VSTO_2005_SE.ppt - PowerPoint Presentation by suchenfz

VIEWS: 3 PAGES: 32

									Wat is er nieuw in Visual Studio
 2005 Tools for Office SE?


     Maurice de Beijer
   ABL – The Problem Solver
Wie ben ik?
•  Maurice de Beijer.
•  The Problem Solver.
•  Visual Basic MVP.
•  Blog:  http://msmvps.com/blogs/
       theproblemsolver/default.aspx
•  Web:   http://www.TheProblemSolver.nl
   http://www.WindowsWorkflowFoundation.eu
   http://wiki.WindowsWorkflowFoundation.eu
•  E-mail: mauricedb@computer.org
Agenda
•  Wat is VSTO 2005 SE
•  Office Open XML
•  Taskpanes en Ribbons
•  Databinding
•  VSTO of VBA
•  Deployment
•  VSTO “Orcas”
•  Vragen
En de naam is?

• Microsoft Visual Studio 2005 Tools for
 the 2007 Microsoft Office System.
• Microsoft Visual Studio 2005 Tools for
 Office Second Edition.
• VSTO 2005 SE.
• En de code name was: Cypress.
Ondersteuning voor
       VSTO     VSTO 2005 VSTO 2005 SE
       Office 2003   Office 2003     Office 2003/2007

Word       Document     Document         Applicatie

Excel      Document     Document         Applicatie

InfoPath              Document         Applicatie

Outlook               Applicatie       Document

PowerPoint                         Applicatie

Visio                            Applicatie

Access
VSTO 2005 SE Runtime

• Is compatible met VSTO 2005.
• Zowel voor Office 2003 als 2007.
• Bevat bug fixes, met name het Excel list
 object.

         VSTO 2005 SE
          Runtime

          VSTO 2005
          Runtime
Agenda
•  Wat is VSTO 2005 SE
•  Office Open XML
•  Taskpanes en Ribbons
•  Databinding
•  VSTO of VBA
•  Deployment
•  VSTO “Orcas”
•  Vragen
Office Open XML
• Het nieuwe bestands    File container

  formaat.
•  Een verzameling van   Document properties

  XML bestanden.        Comments

•  Verpakt in een ZIP  WordML/SpreadsheetML, etc.

  bestand.         Custom-defined XML

•  ECMA standaard.     Images, video, sound

              Embedded code/macros

                  Charts
Een DOCX van binnen bekeken
System.IO.Packaging namespace

• Maken/lezen en bewerken zonder Office.
 – Package
 – PackagePart
 – PackageRelationship
 – PackageProperties
System.IO.Packaging
Agenda
•  Wat is VSTO 2005 SE
•  Office Open XML
•  Taskpanes en Ribbons
•  Databinding
•  VSTO of VBA
•  Deployment
•  VSTO “Orcas”
•  Vragen
Task Panes
• Blijven voor de
  gebruiker zichtbaar.
•  Kan reageren op de
  gebruiker.
•  Is een .NET
  UserControl.
•  Alle .NET user
  interface controls.
Een Task Pane maken
Ribbons

• Vervangt het menu en de taakbalk uit
 Office 2003.
• Bevat Office controls.
• XML voor de layout, code voor de business
 logic.          Tab
          Control
 Ribbon  Group
Een Ribbon
Resources
•  http://blogs.msdn.com/eric_carter/default.aspx
•  http://blogs.msdn.com/andreww
•  http://blogs.msdn.com/pstubbs
•  VSTO met Windows Presentation Foundation
  http://blogs.msdn.com/mszcool/archive/2006/11
  /07/teched-developers-2006-pre-conference-
  sessions-on-visual-studio-tools-for-office-
  including-wpf-interop.aspx
Agenda
•  Wat is VSTO 2005 SE
•  Office Open XML
•  Taskpanes en Ribbons
•  Databinding
•  VSTO of VBA
•  Deployment
•  VSTO “Orcas”
•  Vragen
Data Binding

• Makkelijk bij het werken met/tonen van
 data.
• DataSources window.
• TypedDataTable.
• TypedTableAdapter.
• BindingSource.
Data Binding
Agenda
•  Wat is VSTO 2005 SE
•  Office Open XML
•  Taskpanes en Ribbons
•  Databinding
•  VSTO of VBA
•  Deployment
•  VSTO “Orcas”
•  Vragen
VSTO versus VBA
• VSTO             • VBA
 –  Voor ontwikkelaars.     –  Voor eindgebruikers.
 –  Losse DLL.         –  In een document.
 –  Kan veel.          –  Kan redelijk wat.
 –  Visual Studio is nodig.   –  Office is voldoende.
 –  Deployment moeilijk.    –  Deployment is redelijk
                   makkelijk.
VSTO versus VBA

          VSTO  VBA
N-Tier apps
Advanced Add-Ins
Simple Add-Ins
Single doc Add-in
Macro recorder
Agenda
•  Wat is VSTO 2005 SE
•  Office Open XML
•  Taskpanes en Ribbons
•  Databinding
•  VSTO of VBA
•  Deployment
•  VSTO “Orcas”
•  Vragen
Deployment

• Document en Assembly plaats:
 – Lokaal/Lokaal.
 – Lokaal/Netwerk.
 – Netwerk/Netwerk.
• Full trust is een vereiste!
 – Strong name!
 – Vertrouwde locatie!
Deployment

• Click Once.
• Windows Installer.
• Upgrades!
Deployment
Deployment recources
• http://blogs.msdn.com/mshneer/archive/2006/01/05/de
 ployment-articles.aspx
• http://weblogs.asp.net/mnissen/articles/427504.aspx
• http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/librar
 y/en-
 us/odc_vsto2005_ta/html/OfficeVSTOWindowsInstallerO
 verview.asp
• http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/librar
 y/en-
 us/odc_vsto2005_ta/html/OfficeVSTOWindowsInstallerW
 alkthrough.asp
Agenda
•  Wat is VSTO 2005 SE
•  Office Open XML
•  Taskpanes en Ribbons
•  Databinding
•  VSTO of VBA
•  Deployment
•  VSTO “Orcas”
•  Vragen
En straks met VSTO “Orcas”?

• Document level addins voor Office 2007.
• AppDomain isolation.
• Ribbon designer.
• Word Content Control Support.
• ServerDocument.
• ClickOnce deployment.
Agenda
•  Wat is VSTO 2005 SE
•  Office Open XML
•  Taskpanes en Ribbons
•  Databinding
•  VSTO of VBA
•  Deployment
•  VSTO “Orcas”
•  Vragen
     Vragen?
http://www.TheProblemSolver.nl
  mauricedb@computer.org

								
To top