan pesat?

      (i) ………………………………………………………………………........

      (ii) ……………………………………………………………………............
                           [2markah]
                                              5
Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                                             BAB 25.   Tamadun China terletak di Lembah Hwang Ho dan meluas hingga ke bahagian selatan
    China. Perluasan kawasan ini bermula dengan kemunculan Dinasti Chin. Sistem
    pendidikan dianggap penting dalam memantapkan pentadbiran.

    (a)  Siapakah orang yang bertanggungjawab dalam perluasan kuasa tersebut.

       ............................................................................................................................
                                                                [1 markah]

    (b)   Perluasan kuasa oleh Dinasti Chin telah menukar pemerintahan berbentuk
        sistem feudal kepada pemerintahan berpusat. Senaraikan ciri-ciri sistem
        pemerintahan berpusat yang diamalkan.

        (i)    ………………………………………………………………………........

        (ii)   ……………………………………………………………………............

        (iii)   .......................................................................................................................
                                                                [3 markah]

    (c)  Undang-undang yang diperkenalkan di China berasaskan falsafah legalisme
       yang ditulis oleh Han Fei Tzu. Apakah prinsip falsafah legalisme ini.

        (i)    ………………………………………………………………………........

        (ii)   ……………………………………………………………………............
                         [2 markah]


    (d)   Matlamat utama pendidikan di China adalah untuk lulus peperiksaan awam
        kerajaan. Bagaimana peperiksaan ini dikendalikan.

        (i)    ………………………………………………………………………........

        (ii)   ……………………………………………………………………............
                         [2 markah]


   (e)    Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan 2 pandangan bagaimana
        pendidikan boleh menyumbang ke arah kemajuan sesebuah negara.

        (i)    ………………………………………………………………………........

        (ii)   ……………………………………………………………………............
                         [2 markah]
                                                                       6
Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                       BAB 2
                           Hindu

                Agama         Buddha

                           Kristian

                           Islam


6.   Rajah di atas menunjukkan agama-agama utama di dunia.    a)  Pada pendapat kamu, mengapakah agama merupakan keperluan utama dalam pembentukan
      dan peningkatan tamadun?

      i) ………………………………………………………………………........

      ii)……………………………………………………………………............
                        [2 markah]

    b)  Namakan tempat kelahiran agama-agama berikut;

      i) Agama Buddha: ………………………………………………………........

      ii) Agama Kristian………………………………………………………........
                                         [2 markah]

      c) Nyatakan dua fungsi Tuhan dalam agama Hindu.

      i) ………………………………………………………………………........

      ii)……………………………………………………………………............
                          [2 markah]

    d)  Apakah yang dimaksudkan dengan istilah berikut;


      i) Akidah : ………………………………………………………………........

      ii) Syariah : ………………………………………………………………........
                                         [2 markah]

    e)  Apakah rukun yang wajib diikuti oleh umat Islam?

      i) ………………………………………………………………………........

      ii) ……………………………………………………………………............
                          [2 markah]
                                                7
Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011                        BAB 2Item Esei

1.   Pemerintahan di Athens telah mengalami pelbagai perubahan sehingga membawa kepada
    terbentuknya sistem demokrasi.

    a)   Jelaskan perubahan pemerintahan yang berlaku sebelum wujudnya sistem demokrasi
        di Athens.
                                          [10 markah]

    b)   Nyatakan ciri-ciri pemerintahan demokrasi di Athens.
                                           [4 markah]

    c)   Huraikan sistem pemerintahan republik di Rom.
                                           [6 markah]


2.   Peningkatan sesebuah tamadun dilihat menerusi kemajuan yang dicapai dalam aspek politik,
    ekonomi dan sosial.

    a)   Terangkan mengenai perluasan kuasa tamadun India semasa pemerintahan
        Dinasti Maurya.
                                          [8 markah]
    b)   Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India?
                                          [8 markah]

    c)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengajaran yang boleh dicontohi
        daripada Maharaja Asoka?
                                           [4 markah]3.   a)   Matlamat utama pendidikan dalam Tamadun China ialah lulus Peperiksaan
        Awam Kerajaan.

        Jelaskan mengenai pengendalian Sistem Peperiksaan Awam dalam Tamadun
        China .

                                          (10 markah )

    b)   Jelaskan ciri-ciri sistem pendidikan tamadun India
                                          (10 markah )
                                                8
Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: Latihan, sejarah
Stats:
views:3256
posted:3/6/2011
language:Malay
pages:8