Šifrant - Gospodarska zbornica Slovenije by xiuliliaofz

VIEWS: 1,467 PAGES: 36

									                        šifrant


sifra_si  ime
100101   elektrarne na paro
100102   hidroelektrarne
100103   elektrarne na veter
100104   male elektrarne
100119   druge elektrarne
100201   elektrarne: oprema, kompletne instalacije
100202   rotacijski neprekinjeni napajalni sistemi (UPS)
100203   generatorski seti
100204   zasilni elektro-generatorski seti
100205   prenosljivi generatorski seti
1019    dodatna oprema za elektrarne
1101    motorji malih moči, mali motorji, miniaturni motorji
1102    elektromotorji splošno
110201   enosmerni motorji
11020101  enosmerni motorji do 10 kW
11020102  enosmerni motorji nad 10 kW
110202   motorji izmenični enofazni
110203   asinhronski trofazni motorji s kratkostično kletko
11020301  trifazni asinhronski motorji do 10 kW
11020302  trifazni asinhronski motorji nad 10 kW
110301   motorji za intermitentno delovanje
110302   motorji ojačane konstrukcije
110303   vodotesni motorji
110304   ekplozijsko varni motorji
110305   motorji z mehanskimi prenosi
110306   črpalke, elektromotorne potopne črpalke
110307   koračni motorji
11030801  trakcijski motorji za vozila na baterijski pogon
11030802  trakcijski enosmerni motorji
11030803  trakcijski izmenični motorji
11030804  trofazni asinhroni trakcijski motorji
110309   zavorni motorji
110319   motorji posebne izvedbe
110401   generatorji enosmernega toka
110402   enofazni generatorji
110403   alternatorji, trifazni generatorji
110404   generatorji specialne izvedbe
110405   generatorji za specialne namene
110406   alternatorji
1105    rotacijski pretvorniki
1106    drugi pretvorniki
111901   nosilci ščetk
111902   prenosni mehanizmi za generat., motorje, konvertorje
111903   frekvenčni pretvorniki
111904   kolektorji; deli motorjev
1201    transformatorji do moči 16 kVA
120201   suhi transformatorji
12020201  transformatorji s tekočim dielektrikom do 630 KVA
12020202  transformatorji s tekočim dielektrikom od 630 KVA do 10000 KVA
12020203  transformatorji s tekočim dielektrikom nad 10000 KVA
120301   prenosni transformatorji
120302   premakljivi transformatorji
120303   transformatorji za pretvornike
120304   transformatorji za peči
120305   transformatorji za preskušanje
                        Page 1
                         šifrant


120319  transformatorji za posebne namene
120401  dušilke, filtrske dušilke, indukcijske tuljave, filtrske tuljave
120402  gladilne dušilke
120403  navitja, kompenzacijske dušilke
120404  dušilke za dušenje obloka, Petersenove dušilke, nevtralizacijske zemeljske dušilka
120405  kompenzatorji
120406  dušilke za tokove nosilnih frekvenc
120419  druge dušilke, indukcijske tuljave
120501  merilni tokovni transformatorji
120502  napetostni transformatorji
120509  drugi merilni transformatorjii
1219   transformatorski preklopniki ocepov, dodatki za transformatorje
1229   oprema, dodatki za dušilke
1239   oprema, dodatki za merilne transformatorje, merilne pretvornike
1301   nepekinjeni napajalni sistemi(UPS) ; statični
1302   baterijski polnilci
1303   pretvorniki za električno vleko
1304   napajalniki za enosmerni tok, stabilizirani
1305   napajalniki za izmenični tok, stabilizirani
1319   dodatki za pretvornike
1401   akumulatorji: akumulatorske baterije, komplet
140201  akumulatorji svinčevi za motorna vozila
140202  svincevi akumulatorji za elektricna vozila
140209  akumulatorji: svincevi , drugi
1403   alkalni akumulatorji
1409   akumulatorji drugi
1419   dodatki in oprema za akumulatorje
1501   naprave z energetskimi kondenzatorji, kompletne
200   optična oprema in komponente
2001   elektroenergetske razdelilne postaje
2002   kontrolni centri, kontrolna polja, stikalna polja
2003   transformatorske postaje
2004   električna energija: oskrba; električna oprema
2005   oprema za kontrolo prenosa električne energije
200601  postavitev nadzemnih nizkonapetostnih električnih vodov
200602  postavitev nadzemnih visokonapetostnih električnih vodov
2007   konstrukcija kontaknih vodov
200801  vgradnja nizkonapetostnih kablov
200802  vgradnja visokonapetostnih kablov
200803  vgradnja telekomunikacijskih kablov
2019   instalacije za dovod in distribucijo električne energije
210101  visokonapetostne instalacije za stikalne postaje na prostem
210102
210103  visokonapetostne instalacije za stikalne postaje v zaprtih prostorih
210104
210105  sistemi za kontrolo instalacij visokonapetostnih stikalnih naprav
210119
210201  močnostna odklopna stikala do 60 kV
210202  močnostna odklopna stikala nad 60 kV
210203  neavtomatska visokonapetostna odklopna stikala
210204  bremenska stikala do 60 kV
210206  kontaktorji : visokonapetostni
210207  visokonapetostni prenapetostni odvodniki
210208  ozemljitvena stikala do 60 kV
210209  ozemljitvena stikala nad 60 kV
210210  visokonapetostne varovalke
                         Page 2
                            šifrant


210219   pribor za stikalno tehniko, visokonapetostna
210229   ostale visokonapetostne kontrolne naprave
220101   stikališča in kontrolne naprave, nizkonapetostne v odprti izvedbi
220102   nizkonapetostna stikalna polja v metalnem ohišju
220103   distribucijska polja, zaprta distribucijska polja, nizkonapetostna
220104   eksplozijsko varne in požarno varne nizkonapetostne kontrolne naprave
22010501  nizkonapetostne kontrolne plošče
22010502  nizkonapetostne krmilne in stikalne omare
22010503  pulti, stikalne enote za nizkonapetost
22010504  instalacijski kanali
22010505  razdelilne plošče za zgradbe
22010506  druge stikalne enote za nizkonapetost
220119   druge nizkonapetostne razdelilne plošče
220201   odklopna stikala za notranje prostore
220202   odkčopna stikala za nadzemne vode
220203   nizkonapetostna odklopna stikala
220204   nizkonapetostne odklopne varovalke
220219
2203    grebenasta stikala, preklopniki
220401   pohodna stikala
220402   tipke
220403
220405
220406
220407   pomožna stikala
220419   manualne in pohodne kontrolne naprave
220501   pozicijska stikala
220502
220519   druge mehanične kontrolne naprave
220601   nadomestna stikala
220701
220702
220703
220704
2209    stikala za upravljanje, kontrolo
221001   odklopniki - zaščitna močnostna stikala za dif.tok (FID)
221002   motorska zaščitna stikala
221101   kontaktorji: pomožni, mali
221102
221103   zračni kontaktorji
221104
221105   kontaktorji za uporabo v težki industriji
221106   pretokovni zaščitni releji
221107   dvopoložajni regulatorji
221108   regulatorji tlaka in hitrosti
221119   drugi kontaktorji, releji, avtoimatski krmilniki
221201   nizkonapetostne varovalke
221202   nikonapetostne varovalke - podnožja
221301
221302
221309   reostati
221401   kovinske razdelilne omare
221402   litoželezne razdelilne omare
221403   razdelilne omare iz izolacijskega materiala s kovinskim ohišjem
221409   oprema, dodatki za razdelilne plošče, nizkonapetostne kontrolne table, drugo
2301    instalacijski kanali
                           Page 3
                          šifrant


2302   instalacijska stikala
230201  stikala, potezna, klecna, večpolna, krožna, nadometna
230202
230203
230204  zatemnilna regulacijska stikala
230205
230206  instalacijska stikala z vgrajeno lučko
230207  senzorska instalacijska stilkala
230219  stikala, instalacijska
230501
230502  odklopna stikala:instalacijska,panelna
230503  stikalal za grelce in kuhalnike
230519
2306   vtičnice in vtikači
230601
230602
230603
230604
230605
230606
230607  vtičnice: vtičnice za zaščitni vodnik
230608
230609
230610
230611
230629  vtičnice, vtikači, drugi
2307   nadometne in podometne, priključne doze, vtičnice s stikali
2308   ponožja za žarnice in nosilci varovalk
2309   nosilci žarnic, oprema
231001
231002
231003
231004  omarice:omarice glavnega razvoda
231005
2311   table za električne števce
2312   omarice za števce električne energije
2313   omarice za števce
2314   varovalke. razdelilne omarice za hišne priključke
231501  oprema dodatki za varovalke,varovalne elemente
231502  odklopniki -zaščitna stikala (FID) dif.tok
231503  instalacijski odklopniki-instalacijski zaščitni avtomati
231601  sponke :vrstne sponke
231602
231603
231619  oprema za spajanje, material za polaganje kablov,drugo
2317   oprema za zaščito pred udarom strele
2401   cevi za električne instalacije kovinske
2402   plastične cevi za električne instalacije
2403   dodatna oprema za instalacijske cevi
2404   izolacija, cevi
250101
250102
250109  neizolirani vodniki drugi
250201
250202
250203
                          Page 4
                         šifrant


250204
250205
250206
250219
250301
250302
250303
250304
250306
250307
250308
250309
250310
250311
250312
250313
250314
250329
2505   električni vodniki, konfekcionirani kabelski snopi
250601
250602
250603
250604
250605
250606
250607
250608
250609
250629
2519   energetski kabli: priključni material
2529   dodatna oprema za polaganje kablov
260101
260102
260103
260109
260201  antenski vodniki, antenske vrvice
260202
260203
260209
260301
260302
260303
260304
260305
260306
260307
260308
260319
260401
260402
260403
260404
260405
260419
2619   dodatna oprema za telekomunikacijske kable
270101
                         Page 5
                         šifrant


270102
270201
270202
270203
270205
270206
270219
270301
270302
270304
270319
270401
270402
270403
270404
270405
270406
270407
270419
2705   material za prostoviseče vod
270601
270602
270603
2707   nosilci za prostoviseče vode
300   neelektrična merilna oprema
3001   naprave za avtomatsko varjenje
3002   naprave za obločno varjenje, oprema
3005   varjenje. varilne naprave, druge
3006   krožne žage, električne
3007   električna ročna orodja
3103   thermoelektrične naprave, indukcijkse peči
310401
310402
310403
310404
310405  tračne peči
310406
310407
310408
310409
310410
310411
310412
310413
310414
310429
3109   laboratorijske peči
3119   peči, industrijkse peči
3129   oprema za industrijske peči
320101
320102
320103
320104
320105
320119
3202   grelniki zraka za industrijo, za gospodarstvo, komercialni
                         Page 6
                          šifrant


320301
320302
320303
320304
320319
320401
320402
320403
320404  cevni grelci
320405
320419
320501  grelne plošče, električne
320502
320503
320504
320505
320506
320507
320519  sevalniki, sevalni elementi, sevalni grelci
320901  razkuževalci zraka.ultravijolični
320902
3301   električni štedilniki
330101  namizni kuhalmiki z električnimi grelnimi ploščami
330103  štedilniki, električni s pečico
330104  štedilniki, vgradni električni
330105
330201
330202
330203
330204
330205
330206
330207
330208
330209  grelne plošče
330210  kaloriferji, grelniki zraka
330302  vgradne pečice električne
3305   naprave za segrevanje vode (gospodinjske)
330501  pretočni grelniki vode
330502  bojlerji: električni bojlerji brez izolacije
330503  tlačni grelniki vode
330509  aparati za vročo vodo, bojlerji za gospodinjstvo
330601
330602
330603
330604
330605
330606
330608
330609
330610
330629
3312   gospodinjstvo, tekstili, električni ogrevani
331901  grelne plošče, kuhalne plošče
331902  termostati
331903  temperaturni omejilniki
                          Page 7
                           šifrant


331904  radiacijski grelniki za električne štedilniki
331905  indukcijske grelne plošče za štedilnike
3401   naprave za čiščenje tepihov
3402   stroji za pomivanje posode
3403   gospodinjski aparati, mešalniki
3404   odpirala
3405   gospodinjski aparati: ožemalniki za sadje
3406   gospodinjski aparati: naprave za izdelavo sladoleda
3407   brivniki električni
3409   lepotili seti,
3411   ventilatorji
3412   gospodinske ventilacijske nape
3413   gospodinjske napave za striženje brade( trimerji)
3414   brusilci nožev , gospodinjski
3415   električni gospodinjski rezalniki
3416   električne zobne krtačke
3417   naprave za ustno higieno
3418   električni kavni mlinček
3420   sesalne enote, deli za gospodinjske aparate
3450   električni aparati in kombinacije aparatov za pranje in sušenje perila
345001  pralni stroji, avtomatski
345002  pralno-sušilni kombinirani stroji
345003  gospodinjski stroji za sušenje perila
345004
345006  deli gospodinjskih aparatov za pranje sušenje
34503  sušilniki perila
3501   gospodinjski hladilniki
3502   kombinirani hladilniki in zamrzovalniki
3503   zamrzovalne omare, zamrzovalne skrinje
3504   termostati in regulacijska stikala
3506   vgradni hladilniki
3510   deli hladilnih in zamrzovalnih skrinj, kompresorji
4001   naprave za notranjo osvetlitev
4002   zunanji sistemi za osvetlitev, postavitev
410101
410102
410103  svetilke, stropne svetilke notranje
410104
410105
410106  svetila, svetilke za delovana mesta
410119  svetilke, funkcionalne svetilke, notranje, druge
4102   funkcionalne luči za zunanjo razsvetljavo
410201
410202
410203  ulične luči
410204
410205  vrtna razsvetljava
410206
410207
410219  luči, druge luči za notranjo razsvetljavo
410301
410302  eksplozijsko varne svetilke
410304
410305
410319  luči, funkcionalne luči za posebne namene, druge
410401  drogovi za svetilke
                           Page 8
                         šifrant


410402
410419
410501  stropne svetilke
410502  lestenci
410503  pende
410504  svetilke:stenske svetilke
410505  svetilke: stoječe
410506  standardne luči
410507
410519  luči : luči za bivalne prostore
410601
410602  svetilke. posebno oblikovane
410701  reklamne svetilke
410702
410703  signalne svetilke
410704
410705  luči, varnostna razsvetljava
410719  luči razne za osvetljevanje
4108   luči, deli za luči
4202   žarnice za vozila motorna
420401  varnostna razsvetljava
420502  bremena za svetila s plinom ali paro (sijalke)
420503
420504
4206   žarnice na žarilno nitko
5001   načrtovanje in izdelava komunikaciskih mrež
5002   javne telekomikacijske postaje. načrtovanje in izdelava
5003   radiodifuzne oddajne postaje, načrtovanje in izdelava
5004   oddajne postaje: za TV. oddajnje, načrtovanje in izdelava
5005   izdelava komercialnih televiziskih oddajnikov in sprejemnih postaj
5006   kabelska televizija, postaje, načrtovanje in oprerma
5007   podatkovne mreže, načrtovanje, izdelava
5008   izdelava optičnih podatkovnih omrežij, opreme za prenos podatkov
5009   izdelava studijev za video konference
5010   zemeljske postaje za sprejem satelitskih signalov, načrtovanje in izvedba
5019   drugi telekomunikacijski sistemi in sistemi za prenos informacij
50191  komunikacijska mreža enrgetskega sistema
510101
510102  oskrba z električno energijo:informaciski sistemi
510103
510119  komunikacije:žični sistemi,drugi
510201  telefoni: standardni telefoni
510202
510203
510204
510205
510206
510207
510208
510209
510210
510211
510212
510213
5103   telekomunikacije, oprema telefonskih central
5104   zasebne telefonske centrale
                         Page 9
                        šifrant


510501
510502
510503
510504
510505
510506
510508  prenapetostne zaščite za telekomunikacije
510519  dodatna oprema za telekomunikacijske sisteme, druga
510601  naprave za nosilne frekvence z analognim prenosom
510602  oprema z numeričnim prenosom informacij
510603  avdiofrekvenčna oddajna oprema
510604
510605  napajanje za komunikacijske sisteme
510606
510619  druga oprema za žične komunikacijske sisteme
510701
510702
510703
510704
510705
510706
510707
510719  druga oprema za telekomunikacijske sisteme
520101  radijski oddajniki
520102  antene: komercialne ,
520103
520119  antene, oprema za prenos, druga
5202   sistemi radijskih zvez, oprema
520301
520302  avtomobilska radijska oprema
520303
520304
520319
5219   radio komunikacijski sistemi, aparati, oprema, drugo
530101
530102
530103  alarm:alarmne instalacije , kompleti
530104  alarmi, protivlomni alarmni sistemi
530105  sistemi za kontrolo dostopa
530106
530107
530108
530109  ure, naprave za merjenje časa, kompleti
530119
530201  električni sistemi za merjenje časa
530202
530301
530302
530303
530304
530305  zvonci, pozivni sistemi
530319
530401
530402
530403
530404
                        Page 10
                         šifrant


530405
530419
530501
530502
530503
530519
5306   sistemi za poziv v sili, oprema
5307   alarmi, varnostni in alarmni sistemi, oprema
5308   zvonci, brenčači, gongi, električni
530901
530902
530919  signalna oprema, druga, optična signalna oprema
5319   signalizacijska oprema, dodatna oprema
532201
532202
532203
532204
532205
532206
532219
5401   osebni računalniki in oprema
5403   sistemi za zajemanje podatkov, mali
5404   procesni računalniški sistemi
5405   optoelektrična oprema za prenos podatkov
5406   modemi
5407   optične spominske enote
5408   komunikacijski vmesniki
5409   računalniške mreže
5410   računalništvo: scanerji, profesionalni
550101  software operacijski sistem
550109  sistemska programska oprema
550201  aplikativna programska oprema, standardnacable set
550202
550203
550204
550205
550206
550207  programska oprema nadzornih sistemov
550219  software, aplikacijska programska oprema, druga
5601
5602
5603
5604
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5613   sistemi uravnavanja anten
5614
5615
5616
5617
5618
5619
                        Page 11
                          šifrant


6002   barvni TV sprejemniki
600301
600306
600310
600311
600312
600313
600319
6101   antene za kabelsko televizijo
6102   radijske sprejemne antene
6103   televizijske sprejemne antene
6105   avtomobilske sprejemne antene, elektronske
6119   druge antene
6123   antenska oprema
6129   antenski deli in dodatki
6201   dodatna oprema za mikrofone
6202   dodatki za avdioslušalke
6203
6204   zvočniki
6206   kasnilna vezja
6207   avdiofrekvenčni ojačevalniki
6210
6301   studijska oprema za RTV
6302   oprema za TV kontrolne sobe, snemanje zvoka
6303
6304
6305
6306   izdelava avdiovizualnih sistemov
6307   avdio - video distribucijski sistemi
6308   video: prenosni sistemi, daljinski, kabelski linki
6309   ojačevalniki skupinskih širokopasovnih antenskih sistemov
6310   povezovalne linije za avdio opremo
6311
6312   monitorji CCTV
6313   naprave za CCTV-video kontrolo
6314
6315   CCD kamere za video nadzor
6319   igralni avtomati
6320   LCD projektorji
6321   video prezentacijski sistemi
7001   naprave za avtomatizacijo pri proizvodnji in distribuciji el.energije
7002   avtomatizacija za čiščenje voda/vodovoda
7003   avtomatika v procesni industriji
7004   oprema za avtomatizacijo prometa
7005   napajanje z električno energijo, sistemi daljinskega vodenja
7006   vodovodi, daljinsko vodenje
7007   toplotna tehnike, sistemi daljinskeg vodenja
7008   daljinsko vodenje, sistemi, posebne aplikacije
7009   sistemi avtomatizacije zgradb
7019   merjenje, sistemi, drugi
710101  merilne naprave za uporabo v laboratorijih, za izobraževanje
710102
710103  optoelektronski merilni instrumenti in sistemi
710104  naprave za meritve v sistemih za prenos podatkov
710105
710106
                         Page 12
                          šifrant


710107
710108
710109  medicinska merilna oprema
710201
710202
710203  merilni pretvorniki, precizni merilni transformatorji
710204  merilni ojačevalniki
710205
710206
710208
710301  merilniki frekvence (industrijski)
710302
710303  vešfunkcijski instrumenti, multimetri
710304  analizatorji energetskega omrežja, prenosni
710305  merilne klešče
710306  upori, soupori, shunti
710307  ohmetri
710308
710309
710401  napetostni in tokovni merilniki
710402
710403
710404  indikatorji pozicije
710501
710504
710505
7106   merilniki pospeška, obratov
710701  merilniki, termometri
710702
710703
710709  temperaturni merilni instrumenti,drugi
7108   merilniki pretoka
710801  elektronske tehtnice
7109   merilniki sile
7110   merilniki prevodnosti in vlage
711101
711102  pH metri
711201
711202
711204
711209
711301
711302  kronometri, časovni, urni mehanizmi
711303
711304  programatorji za pralne, sušilne stroje
7114   fotometrični instrumenti
7115   testirni instrumenti za telekomunikacije
7116   frekvenčni merilniki
7117   merjenje, merilniki kapacitivnosti, impedance, upornosti, induktivnosti
7118   merilnik slabljenja
7119   voltmetri
7120   watmetri
7121   merilniki jakosti polja
712202
712203
712204
                         Page 13
                           šifrant


712205  laserji in laserski sistemi
712219  druge optoelektronske preizkuševalne naprave
712301
712303
712401
712402
712403
712404
712405
712406
712407
712501
712502
712503
7201   števci električne energije za izmenični in enosmerni tok
7202   oprema za merjenje energije , elektronska
7203   stikalne ure
7204
7205
7215   oprema, dodatki za števce električne energije
7219   komponente števcev električne energije
730101  visokonapetostne preizkuševalne naprave
730102
730104
730105
730201  napetostni testerji
730202
730203
730204
730302
740101  napetostni regulatorji
740102  napetostni stabilizatorji
740103  tokovni regulatorji
740104
740119  regulatorji električnih veličin, drugi
740201  regulatorji; večpoložajni regulatorji
740202  regulatorji:zvezni
7403   pretvorniki, merilni pretvorniki, senzorji, detektorji
7404   precizni mehanski električni pogoni
7501   releji
750201
750202
750203
750204  elektronska krmilja
750205
750206
750207
750301
750302  industrijska robotska krmilja
750303  industrijska procesna krmilja
750304  klimatske naprave, sistemsko upravljanje
750305
750306
750307
750308
750309
                          Page 14
                          šifrant


750310
750311
750312
750313
750314
750315
750329  druga krmilja za posebne namene
7601   krmilni ventili
7602   aktuatorji v krmilnih sistemih
8001   elektromedicina: načrtovanje in konstrukcija opreme/sistemov
800201
800202
800203  negatoskopi
800204
800301
800302
800303
800309  druge zobozdravstvene naprave
800401
800501
800504
800505
800506
8006   terapevtski, diagnostični, ultrazvočni aparati
8007   slušni aparati
800801
800802
800804
800901
800902
800903
800904  nizkonapetostni vzpodbujevalniki, stimulatorji
800905
800906  naprave za elektromasažo
800907
800910
800913
800914
800915
800917
800919
800920
8101   električna oprema za lokomotive
8102   električna oprema za vlečna vozila
8103
8104
8105   oprema za podzemne železnice
8106
810701
810702
810703
810704
810705
810706
810707
810708
                         Page 15
                         šifrant


810709
810710
810711
810712  tiskalniki kart, vstopnic, računov, avtomati za izdajanje kart, vstopnic, računov
810713
820101  žarometi za motorna vozila
820102  luči zadnje za motorna vozila
820103  notranja osvetlitev za motorna vozila
8202   optični signalizacija za motorna vozila ( smerniki)
8203   stikala za avtomobile
8204   avtomobilski kabelski seti
8205   podnožja za žarnice motornih vozil
8206   wish-wash intervalna stikala
8207   rele brisalcev zadnjega stekla
8209   merilni sistemi za motorna vozila,
8213   grelci avtomobilskih sedežev
8220   avtomobilske svečke
8301   elektromagneti
8302   vžigalniki, električni, oprema za električne vžigalnike
8303   eksplozijsko varne naprave, predelava, izpopolnitev električne opreme
8304   ogljene ščetke, nosilci ščetk
8305   označevanje, tiskanje na kovine in steklu
8306
8307   instalacije za bolniške sobe
8308   oprema za prenos denarja s pomočjo kreditnih kartic
8309   identifikator denarja
8310   indikacijski znaki, oznake
8313
8315
8316
8317
8318   sistemi za pobiranje cestnine, elektronski
8319
8320   infrardeči zasloni za dvigala
8321
8322
8323
8324
8401
8402
8403   načrtovalske usluge
8404   usposabljanje
8405   storitve kontrole kvalitete
8406   pogodbene raziskave
8407   razvojno delo po pogodbi
8408   izvajanje meritev
8409   sestava tiskanih vezij (opremljanje PCB), ožičenje
8410   proizvodne usluge
8411   usluge na področju vzdrževanja
8412   popravila
8413   instalacijske storitve
8429
9001   barvne TV cevi
9002   silicijeve diode
9003
9004
                         Page 16
                         šifrant


900501
900502
900503
900504
900505
900506
900507  hibridna vezja
900601
900602  temperaturni senzorji
900603
900604  tlačni senzorji
900605  senzorji za medicinske raziskave
900619  drugi senzorji
9019
910102  stalni precizni upori
910103
910104  regulacijski upori
910105  NTC upori
910106  varistorji
910107  PTC upori
910108
910109  atenuatorji (upori za slabljenje)
910110
910111  potenciometri (reostati)
910112
910129  drugi upori
910201  elektrolitski kondenzatorji
910202  keramični kondenzatorji
910203
910204  keramični večplastni kondenzatorji
910205
910206  folijski kondenzatorji
910219  drugi kondenzatorji
910301  visokofrekvenčna navitja, dušilke
910302  avdiofrekvencne dusilke, dušilke
910303
910304
910319  transformatorji, dušilke, druge
910320  vžigalne tuljave
9119   druge pasivne elektronske komponente
920103
920105  tipke za avtomatske naprave, komunikacije
920106  membranske tipkovnice, druge posebne tipkovnice
920108
920109
920110
920111
920129  stikalni elementi, elektronski, ročni
920201
920208  elektromagneti
920209  elektromagnetne komponente, druge
9203   mikrostikala
930101
930102
930104  vtičnice, kombinirane vtičnice
930105  večpolni konektorji, ženski, moški
                         Page 17
                         šifrant


930106
930107
930108  tiskana vezja, konektorji za tiskana vezja
930109
930110  spojni bloki
930111
930112  spojke, specialne
930114
930116
930117
930201  varovalke elektricnih gospodinjskih aparatov, nositi
930202  avtomobilske varovalke
9303   plošče tiskanih vezij
9304   večplastne plošče tiskanih vezij (multilayer)
9401   moduli, kombinirani
9402
9403
9404
9405   drugi moduli
9406
9418   elektronska vezja v SMD tehnologiji
9419   moduli, elektronski moduli, drugi
9429   mikroprocesorski računalniki
                        Page 18
                         šifrant


ime_ang
steam power plants
hydroelectric plants
wind power plants
small power plants
other power plants
power plants: power supply installations, complete
rotating uninterruptable power systems (UPS)
generating sets: continuous operation generating sets
emergency generating sets
transportable generating sets
accessories for power plants
low-power motors, miniature and subminiature motors, small motors
motors of normal construction
DC motors
D.C. motors: up to 10 kW
D.C. motors: above 10 kW
A.C. single-phase motors
asynchronous three-phase motors (squirrel cage motors, slip-ring motors)
threephase asynchronous motors up to 10kW
threephase asynchronous motors over 10 kW
motors: intermittent service motors
reinforced construction motors
pressure-water-proof motors
explosion-proof motors
geared motors
pumps, electromotor diving pumps
stepper motors
traction motors for battery-operated vehicles
D.C. traction motors
A.C. traction motors
three-phase asynchronous traction motors
brake motors
special construction motors
D.C. generators
single-phase generators
alternators, three-phase generators
special construction generators
special applications generators
alternators
rotary converters
other converters
brush holders
transmissions for motors, generators, converters
frequency converters, inverters
collectors: motor parts
small transformers up to 16 kVA
dry-type transformers
liquid insulation transformers up to 630 kVA
liquid insulation transformers 630 - 10000 kVA
liquid insulation transformers above 10.000 kVA
mobile transformers
vehicle transformers
converter transformers
furnace transformers
testing transformers
                         Page 19
                           šifrant


special application transformers
filter chokes, filter inductors
smoothing chokes
bucking (backing) coils
arc suppression coils, Petersen coils, earth fault neutralizers
compensation controllers
carrier-current line traps
other chokes, other inductors
current transformers
voltage transformers
other instrument transformers
tap changers for transformers, transformers accessories
accessories for chokes
accessories for instrument transformers
staticuninterruptable power systems (UPS)
battery charging sets
electric drive converters
D.C. supply converters, stabilized
A.C. supply converters, stabilized
accessories for converters
accumulators: installations, complete
lead accumulators for motor vehicles
lead accumulators for electric vehicles
lead accumulators, other
alkaline accumulators
other accumulators
accessories for accumulators
power capacitor installations, complete
optical equipment and components
power substations
control centres,switchboard galleries, control rooms
distribution substations
electricity supply companies: electrical equipment
power systems control equipment
erection of low-voltage overhead lines
erection of: high-voltage overhead lines
construction of: contact lines
L.V. mounting of cables
H.V. mounting of cables
telecommunication cables: mounting
installations for electricity power supply
H.V. switchgear, switching station installations, outdoor
switchgear, switching station installations, outdoor, enclosed (H.V.)
H.V. switchgear, switching station installations, indoor
H.V. switchgear, switching station installations, indoor, enclosed
control systems for switchgear installations (H.V.)
H.V. switchgear, switching station installations, other
circuit breakers: under 60 kV
circuit breakers: above 60 kV
H.V. circuit breakers, non-automatic
load disconnecting switches under 60 kV
contactors: high-voltage contactors
H.V. lightning arresters
earthing switches under 60 kV
earthing switches above 60 kV
high-voltage fuses
                          Page 20
                          šifrant


accessories for: switchgear, H.V.
H.V. control gear, other
switchgear and control gear low-voltage (L.V.) open-type
L.V. switching stations metal-enclosed
distribution boards: enclosed distributing boards (L.V.)
explosion-proof and flame-proof control gear L.V.
control boards L.V.
switchgear cabinets (cubicles) L.V.
consoles L.V.
busbar trunking systems L.V.
building-site distribution boards
L.V. switchgear units, other
L.V. distribution boards, other
disconnecting switches, indoor installation
disconnecting switches, overhead-line
L.V. load disconnecting switches
fuses: fuse switch-disconnectors (L.V.)
low-capacity-switches L.V., other
cam-operated switches
control switches: pedal switches
push-buttons
pendant push-button stations
control switches: maintained contact rotary control switches
control discrepancy switches
auxiliary circuit switches
manually-operated and foot-operated control devices, other
position switches
auxiliary circuit limit switches
control devices, mechanically-operated, other
proximity switches
controllers: three-phase current cam-operated controllers
reversing switches for three-phase current
switches: polechanging switches for speed variation for three-phase current
starters for three-phase current, other
control switchgroups
circuit breakers: earth-leakage circuit breakers (power switches)
motor protecting switches
contactors: auxiliary contactors, small
relays: non-measuring relays
air contactors
contactors: contactor combinations
contactors: heavy-industry contactors
protective relays against overcurrent
two-position controllers
pressure and speed controllers
contactors: contactors, relays, automatic controllers, other
L.V. high-breaking-capacity fuse links
L.V. high-breaking-capacity fuse-bases
loading resistors
charging resistors
resistors: rheostats, other
distribution boxes, metal-cased, sheet steel or aluminium
distribution boxes, metal-cased, of cast iron
metal cased distribution boxes-of insulating material
accessories for: control gear, L.V., other
installation ductings
                         Page 21
                          šifrant


installation switches
switches: pull switches, rocker switches, rotary switches, surface switches
blind control push-buttons
switches: panel-type switches
brightness controllers switches (dimmers)
push-buttons for lighting and bell systems
switches: installation switches with light signals (E10, E14)
switches: installation switches with sensor control
switches: installation switches, other
intermediate cord switches
circuit breakers: panel-mounting circuit breakers for appliances
cooker and heater switches
switches: appliance switches, other
plugs, socket outlets and couplers
socket outlets: with and without earthing contact
socket outlets: e.l.c.b.-protected (with earthing contact)
portable socket outlets with earthing contact
appliance outlets
socket outlets: electrical appliance socket outlets
multiple socket outlets
socket outlets: protective separation socket outlets
plugs: with and without earthing contact
e.l.c.b.-protected: plugs (earthing-pin plugs)
appliance inlets
plugs: for totally insulated equipment
socket outlets: socket outlets, other
surface and flush-mounted combinations with built-in switches, socket outlets, etc.
lamp holders and fuse holders
lamp holders accessories
socket outlets: flush-type boxes for socket outlets
branching boxes
overhead line junction boxes
boxes: main branch circuit boxes
distribution boards: on common supporting frames
meter boards
meter board cabinets
meter cabinets
fuses: supply service line fuse-boxes
accessories for: fuses, fuse elements
circuit breakers: earth-leakage circuit breakers (installation switches)
circuit breakers: miniature circuit breakers (also panel-mounted)
connecting terminals
fixing clips
cable glands (self-sealing grommets)
connecting devices, cable-laying material, other
lightning-protection devices
steel electric wiring conduits
plastic electric wiring conduits
accessories for: wiring conduits
insulation: sleevings
conductors: bare copper conductors (solid, stranded, bunched)
conductors: bare aluminium conductors (solid, stranded, bunched)
conductors: bare conductors, other
enamelled wires
paper-insulated wires, litz wires
silk, cotton or rayon-covered wires, litz wires
                         Page 22
                         šifrant


glass-filament insulated wires, litz wires
wires: plastic-insulated wires, litz wires
transposed conductors
wires: insulated wires, other
power cables: thermoplastic single-core non-sheathed cables
rubber-insulated cables, rubber-insulated flexible cables
power cables: plastic insulated flexible cables
flat webbed cables
weather-resistant cables
fluorescent tube cables
flat twin, triple flexible cords
welding cables
lift cables
heating cables
temperature resistant cables
flame-resistant cables
power cables: increased safety requirements cables (insulated)
power cables: insulated cables, other
appliance cable sets
lead covered cables, paper-insulated
lead covered cables, plastic-insulated
power cables: plastic-insulated cables
oil-filled cables
mining cables
submarine cables, river cables (power cables)
ship cables
control cables
power cables: increased safety requirements cables (underground)
power cables: underground cables, other
power cables: fittings
cable laying accessories
telecommunication cords insulated
telecommunication wires, insulated
telecommunication cords insulated-with stranded wires
telecommunication cables: insulated, indoor, telecommunication cables, other
conductors: aerial conductors, antenna cording
conductors: high-frequency conductors
ribbon cables
high-frequency conductors, other
telephone-subscriber cables (connecting cables)
telecommunication cables: local telephone networks cables
telecommunication cables: long distance cables
telecommunication cables: indoor cables
signalling cables
river cables (telecommunication cables)
telecommunication cables: corrugated metal sheathing cables
telecommunication cables: increased safety requirements cables
telecommunication cables: other telecommunication cables
high-frequency cables
coaxial cables
optical fibre cables
data transmission cables
CATV-cables
high-frequency cables, low-frequency cables, other
accessories for: telecommunication cables
overhead line insulators (H.V.)
                         Page 23
                         šifrant


L.V. overhead line insulators
bushings: indoor, outdoor bushings
post insulators (indoor, outdoor)
service entry mast fittings
high-tension cast resin insulation components (epoxy resin)
hollow enclosures for switches, transformers, etc.
H.V. equipment insulators, other
current terminals
cable lugs
aerial-fuse elements for street lighting
overhead line fittings, live, other
suspension clamps
earth wire clamps, earth wire test terminals
bundle conductor fittings
vibration-protection devices
arc barrier fittings
catenary accessories
connectors for overhead lines
overhead line fittings, dead, other
material for overhead line installations
contact line insulators
contact line fittings
contact line materials, tools
cable carriers for overhead line installation
non-electric measurement equipment
welding: installations for automatic welding, complete
arc welding devices, equipment
welding: welding devices, equipment, other
circular saws, electric
electrical handhold machine tools
thermoelectric induction plants
chamber furnaces
car bottom furnaces
crucible furnaces
elevator furnaces
chain conveyor furnaces
tower furnaces
pusher furnaces
rotary furnaces
rocker bar furnaces
metal treating baths
cuvette melting furnaces
burning kilns for glass, ceramics, porcelain
enamelling furnaces, kilns
furnaces: drying furnaces, drying installations
furnaces: resistance heating furnaces, other
laboratory furnaces
furnaces: industrial furnaces, other
accessories for: industrial furnaces
boilers: electric boilers for business
water heaters: large thermal storage water heaters (commercial)
heaters: commercial instant water heaters (preheaters)
industrial immersion heaters
glue-pot heaters
liquid heaters, other
air heaters for industry, business
                         Page 24
                         šifrant


drying: cabinets
infrared radiators
varnish drying installations
fruit dryers
drying: installations for business, other
garage radiators
shop-window radiators
church heating
tubular heaters (commercial)
heaters: splash-proof room heaters
room heating installations, commercial, other
heating: plates
heating: rods
heating: cartridges
heating: grids
heating: elements flat, annular
strip heaters
heating cables
thermal radiation elements, other
air disinfection devices, ultraviolet
electroplating appliances, equipment, accessories
electric cooking appliances
table cookers, electric
cooking: cookers (at least 2 rings, with oven)
cooking: built-in cookers
hobs, electric, for installing
kitchen equipment for commercial catering purposes, complete
cooking: catering/industrial cookers, combined, large-scale
stool-type cookers
frying pans, tilting-type
frying tables
boilers: fixed, tilting boilers for cooking
cooking: groups for fast cooking
deep friers for household, commercial purposes
warming plates, tables, cabinets for crockery, food
hot air appliances, hot air circulation dampers
ovens, built-in
apparatus for hot-watter preparation (domestic)
instant water heaters
boilers: electric boilers without heat insulation
hot water-tanks, hot water pressure tanks
hot water-apparatus/boilers (domestic), other
radiators: electric radiators
radiators: mobile radiators
night-storage heaters
anti-freeze devices
household: ribbed radiators
bathroom radiators, heaters
floor heatings
convector heaters
hot water-pumps
room heaters, room heating equipment, other
domestic: textiles, electrically heated
hot plates
thermostats
temperature limiters (self-resetting thermal cut-outs)
                        Page 25
                           šifrant


radiant heating elements for electric stoves
induction heating elements for electric stoves
carpet cleaning appliances
dish-washers
domestic: mixers
can (tin) openers
domestic: fruit presses
domestic: ice-cream makers
household: shavers, electric
beauty sets
fans
household: ventilation hoods
domestic: trimmers, rechargeable
domestic: knife grinding machines
electrical household cutting machines
domestic: tooth-brushes, electric
dental centers (units for oral hygiene)
mill, electrical coffee mill
motor driven household appliances, parts
electrical appliances and installation for laundry
washing machines, automatic
washer-dryers, combined
domestic: laundry dryers
household: dryers, spin-dryers
electrical appliances for washing,laundry, parts
loundry dryers
domestic: refrigerators
fridge-freezer combinations
chest freezers, upright freezers
thermostats with regulating switch
built in refrigerators
refrigerators and freezer parts, compressors
construction of: interior lighting systems
erection of: exterior lighting systems
lights: built-in lights (interior lighting)
shop-window spotlights (interior lighting)
lights: ceiling lights (interior lighting)
lights: perimeter lighting
lights: pendant light fittings (interior lighting)
luminaries: workplace luminaries
lights: functional lights (interior lighting), other
functional lights for exterior lighting
lights: pendant light fittings (exterior lighting)
mast-head lights
street lights
luminaries: wall-mounted luminaries (exterior lighting)
garden lights
floodlights
searchlights
lights: functional lights (exterior lighting), other
damp-proof lights
explosion-proof: lights
strip-lights (neon tubes)
medical lights
lights: functional lights for special purposes, other
masts for lighting
                          Page 26
                         šifrant


coverings for lights
accessories for: lights, functional, other
ceiling lights for living rooms
chandeliers
lights: light fittings pendant
lights: wall-mounted lights for living rooms
lights: standing lamps
standard lamps
lights: bathroom lights
lights: living room lights, other
crystal lights
lights: special design lights
advertising lights
lights: traffic sign lights
signal-lights for appliances
portable lights, search lights
lighting: security lighting
lights: for illumination purposes, other
lights: parts for other lights
incandescent lamps for motor vehicles
neon tubes
control gear, ballasts for discharge lamps
halogen lamp (L.V.) combinational circuit components
ignition devices for high-pressure gas discharge lamps
inclondescent lamps
construction of: communications networks (voice, text, data)
public telecommunications stations, design and construction
radio broadcast transmitting stations, design and construction
transmitting stations: for television-broadcasting, design and construction
commercial: transmitting, receiving stations, design and construction
cable television stations, design and construction
data networks, design and construction
construction of: optoelectronic data systems, data equipment
construction of: video conference studios
ground stations for reception of satellite signals, design and construction
telecommunications/information transmission plants complete, large-scale other
power system communication network
information transmission installations for traffic enterprises
electricity supply companies: information transmission installations, complete
information transmission installations for national defense
communications: wire-bound installations, other
telephones: standard telephones
telephones: entrance-hall telephones
telephones: series telephones
speakerphones
portable telephones
cordless telephones
video: telephones
telephones: built-in telephones
pay phones
card phones
telephones: special construction telephones
telephones: other telephones
intercommunications systems, two-way intercom systems
communications: exchange equipment for telephones
communications: private branch exchanges
                         Page 27
                          šifrant


charge registration devices
dialing units, automatic
paging systems: private branch exchange paging equipment
telephone-answering equipment
facsimile communication equipment
announcing apparatus for information systems
protection over voltage
accessory equipment for telecommunications systems, other
carrier-frequency equipment with analog transmission
carrier-frequency equipment with numeric transmission
audiofrequency transmission equipment for alarm, signaling, controlling installations
amplifying equipment for wire-bound communications engineering
power supply: communications systems power supplies
encoding equipment
communications: equipment for wire-bound systems, other
dial plates
selection keyboards
receiver capsules for telephones
timing registers
call data acquisition equipment
loading coils
acoustic signaling equipment
accessories for: telecommunication systems, wire-bound, other
radio transmitters
aerials: commercial aerials, antenna arrays
television: rebroadcasting stations
transmission, receiving equipment, other
radio link systems, equipment
walkie-talkies, portables
car radio equipment
car telephones
radio equipment: railway radio equipment
radio equipment: mobile radio equipment, other
radio communications systems: apparatus, equipment, other
signaling: traffic signaling installations, complete
signaling: railway signaling installations, complete
alarm: alarm installations, complete
alarm: burglar alarm installations, complete
access control installations, complete
malfunction information systems, complete
timing installations, complete
air navigation installations, complete
clocks: installations, complete
signaling systems, complete-safety systems, other
timing systems
air navigation systems
call systems: visual call systems for hotels, hospitals, ships
communications: optical paging systems
communications: acoustic paging systems
communications: radio paging systems
bell systems
paging systems: other paging systems
signal-transmitters (traffic lights)
flashing alarms
variable message signs
signaling equipment: ground sensors for street traffic signaling equipment
                          Page 28
                          šifrant


signaling equipment: switchgear for street traffic signaling equipment
signaling equipment: street traffic signaling equipment, other
railway: section clear indicating devices
railway: light signals
axle-counters
railway safety, signaling equipment, other
emergency call systems, equipment
alarm: security and alarm systems equipment
bells, buzzers, gongs, electric
number indicator panels
circuit-diagrams, luminous
signaling equipment: optical signaling equipment, other
signaling equipment: accessories
tunnel equipment: marking systems
traffic: monitoring systems for tunnels
aeration control systems for tunnels
tunnel equipment: lighting
radio equipment: tunnel radio equipment
tunnel equipment: measuring equipment
tunnel equipment: electrical equipment, other
personal computer (PC's)
data acquisition systems, small
process computer systems
optoelectronic data transmission equipment
modems
optical data memories (CD-ROM's")
communication interface
computer network instalations
computer: scanners, professional
software: operating systems, processors
software: system software, other
software: standard software
CAM (computer-aided manufacturing) software
CAE (computer-aided engineering) software
CAD (computer-aided design) software
CAQ (computer-aided quality) software
CIM (computer-integrated manufacturing) software
SCADA (supervisory control and data acquisition) systems software
software: application software, other
data processing systems for satellite ground stations, control centres
communication satellites, switching-orientated software for
data transmission: subsystems for inter-satellite data transmission
communication load capacities, testing systems
simulation equipment for space, satellite technology
reliability, safety analyses for space, satellite technology
consultation for software quality assessment
development for space technology (expert systems, quality assurance, reliability)
earth observation sensor systems, subsystems
satellites: sensor measuring systems for satellite vibration
antennas: antenna-alignment systems
thermal insulation for satellites, for instruments
ground equipment for satellites
physical testing systems for space, satellite technology
ion emitters for spacecraft
mass spectrometers
space technology: material testing, development
                         Page 29
                          šifrant


colour television receivers
dictaphones
cassette recorder transports
video: recorders
drives for video recorders
scanners for video recorders
heads for video recorders
cassettes for video recorders
CATV-antennas
aerials: radio reception aerials
aerials: television reception aerials
aerials: car aerials, electronic
aerials: other aerials
aerials: equipment
antennas: accessories, parts
microphone accessories
accessories for: headphones
microphone-headphone combinations
loudspeakers
signal delay equipment
audiofrequency amplifiers
DCC cassettes
studio equipment for radio and television
control room equipment for television, sound recording
language laboratories
conference interpreting systems
loudspeaker installations
construction of: audio-visual systems
audio-video distribution systems
video: transmission systems, long-distance, cable linked
community antenna networks wide band amplifiers
audio equipment connecting lines
CCTV-systems planning, installation of, complete
video: monitors CCTV
CCTV-video control equipment
CCTV-video cameras
video: cameras (CCD) for inspection, monitoring of pipelines
gambling machines
LCD projectors
video: presentation systems
power automation installations for power generation, distribution, energy conversion
automation installations for water supply/treatment
automation installations for the processing industry
automation installations for traffic
power supply: remote control systems for power supply companies
remote control systems for: waterworks
heat technology: remote control systems
remote control systems for: special applications
building services automation (management system, equipment)
measuring: installations, other, complete
measuring: school measuring devices
measuring: test floor measuring devices
optoelectronic measuring instruments, systems
data systems measuring devices
transmission technology, measuring, monitoring devices for
components: measuring, monitoring devices
                         Page 30
                         šifrant


weather data measuring equipment, complete
environmental data measuring systems, complete
medical measuring equipment
galvanometers
precision resistors, precision measuring bridges, precision potentiometers
instrument transformers: precision instrument transformers
amplifiers: measuring amplifiers
measuring: standards
series resistors (precision measuring)
transient recorders, transient recorder systems
frequency measuring instruments (industrial, workshop instruments)
oscilloscope, digital storage
multi-function instruments (multimeters)
power circuit analysers, portable
clip-on measuring instruments
resistors: shunt resistors
ohmmeters
measuring: bridges (industrial, workshop instruments)
earth resistance meters
voltage and currenz measuring instruments
synchronoscopes
switch-position indicators
position indicators
XY recorders
dotted line recorders
potentiometric recorders
acceleration meters
measuring: resistance thermometers
pyrometers: radiation pyrometers
heat meters
temperature measuring instruments, other
flow measuring instruments
electronic balances
force measuring instruments
conductivity and humidity measuring instruments
analyzing instruments for gases, liquids, solid materials
pH measuring devices and systems
length, length alteration measuring instruments
layer-thickness measuring instruments
goniometers
measuring: geometrical quantities measuring instruments, other
impulse counters with pulse generators
chronometers
stroboscopes
programming devices for household appliances, timer
photometric instruments
telecommunications testing instruments
frequency meters
measuring: C, Z, R, L measuring devices
attenuation meters
voltmeters
wattmeters
field intensity meters
optoelectronic measuring instruments for distance, three-dimensional coordinates
optoelectronic testing instruments, equipment
photometers
                         Page 31
                         šifrant


lasers, laser systems
optoelectronic testing equipment, other
wind intensity, direction measuring instruments, systems
solar radiation measuring instruments
soil moisture meters
water turbidity measuring instruments
air turbidity measuring equipment
measuring: radiation meters
environmental data measuring instruments for plant protection
environmental conditions monitoring equipment
agricultural research lysimeter facility
measuring: filters
measuring: terminals
measuring: switches/testing commutators
A.C. in D.C. meters
metering equipment, electronic
clocks: clock meters
meter test consoles
multistations, centralized
accessories for: electricity meters
components: electricity meter components
detector equipment, high-voltage
testing: electrical machine testing devices
testing: heat quantum meter testing devices
test benches for vehicles, combustion engines
voltage testers
pole indicators
power systems protection testing devices
testing: e.l.c.b. systems, voltage-operated, testing devices
testing: enamelled wire testing devices
regulators: voltage regulators
voltage stabilizers
regulators: current regulators
power factor regulators
controllers: electrical quantities controllers, other
controllers: multi-position controllers
continuous regulators
transducers, measuring transducers sensors, detectors, transmitters
precision mechanical electric drives
relays
relays: relay controls
electropneumatic controls
electrohydraulic controls
controls: electronic controls
photoelectric controls
radio controls
remote controls, infrared
programmable (RAM programmable) controllers
controls: industrial robot controls
controls: chemical industry controls
air conditioning system controls
crane controls
conveyor plant controls
roll mill controls
dimmer switches controls
stage lighting controls
                         Page 32
                          šifrant


microprocessor controls
cablecar controls
controls: testing bench/test desk controls
garage door controls
catering industry controls
controls: heating installation controls
controls: special controls, other
control valves
control system actuators
electromedical: design and construction of complete installations
scattered-ray diaphragms with movable grid (Bucky-diaphragms)
cardioid contour diaphragms
negatoscopes
developing equipment for X-ray films, fully automatic
dental drilling devices, machines
dental treatment units, portable
dental resin light curing units
dentist equipment, other
radiation: infra-red apparatus
rheographs
oxymeters
electrophysical diagnostic units
medicine: whole-body counters for nuclear medicine
ultrasound therapy and diagnostic apparatus
hearing aids
sterilizers
trays for sterilisers
ultraviolet apparatus for disinfection of the air
galvanising apparatus
exponential current apparatus
interference current units
stimulators, low-frequency
iontophoresis units
electromassage apparatus
pulmonary therapy units
psychometric equipment
acupuncture apparatus, electric
medical adhesives preparation units
serum-testing systems
blood warming equipment
training systems for handicapped persons, computer-assisted
diagnostic systems for the early diagnosis of melanoma
traffic: locomotive equipment, electrical
traction vehicles: electrical equipment
trams: electrical equipment
trolleybuses: electrical equipment
traffic: underground railway equipment, electrical
cablecars: electrical equipment
train: heating equipment
train: lighting equipment
point control devices
current collectors
controls: brake controls, automatic
rail brakes, electromagnetic
solenoids for brake testing, sanding
air break contactors with compressed-air drive
                         Page 33
                         šifrant


power supply: railway carriage power supplies
radio equipment: railway radio equipment
door closing controls for trains, electronic
ticket printers, ticket cancellers, ticket vending machines
passenger frequency data acquisition systems
headlights for motor vehicles
rear lights for motor vehicles
motor vehicles: interior lighting
optical signals for motor vehicles (e.g. direction indicators, etc.)
car switches
car cable sets
lamp sockets (holders) for motor vehicles
controls: wiper-washer controls, intermittent
wiper relays for rear screen
motor vehicles: measuring systems
car seat heating
sparking plugs, glow plugs
electromagnets
igniters, electric, accessories for electric igniters
explosion-proof: rebuilding, outfitting of electrical equipment
carbon brushes, brush holders, sliding strips, contacts
marking: precision marking and coating on metal and glass
developing equipment for the graphics industry
sick-room installation units
money transfer: equipment for money transfer using credit card, electronic
money identifikator
signs: indicating signs, labels (e.g. front panels, scales, etc.)
sewing industry: complete equipment, installations
avalanche detectors, locating equipment
motor vehicle counters
semiconductor industry: apparatus, equipment
toll collection systems, electronic
silver recovery systems, recycling systems for chemicals
elevators: infrared screens
wood numbering systems
processing equipment for photographic films, papers for the professional photography
accessories for: model airplanes
pneumatic tube systems
services: prime contractor services for large-scale projects
consulting services
services: design projects
training instruction services
quality control services
services: contract research
contract development services
control work services
PCB assembly, wiring
manufacturing services
maintenance work services
repair services
installation services
services: other services
colour television tubes
silicon-diodes
silicon-transistors
optoelectronic components
                         Page 34
                         šifrant


integrated circuits (IC's): for consumer electronics
communications: integrated circuits (IC's)
industry: integrated circuits (IC's) for industrial use
car: integrated circuits (IC's)
application-specific integrated circuits (ASIC's)
microprocessor blocks (blocks, memories)
hybrid circuits
humidity sensors
temperature sensors
current sensors
pressure sensors
medical research sensors
sensors: other sensors
components: active electronic components, other
resistors: precision resistors, fixed
rheostats (e.g. focus controllers)
regulating resistors
NTC-resistors (thermistors)
varistors (VDR)
resistors: PTC-resistors
resistors: high-voltage resistors
attenuators (damping resistors)
resistors: SMD resistors
potentiometers (rheostats)
resistors: networks
resistors: other resistors
electrolytic capacitors, "chip electrolytic capacitors"
capacitors: ceramic capacitors
capacitors: variable capacitors
capacitors: ceramic-multi-layer capacitors
microwave ceramics (filters, resonators)
plastic foil capacitors
capacitors: other capacitors
high-frequency coils, chokes
audiofrequency coils, chokes
crossover networks (audiofrequency trap circuits)
low-frequency transformers for broadcasting, TV, audio equipment
transformers: coils, coil sets, transformers, other
ignition coils
components: passive electronic components, other
step switches
keys for automatic control technology, communications engineering
keyboards: membrane keyboards, application-specific
toggle switches (tumbler switches)
push-pull switches
rotary switches
push-buttons: illuminated push-buttons
switchgear, manually-operated switchgear other
relays: miniature relays
solenoids
components: electromagnetic components, other
microswitches
low-frequency plug-and-socket devices
high-frequency plug-and-socket devices
sockets: sockets, socket strips, combined sockets
multiple plug-and-socket connectors
                        Page 35
                            šifrant


switch-jacks
banana plugs
printed circuits: plug-in connectors
crocodile clips (tapping clips)
connecting blocks
terminal strips
terminals, special
sockets: relay sockets
glass bushings
dissipators for electronic components
appliance fuses, fuse holders
automobile fuses
printed circuits: printed-circuit boards
multilayer printed circuits (printed circuit-boards)
modules: combined modules
integrated circuits (IC's): thin-film
integrated circuits (IC's): thick-film
circuit-modules for microcomputers
modules: other modules
modular design assemblies
electronic modules in SMD technology
modules: electronic modules, other
microprocess computers
                            Page 36

								
To top