araling panlipunan IV by kutreenahh

VIEWS: 33,539 PAGES: 3

									Name :     Jelly Joy Luyas
Yr. & Sec. :  IV - Orange
Teacher :    Mrs. Flordelina Cabigas
Subject :    ARALING PANLIPUNAN

ACTIVITY 4.3

Suliranin ng Industriya
1.kawalan ng puhunan ng pamahalan
2.hingi angkop ang proyekto ng pamahalan
3.Kawalan ng suporta at proteksyon ng mga pamahalan
4.Kompetisyon ng dayuhang kompanya
5.Import dependent ng mga indutriya

Suliranin ng Agrikultura
Samot sari ang naging suliranin ng agrikultura sa Pilipinas, Halimbawa nito ay ang madalas na pagbagyo sa
ating bansa, pangalawa, nagkukulang parin ang suporta ng pamahalaan ng gobyerno , tulad ng suliranin sa
irigasyon, kakulangan ang initiatibo sa panahon ng tag tuyot at marami pang iba.

Suliranin ng Pagmimina
Ang pagmimina ay ang pagkuha ng mahahalagang mineral sa lupa. Ilang halimbawa ng mga miniminang
mineral ay ginto, pilak, bronse, tanso, diamante at marami pang iba. Ano mang materyal na hindi napapalitan
o napapatubo sa agrikultural na paraan o nagagawa sa isang laboratoryo; o pabrika ay kadalasang minimina.
Ang mga mininang mineral ay kadalasang nasa anyo ng inang bato ito ay pinuproseso para makuha ang mga
mahahalaga o kinakailangang mineral upang ito ay mapakinabangan. Napili ng mananaliksik ang pag-aaral
na dahil dito marami ng sakuna na nangyari kagaya ng pagkamatay ng mga isda at pagguho ng lupa. Dahil
dito, nawalan ng kabuhayan ang mga mamamayan na isa sa pangunahing ikinabubuhay ay ang pangingisda.
Nagkasakit din ang ilang mamamayan dahil sa pagkain ng mga isdang namatay sa pagtagas ng mga
nakakalasong kemikal at pagino ng mga kontaminadong tubig.

Suliranin ng Paggugubat
Dahil malapit nang makalbo ang mga gubat ng Pilipinas, maraming rehiyon ang nagdeklara ng moratorium sa
paggugubat. Ang moratorium ay papagpapatuloy sa pag-aaral ng lupa para masuri kung ano ang klase ng
hanapbuhay ang maibibigay sa tao

ACTIVITY 4.4

Ano ang Impormal na sektor ng Ekonomiya?

Ang Impormal na sektor ng ekonomiya ay ang mga ekonomiyang nasa labas ng pormal na ekonomiya na
kinakatawanan ng legal at pang ekonomiyang mga instutusyon. Tinatawag rin itong “Underground economy”
sa loob at labas ng bansa. Binubuo ang impormal na sektor ng mga negosyong hindi naka rehistro sa
pamahalaan. Dahil dito, Hindi nagbabayad ng buwis ang kasali sa “Trade Circle” nito. Kadalasan, ang epekto
ng mga ganitong gawain ay pumipitik sa pambansang GNP.
Ngunit kadalasan, ang Impormal na ekonomiya ay nakukumpara sa mg “Developing Countries – Kung saan
halos 60% ng mga mangagawa ( na merong di tataas na 40% GDP) ay nagtratrabaho sa ganitong uri ng
sektor.
Konklusyon :
Nasoluksyonan ko na marami palang mg Pilipino ang nasasali sa illegal na pagtitinda o Kasali sa
“Underground Economy”. At dahil sa hindi nakarehistro ang makadadami, nasasabi naming nalulugi talaga
ang ating bansa pagdating sa mga usaping pag ekonomiya. Ito ang mga “factors” na natuklas sa pagsaliksik
sa mga datos na ibinigay:
1.) Dahil sa di nagbabayad ng buwis, nalulugi ang pamahalaan sa mga paninda na di nakatala sa
kanila. 2.) Dahil pa rin sa impormal na sektor, tumataas ang kriminalidad ng bansa. 3.) Dahil parin sa di
nagbabayad ng buwis, bumabagsak ang kabuohang GNP ng bansa.4.) Dahil sa kanila, nakukuhaan ng pondo
ang pamahalaan sa “pagrereid” sa kanila. Sayang naman ,
ang pera na pwede sanang gamitin sa ibang proyekto.

ACTIVITY 4.5

1. Erosyon
    -ang pagkahugas ng lupa o ang pagkagiba ng lupa dahil sa mga nagmiminang katauhan

2. Polusyon sa tubig
    -tumutukoy sa pagdumi ng anumang katawan ng tubig dahil sa mga duming industriyal,dumi ng
    tuberyas at iba pang bagay na maituturing na nakapipinsala sa buhay na organismo.
  Polusyon sa hangin - Ang mga inilalabas na carbon dioxide ng mga sasakyan at mga pabrika na
    nakakasana sa ating baga't kalusugan. Ang pagsusuog ng mga basura dahil ito'y nakakanipis ng
    ozone layer na kapag nagpatuloy ay iinit ang mundo at ang mga tao na nagsisigarilyo

3. Ano ang Global Warming?
    Ang Global Warming ay isang phenomenon kung saan tumataas ang pandaigdig na temperatura
(average global temperature) nang higit pa sa normal nitong antas. Tinatayang mula pa sa pagtatapos ng
taong 1800’s, ang pandaigdigang temperatura ay tumaas na ng may 0.7 hanggang 1.4 degree F (o 0.4 to 0.8
degrees Celsius) at maraming mga eksperto ang naniniwala na ang average temperature ng daigdig ay
maaring umabot pa sa 2.5 hanggang 10.4 degrees F (o 1.4 hanggang 5.8 degrees Celsius) sa taong 2100.
Ang antas ng pagtaas na ito ay higit na mas mataas kaysa sa mga nakaraang antas ng pagtaas na naitala.
    Ang mga siyentipiko ay nababahala na maaaring ang mga tao at mga iba’t – ibang uri ng may buhay
sa daigdig ay mahirapan o di kaya’y hindi makasabay sa mabilis na pagbabago ng pandaigdigang klima. Ang
Global Warming ay nagbabanta ng samut-saring mga panganib…
    Upang mabawasan ang pagkakaroon nito, ang bawat bansa sa buong mundo ay nagtipon-tipon sa
layuning mabigyang solusyon ito at maiwasan ang mga kaakibat na epekto dulot nito. Patunay nito ang Kyoto
Protocol na nilagdaan sa Japan ng may 160 na bansa, kabilang na ang Pilipinas, noong 1997.

4. Roll-On, Roll-Off System (RORO) isang alternatibong pamamaraan sa pagsakay.
    Maganda ang Pilipinas. Makikita ang kagandahang ito kung hindi "nagmamadali" ang mga tao. At
    kung hindi siya inaantok dahil sa matinding pagod. Sumakay tayo sa RORO upang maunawaan natin
    kung bakit ang daming mga dayuhan ang naninirahan na ngayon sa ating mga isla. Sa ilalim ng
    Central Nautical Highway Program ng Pangulong Arroyo, ang RORO System ay napakagandang
    proyekto. Huwag tayong masyadong magmadali sa biyahe. Lalo lamang tayong mapapagod. Sa
    pamamagitan ng RORO para na rin tayong turista na masayang nagdidiskubre sa kagandahang
    yaman n gating mga isla. (PIA Northern Samar) Ang RORO sa buhay ng mga ACT ay isang biyahe
    na hampasin man ng alon; bumuhos man ang ulan; masiraan man ng makina sa gitna ng karagatan
    ay patuloy pa rin sa paglalayag kapalit ang tagumpay ng proyekto at ganap na pagbabago at
    pagsasakapangyarihan ng karapatan ng mga tao sa komunidad.

5. Gintong Ani – Gintong Ani for Corn, Gintong Ani Program(GAP) -- High Value Commercial Crops, and the
    Philippine Integrated Pest Management Program (KASAKALIKASAN) were the alternative sources of
    funds for other R&D activities of the Bureau. The medium term implementation of the Gintong Ani for
    Corn R&D at the national level was entrusted to the Bureau on 1996. The Bureau implemented the
    Corn-Techno-Demo Projects. The DA-Research Monitoring System was redesigned to run via the
    Internet and to gather pertinent information for management purposes, especially for agricultural
    policy formulation and for improving R&D planning and implementation activities. BAR concentrated
    on the provision of effective administrative and management coordination of the R&D components of
    the Gintong Ani Programs. Close attention was given to BAR's relationships with other agencies and
    institutions in terms of research project implementation, information networking and other endeavors.

6.Department of agriculture? (kaGAwaran Ng MagSasAka)
    Gawain ng department of agriculture? Ang tungkulin ng departamentong ito ay pangalagaan ang
    stado at kaayusan ng ating mga palay at pang atrikulturang gawain!

7. Ano ang DAR? Ang kahulugan ng DAR ay Department of Agrarian Reform. Ito ay isang ahensya ng
    gobyerno na nangangalaga sa mga lupa na sinasaka ng mga magsasaka. Binibigyan din sila ng
    karapatan para mapakinabangan... ang kanilang lupang sinasaka. Patas na karapatan para sa kanila
    at sa may-ari ng lupa.

8. Ang DENR ay isang sektor o departamento ng gobyerno na nangangasiwa at nag-aalaga sa kapakanan ng
    kalikasan at mga likas yaman o Natural Resources ng bansa.

9. BFAR? The Philippines' Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (Filipino: Kawanihan ng Pangisdaan at
    mga Yamang-tubig), abbreviated as BFAR, is an agency of the Philippine government under
    the Department of Agriculture responsible for the development, improvement, management and
    conservation of the Philippines' fisheries and aquatic resources

10. The National Irrigation Administration (NIA) is a government-owned and controlled corporation (GOCC)
    primarily responsible for irrigation development in the Philippines. NIA was created under Republic
    Act (RA) 3601 on 22 June 1963. Its charter was later amended by Presidential Decree (PD) 552 on
    11 September 1974 and PD 1702 on 17 July 1980, both increasing its capitalization and broadening
    its authority. NIA's forerunner was the Irrigation Division of the defunct Bureau of Public Works. PD
    No.1, dated 23 September 1972, integrated all irrigation activities under NIA.

11. National Futures Association (NFA) is the industrywide, self-regulatory organization for the U.S. futures
    industry

12. The (FMB) Forest Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources
    provides support for the effective protection, development, occupancy management, and conservation
    of forest lands and watersheds. It collaborates with international and local development organizations
    in several forestry development programs

13. PAWB (Protected Areas & Wildlife Bureau) envisions a perpetual existence of biological and physical
    diversities in a system of protected areas and other important biological components of the
    environment managed by a well-informed and empowered citizenry for the sustainable use and
    enjoyment of present and future generations

14. The National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA) surveys and maps the land and
    water resources of the Philippines. One of our major mandates is to provide both the public and
    private sectors with mapmaking services as well as geographic and resource information

15. Objectives of the Program for Forest Ecosystem Management (PROFEM) and the forestry policies
    and objectives of the new Society under Presidential Decree No. 705 and correlative Letters of
    Instructions, specially those delving on forest protection, watershed rehabilitations, preventing the
    proliferation of kaingin making; and in order to meet the high cost of living and to enhance dedication
    to the service, it is necessary to augment the salaries of all technical men and trained forestry workers
    as well as the support services personnel in the regular force of the Bureau of Forest Development in
    the form of monthly incentive allowances

								
To top