Bulgarian Discworld Reading Order Guide

Document Sample
Bulgarian Discworld Reading Order Guide Powered By Docstoc
					     The Discworld Reading Order Guide                                     by Krzysztof K. Kietzman
        Bulgarian Version
                                                     Translated by Vladimir Valchev
  Цветът на   Фантастична  Магизточник         Интересн   Последни  Последния
                          Ерик
   магията    та светлина                и времена    ят     т герой
                                      континен
                                        т
                                          Изумителният Морис и
                        Мостът на              неговитеобразовани
                         трола                  гризачи


Еманципирана           Вещици в   Господари и  Господари  Захапи за  Волният      Шапка
          Посестрими в
  магия       занаята   чужбина    Господарки    и     врата   народец      пълна с
                               Господарки                  небе


                             Смърт и
                            какво идва
                             след това

                                Малки
                        Пирамиди    богове                 Музика на    Дядо    Крадец на
    Морт     Жътварят
                  душата     Прас     време
                                                              Starter novel

                                                              Standard novel
    Стражите!   Въоръжен   Глинени           Петият    Нощна   Чудовищна
                  крака    Шовинист                                  Illustrated novel
    Стражите!   и мъже                  слон    стража   команда
                                                              Not yet published

        Театър на            Подвижни
                                   Истината      Пощоряване             Short story
        жестокостта            образи
                                                              Major plot links
                                                              Minor plot links

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:545
posted:6/16/2009
language:Bulgarian
pages:1