PERLINDUNGAN LITAR ELEKTRIK by waatanie

VIEWS: 806 PAGES: 15

IA MENERANGKAN TENTANG JENIS -JENIS BAHAYA DALAM PENDAWAIAN ELEKTRIIK SEPERTI LITAR PINTAS, BEBAN LEBIH DAN SEBAGAINYA

More Info
									PERLINDUNGAN LITAR
Tenaga elektrik sangat merbahaya
 tetapi sangat mustahak di dalam
 kehidupan manusia pada masa kini
Maka perlindungan merupakan satu
 aspek yang penting di dalam
 pemasangan.
 Melindungi nyawa manusia
Melindungi bangunan dan
 harta benda dari kebakaran
Melindungi peralatan elektrik
 dari kerosakan dan kebakaran
 Bertindak pantas
- Bertindak dengan cepat selepas kerosakan dikesan

 Mempunyai pemilihan (selectivity)
- Boleh mengasingkan hanya bahagian yang rosak dan tidak
  mengganggu bahagian yang tidak rosak.

 Mempunyai kepekaan (sensitivity ) yang baik
- Dapat mengesan kerosakan pada peringkat awal walaupu
 perubahan arus, voltan dan lain-lain isyarat adalah kecil.

 Mempunyai keboleharapan (reliability )
- Bekerja apabila dikehendaki sahaja dan tidak bekerja apabila
  tidak diperlukan.
 Arus lebih
 Beban lebih
 Rosak ke bumi
 Bocor ke bumi
 Panahan kilat
 Lampau panas
 Single Phasing
 Arus lebih disini bermaksud nilai arus dalam
 kiloampiar (kA).
 Disebabkan oleh litar pintas antara fasa ke
 fasa, fasa ke neutaral atau fasa ke bumi.
 Arus yang lebih tidak boleh ditanggung oleh
 pemasangan walaupun seketika kerana nilai
 arusnya tersangat tinggi.
 Maka, pemutus litar mestilah bertindak segera
 iaitu dalam masa kurang daripada satu saat.
 Jikalau tidak, pemasangan akan mengalami
 kerosakan dan berlaku kebakaran.
 Alat-alat perlindungan yang digunakan ialah
 pemutus litar udara (ACB),pemutus litar teracu
 (MCCB),fius suis,suis fius,fius dan MCB
 (miniature circuit breaker).
 Beban lebih akan menghasilkan kesan yang sama iaitu arus
 lebih tetapi nilai arus disini tidaklah setinggi seperti arus
 lebih yang disebabkan oleh litar pintas.

 Punca beban lebih adalah beban elektrik (kilowatt atau KVA)
 yang berlebihan daripada yang sepatutnya ditanggung oleh
 sesuatu pemasangan.

 Beban makanikal yang berlebihan juga boleh menyebabkan
 beban lebih elektrik.

 Beban yang lebih tidak berapa tinggi selalunya boleh
 ditanggung oleh pemasangan untuk beberapa ketika,hingga
 beberapa minit bergantung kepada berapa tinggi arus
 tersebut.
 Selalunya kita hadkan arus beban lebih kepada maksima 150
 peratus sahaja daripada arus beban penuhnya untuk tempoh
 masa selama satu saat sahaja.

 Manakala beban lebih banyak sebanyak 120 peratus secara
 berterusan dihadkan selama maksima 5 minit sahaja.

 Alat-alat perlindungan yang digunakan adalah sama seperti
 untuk perlindungan arus lebih iaitu pemutus litar udara
 (ACB),pemutus litar teracu(MCCB),fius suis,suis fius,fius
 dan MCB.
 Rosak kebumi bermaksud telah berlaku sentuhan di
 antara pengalir hidup dengan pengalir bumi atau
 bahagian-bahagian logam yang dibumikan.

 Ini disebabkan sentuhan pengalir hidup dengan bahagian-
 bahagian yang dibumikan iaitu bahagian-bahagian yang
 boleh mengalirkan elektrik terutamanya logam.

 Sentuhan ini ada yang secara terus tanpa bahan penebat
 (direct contact) boleh menyebabkan litar pintas.
 Kerosakan begini menghasilkan arus tinggi (dalam
 kiloampiar).
 Ada juga sentuhan secara tidak terus (indirect
 contact) antara pengalir fasa atau neutral dengan
 pengalir dan ini selalubumi atau bahagian logam yang
 disebabkan oleh penebatan yang telah rosak atau
 lemah.

 Arus kerosakan begini selalunya kecil sama ada dalam
 miliampiar (mA) atau beberapa ampiar(A) sahaja.

 Alat-alat perlindungan yang digunakan ialah
 ACB,MCCB dan RCCB/ELCB.
 Panahan kilat boleh merosakkan pemasangan
 dan peralatan elektrik kerana voltan yang
 tinggi dan percikan api yang kuat.
 Surge diverter atau surge suppressor
 digunakan untuk menyalurkan arus dari
 panahan kilat ke bumi.
 Alatan elektrik akan menghasilkan haba bila beroperasi. Apabila
 tahap kepanasan melebihi daripada tahap normal, haba yang
 terhasil akan merosakkan alatan tersebut dan kemungkinan
 menyebabkan berlaku kebakaran.

 Geganti lampu panas selalunya menggunakan prinsip bi metal
 strip di mana ia akan membengkok bila sampai kepada suhu
 tertentu. Ia selalunya digunakan apabila nilai arus tidak begitu
 tinggi seperti thermal overload relay yang digunakan didalam
 pemula motor.
 Ada juga menggunakan prinsip perubahan rintangan terhadap
 haba. Apabila rintangan berubah arus yang mengalir juga akan
 berubah dan apabila sampai tahap tertentu geganti akan
 bertindak.

 Penggunaan alat perlindungan lampu panas adalah terhad
 kepada peralatan yang banyak mengeluarkan haba serta mahal
 sahaja.Contohnya motor, alatubah yang besar dan janakuasa.
 Single Phasing
 Single phasing bermakna bekalan tiga fasa kehilangan satu
 atau dua fasa.

 Contohnya motor tiga fasa hanya mendapat bekalan dua fasa
 sahaja. Akibatnya ialah sama ada motor tersebut tidak boleh
 hidup atau berjalan dengan tidak sepenuh kuasa bergantung
 kepada beberapa fasa yang tiada bekalan.Sekiranya, litar
 kawalan dan pemula diambil dari fasa yang tiada bekalan
 tentulah motor tidak dapat dihidupkan.

 Alat perlindungan yang digunakan ialah single phasing relay
 yang akan melepaskan penyentuh pemula motor apabila
 keadaan tersebut terjadi.

								
To top