Catrin ar y brig yn Eisteddfod yr Urdd

Document Sample
Catrin ar y brig yn Eisteddfod yr Urdd Powered By Docstoc
					           Walking for Pentyrch Village Hall                        Catrin  ar y brig yn 
                                                   Eisteddfod yr Urdd 
ehT   laeppa  ot  edivorp   a  wen   rac  ytinummoC eht fo noitide siht nI
                                                   L longyfarchiadau i Catrin Dafydd, o 
krap   ta  hcrytneP    llaH egalliV     sah  ot ytinutroppo eht ekat osla ew kniL
                                                   Waelod  y  Garth,  am  ennill  y  Fedal 
owt tsal eht gnirud evitca yrev neeb          knaht  hteraG  dna  enaiD  rof  rieht
                                                   Lenyddiaeth a hefyd dod yn agos i’r 
.shtnom     nO   eht  yaM   yad  knaB    stnegaswen sa hcrytneP ot secivres
                                                   brig  yng  nghystadlaethau’r  Fedal 
yadiloH    hteraG  dna    enaiD   silloF   .sraey 02 revo rof
                                                   Ddrama a’r Gadair yn Eisteddfod yr 
morf klaw derosnops a tuo deirrac
                                                   Urdd Bae Caerdydd 2005. 
klaw ehT .hcrytneP ot yaB ffidraC
                                                    Thema  10  deg  cerdd  Crwydryn, 
saw   a  taeper  fo  eht   klaw   taht
                                                   sy'n  disgrifio'r ddinas  fel person, fel 
did ,silloF namroN ,rehtaf s’hteraG
                                                   cyn­gariad,  oedd  Ymadael  a 
nehw   sdnuf  erew    gnieb   desiar  ot
                                                   Dychwelyd.  Mae'r  bardd  yn  sôn  am 
.oga sraey 03 llah eht dliub

 erew enaiD dna hteraG emit sihT
                                                   newid  agwedd  ­  mae'n  teimlo'n 
dna cirE dna ecein rieht yb denioj
                                                   ddierth  yn  lle  bod  yn  gartrefol  wrth 
teffub A .)ycuL htiw( yadirP sirhC
                                                   fynd  yn  ôl  i Gaerdydd am  ei bod  hi 
eht ta namneerG ffeJ yb nevig saw
                                                   wedi newid fel person. 
.emoh meht emoclew ot ’siweL          ehT
                                                    Y dylanwadau arni, meddai Catrin, 
lan if    tnuoma   des ia r  si   dnuora
                                                   oedd  y  nofelwyr  Gabriel  Garcia 
.005,1£
                                                   Marquez,  Mihangel  Morgan  a 
                                                   cherddoriaeth  Nina Simone  a  Stevie 
                                                   Wonder. 
                                                    Aeth i Ysgol Gyfun Rhydfelen cyn 
                                                   astudio'r Gymraeg a Gwleidyddiaeth 
  silloF namroN etal ehT                                      y n g  N g h o l eg   y  Br i f ys g o l, 
 elim 41 sih no tuo gnittes                                     Aberystwyth,  lle  bu'n  llywydd 
     ,klaw derosnops                                      Undeb  y  Myfyrwyr  Cymraeg  am 
     .5791 ht01 yaM
                                                   flwyddyn.  Erbyn  hyn,  hi  yw 
                                                   ymchwilydd  yr  Aelod  Seneddol 
                                                   Adam  Price  a'r  Aelod  Cynulliad 
                                                   Rhodri Glyn Thomas. 
     FUNDRAISERS                  Forthcoming                    Harvest 
      NEEDED!                 events in aid of the                Thanksgiving 
   PARISH HALL CREIGIAU               Parish Church                   Services 
   It  is  now  nine  months  since  we       Hall, Creigiau               St Catwg’s Pentyrch 
   heard  we  had  been  unsuccessful  in 
   our bid for Heritage Lottery Funding 
                           Restoration                    th 
                                                Sunday 25  September 2005 
                                                8.00am Holy Eucharist 
   and  the  money  we  as  a  community       Appeal 2005                9.00am Family Eucharist 
   had  raised  for  partnership  funding                           6.00pm Choral Evensong 
   must  now  be  spent  very  prudently           nd 
                          Saturday, 2  July 
   on repairs and restoration work.        A  concert  of  Classical  Song,  Opera   Parish Church Hall, Creigiau 
    The  Hall  has  been  re  wired  and    Arias and Songs from the Shows by           nd 
                                                Sunday, 2  October 2005 
   essential  work  has  been  carried  out    Elisabeth  Toye  of  Creigiau  in  St    10.30am Parish Family Service 
   on  the  drains.  Radiator  covers  and    Catwg’s  Church,  Pentyrch.  Tickets, 
   polycarbon  window  guards  have        £6 and £4 concessions at the door or     St David’s Groesfaen 
   been  fitted  to  comply  with  Health     by telephone 029 20892010.              th 
                                                Sunday 9  October 
   and  Safety  regulations.  An  access                           8.00am Holy Eucharist 
   audit has been carried out to comply           th 
                          Sunday 17  July               10.30am Family Eucharist 
   with  the  Disability  Discrimination     Barbecue  at  the  Church  Hall,       6.00pm Choral Evensong 
   Act.                     Creigiau  at  1.00  pm.  Tickets  £6 
    During  the  summer  holidays  work     from  029  20891765  or  029         St Ellteyrn’s, Capel Llanilltern 
   will  commence  on  the  roof  and       20890074.                       th 
                                                Sunday 9  October 
   gutterings  and  if  no  major problems                          10.30am  Holy  Eucharist  with 
   are uncovered during this work , we            th 
                          Saturday 17  September            Hymns 
   will  have  sufficient  money  to  re     A concert by the Royal Air Force St      Everyone  is  very  welcome  to  all 
   render  the  exterior  and  paint  the     Athan Voluntary Band at 7.30 pm in      our services. 
   outside of the Hall prior to the onset     the Village Hall, Pentyrch.          Further details from: 
   of winter.                                         Rev.  John  Binny,  The  Vicarage, 
    However  our  pot  of  money  will           th 
                          Saturday, 5  November            Pentyrch. Tel: 029 20890318. 
   then  be  severely  depleted  and  we     St  David’s  Church, Groesfaen holds 
   have insufficient funds to restore the     an  Autumn  Fayre  at  2.00pm  in  the 
   interior and carry out  the alterations    Parish Church Hall, Creigiau. 
   needed  to  comply  to  the  Disability 
   Access Audit                        th 
                          Saturday, 11  December. 
    We  are  a  small  group  of  eager     A  Christmas  Musical  Evening  with 
   volunteers  who  meet  approximately      members  of  the  Welsh  National 
   3  to  6  weekly  to  fill  in  forms  for 
   gr ants  and  arrange  var ious 
                          Opera  Company  and  Friends  at 
                          7.30pm  in  the  Parish  Church  Hall, 
                                                 INCONSIDERATE 
   fundraising  events.  Over  the  last     Creigiau.                     PARKING 
   year  we  have  had  concerts,  quizzes, 
   a  Beetle  Drive,  Autumn  Fayres,       The  Good  News  Coffee  Mornings      The  Senior  Road  Safety  Officer  for 
   regular Coffee mornings, Strawberry      continue on the third Saturday of the    Cardiff  City  Council  has  recently 
   teas,  Carol  singing,  BBQs,  Grand      month  at  10.00am  to  12.00  noon  in   commented  on  the  inconsiderate  / 
   raffles,  Mile  of  Pennies  and  much     the Parish Church Hall, Creigiau.      illegal  parking  outside  Creigiau 
   more.                      Everyone very welcome.           Primary  School  during  the  morning 
    We  would  like  to  welcome  new                            and  afternoons.  In  an  effort  to  raise 
   members  to  this  group  from  the      Further  details  of  these  events  may   parent's  awareness  the  council  are 
   community  with  fresh  ideas  and       be  obtained  from  the  Rev.  John     going  to  place  new  road  markings 
   enthusiasm.  Many  different  groups      Binny,  The  Vicarage,  Pentyrch.      and will consider altering the design 
   of  people  use  the  Parish  Hall       Telephone: 029 20 890318.          to deter bad parking. The police and 
   Creigiau from Mothers and Toddlers                             traffic  wardens  will  also  be 
   to  Creigiau  Companions,  from                              periodically  in  attendance  and  some 
   Youth Clubs, Brownies, Guides, WI                             enforcement  action  in  relation  to 
   to Sunday Worship. It is our Polling                            issuing  fixed  penalties  notices  may 
   Station  and  our  Blood  Transfusion                           be necessary.
   Centre  and  we  want  this  hall  to  be 
   pleasant for you all to use.          us  restore  it  for  the  good  of  the 
    If  you  or  one  of  your  family  has   community  please  contact  Helen 
   used the Hall and would like to help      Davey  (20891765)  or  Alison 
2 
 Pentyrch Over­60                  BURGLARIES 
    Club                  Crime  levels  are  falling  in  most 
                       places, the risk of becoming a victim 
At  the  Club's  AGM  on  the  28th      is  at  its  lowest  for  twenty  years. 
April,  our  long­serving  and  hard­     Research  suggests  that  one  of  the 
working  treasurer  ­  Mrs.  Claris      most  feared  crimes  is  burglary. 
Phillips  ­  declared  her  decision  to                           Pentyrch Open Gardens have started 
                       During  the  last  three  months  there 
hang  up  her  abacus  for  good  and                             preparing  its  sixth  annual  event, 
                       has  been  an  increase  in  the  number 
hand  over  stewardship  of  the  Club's                           involving  more  than  100  volunteers 
                       of  burglaries  particular  in  the 
finances  to  Mrs.Irene  Ekless.      The                           in  the  community  and  working 
                       Pentyrch  area.  The  burglar  gained 
Club  presented  Claris  with  a  cut­                            together  to  raise  funds  for  our 
                       access  to  many of the properties  via 
glass vase; a bouquet of flowers; and                             community projects. 
                       insecure doors  or windows. In order 
a  card  expressing  its  sincere  thanks   to  combat  this  alarming  trend  plain 
for her invaluable services.                                 Almost  £20,000  has  been  raised 
                       clothes  officers  from  the  criminal 
 An earlier talk by Dr. T. Anderton,                             since  the  event  started  in  2000  with 
                       intelligence  department  were  tasked 
entitled  "From  the  back  of  a  £20                            donations being given to many local 
                       with  patrolling  the  villages  at  night 
note", turned out to be an enthralling                            organisations needing support. 
                       and  ultimately  as  a  result  of  a 
history  of  Llewellyn,  first  Prince  of   continued  intensive  surveillance 
Wales, and the trials and tribulations                            The  Annual  Plant  Sale  in  the 
                       op er a t ion  t h e  b u r gla r   wa s 
that befell his family.                                    beginning  of  May  was  a  success. 
                       apprehended.  The  burglar  admitted 
 At a later date, Mrs. Glenys Evans                             The  event  raised  approximately 
                       and  was  charged  with  numerous 
described  her  progressive  addiction                            £1,000  dur ing  its  2  hours. 
                       offences  through  out  the  South 
over  many  years  to  the  art  of                              Traditional  annuals  and  perennials 
                       Wales  Area  ­  this  burglar  is 
quilting;  and  displayed  a  number  of                           brought  up  from  seed  and  donated 
                       currently  in  prison.  What  becomes 
beautiful  results  of  her  work  ­  a                            from  gardens  around  Pentyrch  were 
                       apparent  whilst  investigating 
measure  of  the  standard  of  which                             on  display  together  with  new 
                       burglaries  is  the  number  of  burglars 
may  be  judged  by  the  fact  that  one                           exciting  plants,  shrubs  and  even 
                       who comment how easy it is to gain 
was recently valued at over £1000.                              trees. 
                       entry  to  houses.  On  occasions  the 
 The  programme  for  our  last                                Thank you for supporting us! 
                       burglar may even state that they will 
meeting  was  supposed  to  have  been     enter  a  house  via  an  unlocked  rear 
a  somewhat  mundane  quiz;  but        door  whilst  the  occupiers  sitting  in    Dates for your Diary 
under  the  able  stewardship  of       the  front  lounge  engrossed  in  a                          rd 
Mrs.Janet  Jones  turned  into  a                               Open  Gardens  Service  Sunday  3 
                       television  programme.  The  burglar 
hilarious occasion.                                      July,  6.00pm  at  St.  Catwg  Church. 
                       will  search  most  rooms'  upstairs 
           Patricia Peakman.                            The  whole  village  is  invited  to  this 
                       removing property, the occupiers are 
                                               service of celebration. 
                       often  unaware  that  they  have  been 
                       subjected  to  a  burglary  and  assume 
                       they have simply mislaid their wallet      Pentyrch Open Gardens Weekend 
                                                    th         th 
                                               Saturday  9  and  Sunday  10  July, 
                       or purse. 
                                               10.00am  –  4.30pm.  For  further 
                        Simple crime prevention measures 
                                               information please contact  Helen  on 
                       should  be  adopted  to  prevent  crime 
                                               2089 1337 or Barbara on 2089 1584. 
                       occurring.  Statistics  show  that 
                       properties  with  little  security  are  15 
                                               Two  Pentyrch  gardens  will  be 
                       times  more likely to be burgled than 
                                               featured  in  ITV’s  ‘Britain’s  Best 
                       those with good security. A common 
                                               Back  Gardens’ on 18th September, 
                       sense  approach  to  crime  prevention 
                                               10.15am. The gardens are Nella and 
                       should  be  adopted,  residents  should 
                                               Ian  Stathams  at  39  Heol­Y­Pentre 
                       lock  all  front  and  back  doors  with 
                                               and Chris and Ken Rogers at 9 Heol­ 
                       mortise locks  even if they are in the 
                                               Y­Pentre.  Congratulations  to  you 
                       house and ensure key operated locks 
                                               both. 
                       are fitted to all windows. 
                        During the summer months garden 
                       equipment,  bicycles  and  patio        householder if expensive items  have 
                       heaters / furniture are more likely to     been left unlocked or unattended. 
                       be  stolen,  it  is  alleged  that  80%  of    If  residents  have  any  queries  or 
                       recorded  crime  is  committed  by       require further information on crime 
                       what  is  termed  as  an  opportunist      prevention  please  contact  Pentyrch 
                       criminal. Some insurance companies       Police  Station  02920890753  or  visit 
                       are  now  refusing  to  reimburse  the     www.crimereduction.gov.uk 
                                                         PC 4173 BISHOP 3 
    The History of 
      Horeb 
  (based on a report by Reverend J.E. 
    Wynne Davies, BA., BD) 

  The  Methodist  revival  in  Wales 
  began  in  1758  as  a  result  of  the 
  conversion  of  two  men,  Howel 
  Harris,  a  layman  of  Trefeca  in 
  Breconshire  and  Daniel  Rowland, 
  the  curate  of  Langeitho  in 
  Cardiganshire. In 1737 they met and 
  soon  their  evangelical  message  was 
  to  bring  into  being  fellowships 
  throughout  the  counties  of  South 
  Wales.  These  fellowships  brought      Thomas  Lewis,  Aberystwyth,  David 
  into  being  meeting  houses  built  to    Phillips,  Maesteg  and  William          CLWB CRICED 
  allow  the  converts  to  come  together    Evans  the  silver  trumpet  of 
  within  the  Anglican  Church  until      Tonyr efail.  In  1859  a  new 
                                                 CREIGIAU   CRICKET 
  1811  when  by  an  act  of  ordination    schoolroom  was  erected  at  a  total         CLUB 
  the  welsh  Calvinistic  Methodist       cost of £300. 
  Church  or  Presbyterian  Church  of       Initially it had been a Welsh Cause       The 2005 season is now well under 
  Wales came into being.             but  in  1959  it  was  decided  to  hold    way  with  senior  teams  playing  in 
   Howel  Harris  visited  the  parish  of                                            st 
                         the evening service in English and in      Conference  Division  2  (1  XI), 
                                                                 nd 
  Gelligaer  as  early  as  1737  and  was    1971  the  church  was  transferred  to     Conference  Division  3  (2  XI), 
  in  the  area  on  several  occasions                                   rd 
                         Glamorgan East Presbytery. In 1884        Sunday  3  XI  League  and  Vale  of 
                      th 
  during  the  following  years.  On  10     the membership reached 100 but the        Glamorgan  Mid  Week  League. 
  April  1740  he  visited  Pentyrch  for    congregation  numbered  around  350.       Despite  some  rained  off  games 
  the  first  time  and  as  a  result  of    In  1885,  however,  the  Pentyrch        results so far have been encouraging, 
  several visits which he subsequently      works closed permanently and many        especially in the Mid Week League, 
  made,  a  society  was  formed.  The      moved  fr om  the  ar ea.  T he         wher e  Creigiau  are  reigning 
  societies  were  supervised  Thomas      membership  has  never  been  large       champions. 
  Williams,  Eglwysilan,  who  was  the     and  although  there  was  an  increase      Supported  by  both  Pentyrch 
  Superintendent  for  the  district  and    as  a  result  of  the  1904  –  5  revival,   Community  Council  and  Creigiau 
  the  fellowship  of  Pentyrch  was       the  twentieth  century  has  seen  a      23,  the  Club  has  carried  out  major 
  placed under the care of an exhorter,     gradual  decline,  around  70  in  1930,     repair work to its artificial wicket to 
  Thomas  Lewis.  Pentyrch  was,         50  –  60  in  the  mid  century  and      enable  a  full  programme  of  junior 
  therefore,  one  of  the  earliest       today, there are only twelve.          matches  to  take  place.  The  junior 
  M e t h o d i s t   c a u s e s   i n                             section  has  entered  the  Cardiff  & 
  Glamorganshire.                Epilogue – 2005 AD                Vale  Junior  League  with  teams  at 
   The fellowship met at Bryste Fach      Sadly the history of Horeb has come       Under 11, Under 13 and Under 15. 
  but  in  1838  a  new  chapel  was  built   to  an  end,  this  house  of  worship       Friday  evenings  at  the  recreation 
  on a spot  called the Twyn Penygarn      which has stood like a beacon on the       field is Club Night. As well as pitch 
  about  a  quarter  of  a  mile  away.  At   top  of  the  hill.  The  Old  Testament     maintenance, junior practice for U13 
  the  opening  service  the  Reverends     regards Horeb, also known as Mount        & U15, you will find the field full of 
  William  Evans,  Tonyrefail,  John       Sinai,  as  the  sacred  mountain  on      under  10s  enjoying  softball  cricket. 
  James,  Br idgend  and  David         which  Moses  received  the  Ten         There  are  teas  &  coffee  and  a  tuck 
  Howells,  Swansea  wer e  the         Commandments from God.              shop. Come along and join the fun. 
  preachers.  According  to  the  1851       The faithful few  have struggled to       If you think you may be interested 
  census  the  building  could  hold  290    keep  the  doors  open,  not  only  for     in  the  club,  whether  it  be  playing, 
  and  120  members  and  85  scholars      worship,  but  for  other  village        umpiring,  keeping  the  score, 
  were present at the morning service,      activities. Unfortunately the building      preparing  teas,  cutting  the  grass  or 
  118 at the afternoon meeting and 50      is  very  old  and  just  as  one  major     providing  sponsorship,  please 
  in  the  evening.  As  a  result  of  the   structural  problem  was  completed       contact any of the club officials. 
  1859  revival  the  membership         something  else  would  go  wrong.        Ian  Buckland  –  Chairman  ­ 
  increased  and  in  1862  the  present     Alas  time  and  finance  have  run  out     20890908 
  building  was  erected.  The  opening     and  in  The  Year  of  our  Lord  2005     Peter  Morgan  –  Junior  organiser  ­ 
             th     th 
  services  held  on  13  and  14  April     this  grand  old  House  of  Worship       20890828
  1863  being  conducted  by  the        closed its doors.                - yraterceS erutxiF – seivaD sirhC

4  Reverends  David  Charles,  Trefeca,                  HLB June 2005     65709802
  Hilltop Theatre                 CREIGIAU                       Thanks to 
    Company                   COMPANIONS                       Pentyrch 
Following  the  highly  entertaining      So far 2005 has proved a happy time 
                                                    Newsagents
and  intense  court  room  drama        for  the  Companions.  We  have  some 
Beyond  Reasonable  Doubt  by         new  members  and  talks  have  been       evah ylimaf silloF eht 4891 ecniS


Jeffrey  Archer,    Hilltop’s  next      interesting  and  entertaining.  In 
                                                ruo gninnur neeb        lacol  .tnegaswen

                                                eht od ton seod tnegaswen esruoc fO
production  is  The  Darling  Buds  of     February we learnt how many of the 
                                                pohs  ecitsuj   sa  ti  sah   osla  dah   a
May by H.E.Bates.               fairy stories we were told as children 
                                                yrekab dna latner oediv ,pohs eeffoc
  We  all  remember  the  highly       came into being. At another meeting 
                                                hteraG .selpmaxe wef a tuo kcip ot
successful  television  series  staring    a television make­up artist explained       .pohs eht gnilles won era enaiD dna
David  Jason,  Pam  Ferris  and        how  an  actor  can  be  made  to  age      eht erawa eb lliw sredaer ynam sA
Catherine  Zeta  Jones.    This  stage     during a performance and gave us an        snoitubirtnoc    edam    yb   eht   silloF
play  takes  us  back  to  the  1950’s,    insight  to  other  fascinating  tricks  of    ylimaf  ot   hcrytneP      hcterts    llew
Britain  is  still  recovering  from  the   the  trade.  We  have  also  learnt  how     tahw dnoyeb     htiw enod evah yeht
after effects of the war and everyone     the  Royal  Mint  operates,  and  on       I pohs eht si ti revewoh ,pohs eht
is  having  to  make  economies.    The    another  occasion  a  well  known         ot ekil dluow     sucof    rof no    a   wef
Brigadier  has  to  carry  out  duties     gardener treated us to slides of many       .stnemom
formerly done by his batmen (whom       beautiful  and  prize  winning  gardens 
he has had to discharge), Sir George      in South Wales.                   ni krow ot hguone etanutrof saw I
and  Lady  Bluff­Gore  have  moved        The  meetings  too,  are  good  social     ytisrevinu ta saw I elihw pohs eht
out  of  their  manor  house  and  are     afternoons  when  friendships  are        klat draeh ev'I eeyolpme yreve dna

now  living  in  a  converted  cow  shed    renewed  and  fostered.  Many  of  our      .smret dnof ni os seod pohs eht fo

on their estate.                members  support  the  Coffee           repapswen a yub otni tnew I nehW

  The  only  people  who  are         Mornings  in  the  Church  Hall  and       gniod xelA yb devres saw I yltnecer

unaffected by this post war austerity     these activities do help to encourage       a dah I boj gninrom ylrae emas eht

are the loveable, irrepressible Larkin     a  sense  of  community  and           a neeb dah ehs ,oga sraey fo elpuoc

family.  Pop Larkin makes a fortune      belonging.  This  can  be  particularly      .ereht gnikrow saw I nehw lrigrepap

from a variety of deals and has never     rewarding  for  newcomers  to           sah taht ssenisub a fo lacipyt si sihT

paid  income  tax.    He  lives  in  rural   Creigiau  who  can  be  assured  of  a      sa trats sretsgnuoy nees        syobrepap

bliss  with  generous­hearted  Ma  and     warm welcome at these events.           ni krow ot no og netfo dna slrig dna

their  six  children.    When  a  young     This year our Summer Outing will        eno ylno ton netfO .flesti pohs eht

and  eager  tax  official  (Mr.Charlton)    be  a  trip  on  the  Brecon  Railway       os tub etuor taht dewollof sah nosrep

turns  up one hot  May afternoon and      preceded  by  lunch  in  a  Merthyr        skaeps tI .sretsis dna srehtorb evah

insists  Pop  fills  in  his  tax  return,   Hotel.  The  following  meeting  will       semulov   taht   elpoep     yats  os   gnol

Pop’s game is up ­ or is it?          be  a  cream  tea,  always  appreciated      rieht taht dna pohs eht rof gnikrow

  Whether  it’s  Pop’s  generous       by  our  members,  and  we  finish  up      regnuoy   sgnilbis      netfo  ekat    sboj


cocktails  or  the  charms  of  eldest     this session at the end of July with a      tsrif eht gnieb dnoyeb raF.oot ereht


daughter  Mariette,  Mr.  Charlton  is     musical afternoon.                tnasaelp a hcus ni gnikrow ,boj diap


soon  beguiled  by  the  Larkin  family     The meetings are held on alternate       erehpsomta     sah  detubirtnoc     ot  eht

                                                tnempoleved     fo  doog    laicos   slliks
and their idyllic lifestyle.          Thursday  afternoons  at  2.15p.m.  in 
                                                .sreganeet lacol ynam rof
  Add  to  this  Pop  allowing  his      Creigiau  Church  Hall.  Already  an 
meadow  to  be  used  for  the  annual     interesting  programme  is  being          I  silloF eht knaht ot ekil dluow
gymkhana,  Mr.  Charlton’s  boss        arranged  for  the  Autumn.  If  you       ylimaf  rof    rieht   noitubirtnoc      ot
turning  up  at  the  Larkin  house  and    need  any  more  information  please       .hcrytneP   tI  si  on   llams    taef  ot
you  have  all  the  ingredients  for  a    ring  our  Secr etary  Marjorie          revo rof ssenisub a nur yllufsseccus
night  of  mayhem  and  laughter.       Richards, on 02920890685. She will        a gnireffo yllaunitnoc elihw sraey 02
I ndeed  a  “Per f ick”  nights ’       be looking forward to your calls!        doog   ecivres   ot    eht   cilbup    dna
entertainment.                                         gnivah  hcus    a  taerg    erehpsomta
  T his  pr odu ct ion  is   b ein g                              .ffats ruoy gnoma       sehsiw tseB      rof
performed for three nights only:­                                .erutuf eht
   Thursday  30th  June,  Friday  1st                                                bbeW kciN
July and Saturday 2nd July 2005          GWAELOD Y GARTH                   remrof & rollicnuoC ytinummoC
Admission prices 
Adult  £6.00 
                          POST OFFICE                                 !eeyolpme pohsconcessions  £4.00 
                       The  post  office  is  open  at  the  Village 
                       Hall  on Tuesdays  and  Fridays  9  am  ­ 1 
BOX OFFICE ­ 01443202959            pm. The service  will also be able to tax 
                       cars. 
                                                                             5 
      Gwobrwyo 
     chwaraewyr rygbi 
       ifanc 
   nosoN dywilahnyc iaM 22 luS ddyD

   ibgyR bwlC cniafi uamit oywrboW

   .h c r y t n e P    u a d a i h c r a f yg n o l L   i

   nagroM    syhR     smailliW      ra   llinne

   sw l T   rw e a r aw h C     y   ,nyddyw l F

   siweL   seivaD     rwearawhC        mîT   y

   rwearawhC rekraP naitsirK ,romyT

   hteanW    y   ddynnyC     a aywM        naD

   se b m o o C    a   d d o i n y b re d d    sw lD

   r’i daiddormY ma llorraC samohT

   y lodyg ufana i’idew dof ie re mît

   .romyt         a
          uadaihcr fygnolL         i  dolea

   leag ra senoJ nalyD fes mit r’o llara

   ra ddydreaC iloihcyrnyg i siwedd ie

   .nwh sim y ladiE r’i htiat ue
                                            hcrytneP ditcneuei ibgyr dawgS        
    eaM    oseorc     sennyc    i   wyhrnu

   r’â onumy deo 41 cnafi rwearawhc

   â retllysyc – nwh sunnaiddywll mit

   979098 02920


                                              Rygbi ysgol 
                                             Gwaelod y Garth
                                  Llongyfarchiadau  i  Dîm  Rygbi       maeddu  Ysgol  Alltwen,  Cwm 
                                  Ysgol  Gwaelod­y­garth  greodd        Tawe,  0  14­0  ac  Ysgol 
                                  argraff  yng  nghystadleuaeth  10­      Aberdaron  o  28­0  cyn  colli  0­5  i 
                                  bob­ochor yr Urdd yn Llanelli.        Ysgol Gwenllïan, Cydweli. 
                                   Eisoes  roedd  y  tîm  o  dan  11      Yr enillwyr oedd Ysgol Tywyn. 
                                  oed  wedi  chwarae'n  wych  yng       Diolch  i'r  bechgyn  am  eu 
                                  Ngornest  Caerdydd  a'r  Fro.        hymdrechion  ac  i'r  hyfforddwr 
       smailliW syhR nagroM
                                  Teithiodd y tîm i Barc y Strade a      Hywel Griffiths. 
       nyddywlF y rwearawhC             


                                                    CAROLINE O'CONNOR 
                                                    VETERINARY SURGERY 
                                                      Bronllwyn Road, Pentyrch 
      Lle Tirion, Bronllwyn, Pentyrch, Cardiff, CFl5 9QL.                         Cardiff, CFlS 9QL.
           Telephone/Fax: 029 2089 9333 
            E­Mail: fcgw@onetel.com 
         Reg. No 4078467 VAT. No. 771696684                   ¨ Personal, friendly service from two vets with over 14 years 
                                              experience, each in the Cardiff area.
    Have You Ever Thought about Fostering a Child?                  ¨ A highly experienced nursing team.
                                            ¨ Free nurse clinics including puppy and kitten checks.
          · Work from Home                           ¨ Fully equipped surgery with operating, dental, lab, x­ray and 
         · Excellent Training Provided                       hospitalization area.
        · Work with a Small, Friendly, Local Agency                      ¨ 24 HOUR EMERGENCY SERVICE
           · 24 Hour Support                         ¨  Appointments a.m, p.m weekdays and Saturday mornings.
         · Carers' Family Support Groups                    ¨  Specialist dermatology and acupuncture appointments.
        · Good Rates of Allowances and Expenses                 ¨  Car parking facilities at the rear of the building.
        · Police Checks, Medicals and References                 ¨  5 minute drive from Radyr
            all Thoroughly Checked                      ¨  For more information please phone or visit our web site for 
                                              directions: 

   If you are interested or simply want more information,
                                                Cardiffvet.co.uk Phone: 029 20892113 
6 
                  PLAN FOR THE PLANET 
June  5th  2005  was  World        of  in  Landfill.  We  do  not  see       As  a  way  of  continuing  our 
Environment  Day,  `Plan  for  the     landfill  as  an  option  to  the  way     support  for  our  local  community 
Planet'  is  this  year's  slogan.     forward for managing waste.          and  environment,  in  addition  to 
Creigiau  Skips  will  ensure  that      There  were  many  events          our weekly  litter pick up  we will 
we  will  be  mak ing  our         planned  for  World  Environment        be  providing  a  complimentary 
contribution,  however  small  on  a    Day,  including  encouraging          skip  to  be  used  at  the  Creigiau 
global  scale  by  recycling  for  the   individuals  and  businesses  to        Carnival.  We  have  also  assisted 
future of our environment.         make  pledges  to  help  the          our  local  school  with  materials 
 In  November  2004  Creigiau       environment  by  making  small         for  their  ongoing  gardening 
Skips was formed by my husband       changes  in their behaviour. Since       projects, along with  forging  links 
Bruce  Howell  and    myself.  My     st art ing  o ur  business  in         with  our  local  schools'  eco 
husband was born and brought up      November  2004,  as  a  gesture  of      committee  to  promote  recycling 
in  Creigiau,  and  I  have  lived  in   goodwill to the local community,        in  the  community  through 
Creigiau  for  23  years,  our  home    we have been providing a weekly        education. 
is in the village.             litter  pick  up  along  Heol  Pant  Y      At Creigiau Skips, we are 
 We  wo rk  clo se ly  wit h       Gored, including the area outside       endeavouring to ensure that we 
environmental  agencies  and        the  recreation  field.  In  the  first    contribute to Cardiff being a 
recycle  all  waste  to  comply  with   two weeks, we picked up a tonne        `Green City' as EVERY 
European  Union  directives,        bag  of  litter.  We  will  collect  any    RECYCLED SKIP COUNTS. 
including  paper,  plastics,  glass,    litter  we  find  If  you  feel  that  we    For further information or Skip 
metals  and  wood.  We  are        are in anyway responsible for the       Hire please telephone 029 
committed  to  the  future  of  our    debris  between  our  litter  pick       20892685. 
environment  and  we  recycle  our     ups,  please  do  not  hesitate  to      Sue Howell 
waste  in  order  to  reduce  the     contact us, as it will be dealt with 
amount  of  waste  being  disposed     immediately. 
                                             WANTED 
                                    SCHOOL CROSSING PATROL 
                                       OFFICER 
                                              AT 
                                            TY NANT ROAD 
                                             CREIGIAU 
                                          HOURS OF DUTY: 
                                        8.15 ­ 9.15 AND 3PM ­ 4PM 

                                          10 HOURS PER WEEK 
                                    UNIFORM, SIGN, COMPREHENSIVE TRAINING 
                                      AND FULL SUPPORT PROVIDED BY 
                                        THE ROAD SAFETY TEAM 

                                      HOLIDAY RETAINER SALARY PAID 
                                      FOR ALL SCHOOL HOLIDAY PERIODS 

                                    £5.60 PER HOUR (PAY AWARD PENDING) 

                                      FURTHER DETAILS AVAILABLE ON 
                                     WWW.ROADSAFETY.CARDIFF.GOV. UK 
                                 FURTHER INFORMATION AVAILABLE FROM 
                                      David Evans, Road Safety Officer, 
                                         Cardiff County Council 
                                           029 2061 9907/8 
                                       e­mail: devans@cardiff.gov.uk            7 
   AROMATHERAPY –                        5 a side girls football
    NATURE’S GIFT! 
   Aromatherapy  literally  translated 
   means  a  treatment  using  scents. 
   These  scents  are  derived  from 
   Nature  herself  by  extracting  the 
   scented  oils  from  flowers,  herbs, 
   plants,  shrubs, trees  and  roots.   The 
   oils,  known  as  essential  oils,  have 
   many  healing  properties  and  are 
   usually  used  in  conjunction  with  a 
   relaxing  massage  to  alleviate 
   problems  of  a  physical,  mental, 
   spiritual or emotional origin. 
    The use of aromatic oils and plants 
   goes  back  thousands  of  years  but  it 
   wasn’t  until  the  1920s  that  the  term 
   Aromatherapy  was  coined  by  a 
   French  chemist,  René  Gattefossé. 
   Aromatherapy  was  then  introduced 
   to Britain during the 1950s. 
    Today,     Aromatherapy       is 
   considered  as  an  holistic  treatment. 
   This  means  that  not  just  the 
   presenting  physical  “problem”  is 
   addressed  but  rather  the  whole 
   person is considered.  So a visit to a 
   good  Aromatherapist  means  that  a 
   detailed  consultation  will  be  taken 
   which  includes  assessing  whether 
   you will have any contra­indications 
   to the treatment and looking at your       ta dleh tnemanruot edis a 5 lufsseccus eht gniyojne slrig sregnaR hcrytneP
   lifestyle.  Following this confidential     dleh neeb sah tnemanruot eht raey ht51 eht si sihT .5002 yaM 03 no hcrytneP
   consultation the Aromatherapist will      sbulc morf 41 & 7 fo sega eht neewteb sreyalp 005 revo yb dednetta saw dna
   help  you  choose  essential  oils  that                   .ffidraC revo lla
   are  best  suited  to  address  your 
   particular problem. 
    Massage  with  essential  oils 
   individually  blended  to  suit  each         SUPERVISOR        URGENTLY REQUIRED
   person  can  help  restore  balance  and 
   harmony  and  can  be  effective  for  a 
                           RELIABLE PERSON NEEDED FOR PENTYRCH VILLAGE HALL TO
   wide  range  of  conditions  including 
   stress related illnesses, general aches        BE RESPONSIBLE FOR SECURING OF PREMISES AND
   and  pains,  headaches,  migraines, 
   digestive,  menstrual  and  circulatory              OVERSEEING FACILITIES HIRE.
   problems. 
    So  next  time  you  peel  an  orange, 
   rub a sprig of lavender between your 
   fingers  or  walk  through  a  rose         NO HEAVY LIFTING OR CLEANING REQUIRED.
   garden,  remember  that  what  you’re 
   smelling  is  essential  oils  and  take  a            HOURS TO BE AS AGREED
   little  time  to  reflect  just  how 
   remarkable those essential oils are!              WITH SOME WEEKEND WORK.

              Marje Millard 
            Holistic Therapist 
         Marje Millard Associates        CONTACT BARBARA RODD 20891584 (ANYTIME)
                 Pentyrch 
                                  YVONNE KRIP 20890108 (DAYTIME)
8 
 Pentyrch Village                        Farewells and Welcome 
 Hall New Car Park 
The  thermometer  on  the  Hall  wall 
shows £35,000 has been raised BUT 
YOUR  HELP  is  still  needed  to 
raise  money  ­  if  you  have  any  time 
available, please phone me. 
 A  favours  auction,  quiz,  a  concert 
by Octave are being arranged for the 
autumn with an offer of a concert by 
Cantorian  Creigiau  (date  to  be 
confirmed).  Bodies  are  needed  to 
help  run  the  functions  ­  it’s 
rewarding  but  tiring  to  organise  a 
fundraiser every two weeks. 
  Applications  are  ongoing  to  Trust 
Funds  and  the  Lottery  for  the 
money.    Decisions  are  expected  by 
the  end  of  June  when  it  is  hoped  to 
give the  go­ahead to  the contractors 
                                   eettimmoC llaH egalliV hcrytneP
for the project to begin. 
 The  money  collected  so  far        Judith  Smith  has  resigned  as         The  new  Booking  Secretary  is 
includes  donations  from  village       secretary  of  the  Pentyrch  Village     Irene  Dow  (029  2089  0987)  taking 
organisations  such  as  the  Pentyrch     Hall  trustee  committee  after  14      up the post in early June. 
Art Group and Clwb y Dwrlyn; from        years.    She  has  been  a  stalwart  and    The  committee  acknowledges  the 
charities  such  as  the  BT  Honeypot     trustworthy  member  officer  while      dedication shown by both Judith and 
Fund;  from  companies  like  Western      also  serving  as  a  keyholder.  Judith    Ronnie  and  wish  them  well  in  their 
Electric and GE Healthcare ­ as well      will  be  greatly  missed  but  will      retirement. 
as  Cardiff  County  and  Pentyrch       continue  to  support  the  hall  as       The  supervisor  post  is  still  vacant 
Community  Councils.  Many  other        before.  The  committee  welcomes       and  it  is  imperative  it  is  filled  (see 
organisations  and  individuals  have      Tessa Hartog as the new Secretary.       separate advert.) 
also  given  generously  –  a  full  list     Ronnie  Mowbray  has  taken 
will  be  published  on  completion  of     retirement  as  caretaker and Booking 
the  project.  The  following  events      Secr etar y  aft er   joining  th e 
were also very successful.           committee in 1992.  He has been the       Pentyrch Village Hall 
Follis’ Walk: this was a repeat of 30      public  face  of  the  Hall  for  that      Car Park Fundraising 
years  ago  when  Gareth’s  father,       length of time.  Ronnie has been the 
Norman,  completed  a  sponsored                                Diary Of Events 2005 
                        Caretaker since 1997 and the hall  is 
walk  as  the  final  push  to  start      a  testament  to  his  hard  work  and 
building  the  hall.  This  time  Gareth    care.                     July 9th & 10th    Pentyrch  Open 
and Diane were joined by their niece                             Gardens (Applying for funding) 
and  Eric  and  Chris  Priday  (with                             Autumn  Carol Lloyd Dance School 
Lucy).  A  buffet  was  given  by  Jeff     any way is too long to list here but I     Autumn  Queen Tribute Night 
                                                       rd 
Greenman at the Lewis’ to welcome        thank you all most sincerely.         September 23     Quiz  Night  Bar 
                         A  number  of  people  have  asked      £3.50 
them home.  The final amount raised                                   st 
                        why the project is so expensive – the     October 21  Octave 
is  not  clear  but  is  expected  to  be                           December 3  rd 
                                                         C h r i s t m a s 
around  £1,500  (if  you  still  owe      answer  is  in  the  soil!  Most  of  the 
                        expense  is  due  to  the  landscaping     Market 
money please give it in at the shop).                             Awaiting dates for: School Children’s 
Bucket  Collection:  during  the        and  drainage  needed  before  the 
weekend  of  14th/15th  May  all  the      covering  is  begun.  The  land  has 
houses  in  the  village  were         never  been  properly  drained  (hence 
approached  and  over  £1,300  raised.     the  dreadful ponds  of  water  when  it     THE GARTH DOMAIN 
                        rains). If it is not done properly now,         No. 28 June 2005 
If any of the volunteers  missed you, 
or  you  were  away,  then  your        any  hard  topping  will  only  make 
donation will still be very gratefully     matters  worse.  The  plans  are         MISCELLANY (8) 
received.                    available  for  all  to  see,  and  ideas 
 An  Ascot  themed  Horse  Racing       welcomed  on  how  to  enhance  the         Available at local shops 
night was held on June 17    th.       finished  product  to  the  benefit  of        or  029 20890535. 
 The  names of those who helped in       hall users.                                           9 
       Chartered                    New Sports Hall                Pentyrch 
      physiotherapy                    in Radyr                  Playgroup 
      for horses and 
        dogs                                            P entyrch  Playgroup  will  be 
                                                     opening  its  doors  in  September 
   The  first  Chartered  Physiotherapy                                 under  new  management.  After  3 
   service for animals in Wales was set                                 years  Helen  Morris  has  passed 
   up  in  late  2003  by  Naomi  Smith                                 over  the  running  and  ownership 
   Graduating  from  Nottingha m 
                                                     to  Julie­Ann  Wright  a  local 
   University  in  1996  and  following 
   intensive  post  graduate  training  to 
                                  llaH stropS ehT            businesswoman in the village. 
   specialise,  she  has  extensive                                    Julie­Ann  already  owns  Cwrt 
   ex p er i en c e  a s   a  cha r t er ed                               Rawlin  Out  of  Schools  Club  in 
   physiotherapist  treating  people  and                                Caerphilly,  Fun  Station  holiday 
   horses;  having  worked  in  Wales,                                 play  scheme  and  Little  Cherubs 
   England,  Australia  and  the  USA.                                 Day  Nursery  in  Whitchurch. 
   Initially  based  in  Dinas  Powys,  she                               Julie­Ann's  knowledge  and 
   now  works  from  Pentyrch  and                                   expertise  will  enable  her  and  the 
   therefore  offers  a  very  exciting                                 staff  of  the  playgroup  to  run  a 
   specialist  local  service  to  those  in                              fun,  stimulating  and  educational 
   the area ­ as well as outside of it. 
                                 etiuS ssentiF ehT             setting.  There  will  be  new  and 
     Phys iot her ap y  off er s  saf e, 
   effective,  hands  on  techniques                                  old  faces  working  in  the  nursery 
   i n c l u d i n g   m a n i p u l a t i o n ,   As  part  of  Radyr  Comprehensive         to ensure the children's individual 
   mobilisation, stretches  and massage,       School  a  new  Sports  Hall  has  been       needs  are  met.  Staff  will  be 
   in  addition  to  electrotherapies  such     built  which  is  open  to  the  public.  The    working  to wards  learning 
   as   mu s cle  s t imu lat ion  a nd       hall  has  facilities  for  many  indoor      through  play  and  a  hands  on 
   ultrasound.  The  treatment  given        games  including  football,  tennis,        curriculum  ensuring  all  the 
   always  depends  on  the  nature  and       badminton  and  basketball  and  it  also 
                            has a large fitness suite. 
                                                     de ve lo p me n t a l  ar e a s  ar e 
   cause of the problems found and the                                 supported.  We  also  support 
                             This  is  a  new  top  class  facility 
   approach  is  very  much  a  holistic                                learning  through  the  medium  of 
                            whi ch  will  b en efit  th e  loca l 
   one,  taking  into  consideration  the      community.  The  opening  times:  6­10       Welsh  language  and  will  be 
   joints,  ligaments,  muscles,  tendons      Pm  Mon  ­  Fri.  and  Sat  9am  ­1pm        encouraging  this  in  the  new 
   and conformation.                 (closed Sundays) 
     The  approach  from  a  chartered                                 curriculum. 
                             People  are  required  to  book  an 
   animal physiotherapist is  very  much                                 Laura Hayman who is qualified 
                            induction  session  with  Mike  Boland 
   a team one ­ as you would expect if        (Sports Hall Supervisor) in order to be       to a level 4 in Child Care with 10 
   you  went  to  seek  treatment  for        a  member.  This  costs  £10.00  for  an      years  of  experience  will  be 
   yourself.  We  work  with  and  are        annual  membership.  Thereafter  each        managing  t he  nursery  in 
   recommended  by  vets  in  the  area,       session  (  i.e.  each  time  you  come  in)    September.  Laura  currently  runs 
   and  know  that  the  rider,  instructor,     the  cost  is  £2.50  per  session.  For  an    Little  Cherubs and  has  built up  a 
   farrier, equine dentist and the saddle      induction  contact    Emma  Loveland,        good reputation  in childcare over 
   fitter all form part of the team.         Radyr  Sports  Hall  Secretary,  on 
                            02920844433. 
                                                     the  last  2  years.  We  will  be 
     With  regard  to  horses  the  rider,                               developing  a  holiday  play 
   tack and work expected must also be 
                                                     scheme,  after  school  club  and 
   borne in mind (regardless of whether 
   we  are  dealing  with  an  elite                                  inset  day  care  servicing  the  local 
   competition  horse  or  family  hack.)                                community in the near future. We 
   Horses do their job better when they       t h e  s p ec ia l is t   W ei g hb r i d g e    will  keep  you  updated  on  this  as 
   are comfortable, as would we. Some        Orthopaedic  Centre  in  Swansea.          developments happen. 
   signs  of  a  possible  problem  can  be:     Alongside this domiciliary visits can         If  you  are  interested  in  a  place 
   bucking, rearing, stiffness, problems       also be arranged.                  for  your  child  at  Pentyrch 
   on  transitions  from  one  pace  to       If  you  would  like  advice  or  would       Playgroup  or  have  any  queries 
   another, or suddenly refusing fences.       like  to  book  an  appointment,  you        please contact Laura on 029 2052 
   In  addition  to  the  equine  work  as      can contact Naomi on 07966 335976          1007. 
   described  above,  Naomi  also  works        (Cat  ­  A  member  of  the 
   with  dogs.  This  includes  a  small       A s s o c i a t i o n   o f   C h a r t e r e d 
   animal  clinic  which  takes  place  at      Physiotherapists in Animal Therapy) 
10 
11
               (O29) 2089 1007 
                TELEPHONE                                            .nalL nfeC ot daor
                                                  leuneP dna dleifxoF ot         tsruhneerG
                                                  mo r f  da o R   h c ru h C    no    se s u o h
                FROM £5.00
                                                  eht  dna  hcruhC    eht   dnuora     aera
                                                  eht  sedulcni   aera  gwtaC     tS  ehT
             GIFT VOUCHERS AVAILABLE
                                                                    .newsylL dna
                                                  newerT ot pu craP y loeH no sesuoh
        AND INDIAN HEAD MASSAGE
          THERAPEUTIC MASSAGE                               eht dna loohcs craP y giarC sedulcni
                                                  hcrytneP ni aera craP-y-giarC ehT
          REFLEXOLOGY, REIKI,                                   .htraG y tnaN dna nwotegnarG
                                                  fo  htron  egalliv elohw      eht   srevoc
                                                  htraG   y  doleawG     ni  aera    ehT
       FOR THE BEST IN AROMATHERAPY,
                                                      .saera noitavrsnoc fo retcarahc
                                                  eht   ecnahne   dna    evreserp      pleh
             EXCLUSIVELY FOR LADIES
                                                  ot  ecnadiug   ngsed   osla  si  erehT
                                                                  s
                                                                 . noisnetxe foor
                                                  dna sgnidliub fo noitilomed ,sehsid
                                                  etilletas   ,secafrus   llaw   ot   segnahc
                                                  edulcni    esehT   .tnesnoc      gninnalp
                                                  eriuqer yllamron ton dluow            hcihw
                                                  skrow   .e.i   tnempoleveD       dettimreP
                                                  de re d i s n oc  eb   y l la m r o n   d l u ow
                                                  hcihw skrow cificeps ot etaler hcihw
                                                  slortnoc gninnalp laiceps era esehT
                                                  .segnahc     emos   tsniaga     draugefas
                                                  ot  srewop    yrotutats     fo   rebmun
                                                  a sessessop licnuoC ytnuoC eht taht
                                         .retcarahc
                                                  snaem    sutats  aera   noitavresnoC
          .licnuoC ytinummoC   r ie h t  n ia te r  ot  p le h  s l o r t n oc
                                                                          .ylppa
   eht fo krelC eht morf elbaliava era  g n i n na l p  eht    dn a  e c na t r o pm i
                                                  slortnoc    gninnalp     laiceps     e rehw
   licnuoC ytnuoC ffidraC yb deraperp  lac iro ts ih     dna   larutcetihcra
                                                  htraG   y  doleawG dna       hcrytneP     ni
   saera noitavresnoc eht no stelfaeL  fo   e ra   s a e ra  ee rht   esehT
                                                  saerA noitavresnoC eerht era erehT
                      Conservation Areas
      Community 
       Council 
      Highlights 
                          New  Community  Maintenance          been  receiving  more  and  more 
   Do You Want Traffic Calming for        Officer                    requests  for  “no  dog  fouling”  signs 
   Pentyrch?                   The  Community  Council  has          on  the  pavements  in  the  villages. 
   Cardiff County Council are planning      appointed  a  new  Community          Many  dog  owners  are  responsible 
   to  install  traffic  calming  speed      Maintenance  officer  who  may  be       and  do  clean  up  but  the  latest  trend 
   bumps on Heol y Pentre, Heol Goch,       familiar  to  many  Creigiau  residents.    seems  to  be  to  leave  the  “bags”  in 
   Lon  y  Fro  and  Bronllwyn  and  to      Mr  Duncan  Jones  has  been  a        the hedges.  Dog fouling is not only 
   introduce  a  20mph  speed  limit.       resident  of  Creigiau  all  his  life.    a mess but a health hazard.  Children 
   Consultation has been undertaken by      Being  a  farmer’s  son  he  knows  the    and  teenagers  should  also  be 
   the  County  to  residents  living  on     area  very  well  and  the  needs  of  our   reminded to  clean up when they are 
   these roads.                  rural  communities.    Duncan  will      on dog duty. 
    The  Community  Council  support       share  the  job  with  the  existing       A  reminder  also  that  dogs  should 
   the  initiative  but  have  been  made     Community Maintenance officer, Mr       be  kept  under  control  at  all  times, 
   aware  of  a  petition  that  has  been    Colin  Davies.    Welcome  aboard       particularly  when  in  the  vicinity  of 
   cir culated  r equesting  further       Duncan .                    live stock. 
   information  and  consultation  is 
   undertaken  before  any  measures  are     Grants                     Radyr Comprehensive School 
   implemented.  The  safety  of  our       The  following  grants  have  been 
   residents  and  particularly  our       allocated  by  the  Community 
   children is of paramount importance.      Council:­ 
   The  village  needs  traffic  calming     Gwaelod y Garth PTA 
   now before an accident happens.          – Christmas Tree 
    If you support this initiative please         £100 
   write  to  the  Community  Council  or     Pentyrch Junior Rugby    £200        Ombudsman 
   Mr  S  Vincent,  Cardiff  County        Creigiau Scouts                A  new  Public  Services  Ombudsman 
   Council,  Traffic  and  Transportation,           £50               for  Wales  has  been  appointed  to 
   County Hall, Cardiff, CF10 4UW.        Radyr & District                look  into  complaints  about  public 
    The  Community  Council  has           Good Neighbour               services.    He  is  independent  and 
   decided to ask the County Council to          £50                  impartial and the service is free.  He 
   hold  a  joint  public  meeting  to      Creigiau Cricket Club             can  look  into  local  government, 
   discuss the proposals.               £50                    N a t i o n a l   H e a l t h   S e r v i c e 
                          Pentyrch Village Hall             or ga nis a t io ns ,   t he  N a t io na l 
   Skateboard Park                     – car park fund            Assembly  for  Wales  and  associated 
   The Community Council and Cardiff              £500               public  bodies.    Complaints  can  be 
   County  Council  have  been  working      Pentyrch Open Gardens             considered  on  issues  including 
   together  to  provide  a  skateboard          –  raffle               housing  planning,  education,  social 
   park within the Recreation ground in                   £20         services  and  health  services.    There 
   Creigiau.    Plans  are  now  starting  to                          are  some  information  leaflets 
   come  together  and  work  should       The  Council  allocates  grant  aid  to    available  from  the  Community 
   commence  within  the  next  two        applications  from  organisations       Council  office  or  for  mor e 
   weeks  and  the  park  up  and  running    within  the  Community  Council  area     information you can phone 0845 601 
   for the school holidays.            at Council meetings  in March, June,      0987.
                          September  and  December.    All 
   Hanging Baskets                applications  must  be  supported  by 
   Hanging  Baskets  have  once  again      r ecent  audited  accounts,  as 
   been  provided  by  the  Community       appropriate  and  should  give  an 
   Council  for  the  villages.    There  are   indication  of  the  purpose  for  which      ADVERTISE IN 
   two  at  Gwaelod  y  Garth  Village      the  grant  is  required  and  an         COMMUNITY LINK
   Hall,  two  at  Creigiau  Church  Hall     indication of the amount of the grant       ot dereviled si kniL ytinummoC
   and  five  at  Pentyrch  Shopping       requested.                    a si dna aera eht ni semoh 0082
   pr ecinct.  With  the  help  of                                 .noitamrofni fo ecruos elbaulav

   shopkeepers  and  residents  these  are    Dog Fouling ­ Please clean up and               strevdA
   kept watered through the summer.        take home.                            mc01 x mc6 51£
                          A  reminder  to  dog  owners  ­  please             mc 01 x mc 21 03£

                          clean  up  after  your  dogs.  We  have         7141 9802 920 :leT
12 
  Penawdau 
    y 
Cyngor Cymuned 
                       Swyddog Gofal a Chadw Newydd        bagiau  yn  y  clawdd.  Mae  baw  cŵn 
Ydych chi eisiau Mesurau Arafu         Mae’r  Cyngor  Cymuned  wedi        nid yn unig  yn llanast ond  hefyd  yn 
Trafnidiaeth ym Mhentyrch?           apwyntio  swyddog  Gofal  a  Chadw     peryglu iechyd. Dylid atgoffa plant a 
Mae  Cyngor  Sir  Caerdydd  yn         newydd fydd  efallai  yn  gyfarwydd  i   phobl  ifanc  i  lanhau  pan  maent  yn 
cynllunio  i  osod  rhwystrau  arafu      drigolion Creigiau. Mae  Mr Duncan     gofalu am gi. 
traffic ar Heol  y Pentre, Heol Goch,     Jones  wedi  bod  yn  byw  yng        Hefyd dyma gyfle i atgoffa y dylid 
Lon  y  Fro  a  Bronllwyn  ac  i        Nghreigiau gydol ei oes. Mae’n fab i    cadw cŵn dan reolaeth drwy’r amser 
gyflwyno  cyfyngiad  ar  gyflymder  o     ffarmwr  ac  mae’n  adnabod  yr  ardal   yn  arbennig  mewn  cae  anifeiliaid 
20  milltir  yr  awr.  Cynhaliwyd       ac  anghenion  cymuned  wledig  yn     fferm. 
ymgynghoriad  gan  y  Cyngor  Sir       dda iawn. Bydd Duncan yn rhannu’r 
gyda  thrigolion  sy’n  byw  ar  yr      gwaith  gyda’r  Swyddog  Gofal  a     Ysgol Gyfun Radyr 
heolydd hyn.                  Chadw presennol, Mr Colin Davies.     Bydd  amserau  newydd  yn  cael  eu 
 Mae’r  Cyngor  Cymuned  yn          Croeso mawr i Duncan . 
cefnogi’r  cynllun  ond  meant  wedi 
deall fod deiseb yn cael ei drefnu yn     Grantiau 
gofyn  am  ragor  o  wybodaeth  ac       Mae’r  grantiau  canlynol  wedi  eu 
ymgynghori cyn gweithredu unrhyw        dosrannu gan y Cyngor Cymuned :­ 
drefniadau diogelwch newydd.          Gwaelod y Garth PTA 
 Mae diogelwch ein trigolion ac yn        – Coeden Nadolig 
arbennig  ein  plant  o  bwysigrwydd          £100 
mawr.  Mae  angen  mesurau  rheoli       Rygbi Ieuenctid Pentyrch  £200 
cyflymder  yn  y  pentref  yn  fuan  cyn    Sgowtiaid Creigiau 
bod damwain yn digwydd. Os ydych            £50 
yn  cefnogi’r  cynllun  a  wnewch  chi                          Ombwdsmon 
                       Radyr & District              Mae  Ombudsmon  Gwasanaethau 
os  gwelwch  yn  dda  ysgrifennu  at  y      Good Neighbour 
Cyngor  Cymuned  neu  at  Mr  S                             Cyhoeddus i Gymru newydd wedi ei 
                              £50             apwyntio i edrych i mewn i gwynion 
Vincent,  Cyngor  Sir  Caerdydd,        Clwb Criced Creigiau 
Trafnidiaeth  a  Chludiant,  Neuadd  y                          am  wasanaethau  cyhoeddus.  Mae’n 
                         £50                  annibynnol ac yn ddiduedd ac mae’r 
Sir, Caerdydd, CF10 4UW.            Neuadd y Pentref Pentyrch 
 Mae’r  Cyngor  Cymuned  wedi                              gwasa na et h  am  ddim.  Gall 
                         – cronfa maes parcio          ymchwilio  i  waith  llywodraeth  leol, 
penderfynu  gofyn  i’r  Cyngor  Sir  i       £500 
gynnal  cyfarfod  ar  y  cyd  i  drafod  y                        y  Gwasanaeth  Iechyd  Cenedlaethol, 
                       Gerddi Agored Pentyrch           y  Cynulliad  a  chyrff  cyhoeddus 
cynlluniau.                       –  raffl             cysylltiedig. Gellir ystyried cwynion 
Parc Sglefrfyrddio                                    ar  bynciau  yn  cynnwys  cynllunio, 
                          £20                  t a i,   a d d y s g ,   g w a s a na et h a u 
Mae’r  Cyngor  Cymuned  a  Chyngor 
Sir  Caerdydd  wedi  bod  yn  cyd­                            cymdeithasol  a  gwasanaethau 
                        Mae'r Cyngor yn dosrannu grantiau    iechyd. Mae rhai pamffledi ar gael o 
weithio i ddarparu parc sglefrfyrddio     i geisiadau o fudiadau o fewn ardal y 
ar  faes  chwarae  Creigiau.  Mae’r                           swyddfa’r Cyngor Cymuned neu am 
                       C y n g o r   C y m u n e d   y n g    ragor  o  wybodaeth  gallwch  ffonio 
cynlluniau  nawr  yn  cael  ei         nghyfarfodydd  y  Cyngor  ym  mis 
gweithredu  a  disgwylir  i’r  gwaith                          0845 601 0987.
                       Mawrth,  Mehefin,  Medi  a  Rhagfyr. 
ddechrau  ym  mis  Gorffennaf  er       Rhaid  cyflwyno  cyfrifon  wedi  eu 
mwyn cael y parc yn barod ar gyfer       harchwilio gyda'r cais, a dylid rhoi'r 
gwyliau’r ysgol.                pwrpas  a  maint  y  grant  a  ofynnir 
                       amdano. 
Basgedi Blodau 
Mae’r  Basgedi  Blodau  unwaith  eto      Baw Cŵn                   HYSBYSEBWCH YN 
wedi’i  darparu  gan  y  Cyngor        Dyma  gyfle  i  atgoffa  perchnogion     CWLWM BRO
Cymuned  yn  ein  pentrefi.  Mae  dau     cŵn  i  lanhau  ar  ôl  eu  ci.  Rydym   iad o 0082 i orB mwlwC rihtrebsoD
yn  Neuadd  y  Pentref  Gwaelod  y       wedi  bod  yn  derbyn  mwy  a  mwy  o      gnwrfyg n’eam ca ladra ry ny
Garth,  dau  yn  Neuadd  yr  Eglwys      geisiadau  am  arwyddion  “dim  baw      hteadobywg unnar i gohcreddra
Creigiau  a  phump  yng  Nghanolfan      cŵn”  ar  balmentydd  ein  pentrefi.           noibesybsyH
Siopa  Pentyrch.  Gyda  chymorth        Mae  nifer  o  berchnogion  cŵn  yn             mc 01 x mc6 51£
trigolion a rheolwyr y siopau  mae’r      gyfrifol  ac  yn  glanhau  ond  yr              03£     mc21   x  01
basgedi yn cael ei dyfrhau.          tueddiad  diweddar  yw  i  adael  y    mc                       13 
        Bus Services to Cardiff                           Gwasanaeth Bysiau i 
                                 Gaerdydd 
   Stagecoach 136   Monday ­ Friday                          Stagecoach 136        Dydd Llun ­ 
   Dydd Gwener 
   Creigiau    *7.00   7.38 
                                                  18.00   19.00   2 0 . 0 0 
      21.00 
   Pentyrch      *7.05   7.45            9.00    10.00   11.00   12.00   13.00   14.00   1 5 . 0 0 
      16.00  18.04  19.04  20.04          21.04 
   Gwaelod      *7.10   7.50            9.10    10.10   10.10   12.10   13.10   14.10   1 5 . 1 0 
      16.10  18.08  19.08  20.08          21.08 
   * not Saturday 
          * dim Dydd Sadwrn 

   Cardiff Buses 33  Monday ­ Friday                          Bysiau Caerdydd 33Dydd      Llun   ­ 
   Dydd Gwener 
   Gwaelod   y Garth  7.32   8.26              9.40      10.40   11.40   12.40   13.40   14.40 
           16.50 
   Saturdays                               8.20      9.40      10.40   11.40   1 2 . 4 0 
     13.40  14.40  15.40  16.40  17.50 


                            Refuse Collections

                                    August Bank Holiday collections will be:­ 

     Community Refuse               Normal Collection Day         Bank Holiday Collection Day 
       Lorries 
                            Monday                 Tuesday 
   Most  residents  will  have  received       Tuesday                Wednesday 
   the  dates  for  the  Community  refuse 
   lorries  but  for  those  in  the  outlying    Wednesday               Thursday 
   areas  that  get  missed  out  here  they     Thursday                Friday 
   are:­ 
                            Friday                 Saturday 


          Date                Pentyrch             Creigiau        Gwaelod y Garth 
      th 
   Sat 13  August                 Penuel Road                          Village Hall 
                           Maes y Sarn 
      th 
   Sun 14  August                 Heol Goch                           Village Hall 
       th 
   Sat 10  September                             Queen Charlotte Drive 
                                         Ffordd Dinefwr 
      th 
   Wed 28  September                Heol Goch                           Village Hall 
                           Maes y Sarn 
       th 
   Thur 29  September                             Queen Charlotte Drive 
                                           Parc y Fro 
                                         Ffordd Dinefwr 
      th 
   Sat 29  October                 Penuel Road 
                           Maes y Sarn 

               3.30pm – 7pm – weekdays and 10am – 4pm on weekends 
14                NB Creigiau has already had 2 visits and Pentyrch / Gwaelod y Garth 1 
                                                   05/01252/W  Mr  &  Mrs  R  James,  3 
          Planning Applications                                Parc  Castell  Y  Mynach  ­  Two 
                   to June 2005                           Storey  Side  Extension  (To  Replace 
                                                   Single Storey) and Conservatory 
05/00446/W        D  Carr,  The       05/00854/W  Mr  R  McAndrew,  17 
                                                   Planning Permission Refused 
Bungalow,  Garth  Hill  ­  Convert         Dol  y  Felin  ­  Modification  of 
                                                   04/02918/W       Land adjacent to 
Existing  Dwelling  into  Two  No.         C o n d i t i o n   2   0 f   0 0 / 6 6 / W 
                                                   Dwrlyn  Cottage,  Llantrisant  Road  ­ 
Dwellings                      R e t r o s p e c t i v e l y   A l l o w i n g 
                                                   Erection  of  3  number  2  storey  new 
05/00466/W        Mr &  Mrs  Dow,      Conversion  for  3  Cars,  Conversion 
                                                   houses with private access road 
16  Maes  Yr  Hafod,  ­  Renewal  of        of  Garage  to  Study  and  Retaining 
                                                   04/02958/W       Mr  B  Pritchard, 
Consent  00/821w  ­  Raise  Level  of        Driveway 
                                                   Yr Odyn, Penuel Road ­ 2 three bed 
Existing Bedroom Extension             05/00905/W         Mr D Carpenter, 
                                                   dwellings with integral parking 
05/00468/W        Mr  &  Mrs  K       Woodtrees,  Main  Road  ­  Proposed 
                                                   Permission Granted 
Jones, 2 Penuel Road ­  extension to        Conservatory 
                                                   05/00073/W       Mr  &  Mrs  R 
form  Two  Extra  Bedrooms,  Utility        05/00927/W         Michael  Holley, 
                                                   James,  3  Parc  Castell  y  Mynach  ­ 
and Study                      28  Llys  Caradog  ­  Single  and  two 
                                                   Construction  of  2  storey  dwelling 
05/00491/W        A n d r e w        Storey  Extension  ­  Kitchen, 
                                                   and detached garage 
Morgan,  Oakfield  House,  Heol           Playroom,  2  Beds,  Office ­  (Garage 
                                                   04/02433/W       Mr  S  Dhanowa, 
Pantygored  ­  Proposed  two  Storey        and  Conservatory  ­  Permitted 
                                                   White  Lodge,  Church  Road  ­ 
Extension,    including  use  of  Roof       Development) 
                                                   Demolition  of  existing  cottage  and 
Space,  2  Car  Garage  and  New          05/01106/W         Mr  R  Angell, 
                                                   garage  and  erection  of  replacement 
Vehicular Access.                  Gwaelod  Y Garth Inn, Main Road ­ 
                                                   dwelling, garage and ancillary works 
05/00492/W        Mr  &  Mrs  S       Remove  Render,  Take  Back  To 
                                                   04/03093/W       Mr  M  Davies, 
Horler, Nant  y Mynydd, Main Road          Original  Stonewor k,  Replace 
                                                   10  Dol  y  Felin  ­  Two  storey  side 
­ Residential extension               Windows  And  Door,  Gutter  And 
                                                   extension  and  single  storey  rear 
05/00515/W        Ms  D  Williams,      Downpipe, Also Replace Pub Sign 
                                                   extension  and  replacement  of  all 
2  Penuel  Road,  Pentyrch  ­  Two         05/01130/W  Mr C LeGuilcher, Old 
                                                   windows 
storey side extension                Tregyrnog,  Heol  St  y  Nyll  ­  First 
                                                   04/02826/W       Mr  R  Watkins, 
05/00653/W        M r   &   M r s      Storey Extension and Open Porch to 
                                                   Cefn  Bychan  Farmhouse  ­  To 
Anderson,  1,  Maes  Glas  Cottages,        Front Door 
                                                   demolish  existing  farmhouse  and 
Main  Road  ­  Renewal  of  Planning        05/01194/W         Mr  M  Courtney, 
                                                   barns and build two new houses 
Permission  00/794w  (Alteration  To        Tregwent, Penuel Road ­ Demolition 
                                                   04/02971/W       R Whitman, Plot 
House)                       o f   E x is t i n g  D w el l i n g   a n d 
                                                   adjacent  to  Ardwyn,  Main  Road  ­ 
05/00673/W        Mr  &  Mrs  E       Construction of 7 Flats 
                                                   Amendments  to  elevation  and 
Day,  24  River  Glade  ­  First  floor       05/01187/W         Va r ia t i o n  o f 
                                                   inclusion  of  basement  floor  to  new 
side extension                   conditions,  Broadlands  Nursing 
                                                   house  previously  approved  ref 
05/00725/W        J  &  H  Davey,      Home,  Llantrisant  Road  ­  Vary 
                                                   01/1250 
Rocklands,  Pantygored  Road  ­           Condition  2  of  Planning  Permission 
Construction  of  an  Extension  in         03/275  to  Allow  the  Nursing  Home 
Place of Existing Lobby and Garage         to  Accommodate  Individuals  in 
05/00792/W        Mr  L  Osgood,       Need of Care 
73  Maes  Y  Sarn  ­  Two  storey          05/01142/W         M r   &   M r s 
extension  to  Side  of  Existing          Williams,  5 Pantglas  ­  Erect  a Pcvu 
Property, incorporating Replacement         Conservatory to Rear of Property 
Double Garage                    05/01171/W         Ms K Kavanagh, 
05/00833/W        Mr  Bachelor,  9      27  Maes  Y  Sarn  ­  First  Floor 
T y n   Y   C o e d  ­  P r o p o s e d       Extension  for  Bedroom  (Above             TI A FI CREIGIAU 
Conservatory to Front                Garage)                         Welsh Mother and Toddler 
05/00835/W        R  Rees,  Is­Y­      05/01224/W         Mr  R  Hayward, 
Deri,  School  Lane  ­  New  2  Storey       6  Pant  Bach  ­  Single  Storey  Rear 
Dwelling                      Extension  to  Kitchen;  add  New 
                                                     Prynhawn Llun 
05/00846/W        M r   &   M r s      Store  Area  to  Rear  of  Garage  and          1.30 ­ 3pm 
James,  12  Banc  yr  Afon  ­            Add Pitch Roof over Garage               a Bore Gwener 
Installation of Pvcu Conservatory          05/01239/W         M r   &   M r s        10 ­ 11.30am 
05/00853/W        Mr  D  Bilham,       Jones, 6 Bryn Yr Eglwys ­ Victorian 
'Sunnybank',  Heol  Goch  ­  Ground         Style Conservatory 
                                                    Neuadd y Sgowtiaid, 
F l o o r   K i t c h e n   E x t e n s i o n ,   05/01245/W         Mr  N  Angell,      Y Terrace, Creigiau 
Conservatory  and  Porch,  New  Roof        Gwaelod  y  Garth  Inn,  Main  Road  ­       Manylion: 029 20890009
to Part Ex Garage and Existing Tack         Pitch  Roof  Extension,  Erection  of 
Room  and  Conversion  of  Part  Ex         Store, Alterations to Porch, Window 
Garage into Cloaks/Utility Room           and Door Openings                                      15 
   pirK .P .Y .srM :crelC

   ulddeH ry fasroG
                                             pirK .P .Y .srM :krelC

                                             noitatS eciloP
                                                               Mobile Library 
   leuneP loeH 1                                   daoR leuneP 1
                                                             The  area  is  served  by  Cardiff 
   hcrytneP                                      hcrytneP
                                                             County Council Mobile Library every 
                                                             three weeks. 
   JL9 51FC ddydreaC                                 JL9 51FC ffidraC

   71419802 920 :nôfF                                 71419802 920 :leT

   71419802 920 :scafF                                71419802 920 :xaF
                                                             Creigiau 
                                                             Fridays  ­  24th  June,  15th  July,  5th 
                                                             Aug,  26th  Aug,  16th  Sept,  7th  Oct, 
          srollicnuoC ytinummoC - denumyC rywrohgnyC                               28th  Oct,  18th  Nov,  9th  Dec,  30th 
                                                             Dec 
   Penri Williams           Hendre, 4 Pantbach                                   9.30 ­ 10.30  Ffordd Dinefwr 
    Pentyrch             20890040                                      10.35 ­ 10.55    Parc­y­coed 
   Peter Davies              Llwyn Glas, Heol y Parc                             11.00 ­ 12.30    Post Office 
    Pentyrch             20891408                                      1.40 ­ 2.30  Parc­y­Bryn 
   Gill Rees                  Llys y Coed, Heol Pantygored                       2.35 ­ 2.55  P a r c   C a s t e l l ­ y ­ 
    Pentyrch             20890571                                     Mynach 
   Nicholas Webb           30 Bronllwyn                                    3.00 ­ 3.50  Y s g o l   C r e i g i a u 
        Pentyrch           20891216                                   School 
   Eric Priday              7 Pantglas                                  Gwaelod y Garth and Pentyrch 
                    Pentyrch      20891493                            Thursdays  30th  June,  21st  July, 
   Carol Williams           Hendre, 4 Pantbach                                11th  Aug,1st  Sept  ,  22nd  Sep,  13th 
    Pentyrch             20890040                                     Oct, 3rd Nov, 24th Nov, 15th Dec 
                                                             Gwaelod y Garth 
                                                             9.40 ­ 10.15  Post Office 
       Council Meetings                   Cyfarfodydd y Cyngor                  10.20 ­ 10.50 Heol Berry. 
                                                             Pentyrch 
   ehT   licnuoC   steem    no     eht   dr3  ddydyrd ra ddrwc ny rognyC r’eaM
                                                             11.00 ­ 12.15 Lewis Arms 
                                                             12.25 ­ 12.50 Maes y Sarn 
   yadnoM    ylhtnoM   tpecxe(      )
                         . tsuguA    .)tswA walbeh( sim bob nulL ddyd
                                                             2.00 ­ 2.30      B r o n   H a u l , 
   ni dehsilbup era sgniteem fo sliateD            ny ddydofrafyc y noilynam risognaD
                                                             Pentyrch 
   ni dna sdraoB ecitoN s’licnuoC eht             r’uaddryfsybsyH     rognyC     ca  ny  y
                                                             2.40 ­ 3.50      B r o n l l w y n , 
   seciffO licnuoC .seciffO tsoP lacol            d d y e f dd y w S  t s oP  .loe ll   eaM
                                                             Pentyrch 
   era  nepo  ot  eht  cilbup   ma03.9     ot  ddyefddywS    y  rognyC    ra  roga   r’i  If  you  need  any  further  information 
   .yadirF ot yadseuT ,ma03.11                ddyd ,ma03.11 i ma03.9 o ddeohyc            with  regards  to  the  Mobile  Service 
                                 .renewG ddydd i htrwaM

                                                              Useful Telephone Numbers 
                  On the Web — Ar y We                                 Age Concern 
                                                                            24521052 
   cc.hcrytnep.www                      moc.ofni-ffidrac.www                  Age Concern Advocacy Service     2056 7883 
   ku.gro.uaigiercnoirotnac.www                moc.mwlwc.www                      Cardiff Bus 
   ten.bulcllabtoofuaigierc.www                ku.gro.hcrytnep.www                               0870 608 2608 
   ku.gro.uaigierc.www                    ten.hcrytnep.www                    Cardiff Council­ All departments   2087 2087 
   ku.hcs.ffidrac.mrphcrytnep.www               ku.gro.32uaigierc.www                  Consumer Advice Centre 
   /ssehc_hcrytnep/moc.seiticoeg.www             ku.gro.ccuaigierc.www                     2039 7781 
                                                             Community Council ­ Pentyrch       2 0 8 9 
                                                             1417 
                                                             Community Health Council 
                                                                2037 7407 
                                                             Gas Emergency 
          Cwlwm Bro     Community Link                                            0800 111 999 
                                                             Help the Aged Information Line    0808  800 
                                                             6565 
   draoB lairotidE                       txen eht ni seirtne rof etad tsaL           Housebound Library Service        2 0 2 2 
   lliG  ,seeR   kciN   ,bbeW      emleD     .5002 rebmevoN 1 si eussi                9935 
   , n ew o B  n om i S   , s t re b o R   t ra u t S                              Mobile Library 
   , sa m o hT   f feJ   , g n i n na C     i rn eP
                                                                         2076 3849 
                                  rednu ot detimil eb dluohs selcitrA
                                                             Radyr Library 
   smailliW                          052  sdrow     erehw   elbissop    dna
                                                                         2084 2234 
   ehT   sweiv    desserpxe        ni   eht  krelC licnuoC eht ot tnes eb dluohs
                                                             Lunch Club Bookings 
   y t in um mo C      kniL    e ra     to n  .rollicnuoC yna ot ro
                                                                2084 2404 
   y l ira s secen     esoht     fo     eht   :liam-e                         Meals on Wheels 
   .licnuoC ytinummoC
                                    cc.hcrytnep@krelc                       2056 6533 
                                                             Police (General) 
                                                                      2022 2111 
                                                             Police ­ Pentyrch (Not Emergency) 2089 0753 
16            dywffargrA      J & P Davison, Pontypridd        retnirP              Radyr & Dist Good Neighbour Sch.  2084 2404 

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:94
posted:3/5/2011
language:English
pages:16