Docstoc

Mall f r Produktvalsanalys

Document Sample
Mall f r Produktvalsanalys Powered By Docstoc
					Bilaga 2, BVR 1719 Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga kemiska produkter


Mall för Produktvalsanalys

 Innan en ansökan skickas till Granskningsfunktionen ska en produktvalsanalys göras.
 Produktvalsanalysen är ett sätt att tillämpa produktvalsprincipen i MB 2 kap.
 Produktvalsanalysen ska vara dokumenterad och uppfylla minimikraven i BVF 1719.
 Denna mall (punkterna 1-4) är utformad för att uppfylla dessa minimikrav. 1. Beskriv behovet av att använda en kemisk produkt samt om det finns en annan
    metod som leder till mindre påverkan på hälsa och miljö.
 2. Beskriv vilka alternativa produkter som finns. Ange bl a om produkter
    registrerade i BASTA-registret eller produkter klassade i Grupp A går att
    använda.
 3. Bedöm de alternativa produkternas påverkan på hälsa och miljö. Motivera ditt
    produktval.
 4. Beskriv hur verksamhetsutövaren har sökt alternativa produkter.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4
posted:2/28/2011
language:Swedish
pages:1
Lingjuan Ma Lingjuan Ma MS
About work for China Compulsory Certification. Some of the documents come from Internet, if you hold the copyright please contact me by huangcaijin@sohu.com