Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

INTRODUKTION TIL MEDIER OG KOMMUNIKATION

VIEWS: 50 PAGES: 17

									  INTRODUKTION TIL MEDIER OG KOMMUNIKATION
Remediering, konvergens      09.11.2009
og computerspil
           www.itu.dk
 SIDSTE GANG - MOBILTELEFONEN
Rich Ling. 2004. ”Conclusion: The Significance of
  Osbourne’s Prognosis” (Primær)
Rich Ling (gæsteunderviser) ”Bounded solidarity:
  Mobile communication and cohesion in the
  familiar sphere” and ”The recalibration of social
  cohesion” (Primær)
Paul Levinson. 2006. ”The hazard of always beeing in
  touch” (Sekundær)
 DAGENS PROGRAM– REMEDIERING, KONVERGENS
 OG COMPUTERSPIL
Jay Bolter og Richard Grusin. 2000. ”Immediacy,
  hypermediacy, and remediation” i Remediation
  (primær)
Henry Jenkins. 2006. ”Quentin Tarantino’ Star Wars?
  Grassroot creativity meets media industry” i
  Convergence Culture (sekundær)
Susana Tsoca (gæsteunderviser). 2008. ”Video game
  aesthetics” i Understanding Video Games (primær)
Øvelse: Vi arbejder med det I uploadede i torsdags
 ØVELSESFORLØB RESTEN AF SEMESTRET
9.11.2009 – Arbejder vi med det I uploadede i
  torsdags; jeg overtager Louises grupper i dag
12.11: Første vejledningsdag med Bjarki (torsdag). I
  sender en mail til mig (bjva@itu.dk) inden kl. 14 på
  tirsdag, hvor I vedhæfter, det som I gerne vil få mig
  til at læse (max 2-3 sider) + læsevejledning + den
  tid i godt kunne tænke jer at komme forbi (9-12;
  14-16) + først til mølle…(3D14)
 ØVELSESFORLØB RESTEN AF SEMESTRET
16.11.2009 – Power Point forelæsning – Hvordan man
  laver den ’gode præsentation’
23.11.2009 – Heldagsseminar – Korte præsentationer af
  eksamensopgaver, samt opponering / diskussion. Skal
  uploades som pdf fil i porfolien + ellers får I ikke lov til
  at aflevere eksamensopgaver
26.11.2009: Anden vejledningsdag med Bjarki (torsdag)
7.12.2009: Aflevering af eksamensopgaver (3 kopier til
  Anne + uploade i portfolien)
 PRAKTISK INDEN VI GÅR I GANG
Kildekritik…
Peer reviewed journaler
Google scholar
Kompendiet – litteraturliste i artikler…
Internettet (kildekritik)
Har I fundet ud af det med citationssystemer?
Eksempler på opgaver bliver uploadet på bloggen i
  morgen…
 BOLTER & GRUSIN: REMEDIATION
Fantastisk bog; lidt ’old school’ angående eksempler,
  men grundprincipper holder stadig væk
Immediacy + hypermediacy = remediering (eller
  rettere sagt, to forskellige slags former for
  remediering)
De kigger på remediering teoretisk; ud fra film, www,
  television, og virtual reality; og hvordan nye medier
  (digitale medier) er med til at redefinere vores
  idéer om selvet og vores subjektivitet
 TRANSPERENT IMMEDIACY
Vigtig form for repræsentation siden Renæssancen
Mediet forsvinder; eller illusionen…
Giver illusionen om at mediet ikke er til stede og at
  medieringen er ”naturlig”
Fuldkommen nærvær…
VR, 3D grafik i film og computerspil, grafisk interface,
  forsøger at gøre digital teknologi transparent
 EKSEMPLER

The Wire
Wii
ITU Gaze Tracker
 HYPERMEDIACY
Hvad Niels Ole Finnemann kalder www multi-semiotiske
 funktioner (billeder, lyd, tekst, animation, video,
 code…..)
Man bliver gjort opmærksom på heterogeniteten i indhold
 og form i intefacet
Hypermediacy er multiplicitet (imens immediacy skjuler,
 fremhæver hypermediacy de forskellige former for
 repræsentation)
Gør os opmærksom på mediet og dets karakteristika (og
 gør os opmærksom på vores begær efter immediacy)
 HYPERMEDIACY
Først med modernismen at transparent immediacy
 blev udfordret som dominerende paradigme
Hypermediacy fremhæver mediernes særprægede
 karakteristika, og gør dem til del af oplevelsen
Kollage vs perspective painting
Fotomontage vs fotografens immediacy
 HYPERMEDIACY
”In photomontage the preexisting forms are
  photographs; in literary hypertext they are
  paragraphs of prose; and in hypermedia they may
  be prose, graphics, animations, videos, and sounds.
  In all cases, the artist is defining a space through the
  disposition and interplay of forms that have been
  detached from their original context and then
  recombined” (39)
 EKSEMPLER
Shredder
 HYPERMEDIACY VS. IMMEDIACY
Ligesom med digitale remiks…
DJ kulturen…
… men produktet giver også illusionen om helhed, om
  naturlig mediering…
…om ’naturlig’ remediering...
 NÆSTE GANG – REMIKS: MUSIK OG VIDEO

Lawrence Lessig. 2008. ”RE, Revivied” i Remix (primær)
Felix Stalder. 2005. ”The stuff of culture” i Open
  Cultures and the Nature of Networks
Kig på ccmixer.org og creativecommons.org
 QUENTIN TARANTINO’S STAR WARS?
”Welcome to convergence culture, where old and new
  media collide, where grassroots and corporate
  media intersect, where the power of the media
  producer and the power of the media consumer
  interact in unpredicatble ways” (2)
Fantastisk bog om hvordan fankulturer ødelægger
  Survivor, influerer American Idol, hvordan amatør
  kulturer opstår og remikser, hvordan amatør
  kulturer bruger kulturindustrierne, og omvendt…

								
To top