Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD BEGEJ STRING ENERGI MOD

VIEWS: 17 PAGES: 24

									ENERGI MOD BEGE JSTRING ENERGI MOD BEGE J
STRING ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD
BEGEJSTRING ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI
MOD BE GE JSTRING ENER GI MOD BE GE JSTRING
ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD BEGEJS
TRING ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD
ENERGI MOD BEGE JSTRING ENERGI MOD BEGE J
STRING ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD
BEGEJSTRING ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI
MOD BE GE JSTRING ENER GI MOD BE GE JSTRING
ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD BEGEJS
                               M
T R I N G E N E R G I M O D B E G E J S T R I N G E N E R G I side 1O D
VISION
Vi skal være skabende, stolte og lidenskabelige mennesker,
som frigør energi, fordi vi kan, tør og vil give af os selv!
                                   MISSION
                    Gennem begejstring, personlig omsorg og en stærk, fælles identitet giver vi
                       vores gæster en bedre hverdag og lyst til at besøge os igen og igen!
G R Ø N  BE GE JSTRING                                     Torgeir Silseth, adm. dir.
          I et miljø præget af BEGEJSTRING kan mennesker opspare positiv energi og slippe
          den løs. Men begejstring kommer ikke af sig selv, og derfor er den blevet et af de
          vigtigste værdiord i Choice!

          Kong Olav 5. sagde i en nytårstale i slutningen af 1980’erne, at begejstring vil være
          nødvendig for, at det går godt i fremtiden. Vi tror, at han havde ret.

          Gennem begejstring og entusiasme klarer mennesker lettere ændringer. Både ændringer
          i det enkelte menneskes liv og ændringer i organisationer og samfund er lettere, hvis
          modstand mod ændringer kan erstattes. Erstatningen skal være begejstring, den gode
          følelse, som betyder så meget for kreativitet, innovation, livskvalitet og den enkelte.

          I Choice mener vi også, at begejstring er nødvendig for, at det går godt, og med 7 mio.
          overnattende gæster kan vi smitte mange med vores begejstring.

          I Choice giver vi mennesker mulighed for at gøre det, de er gode til. Det skaber
          ENERGI, som fører til arbejdsglæde og resultater. Vi bliver alle sammen påvirket af
          positiv energi i hverdagen. Ofte skal der ikke mere til end et smil.          Med MOD bygger vi Choice! Vi skal turde føre an både inden for og uden for hotelmurene.
          For at skabe et godt miljø sætter vi fokus på det enkelte menneske, der besøger os – og
          den enkelte ansatte i vores organisation. I Choice skal vi have mod til at drage omsorg
          for enkeltpersoner, både de, der sover i vores senge, og de, der reder sengene, når
          gæsterne er rejst.

                                                           side   3
    åRSRappORT2007
                               BEGEJSTRING FOR NYE HOTELLER
                               Når vi får et nyt hotel, er det som at få et nyt familiemedlem. Uanset størrelse og
                               mærkenavn er det et hotel, der skal skabe begejstring blandt vores gæster og med-
                               arbejdere. Med over 160 hoteller tror du måske, at det bliver rutine at tage imod nye
                               familiemedlemmer? Det bliver det ikke! I 2007 har vi taget imod 11 nye hoteller med
                               tilsammen 1.818 værelser. Hotellerne bidrager hver især til, at Choice bliver en endnu
                               bedre og stærkere kæde.        STENTAVLERNE:                 BEGEJSTRING FOR GODE RESULTATER
                               Når mange arbejder hårdt for at nå deres mål, er det en fantastisk følelse den dag, du
        • EMB – Energi, Mod og Begejstring      kan konstatere, at dine mål er nået. For 2007 kan vi sige – vi nåede målene i Choice!
                               Både hvad angår økonomiske resultater, gæsternes tilfredshed og klimaundersøgelsen
        • Jordbærfilosofien - Sælg de bær du har!   blandt de ansatte. Ikke mindst nåede vi målene for nye hoteller ind i systemet.

        • Attitude is everything
                               I januar i år kårede over 300 rejsebureauansatte gennem Grand Travel Awards hotelkæden
        • IFK - Indtægter før udgifter        Choice Hotels Scandinavia til ”Bedste hotelkæde i Norge” og ”Bedste arbejdsplads”.
                               Det er vi meget stolte af.
        • Ansvar er noget du tar’ ikke noget du får

        • Don´t settle                BEGEJSTRING FOR FREMTIDEN
                               Efter flere gode år er der adskillige tegn på, at den økonomiske situation bliver vanske-
                               ligere fremover. Men for os er begejstringen for fremtiden uændret. Vi ser fantastiske
                               muligheder for Choice Hotels Scandinavia. Vi skal give kunderne de bedste produkter
                               flest mulige steder.

                               Vi skal være dygtigere og mere lønsomme. Ved at lade engagement og begejstring
                               styre hvert møde med gæsten garanteres en enestående oplevelse af service på alle
                               niveauer.                               I er fremtiden!
                                              Uanset størrelse og
                                              mærkenavn skal vores
                                              hoteller skabe begejstring
                                              blandt vores gæster og
                                              medarbejdere.
side  4
Choice Hotels Scandinavia blev
på Grand Travel Awards i år
kåret til ”Bedste arbejdsplads”
og ”Bedste hotelkæde i Norge”.
     åRSRappORT2007
    N øg l e t al               –   Choi ce               Hotels       Scan dinavia

    EBITDA/RevPAR - udvikling
           450                                                 12%
           400
                                                             10%
           350
           300                                                 8%
    EBITDA M-nok
                                                                 RevPAR Kr
           250
                                                              6%
           200
           150                                                 4%
           100
                                                              2%
            50
            0                                                 0%
               2001      2002    2003        2004      2005    2006  2007
              EBITDA M-nok    RevPAR Kr
                       Omsætning fordelt på lande NOK                        Omsætning fordelt på brand NOK


                            Danmark                                           Other    Comfort

                                 385                         Quality Resort
                                                                             339   359
                                                                         357                    Sverige                   2 330   Norge                                    1 076  Clarion
                           1 695

                                                                       1 594

                                                             Quality                   389

                                                                                       Clarion Collection                        Antal hotelværelser pr. brand                             Antal hoteller pr. brand


                                 Other                                          Other
                      Quality Resort              Comfort               Quality Resort
                                                                                       Comfort
                                   745                                          4
                                                                            12       25
                               1 999     2 512                                           4 382   Clarion                                     19  Clarion
                                                            Quality        56
                           8 094
                      Quality
                                       3 604                                           38

                                           Clarion Collection                                   Clarion Collection

side  6
Fakt a    –  Ch oi c e     Hotel s     Scan dinav ia
       Choice skal i 2008 servere     5,65 mio. økologiske morgenmåltider.

         I 1990 åbnede Choice sit første hotel i Skandinavien. Det havde  112   værelser.

           I dag har Choice  24.801      værelser fordelt på  171  hoteller.     Der blev i 2007 gennemført i alt        1.978.621 kreditkorttransaktioner.

         Choice investerede i alt  6 mio.      i mikrokreditselskabet Kolibri Kapital.

     De udlåner i dag penge til 8.000 mennesker, hvilket svarer til 40.000, når familien medregnes.
           Samlet forbrug af toiletpapir var      890.008 ruller.

       Choice havde i alt 934 mio. i indgående moms og arbejdsgiverafgifter, hvilket svarer til

 9.100     børnehavepladser,  2.200      plejehjemspladser eller køb af  5,3    mio ton CO2 -kvoter.
      Alt strømforbrug hos Choice er fra       100 %     vedvarende energikilder.I 2007 har Choice effektiviseret sit energiforbrug med  14,3%     hvilket betyder, at vi har sparet  32,2    GWh.

  Det giver en besparelse på  18.462      ton CO2.
    åRSRappORT2007
        We C ar e        At drage omsorg er blevet en vigtig  Som den første hotelkæde i Skandinavien gjorde vi alle vores hoteller 100 % røgfrie fra den
                           1. januar 2007, og de positive tilbagemeldinger fra vores gæster har ikke ladet vente på
        del af virksomhedskulturen i Choice.
                           sig! Samtidig arrangerede vi rygestopkurser for alle ansatte, som ønskede det, og i dag kan
        Det betyder, at vi drager omsorg for  mange nye choicere kalde sig eksrygere.
        miljøet og samfundet omkring os, vi
                           Et vigtigt led i WeCare-programmet er hele tiden at se på nye, sunde og miljøvenlige
        drager omsorg for hinanden som     alternativer. Vi ved, at efterspørgslen efter økologiske fødevarer er stigende, og derfor brugte
        kolleger og for vores gæster      vi store dele af efteråret til at planlægge og finde ud af, hvordan vi kunne implementere
                           økologiske alternativer på vores hoteller. Vi er stolte over, at vi som den første hotelkæde i
                           Skandinavien kunne tilbyde vores gæster fuldværdig økologisk morgenmad fra den 1. februar
                           2008.


                           Traditionen tro samarbejdede vi også i 2007 med forskellige velgørende organisationer.
                           Vi samlede penge ind til kræftforeningerne i Norge, Sverige og Danmark. I Sverige bidrog vi
                           også med 5528 mæslingevacciner til Läkare uten gränser.


                           Choice har længe haft fokus på implementering og udvikling af miljøvenlige løsninger. I 2007
                           blev der derfor truffet en beslutning om, at samtlige selskabets hoteller skal miljøcertificeres
                           i henhold til den internationalt anerkendte ISO 14001-standard. Det Norske Veritas (DNV)
                           skal stå for certificeringen. I løbet af året indledte vi også arbejdet med at udvikle et særligt
                           miljøstyringssystem, og der blev indgået en aftale med Ishavskraft om indkøb af 100 %
                           vedvarende energi til hele kæden. Det kan både miljøet og vi være begejstrede over!
                                          Vi er stolte over, at vi som den
                                          første hotelkæde i Skandinavien
                                          gir’ vores gæster muligheden for
                                          at sammensætte et fuldgyldigt
                                          økologisk morgenmåltid.
side  8
Samtlige selskabets hoteller
skal miljøcertificeres i henhold
til ISO-standard.
Det kan både vi og miljøet
være begejstrede over.
    åRSRappORT2007
        We C ar e
        Vidste du, at hjerterne i WeCare-   Miljøtiltag i Choice Hotels Scandinavia
        logoet er tegnet af børn, der har
        været på besøg hos os?         •  Omfattende ENØK-program støttet af ENOVA.

        I forbindelse med tv-aktionen     •  Aftale med Ishavskraft om køb af 100 % vedvarende energi til hele kæden.
        Hjerterum inviterede mange
                           •  Iværksat arbejde med ISO-certificering af samtlige 162 hoteller i kæden i
        Choice-hoteller til gæstebud.       samarbejde med Det Norske Veritas.
        Børn fra Røde Kors-institutioner –
                           •  Hoved- og delmål fastsat inden for de fem hovedområder (energi, vand,
        fra børnehjem, asylcentre, krise- og    affald, kemikalier og transport). Endvidere er der udarbejdet retningslinjer
                             for hotellerne på hvert område.
        familiecentre – kom på besøg hos os.
        I løbet af eftermiddagen tegnede    •  Firmabilpolitik med miljøvenlige bilvalg.

        disse børn mange flotte hjerter.
                           •  Fortløbende reduktion af al engangsemballage.

                           •  Omlægning til mere miljøvenlig affaldshåndtering.

                           •  Miljøkortlægning af selskabets større leverandører.

                           •  Udviklet omfattende miljøkriterier for nybyggeri og renovering.

                           •  Udarbejde miljøregnskab for 2007.
side  10
Hvert år gør Choice Hotels Scandinavia en fælles indsats
for et godt formål i samarbejde med en velgørende
organisation.

Tidligere har vi gjort en indsats for:

• Blodbankerne i Norden

• Red Barnet og sultkatastrofen i det sydlige Afrika 2002

• Røde Kors 2003

• Tsunami-ofrene 2004
– Indsamlingsbøsser på alle hoteller
– Gave på NOK 2 mio. til hjælpearbejdet efter katastrofen
– Gratis værelse til feltarbejdere på vej ind eller
 ud af katastrofeområdet

• Tv-aktioner gennem flere år, bl.a.:
– 2004 – Hjerterom, gæstebud på hotellerne, gratis middag og
 arrangementer for ældre, børn, psykisk syge, narkomaner og
 dårligt stillede mennesker i nærmiljøet.
– 2005 – Drømmefanger, salg af nåle til fordel for bekæmpelse
 af vold mod kvinder.

• Læger uden Grænser 2006
– 25.000 mæslingevacciner til børn i den tredje verden.

• Mikrokreditlån til fattige i Sydamerika 2006
– Vi investerede 6 mio. kr. i Kolibri Kapital.
                                WeCare er udtryk for et samfundsengagement, som
                                indebærer forskellige tiltag og aktiviteter henvendt til
                                folk, der har brug for en hjælpende hånd.
projekter       un der        opførels e
HVOR          HOTEL                  ANTAL VÆRELSER  ÅBNINGOslo          Clarion Collection Hotel Folketeateret     159     2009
København       Clarion Hotel Kastrup             400      2011
Göteborg        Clarion Hotel Post               550      2010
Trondheim       Clarion Hotel Trondheim            396      2011
Bergen         Comfort Hotel Bergen              150      2010
Drammen        Comfort Hotel Drammen             148     2009
Bergen         Comfort Hotel Front              180      2010
Haugesund       Comfort Hotel Haugesund            129     2009
Kristansand      Comfort Hotel Kristiansand           130     2009
Oslo          Comfort Hotel Oslo               170     2008
Stavanger       Comfort Hotel Stavanger            200      2010
Trondheim       Comfort Hotel Trondheim            194     2008
Larvik         Farris Bad                   177     2009
Son          Quailty Spa & Resort Son Marina        156     2009
Oslo          Quality Hotel 33                242     2008
Göteborg        Quality Hotel Norra Älvstranden        250      2011
Malmø         Quality Resort Lernacken            250      2011
Norefjell       Quality Spa & Resort Norefjell         250     2009
Trysil         Quality Spa & Resort Trysil          250     2009
Tjøme         Quality Spa & Resort Verdens Ende       250      2010

Antal værelser i alt                         4631
I Choice tror vi på, at det meste kan lade sig gøre, hvis vi omgiver os med energi, mod og begejstring. Når

den slags værdier bliver grundlaget for det, vi tænker, siger og gør, er mægtige kræfter sat i gang. Uden

klokkeklar tro på disse værdier havde vejen til vores nye, fantastiske projekter været lang og trang ...
pro j e kt e r    u n d e r  o p fø re l s e
CLARION HOTEL TRONDHEIM                           CLARION COLLECTION HOTEL FOLKETEATERET
Hotellet får 400 værelser og Norges største møde- og konferencearena med  Hotellet midt i Oslo centrum åbner dørene i den gamle Opera i maj 2009.
en plenumsal på ca. 2.000 m2. Hotellet kommer til at sætte Trondheim på   Det bliver et enestående hotel med 158 værelser, lounge med middagsbuffet
kortet som den nye mødedestination i Norge for store kongresser. Hotellet  og wine room i forbindelse med receptionen.
åbner i foråret 2011.
                                                                            side  13
    åRSRappORT2007        pro j e kt e r    u n d e r   o pførels e
        CLARION HOTEL POST, GÖTEBORG                            FARRIS BAD, LARVIK
        Det gamle posthus på 22.000 m2 og et nybyggeri på 13.000 m2 skal omskabes     Et spektakulært spahotel på 15.000 m2 åbner i april 2009 med 177 værelser.
        til et luksushotel med over 500 værelser, spaanlæg, state of the art-konference-  Hotellet får Larviks bedste beliggenhed lige i vandkanten og med egen strand.
        lokaler, butikker og spændende restauranter. Hotellet åbner i 2010.        Komplekset bliver et ultramoderne byggeri på historisk grund.
                  ,
        CLARION HOTEL KASTRuP KØBENHAVN                          COMFORT HOTEL TRONDHEIM
        Clarion Hotel Kastrup får 400 værelser og fornemme konferencefaciliteter.     Hotellet er under opførelse og åbner dørene i september 2008. Det bliver
        Det er den svenske arkitekt Gert Wingårdh, der har tegnet den spektakulære     et hypermoderne Bed & Breakfast-hotel i centrum af Trondheim vis-a-vis
        bygning. Hotellet åbner i 2011.                          Folkets Hus og Lilletorget. Hotellet får 196 dobbeltværelser og en moderne
                                                 Coffee Shop med udendørs servering på Lilletorget.
side  14
pro j e kt e r    u n d e r   o p fø re l s e
QuALITy SPA & RESORT SON MARINA                          QuALITy HOTEL 33, OSLO
Quality Spa & Resort Son Marina får 148 hotelværelser, hvoraf 74 er suiter    Et førsteklasses og særpræget kursus- & konferencehotel beliggende på Økern
med balkon. Resortet bliver et af Nordens flotteste spa- og livsstilshoteller   i Oslo. Hotellet er inspireret af 60’ernes design, og kan byde på 242 stilfulde
med vand- og rekreationstilbud, træningscenter og behandlinger.          værelser, konferencekapacitet til totalt 980 gæster samt stor restaurant. Den
Åbner i november 2008.                              øverste etage bliver helt unik, med en á la carte restaurant, bar, relax afdeling
                                         - det hele med panoramaudsigt over Oslo by og Oslofjorden.
QuALITy SPA & RESORT NOREFjELL                          COMFORT HOTEL OSLO
Hotellet bygges på Bøeseter på Norefjells vestside. Beliggenheden garanterer   Hotellet får 170 værelser og fremstår som urbant, kompakt og moderne.
masser af vinter- og sommersol, og fra lejlighederne er der en fantastisk     Banebrydende design og smarte løsninger sikrer, at du som gæst får dækket
fjeldudsigt. Hotellet er designet til den aktive livsnyder. Åbner i marts 2009.  alle dine behov. Åbner i august 2008.
                                                                                   side  15
      Hoteller           i n d     i  kæden          2 0 07      2007 viste os, at begejstring smitter. Aldrig før har så mange valgt at blive en del af Choice-familien.

      Vi har bygget nye hoteller, men vi har også fået nye hoteller til, fordi de tror på vores tanker og idéer

      om, at det er vigtigt at tænkte nyt og anderledes. Det betyder, at vi gør noget rigtigt. Det skal vi

      fortsætte med.
      QuALITy SPA & RESORT KRAGERØ                           CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT
      I idylliske omgivelser omgivet af hav og fyrretræer åbnede Quality Spa & Resort  Hotellets design er en vigtig del af totaloplevelsen. Med fokus på musik og
      Kragerø dørene i marts 2007. Hotellet tilbyder et 170 ha stort oplevelsesområde  kunst er hotellet blevet et levende mødested og førstevalg for lokale, nationale
      med spaanlæg, golfbane, beach club, konferencecenter, varieret turområde og    og internationale gæster. Hotellet har 200 værelser og suiter, velværeafdeling,
      et omfattende aktivitetstilbud. Quality Spa & Resort Kragerø er desuden det    konferencekapacitet op til 700 personer, restaurant og bar.
      andet hotel i Norge, der kan smykke sig med titlen ”livsstilshotel”.
side  16
Ho t e l l e r   i n d  i  kæ d e n    2 0 07
QuALITy SPA & RESORT STRÖMSTAD                           QuALITy HOTEL uLSTEIN, uLSTEINVIK
Komplekset er en kombination af hotel, konferencefaciliteter, restaurant      Hotellet har 91 værelser og to suiter med yachtpræg, hvor gæsterne kan sidde
og spa. Hotellet har 232 værelser, golfbane og en hypermoderne           i ”forstavnen” og nyde havudsigten gennem store panoramavinduer. Quality
konferencesal på 400 m2.                              Hotel Ulstein satser på høj grad af fællesbrug med tre forskellige funktioner.
                                          Deriblandt adgang til stort kulturhus med 500 pladser, biograf med plads til
                                          120 personer og tilhørende kursus- og konferencelokaler.
CLARION COLLECTION HOTEL TwENTySEVEN                        CLARION HOTEL GILLET, uPPSALA
I hjertet af København holder byens nyeste livsstilshotel til. Med 200 værelser,  Uppsalas mest klassiske hotel- og konferencekompleks. Med 160 værelser, 23
The Wine Room, Honey Ryder Cocktail Bar og ABSOLUT ICEBAR COPEN-          konferencelokaler og en af byens mest populære restauranter er Clarion Hotel
HAGEN er Clarion Collection Hotel Twentyseven det perfekte udgangspunkt      Gillet blevet et levende mødested for både lokalbefolkning og tilrejsende.
for en vellykket storbyoplevelse.


                                                                                  side  17
    åRSRappORT2007        H o t e l l e r   i n d  i  kæ den     2 0 07
        CLARION GRAND HOTEL, HELSINGBORG                         CLARION HOTEL ÖREBRO
        Siden 1926 har det traditionsrige Grand Hotel været en del af bybilledet i det  I løbet af 2007 blev Clarion Hotel Örebro en del af Choice Hotels Scandinavia.
        centrale Helsingborg. I 2005 blev hotellet totalrenoveret og fremstår i dag    Med 136 værelser, relaxafdeling, bar, restaurant og konferenceafdeling er
        som et pulserende mødested med moderne design i et klassisk miljø.        dette et førsteklasseshotel med central beliggenhed i Örebro.
        COMFORT HOTEL jÖNKÖPING                              CLARION HOTEL PLAzA, KARLSTAD
        Et moderne hotel med hyggelig atmosfære og central beliggenhed i Jönköping.    Centralt beliggende i centrum af Karlstad finder du det eksklusive
        Hotellet har 97 værelser og konferenceafdeling med kapacitet til 150 deltagere.  Clarion Hotel Plaza. Hotellet kan byde på 131 værelser, relaxafdeling,
        Hotellet har også restaurant og egen relaxafdeling. Nyrenoveret i 2007/2008.   pianobar og á la carte-restaurant.side  18
Q u alit y  S pa  &  Re so r t  Krager ø
      R e s u lt a t     –  Ch oi c e     Hot el s      S can d i n av i a  AS


      (beløb i NOK 1 000)                                    Konsern
                                           2007       2006


      Driftsindtægter                            4 355 793    3 627 042


      Vareomkostninger                            403 008     351 125
      Lønomkostninger                            1 545 212    1 286 813
      Afskrivninger                              91 114      88 124
      Nedskrivninger                              52 013      7 856
      Andre driftsomkostninger                       1 992 546    1 708 685


      Sum driftsomkostninger                        4 083 893    3 442 603


      Driftsresultat                             271 900     184 439
      Indtægt på investeringer i datterselskaber og tilknyttede selskaber   86 177      72 999
      Anden finansindtægter                         257 508      54 016
      Finansomkostninger                            60 200      49 646
      Netto finansresultat                          283 485      77 369


      Resultat før skatteomkostninger                    555 385     261 808


      Skatteomkostninger                           72 274      61 625


      ÅRETS RESULTAT                             483 111     200 183
side  20
Ba la n s e       –   C h oi c e  H ot el s  S can d i n av i a  AS


(beløb i NOK 1 000)                              Konsern
EJENDELE                             2007      2006
Immaterielle ejendele                      68 998     63 435
Varige driftsmidler                      383 886    335 519
Finansielle anlægsmidler                    170 289   1 006 644


Sum anlægsmidler                        623 173   1 405 598
Varer                              34 495     26 339
Fordringer                          1 397 618   381 676
Investeringer                            0       0
Bankindskud, kontanter o.l.                   66 345    128 814


Sum omløbsmidler                       1 498 458    536 829
SUM EJENDELE                         2 121 631   1 942 427EGENKAPITAL OG GÆLD                        2007      2006
Indskudt egenkapital                      51 898     51 876
Optjent egenkapital                      728 993    578 085
Minoritetsinteresser                       1 653     1 419


Sum egenkapital                        782 544    631 380
Afsætning for forpligtelser                   61 755     55 467
Anden langsigtet gæld                     125 200    501 754
Kortsigtet gæld                        1 152 132   753 826


Sum gæld                           1 339 087   1 311 047


SUM EGENKAPITAL OG GÆLD                   2 121 631   1 942 427
                                             side  21
    åRSRappORT2007
åre t s     m e d a rb e j d e re


                                      Årets medarbejdere 2007
Hvert år kårer vi to ”Årets medarbejdere” blandt
                                      Gro Dahlen – Clarion Collection Hotel Savoy
vores 8.000 ansatte i Choice. Vi ønsker at                 Sara Nilsson – Quality Hotel Selma Lagerlöf
præmiere kolleger, som udlever vores vision og
mission, og som giver vores gæster en bedre
hverdag ved at udvise energi, mod og begejstring.
Som belønning for deres ekstraordinære
indsats får vinderne et stipendium til en
værdi af NOK 50.000.
Det kan bruges til videreuddannelse, studierejser
el.lign. Overrækkelsen sker i plenum på vores
årlige Vinterkonference i januar.


Gro Dahlen – Clarion Collection Hotel Savoy

Nogle påstår, at kandidaten faldt i Choice-gryden som barn. Hun har ganske enkelt fået
en overdosis af energi, mod og begejstring! I snart fem år har kandidaten spredt glæde og
solskin i receptionen på hotellet.

Hendes kolleger har derfor nomineret hende til årets medarbejder hele tre gange. Hun
stiller altid op og bidrager i allerhøjeste grad til et inkluderende og hyggeligt arbejdsmiljø.
Hun sad i pyjamas en søndag aften, da nattevagten meldte sig syg i sidste øjeblik.
En halv time senere var hun klar på job med et strålende smil!
Sara Nilsson – Quality Hotel Selma Lagerlöf

Denne kandidat er et levende eksempel på Choices vision. Ud over at have energi, mod og
begejstring både KAN, TØR og VIL kandidaten give af sig selv.

Hun træder altid til der, hvor der er behov for det. Om det er som receptionist eller
restaurantchef spiller ingen rolle. Glæden og stoltheden er den samme, og smilet er
altid på plads. Desuden har kandidaten hele tiden nye idéer til, hvad hotellet kan gøre
for at sikre, at der kommer endnu flere gæster, og – ikke mindst – at de gæster, der har
været på besøg, vender tilbage.
side  22
                               ORGANISATIONSDIAGRAM

            Choice Hotels Scandinavia AS ejes af Petter Stordalen, som også er selskabets bestyrelsesformand.
          Derudover består bestyrelsen af Henrik A. Christensen, Ragnar Sjoner, Brita Eilertsen og Jon Erik Brøndmo.


                                      Adm.dir
                                    Torgeir Silseth

                            Sales                   Marketing
                        Sven Jensen                    Liv Kindem


                            IS/IT                   Project
                        Oscar Engeli                    Tom Svensen


                    Business Support                      Planning & Developement
                        Paul Brodahl                    Björn Kovacs
Thomas Westergaard          Eivind Tangvik         Daniel Stenbäck          Katalin Paldeak         Svein Arild Mevold
 Moderne, effektive og     Kursus- og konferencehoteller    Spa- og resorthoteller,   Førsteklasses forretningshoteller  Små hotelperler med individuelt
centralt beliggende hoteller   med attraktiv beliggenhed.    som tilbyder velvære- og     med særpræg inden for        præg. Aftenbuffet og
  til en fornuftig pris.                     aktivitetsfyldte oplevelser.    kunst, musik og design.       central beliggenhed.
                                 w w w. c ho ic e . d k
        åRSRappORT2007
                                  Design Choice In-house 2008 Foto: Morten Bruun og Wingårdhs arkitektkontor.
Hovedkontor
Choice Hotels Scandinavia AS
Frederik Stangs gate 22-24
postboks 2454 Solli
NO-0201 OSLO
Tlf.: +47 22 40 13 00
Fax: +47 22 40 13 10
E-mail: post@choice.no
www.choice.no

Choice Hotels Sweden AB
Mäster Samuelsgatan 42, vån 9
Box 7620
SE-103 94 Stockholm
Tlf.: +46 (0)8 691 35 00
Fax: +46 (0)8 691 35 99
E-mail: info@choice.se
www.choice.se

Choice Hotels Denmark AS
Kastruplundgade 17
DK-2770 Kastrup
Tel.: +45 70 12 14 15
Fax: +45 33 32 18 50
E-mail: post@choice.dk
www.choice.dk
ENERGI MOD BEGE JSTRING ENERGI MOD BEGE J
STRING ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD
BEGEJSTRING ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI
MOD BE GE JSTRING ENER GI MOD BE GE JSTRING
ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD BEGEJS
TRING ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD
ENERGI MOD BEGE JSTRING ENERGI MOD BEGE J
STRING ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD
BEGEJSTRING ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI
MOD BE GE JSTRING ENER GI MOD BE GE JSTRING
ENERGI MOD BEGEJSTRING ENERGI MOD BEGEJS
   I 24
T Rside N G E N E R G I M O D B E G E J S T R I N G E N E R G I M O D

								
To top