Rancangan pengajaran individu

Document Sample
Rancangan pengajaran individu Powered By Docstoc
					                                                                  RPI/PPKI(P)/1                       TEMUDUGA IBUBAPA

No.Rujukan:……………………………..

Tarikh:……………………………………..

A: MAKLUMAT PERIBADI MURID:

Nama:…………………………………………......                             Jantina:……………….

Keturunan:………………………………                               Agama:……………….

Tarikh Lahir:………………………                               Umur:…………………

No. MyKid/S.Beranak/K/P:……………………                          Anak ke berapa:…………

Kategori:…………………………………………                             No.Pendaftaran JKM:.....................

Alamat:……………………………………………………………………………………..

     ……………………………………………………………………………………...

     ………………………………………………………………………………………

No.telefon:…………………………………

B. MAKLUMAT IBU BAPA / PENJAGA:

(i)Bapa:

  Nama:......................................................................................

  No.K/P:...................................................................................

  Pekerjaan:...............................................................................

  Alamat Majikan:........................................................................................................

              .........................................................................................................

             ..........................................................................................................

  No.telefon (P):....................................................................

  No.telefon(H/P):.................................................................
(ii)Ibu:

  Nama:......................................................................................

  No.K/P:...................................................................................

  Pekerjaan:...............................................................................

  Alamat Majikan:........................................................................................................

              .........................................................................................................

             ..........................................................................................................

  No.telefon (P):....................................................................

  No.telefon(H/P):.................................................................


(iii)Penjaga:

  Nama:......................................................................................

  No.K/P:...................................................................................

  Pekerjaan:...............................................................................

  Alamat Majikan:........................................................................................................

              .........................................................................................................

             ..........................................................................................................

  No.telefon (P):....................................................................

  No.telefon(H/P):.................................................................

  C. PERSEKITARAN KEDIAMAN:

        Tinggal dengan siapa:.....................................................................................

        Siapa mengasuh:.............................................................................................

        Bil.ahli keluarga:............................................................................................

        Kawasan petempatan:....................................................................................
  D. SEJARAH PERUBATAN:

        Sejarah Lahir:..................................................................................................

                  ..................................................................................................

                 ....................................................................................................

       Semasa Lahir:....................................................................................................

                 ......................................................................................................

                 ......................................................................................................

       Selepas Lahir:.....................................................................................................

                 ......................................................................................................

                 ......................................................................................................


Dianogsis Doktor / Pakar Perubatan:...................................................................................

Nama Doktor / Pakar:...........................................................................................................

Jenis Masalah Yang Dikenalpasti:........................................................................................
E .LAIN-LAIN MASALAH PERUBATAN

   Pintar cerdas
   Celebralpalsy
   Sindrom Down
   ADHD
   ADD
   Autisme
   Disleksia
   Hyperaktif
   Hipoaktif
   Slowleaner
   Lelah
   Spastik
   Penglihatan  Rabun
          Buta
   Pendengaran   Ringan
          Sederhana
          Teruk
   Mental     Ringan
          Sederhana
          Teruk
   Sawan      Kekerapan dalam sehari:
          Jenis rawatan / ubat:
   Lain-lain Penyakit(Nyatakan):
F. JENIS IMUNISASI YANG TELAH DITERIMA

    Hepatitis A/B
    Campak
    Polio
    Rubella
    Lain-lain(Nyatakan):
G. EMOSI / TINGKAH LAKU

 Jenis perlakuan luar biasa :(Contoh goyang tangan):…………………………….......

 Ketakutan pada sesuatu:................................................................................................

 Benci pada sesuatu:........................................................................................................

 Minat pada sesuatu:

                Menonton TV
                Mendengar Lagu
                Membaca
                Lain-lain:Nyatakan:H. PERKEMBANGAN SOSIAL:

 Pernah mendapat didikan Taska / Tadika ?                 Ya / Tidak

 Boleh berinteraksi dengan orang lain ?                  Ya / Tidak

 Nyatakan : Siapa:................................................................

 Rumusan aktiviti yang dilakukan seharian:

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................

 Bahasa yang kerap digunakan di rumah :

 ......................................................................................................................................
                                    RPI/PPKI(P)/2
        SENARAI SEMAK UJIAN SARINGAN BAHASA MALAYSIA
                  VOKAL
NAMA     :
KELAS    :
BIL. SENARAI SEMAK                    TARIKH  CATATAN
  1 Pengamatan penglihatan
     a. Memilih huruf vokal yang sama.
     b. Mewarnakan huruf vokal yang berbeza
     c. Memilih huruf-huruf vokal
   Pengamatan pendengaran
     a. Mengecam bunyi huruf vokal
     b. Mengenalpasti perbezaan bunyi sebutan
        antara sesuatu huruf vocal
     c. Menyebut semula huruf vokal yang
        didengar.
     d. Membezakan bunyi sebutan suku kata
        vokal
   Pengamatan sentuh
     a. Membezakan bentuk-bentuk huruf vokal
     b. Merasa bentuk-bentuk huruf vocal.
   Pengamatan kinestetik
     a. Melengkapkan gambar dengan
        menyambung titik-titik dan warnakan.
     b. Menulis suku kata mengikut titik.
     c. Mewarna huruf yang sama.
     d. Memadankan dan mewarna suku kata
        yang sama.
 2. 1.0 Kemahiran Mendengar
     a. Mendengar huruf vokal.
      b. Mengenalpasti perbezaan antara bunyi-
       bunyi huruf vokal yang didengar
   2.0 kemahiran Bertutur
     a. Pelajar menggerakkan mulut mengikut
   bunyi vocal
     b. Pelajar membunyikan huruf-huruf vokal
   3.0 Prabacaan
     a. Menyebut bunyi huruf vokal yang terdapat
       di papan hitam.
     b. Membuat pemadanan antara huruf vokal
       dengan bunyi huruf.
   4.0 Kemahiran Bacaan
     a. Membaca huruf vokal di papan hitam
     b. Membunyikan huruf-huruf vokal
   5.0 Pratulisan
     a. Membuat lakaran huruf vokal di atas pasir.
     b. Membuat lakaran huruf vokal di atas angin
              UJIAN SARINGAN

         BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas )
                 Vokal


Nama :___________________________________    Tarikh : _____________

Tahun :_______________

1. Pengamatan Penglihatan : (a) Memilih huruf vokal yang sama
Arahan Guru : Pilih huruf vokal yang sama
Aktiviti Murid : Menunjukkan huruf vokal yang sama.
     a           e      a     i     e           u       o     e


     i          e       i     u
           SENARAI SEMAK UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MALAYU
                     VOKAL
NAMA      :
KELAS     :
 BIL.              SENARAI SEMAK          TARIKH  CATATAN
 1   Pengamatan penglihatan
       d. Memilih huruf vokal yang sama.
       e. Mewarnakan huruf vokal yang berbeza
       f. Memilih huruf-huruf vocal
    Pengamatan pendengaran
       e. Mengecam bunyi huruf vokal
       f. Mengenalpasti perbezaan bunyi sebutan antara
         sesuatu huruf vocal
       g. Menyebut semula huruf vokal yang didengar.
       h. Membezakan bunyi sebutan suku kata vokal
    Pengamatan sentuh
       c. Membezakan bentuk-bentuk huruf vokal
       d. Merasa bentuk-bentuk huruf vokal.
    Pengamatan kinestetik
       e. Melengkapkan gambar dengan menyambung
         titik-titik dan warnakan.
       f. Menulis suku kata mengikut titik.
       g. Mewarna huruf yang sama.
       h. Memadankan dan mewarna suku kata yang
         sama.
 2.   1.0 Kemahiran Mendengar
      a. Mendengar huruf vokal.
       b. Mengenalpasti perbezaan antara bunyi-bunyi
         huruf vokal yang didengar
    2.0 kemahiran Bertutur
      a. Pelajar menggerakkan mulut mengikut bunyi
    vocal
      b. Pelajar membunyikan huruf-huruf vokal
    3.0 Prabacaan
      a. Menyebut bunyi huruf vokal yang terdapat di
        papan hitam.
       b. Membuat pemadanan antara huruf vokal
        dengan bunyi huruf.
    6.0 Kemahiran Bacaan
       c. Membaca huruf vokal di papan hitam
       d. Membunyikan huruf-huruf vokal
    7.0 Pratulisan
       c. Membuat lakaran huruf vokal di atas pasir.
       d. Membuat lakaran huruf vokal di atas angin
    8.0 Kemahiran Menulis
       a. Menekap huruf vokal di atas kertas.
       b. Menulis huruf vokal tanpa titik.
    7.0 Komunikasi
      a. Membunyikan huruf-huruf vokal dengan betul.
      b. Membunyikan huruf-huruf vokal berdasarkan huruf
        yang ditunjukkan
            Ujian Diagnostik ( P 1 )
         BAHASA MELAYU ( Pendidikan Khas )
                 VOKAL


Nama :___________________________________        Tarikh : _____________

Tahun :_______________

1. Pengamatan Penglihatan : (a) Memilih huruf vokal yang sama
Arahan Guru : Pilih huruf vokal yang sama
Aktiviti Murid : Menunjukkan huruf vokal yang sama.
     a           e      a         i

      e           u     o           e

      i           e       i         u

      o            i    u           o


      u           u         i       a
NAMA :


  TAHUN  KELAS  KOMPONEN
                                                   RPI/PPKI(P)/3
           RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU(BERMASALAH PEMBELAJARAN)


Nama:               Tarikh Lahir:        Tarikh Mula:    Tarikh Semakan:
Komponen:             Umur:

Pengetahuan Sedia Ada
Matlamat Jangka Panjang
Kekuatan / Minat
Kelemahan / Masalah

    Objektif Jangka Pendek          Pendekatan         Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab
Murid dapat:
Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga     Tarikh Bersidang awal  Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga    Tarikh Bersidang Akhir

………………………………..             ……………………….        …………………………………            …………………………
( Nama:   )                         ( Nama:    )


Tandatangan Guru Mata Pelajaran                Tandatangan Guru Mata Pelajaran

……………………………………                         ………………………………………
( Nama:    )                        ( Nama:     )

Tandatangan Penyelaras                     Tandatangan Penyelaras

……………………………………..                        …………………………………………
( Nama:     )                       ( Nama:     )


Tandatangan AJK RPI -1 ( jika ada )              Tandatangan AJK RPI- 1 ( jika ada )

……………………………………..                        …………………………………………
( Nama:     )                       ( Nama:     )


Tandatangan AJK RPI – 2 ( jika ada )              Tandatangan AJK RPI – 2 ( jika ada )

……………………………………….                        ……………………………………….
( Nama:     )                       ( Nama:
  Contoh Analisis Tugasan
  Nama Murid : ……………………………………………. Tahun : ……………………………….
  Kemahiran: Mengenal huruf vokal


                         Tarikh  Tarikh  Tarikh
  Bil
               Aktiviti      Mula   Mula   Mula   Catatan
  1   Memilih huruf vokal yang sama
  2   Mewarnakan huruf vokal yang berbeza
  3   Memilih huruf-huruf vokal
  4   Mengecam bunyi huruf vokal
     Mengenalpasti perbezaan bunyi sebutan
  5   antara sesuatu huruf vokal
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
Disediakan oleh :


……………………………….                   DBS : Dengan bantuan sepenuh
                          DBG : Dengan bimbingan guru
(          )
                          TBG : Tanpa bantuan guru
                                                                      RPI/PPKI(P)/4
                 Laporan Penilaian Murid Bermasalah Pembelajaran
                        Akhir Tahun


SULIT


 Nama Murid:…………………………………………….. Tarikh:………………………..

 Nama Guru :.......................................................................


 1. Pencapaian ( Peningkatan dalam perkembangan,kemajuan dan pemerhatian )

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

 2. Pendekatan yang berkesan

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

 3. Aspek yang perlu dipertingkatkan

  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................

 4. Rumusan / Cadangan

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................ 5. Tanda Tangan Penilai Akhir:.......................................................

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1578
posted:2/28/2011
language:English
pages:15