MALL F R V LKOMSTBREV F R KURSER OCH PROGRAM by malj

VIEWS: 58 PAGES: 2

									               MALL FÖR VÄLKOMSTBREV

Antagna till kurser och program bör alltid få ett välkomstbrev med detaljerad och
uppdaterad kursinformation i så nära anslutning till antagningsbeskedet som möjligt.
Brevet skrivs vanligtvis på svenska, men i de fall kursen bara finns på engelska så bör
välkomstbrevet skrivas både på svenska och engelska. Naturligtvis skall BTH:s logga
finnas och även en sidfotsadress.


ALLMÄNT
Välkomnande text.

KURSINFORMATION, KURSSTART OCH KURSSLUT M M
Ange tid och plats för upprop/första föreläsningen, helst ett fullständigt schema som
bifogas. Informera också om det behövs någon särskild utrustning för att följa kursen. Att
ge någon form av vägbeskrivning till Campus är också viktigt. Informera om hur
examinationen sker, tentamensdatum, hjälpmedel som är tillåtna under tentamen. Ange
namn på kursansvarig/studerandeadministratör och hur man tar kontakt med dessa i olika
frågor. Ange direktlänken till webbplatsen med kursinformation.

LITTERATUR
Beskriv kursmaterialet som ingår i kursen, som en form av litteraturförteckning som
kanske kan bifogas, eller ange länken till denna information.

IT’S LEARNING
”BTH använder lärplattformen It’s Learning för samtliga kurser och program. I några fall
kan andra lärplattformar förekomma. Länken dit är www.bth.se/lms och Du loggar in med
Ditt studentkonto dygnet runt. Här hittar du all information om kursen samtidigt som Du
har tillgång till diskussionsforum, enkäter, tester, inlämningsuppgifter, föreläsnings-
anteckningar m m”.

REGISTRERING
”Antagning innebär att du har erbjudits en plats på kursen. För att behålla din plats måste
du även registrera dig. Det behövs bland annat för att vara berättigad till studiemedel från
CSN. Det enda du behöver är ett studentkonto på BTH och tillgång till Internet. Uppgifter
om ditt studentkonto skickas till din folkbokföringsadress. Registreringen gör du på
www.bth.se/studentportalen. Logga in med ditt studentkonto och välj sedan STUDIER 
Registrera på kurs. Detta skall du göra snarast efter kursstart. Om du av någon anledning
inte kan utföra registreringen själv så kontaktar du sektionens studerandeexpedition.

Avsluta med en tydlig avsändare med namn, titel och sektionstillhörighet.
Blekinge Tekniska Högskola
SE-371 79 Karlskrona
Tel vx 0455-385000
Fax 0455-385057
www.bth.se
               Välkommen till studier på
               Blekinge Tekniska Högskola

Vi på BTH, sektionen för Teknik, hälsar dig hjärtligt välkommen till kursen Algebra, 7,5
högskolepoäng, MA1101.

Kursen ges på halvtid från vecka 36-44 2007.
Kursstart: Måndagen den 3 september, klockan 10.00-15.00 i sal 3237, Campus Gräsvik,
Östra flygeln, Karlskrona.
Vid förhinder eller om du vill lämna återbud till din plats kontakta studerandeexpeditionen
på telefon: … eller e-post …

Kursplan och litteraturlista bifogas (finner du på www.bth.se/...).

Dina kontaktpersoner på sektionen är:
 Kursansvarig lärare Håkan Lennerstad, 0455-38 54 55, e-post hakan.lennerstad@bth.se
 Studerandeadministratör Maria Holmberg, 0455-38 54 53, e-post maria.holmberg@bth.se

REGISTRERING
Antagning innebär att Du har erbjudits en plats på kursen. För att behålla Din plats måste
Du även registrera Dig. Det behövs bland annat för att vara berättigad till studiemedel
från CSN. Det enda Du behöver är ett studentkonto på BTH och tillgång till Internet.
Uppgifter om Ditt studentkonto skickas till Din folkbokföringsadress. Registreringen gör Du
på www.bth.se/studentportalen. Logga in med Ditt studentkonto och välj sedan STUDIER
 Registrera på kurs. Detta skall Du göra snarast efter kursstart. Om Du av någon anled-
ning inte kan utföra registreringen själv så kontakta sektionens studerandeexpedition.

IT’S LEARNING
BTH använder lärplattformen It’s Learning för så gott som samtliga kurser och program.
Länken dit är www.bth.se/lms och Du loggar in med Ditt studentkonto dygnet runt. Här
hittar du all kursinformation samtidigt som Du har tillgång till diskussionsforum, enkäter,
tester, inlämningsuppgifter, föreläsningsanteckningar m m.

Välkommen som student på BTH!


Med vänlig hälsning
Håkan Lennerstad
Kursansvarig lärare
Blekinge Tekniska Högskola
Sektionen för Teknik
Blekinge Tekniska Högskola
SE-371 79 Karlskrona
Tel vx 0455-385000
Fax 0455-385057
www.bth.se

								
To top