เขียนบล็อกบน facebook by meesubandmeesuk

VIEWS: 35 PAGES: 3

									ชวนเพื่อนเขียนบล็อก                http://introduction-blogger.blogspot.com
                    เขียนบล็อกบน facebook

social network ที่มาแรงในยุคนี้ เห็นจะเป็ น facebook เคยอ่านข่าวพบว่า facebook ได้รับความนิยมจากหมู่
                                         ่
วัยรุ่ น แซงหน้า hi5 และ twitter ไปเรี ยบร้อยแล้ว ดิฉนเองวัยเกินรุ่ นแล้วค่ะ แต่วาวัยรุ่ นเค้ามี social ใหม่ ๆ
                           ั
ที่ไหนต้องขอร่ วมแจมกะเค้าด้วยทุกครั้งไป เพราะความอยากรู้อยากเห็น ต่อมาได้มีโอกาสหัดเรี ยนรู ้การ
เขียนบล็อก เลยได้โอกาสใช้ social เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
เพราะ ว่ากระแสของ social network มาแรงกว่าสื่ ออื่น ๆ ดังนั้นเหล่านักการตลาดมักจะใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การทาการค้า บล็อกเกอร์ อย่างเรา ๆ ก็ใช้ประโยชน์จาก social network เหล่านี้ได้เหมือนกัน คือใช้เป็ น
                                 ั
ช่องทางในการเพิ่ม traffic หรื อเป็ นการโปรโมทบล็อกเรานันเอง ดิฉนเองเคยนาเสนอวิธีการเพิ่ม traffic ให้
                            ่
                                      ้
คนเข้าบล็อกจากจาก บรรดา social network คือ บทความกระจายทุกคอมเม้นต์ดวย social network
และ auto update บล็อกไปหา บรรดาเหล่า social network
ชวนเพื่อนเขียนบล็อก                http://introduction-blogger.blogspot.com


และ วันนี้ก็ขอเสนอวิธีการเพิ่ม traffic จาก facebook อีกวิธีนนก็คือเขียนบทความค่ะ เขียนบทความในที่น้ ี่
                               ั่
เราก็ใช้วธีการเขียน notes โม้ส้ ัน ๆถึงสิ่ งที่น่าสนใจในแต่ละบทความของเรา คล้าย ๆ กับเขียน description
     ิ
ตอนที่ submit bookmark ก็ได้ค่ะ แต่ตองใส่ link ลงไปนะคะ วิธีการก็ไม่ยากค่ะ ไปที่หน้า profile สังเกตที่
                    ้
แถบด้านบน แถว ๆ wall จะมีเครื่ องหมาย บวก อยูให้เราคลิีกที่เครื่ องหมายบวก แล้วเลือก Notes นี่หล่ะค่ะ
                           ่
คือ blog ใน facebook
สักครู่ จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ เลือก write a note
                                     ้   ้
หลัง จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านบน เจอหน้าตาแบบนี้ blogger คงคุนหน้าคุนตากันดี เอาหล่ะค่ะ
เขียนบล็อกของเรากันเลย โม้ส้ ัน ๆ ก็พอนะคะ แล้วก็ใส่ link ลงไป คล้าย ๆ บันทึกประจาวัน ค่ะ อย่าลืมเติม
tags ลงไปด้วย ที่สาคัญ ดู privacy หน่อยนะคะ จะให้ ดูได้ทุกคนหรื อเปล่า everyone หรื อ เฉพาะเพื่อน ๆ
เท่านั้น เลือกตามใจชอบ แล้ว pubblish ได้เลยค่ะ เคยมีใครใช้ Gadget สาหรับคนสน seo ด้วย seo
                                  ั
quake check pr ของ facebook หรื อยังคะ เห็นแล้วจะตกใจ แม้แต่ดิฉนเองเคยใช้ check ของ account ของ
twitter โห pr3 ไม่น่าเชื่อเลย เพราะฉะนั้นต้องพยายาม หา link จาก social network เหล่านี้นะจ๊ะ เดี๋ยวจะ
หาว่าไม่บอก

ที่มา : ชวนเพื่อนเขียนบล็อก
ชวนเพื่อนเขียนบล็อก  http://introduction-blogger.blogspot.com

								
To top