ppt2 - Customizing and Extending Visual Studio 2005 Team System by suchenfz

VIEWS: 15 PAGES: 26

									   Microsoft Visual Studio 2005


       kiterjeszthetőség


Albert István
ialbert@aut.bme.hu
Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszék
MSDN Kompetencia Központ
A kiterjeszthetőség célja

 A kiterjeszthetőség segítségével hozzáalakítható
 az eszköz a szoftverfejlesztési folyamathoz
  Így nem a folyamat igazodik az eszközhöz


 Például:
  Saját help rendszer
  Új nyelvek
  Új szerkesztők
  Ablakok (tool windows)
Visual Studio Extensibility
Lehetőségek
                 Csomagok                  AddIn-ek
 Integráció mélysége
                              Integráció ára
                  Makrók            VS felhasználó szintű testreszabás
Kiterjeszthetőség

Típus     Előnyei              Korlátai
Testreszabás  Egyszerű              Nem vezérli az IDE-t, csak
                         módosítja

Makrók     Az IDE teljes elérése       Nem ad új lehetőséget
                         Forráskóddal
Add-in-ek   Az IDE teljes elérése       Nem készíthet:
        Teljesítmény és forráskódvédelem  Új dokumentum típust,
        Lehetőség van :           Új projekt típust,
          Új ablakok létehozására,    Új debug motort,
          Parancsok létrehozására,    Stb.
          Opciók
Csomagok    Az IDE teljes elérése       Összetett fejlesztési
        Teljesítmény és forráskódvédelem  modell
        A teljes spektrum kihasználása
Makrók

 A Visual Studio ‘automation object model’-je több
 mint 140 osztályt ismer, ami lefedi az teljes IDE
 funkcionalitását
 A makrók kihasználhatják a .NET Framework
 lehetőségeit
 Tools / Macros menü
 Korlátok
  Csak Visual Basic-ben
  Nem használhatók új ablakok, parancsok, stb. létrehozására
Add-in-ek

 Testreszabás, automatizálás, kiterjesztés
 Új funkciókat hozhat létre
 Egyszerű
   Add-in varázsló
   XML regisztrálás
   Bármilyen nyelven, ami támogatja a COM-ot
 Használhatja a teljes Visual Studio
 objektummodellt
 Új ablakok, parancsok, konfigurációs lapok
 létrehozása
Visual Studio felületelemek
Csomagok (packages)

 A lehetséges legmélyebb integráció
  Transzparens, teljes értékű új funkcionalitás

 Teljes hozzáférés a közös shell funkciókhoz és az
 automation objektum modellhez

 Új, kiterjesztett funkciók a Visual Studio komponenseihez
  IDE

  Debugger

  Source Control

  Data Sources

  Etc.
Eszközök és támogatás


 http://msdn.microsoft.com/vstudio/extend/
 http://affiliate.vsipmembers.com/affiliate/default.aspx


 Visual Studio 2005 SDK
   Szabadon letölthető Visual Studio Industry Partner ( VSIP ) program
Kiterjesztési pontok
 IDE
  Project rendszer, nyelvek, szerkesztők, ablakok
  .NET Designers, menük, parancsok, eszköztár integráció, opciók,
  tulajdonság szerkesztő
  Help integráció, telepítés
 Debugger
  Saját debug engine
  Kifejezés kiértékelő
  Típus megjelenítők (Type Visualizers)
 Source Control
  Source Control Provider
 Adatforrások
  Új tervezés idejű adatforrások, Drag-n-Drop
  Data Source Provider
 Stb.
Architektúra

                           Natív csomagok
    Felügyelt csomagok
                  vagy
    MPF 8.0
            Interop Assemblies
               Natív interfészek

               Visual Studio 2005


A Visual Studio 2005 mint platform        Az SDK tartalma
 Natív interfészek biztosítják a          Natív interfész IDL-ek
 kiterjeszthetőséget                Interop Assemblies
 Interop Assemblies lehetővé teszik a       Példák, sablonok, dokumentáció
 felügyelt kódú fejlesztést
                          Package Wizard
Programozási modell
 Új funkció hozzáadása a VsPackage interfész
 segítségével
 A kiterjesztés logikai egysége
   CoCreate-able COM objektumok - IVsPackage;
   Egyéb COM objektumok
 Az IDE és a csamagok közti kapcsolatot a COM
 interfészek határozzák meg

 A Microsoft is ugyanezt az architektúrát használja !
Késleltetett betöltés

 Csak akkor tölti be a kódot, ha már nagyon kell
 A csomag tudatja magáról, hogy mit csinál, így
 az IDE tudja, hogy mikor kell betölteni
  Tartalmazza azokat a felhasználói elemeket is,
  amelyeket meg kell jeleníteni, így azok betöltés
  nélkül felkínálhatók a felhasználónak
 Gyorsabb indulást eredményez
IDE szolgáltatások

 Az interfészeket COM objektumok implementálják
 Az IDE funkcionalitás ezeken az interfészeken keresztül
 érhető el
   Automation
   Makrók
   Add-in-ek
 A csoamgok új szolgáltatásokat kínálhatnak
   És felhasználhatják a többi szolgáltatást
IDE szolgáltatások
Egyéb lehetőségek

 Designer
 Debugger
 MS Build
 Súgó
Designer
 Az elkészített saját komponensek tulajdonságai
 tervezési időben szerkeszthetőek
Testreszabás attribútumokkal

 A komponenst reprezentáló osztály
 tulajdonságai attribútumokkal megjelölhetőek
  Szerkeszthető-e vagy sem
  Szerkesztő
    String – fájl / mappa / stb.

 Saját szerkesztő készíthető
  A Visual Studio hosztolja
Debugger

 Attribútumokkal testreszabható, hogy mi jelenjen meg a
 debugger ablakban (watch window)
   Milyen szöveg reprezentálja az objektumot
     Hivatkozhat saját mezőire
   Mely tagok ne jelenjenek meg
     Tipikusan nem kell látni a tulajdonságot és a mezőt egyszerre

 Visualizerek
   Egy adott típushoz tartozó GUI definiálható, amely debuggolás
   közben megjeleníti a vizsgált objektumot
   Egyszerű
MS Build kiterjesztés

 make-szerű
 Hasonlít a NANT-ra
   Ami hasonlít az ANT-ra
 XML alapú
 A Visual Studio projekt fájljai ebben a formátumban
 vannak
 Testreszabható
   Saját taszkok, eszközök, stb.
 Például LINQ projekt: C# 3.0 fordító
Saját súgó

 A forráskód szabványos módon
 „felkommentezhető”
 A fordító XML kimenetet állít elő
 Az XML tetszőleges formába átalakítható
   HTML, ... MSDN stílusú help
 A Visual Studio szerkesztőben a kommentek
 azonnal megjelennek
   Osztályra, metódusra, paraméterre, ...
 Az elkészített súgó beépül az MSDN-be
Visual Studio Team System

 Rendszer szintű tervező eszközök
   System Designer, Database Designer, stb.
 Munkaelemek (Work Items)
   Taskok, bugok, stb.
 Forráskód verziónáló (Source Control)
   Nem SourceSafe
 Team Build szolgáltatás
 Csapat portál (Team Portal)
   SharePoint alapú
   Jelentések (bug reports, build reports, stb.)
 Visual Studio Team System Architecture
 Team Foundation Client Tier                   Version Control       Build Machine
                                    Proxy
                    MS Project
 Visual Studio Packages
                    Plug-In             Version
                                    Control           Build
                    MS Excel             Proxy           Process
   Internet Explorer                         Service
                    Plug-In

 SQL RS     WSS
               Team Foundation Object Model
 Proxies    Proxies
                                       VSTF
                                  Clients of VSTF          Report Client
                                  VSTF Adjuncts
                                                   Custom reporting
                                                      tools
Team Foundation App Tier

 SQL    Windows    Work Item    Version  Team
                                   Core
Reporting  SharePoint   Tracking     Control  Build             Adapters
                                  Services                MS Excel
Services   Services    Service     Service  Service
 SQL    Windows            Version  Team Build    Core
Reporting  SharePoint  Work Items                              Warehouse
Services   Services            Control   Data      Data

Team Foundation Data Tier
Példák

 Nyelvek: C#, VB, stb.
 LINQ: Language Integrated Query
 DSL: Microsoft Domain Specific Language Tools For
 Visual Studio 2005
 VSTO: Microsoft Visual Studio for Office
 VSTS Designers
 Web Preformance Test in VSTS
 Checkin házirend
 Saját help beillesztése
Kérdések ?

								
To top