ALAT UBAH (PENGENALAN) by waatanie

VIEWS: 2,727 PAGES: 9

More Info
									PENGUBAH – BAHAGIAN PENGENALAN

  Objektif pengajaran dan pembelajaran:
-  Mengetahui takrifan pengubah.
-  Mengetahui bahagian-bahagian pengubah.
-  Mengetahui prinsip kendalian pengubah.
-  Membuat kiraan menggunakan nisbah
  pengubah.
PENGUBAH
  Sebuah alat yang statik untuk mengubah
  atau memindahkan kuasa elektrik pada
  frekuensi yang sama ke litar lain dengan
  menaikkan atau menurunkan voltan.
BINAAN ASAS PENGUBAH

  Terdiri daripada :  TERAS
i.  Teras
ii. Belitan          BELITAN
iii. Penutup         GEGELUNG


 PENUTUP
TERAS
 Berfungsi sebagai
 pelengkap litar magnet
 bagi kedua-dua litar
 magnet yang dihasilkan
 oleh gegelung.
 Diperbuat daripada
 kepingan-kepingan keluli
 silikon yang berlapis
 penebat antara satu sama
 lain bagi mengurangkan
 kehilangan akibat arus
 pusar.
TERAS
 Ketebalan kepingan antara
 0.01cm hingga 0.05cm.
 Keluli silikon digunakan
 kerana ia dapat
 mengurangkan kehilangan
 histerisis dan tahan lasak.
 Bentuk – bentuk teras
 utama ialah:
- Tingkap
- Kelompang
- Bentuk ‘H’
- Jenis Berry
BELITAN GEGELUNG

 Berfungsi sebagai pengeluar kearuhan diri dan
 kearuhan saling.
 Bentuk-bentuk belitan adalah:

- Silinder

- Berasingan

- Sepusat

- berrlapis
BELITAN GEGELUNG
  Terdapat dua jenis belitan gegelung iaitu:
-  Gegelung primer : disambung kepada bekalan
-  Gegelung sekunder : disambung kepada beban  Gegelung
   Primer               Gegelung
                     Sekunder
PRINSIP KENDALIAN PENGUBAH
          Apabila bekalan arus a.u.
          diberikan kepada gegelung
          primer, urat daya magnet akan
          wujud di sekeliling lilitan
          primer dan menghasilkan
          aruhan diri.
          Urat daya yang terhasil akan
          berpindah ke lilitan sekunder
          melalui teras alat ubah untuk
          menghasilkan aruhan saling
          pada lilitan sekunder.
          Apabila keadaan ini berlaku,
          maka daya gerak elektrik
          (d.g.e.) akan teraruh pada
          lilitan sekunder.
NISBAH PENGUBAH


       Untuk pengiraan ini, kita
       menganggap pengubah adalah
       ideal.
      Kuasa masukan = Kuasa keluaran
             VpIp = VsIs
           Vp / Vs = Np / Ns
           Vp / Vs = Is / Ip

								
To top