araling panlipunan IV act by kutreenahh

VIEWS: 2,003 PAGES: 3

									Name : Christine Joy Lacuña            Yr. & Sec. : IV - Orange
Teacher : Mrs. Flordelina Cabigas         Subject : ARALING PANLIPUNAN

ACTIVITY 4.3

Suliranin ng Industriya - kawalan ng puhunan ng pamahalan , hindi angkop ang proyekto ng
    pamahalan, Kawalan ng suporta at proteksyon ng mga pamahalan, Kompetisyon ng
    dayuhang kompanya, Import dependent ng mga indutriya

Suliranin ng Agrikultura - Samot sari ang naging suliranin ng agrikultura sa Pilipinas,
    Halimbawa nito ay ang madalas na pagbagyo sa ating bansa, pangalawa, nagkukulang parin
    ang suporta ng pamahalaan ng gobyerno , tulad ng suliranin sa irigasyon, kakulangan ang
    initiatibo sa panahon ng tag tuyot at marami pang iba.

Suliranin ng Pagmimina - Ang pagmimina ay ang pagkuha ng mahahalagang mineral sa lupa.
    Ilang halimbawa ng mga miniminang mineral ay ginto, pilak, bronse, tanso, diamante at
    marami pang iba. Ano mang materyal na hindi napapalitan o napapatubo sa agrikultural na
    paraan o nagagawa sa isang laboratoryo; o pabrika ay kadalasang minimina. Ang mga
    mininang mineral ay kadalasang nasa anyo ng inang bato ito ay pinuproseso para makuha
    ang mga mahahalaga o kinakailangang mineral upang ito ay mapakinabangan. Napili ng
    mananaliksik ang pag-aaral na dahil dito marami ng sakuna na nangyari kagaya ng
    pagkamatay ng mga isda at pagguho ng lupa. Dahil dito, nawalan ng kabuhayan ang mga
    mamamayan na isa sa pangunahing ikinabubuhay ay ang pangingisda. Nagkasakit din ang
    ilang mamamayan dahil sa pagkain ng mga isdang namatay sa pagtagas ng mga
    nakakalasong kemikal at pagino ng mga kontaminadong tubig.

Suliranin ng Paggugubat - Dahil malapit nang makalbo ang mga gubat ng Pilipinas, maraming
    rehiyon ang nagdeklara ng moratorium sa paggugubat. Ang moratorium ay papagpapatuloy
    sa pag-aaral ng lupa para masuri kung ano ang klase ng hanapbuhay ang maibibigay sa tao

ACTIVITY 4.4

Impormal na sektor ng Ekonomiya?
    Ang Impormal na sektor ng ekonomiya ay ang mga ekonomiyang nasa labas ng pormal na
ekonomiya na kinakatawanan ng legal at pang ekonomiyang mga instutusyon. Tinatawag rin itong
“Underground economy” sa loob at labas ng bansa. Binubuo ang impormal na sektor ng mga
negosyong hindi naka rehistro sa pamahalaan. Dahil dito, Hindi nagbabayad ng buwis ang kasali sa
“Trade Circle” nito. Kadalasan, ang epekto ng mga ganitong gawain ay pumipitik sa pambansang
GNP.
    Ngunit kadalasan, ang Impormal na ekonomiya ay nakukumpara sa mg “Developing
Countries – Kung saan halos 60% ng mga mangagawa ( na merong di tataas na 40% GDP) ay
nagtratrabaho sa ganitong uri ng sektor.
Konklusyon :
    Nasoluksyonan ko na marami palang mg Pilipino ang nasasali sa illegal na pagtitinda o
Kasali sa “Underground Economy”. At dahil sa hindi nakarehistro ang makadadami, nasasabi
naming nalulugi talaga ang ating bansa pagdating sa mga usaping pag ekonomiya. Ito ang mga
“factors” na natuklas sa pagsaliksik sa mga datos na ibinigay:


1.) Dahil sa di nagbabayad ng buwis, nalulugi ang pamahalaan sa mga paninda na di nakatala sa
kanila. 2.) Dahil pa rin sa impormal na sektor, tumataas ang kriminalidad ng bansa. 3.) Dahil parin
sa di nagbabayad ng buwis, bumabagsak ang kabuohang GNP ng bansa.4.) Dahil sa kanila,
nakukuhaan ng pondo ang pamahalaan sa “pagrereid” sa kanila. Sayang naman ,
ang pera na pwede sanang gamitin sa ibang proyekto.

ACTIVITY 4.5

1. Erosyon -ang pagkahugas ng lupa o ang pagkagiba ng lupa dahil sa mga nagmiminang katauhan

2. Polusyon sa tubig -tumutukoy sa pagdumi ng anumang katawan ng tubig dahil sa mga duming
industriyal,dumi ng tuberyas at iba pang bagay na maituturing na nakapipinsala sa buhay na
organismo.
Polusyon sa hangin - Ang mga inilalabas na carbon dioxide ng mga sasakyan at mga pabrika na
nakakasana sa ating baga't kalusugan. Ang pagsusuog ng mga basura dahil ito'y nakakanipis ng
ozone layer na kapag nagpatuloy ay iinit ang mundo at ang mga tao na nagsisigarilyo

3. Ano ang Global Warming? Ang Global Warming ay isang phenomenon kung saan tumataas ang
pandaigdig na temperatura (average global temperature) nang higit pa sa normal nitong
antas. Tinatayang mula pa sa pagtatapos ng taong 1800’s, ang pandaigdigang temperatura ay
tumaas na ng may 0.7 hanggang 1.4 degree F (o 0.4 to 0.8 degrees Celsius) at maraming mga
eksperto ang naniniwala na ang average temperature ng daigdig ay maaring umabot pa sa 2.5
hanggang 10.4 degrees F (o 1.4 hanggang 5.8 degrees Celsius) sa taong 2100. Ang antas ng pagtaas
na ito ay higit na mas mataas kaysa sa mga nakaraang antas ng pagtaas na naitala.
    Ang mga siyentipiko ay nababahala na maaaring ang mga tao at mga iba’t – ibang uri ng
may buhay sa daigdig ay mahirapan o di kaya’y hindi makasabay sa mabilis na pagbabago ng
pandaigdigang klima. Ang Global Warming ay nagbabanta ng samut-saring mga panganib…
    Upang mabawasan ang pagkakaroon nito, ang bawat bansa sa buong mundo ay nagtipon-
tipon sa layuning mabigyang solusyon ito at maiwasan ang mga kaakibat na epekto dulot nito.
Patunay nito ang Kyoto Protocol na nilagdaan sa Japan ng may 160 na bansa, kabilang na ang
Pilipinas, noong 1997.

4. Roll-On, Roll-Off System (RORO) isang alternatibong pamamaraan sa pagsakay.
    Maganda ang Pilipinas. Makikita ang kagandahang ito kung hindi "nagmamadali" ang mga
tao. At kung hindi siya inaantok dahil sa matinding pagod. Sumakay tayo sa RORO upang
maunawaan natin kung bakit ang daming mga dayuhan ang naninirahan na ngayon sa ating mga
isla. Sa ilalim ng Central Nautical Highway Program ng Pangulong Arroyo, ang RORO System ay
napakagandang proyekto. Huwag tayong masyadong magmadali sa biyahe. Lalo lamang tayong
mapapagod. Sa pamamagitan ng RORO para na rin tayong turista na masayang nagdidiskubre sa
kagandahang yaman n gating mga isla. (PIA Northern Samar) Ang RORO sa buhay ng mga ACT
ay isang biyahe na hampasin man ng alon; bumuhos man ang ulan; masiraan man ng makina sa
gitna ng karagatan ay patuloy pa rin sa paglalayag kapalit ang tagumpay ng proyekto at ganap na
pagbabago at pagsasakapangyarihan ng karapatan ng mga tao sa komunidad.

5. Gintong Ani – Gintong Ani for Corn, Gintong Ani Program(GAP) -- High Value Commercial
Crops, and the Philippine Integrated Pest Management Program (KASAKALIKASAN) were the
alternative sources of funds for other R&D activities of the Bureau. The medium term
implementation of the Gintong Ani for Corn R&D at the national level was entrusted to the Bureau
on 1996. The Bureau implemented the Corn-Techno-Demo Projects. The DA-Research Monitoring
System was redesigned to run via the Internet and to gather pertinent information for management
purposes, especially for agricultural policy formulation and for improving R&D planning and
implementation activities. BAR concentrated on the provision of effective administrative and
management coordination of the R&D components of the Gintong Ani Programs. Close attention
was given to BAR's relationships with other agencies and institutions in terms of research project
implementation, information networking and other endeavors.

6. Department of agriculture? (kaGAwaran Ng MagSasAka)
Gawain ng department of agriculture? Ang tungkulin ng departamentong ito ay pangalagaan ang
stado at kaayusan ng ating mga palay at pang atrikulturang gawain!

7. Ano ang DAR? Ang kahulugan ng DAR ay Department of Agrarian Reform. Ito ay isang
ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa mga lupa na sinasaka ng mga magsasaka. Binibigyan din
sila ng karapatan para mapakinabangan... ang kanilang lupang sinasaka. Patas na karapatan para sa
kanila at sa may-ari ng lupa.

8. Ang DENR ay isang sektor o departamento ng gobyerno na nangangasiwa at nag-aalaga sa
kapakanan ng kalikasan at mga likas yaman o Natural Resources ng bansa.

9. BFAR? The Philippines' Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (Filipino: Kawanihan ng
Pangisdaan at mga Yamang-tubig), abbreviated as BFAR, is an agency of the Philippine
government under the Department of Agriculture responsible for the development, improvement,
management and conservation of the Philippines' fisheries and aquatic resources

10. The National Irrigation Administration (NIA) is a government-owned and controlled
corporation (GOCC) primarily responsible for irrigation development in the Philippines. NIA was
created under Republic Act (RA) 3601 on 22 June 1963. Its charter was later amended
by Presidential Decree (PD) 552 on 11 September 1974 and PD 1702 on 17 July 1980, both
increasing its capitalization and broadening its authority. NIA's forerunner was the Irrigation
Division of the defunct Bureau of Public Works. PD No.1, dated 23 September 1972, integrated all
irrigation activities under NIA.

11. National Futures Association (NFA) is the industrywide, self-regulatory organization for the
U.S. futures industry

12. The (FMB) Forest Management Bureau of the Department of Environment and Natural
Resources provides support for the effective protection, development, occupancy management, and
conservation of forest lands and watersheds. It collaborates with international and local
development organizations in several forestry development programs

13. PAWB Protected Areas & Wildlife Bureau - envisions a perpetual existence of biological and
physical diversities in a system of protected areas and other important biological components of the
environment managed by a well-informed and empowered citizenry for the sustainable use and
enjoyment of present and future generations

14. The National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA) surveys and maps the
land and water resources of the Philippines. One of our major mandates is to provide both the
public and private sectors with mapmaking services as well as geographic and resource information

15. Objectives of the Program for Forest Ecosystem Management (PROFEM) and the forestry
policies and objectives of the new Society under Presidential Decree No. 705 and correlative
Letters of Instructions, specially those delving on forest protection, watershed rehabilitations,
preventing the proliferation of kaingin making; and in order to meet the high cost of living and to
enhance dedication to the service, it is necessary to augment the salaries of all technical men and
trained forestry workers as well as the support services personnel in the regular force of the Bureau
of Forest Development in the form of monthly incentive allowances

								
To top