Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

OMF

VIEWS: 122 PAGES: 4

									    Eendrachtstraat 29A,       Uitnodiging Zendingsjongerenweekend 15-17 juni 2007
    3784 KA Terschuur
        Nederland   Ben jij op zoek naar mogelijkheden om de Here God te dienen? En weet je
                nog niet hoe of waar je dat allemaal kunt?
telefoon  0342 - 46.26.66
   fax  0342 - 46.14.92  Dan nodig ik je uit om naar het Zendingsjongerenweekend te komen in De
                Betteld in Zelhelm(15-17 juni). Het gaat over veel aspecten rondom het
 e-mail     info@omf.nl  thema: „zending‟. Ook worden daar, met ervaren zendelingen, onder-
                werpen als “Gods wil for your life” enz. besproken.
postgiro      49.32.96

website     www.omf.nl  Het weekend wordt door verschillende organisaties georganiseerd. Zie de
                website : www.zendingsjongerenweekend.nl voor de details, en je kan je
                daar ook aanmelden.

                Marten Visser schrijft over zijn ervaring het volgende:

                Al vanaf de kleuterschool heb ik zendeling willen worden. Maar eigenlijk had ik
                nooit zo nagedacht over waar dan wel. Tijdens een zendingsjongerenweekend
                kreeg ik een duidelijke roeping van de Heere God voor Thailand: een land waar het
                evangelie vrijuit verkondigd mag worden, maar waar toch nog niet eens een half
                procent van de bevolking protestants christen is.
                Meteen vroeg ik me af hoe dat zou moeten. Als Gereformeerde-Bonder betekende
                zending voor mij „GZB‟, en ik wist dat de GZB niet in Thailand werkte. Gelukkig
                zendt de GZB ook mensen uit in samenwerking met andere organisaties, en was
                de GZB bereid mij, en mijn vrouw Esther, naar Thailand uit te zenden in samen-
                werking met de OMF. Daardoor konden wij uitgezonden worden door onze
                plaatselijke hervormde gemeente.Inmiddels zijn we 6 jaar in Thailand. We hebben
                een gemeente gesticht in Bangkok, en zijn nu verhuisd naar Isaan, het arme
                noordoosten van Thailand. Hier zijn nog 19.000 dorpen zonder kerk. We hopen
                hier nog lang het evangelie te mogen verkondigen - maar meer zendelingen zijn
                hard nodig!

                Marten Visser


                Marieke den Butter schirjft:

                Al jong had ik iets met zending. Dit kwam omdat ik als dochter van een zendings-
                echtpaar in Kenya opgroeide. Mijn ouders waren destijds uitgezonden door de
                GZB.
                Terug in Nederland werd mijn vader weer predikant in de Nederlands Hervormde
                Kerk. In deze kerk heb ik ook belijdenis gedaan. Jaap (nu mijn man) en ik waren
                vanaf het begin van onze relatie geïnteresseerd in zending. We lazen verschillende
                zendingsboeken van de OMF – over o.a. Hudson Taylor en het werk in China en
                ook bezochten we verschillende keren een zendingsjongerenweekend. Deze
                weekenden waren een enorme aansporing om “Gods Mission, our passion”, te
                laten zijn. De visie van vooral OMF raakte ons enorm. Wij zijn beiden verpleeg-
                kundige en Jaap heeft na zijn verpleegkunde de studie gezondheidsweten-
                schappen gedaan. Doordat we met onze achtergrond ook in „gesloten‟ landen
                konden werken, sprak de visie van OMF ons erg aan.


       1
       Onze gemeente was en is een „GZB gemeente‟. Toen de GZB hoorde van onze interesse, gaven
       zij meteen aan dat zij een goede samenwerking hadden met de OMF en dat we in dit samen-
       werkingsverband ook uitgezonden zouden kunnen worden. Nog geen dag hebben we hiervan spijt
       gehad. Doordat zij en de kerkenraad van onze gemeente achter ons stonden weten we ons ook
               door hen gedragen en doen we dirt werk echt “samen”. Inmiddels wonen we ruim 4
    Eendrachtstraat 29A, jaar in een gesloten land in Z.O. Azie. Elke dag zijn we opnieuw dankbaar dat we
     3784 KA Terschuur
          Nederland
               hier mogen werken.
               Ik kan jullie het zendingsjongerenweekend helemaal aanraden. Deze weekenen
               hebben ons verrijkt en geholpen in de keuzes die we gemaakt hebben. Ik weet
               zeker dat je het zendingsweekend anders zult verlaten dan dat je er komt. Zending
telefoon 0342 - 46.26.66
   fax 0342 - 46.14.92
               is niet iets voor heel speciale gelovigen!!
               Zending is iets voor JOU.
 e-mail    info@omf.nl
               Marieke den Butter - Kommers
postgiro     49.32.96

website    www.omf.nl
               Uitdagend dus, maar ook “gevaarlijk” want je kan zomaar ineens geroepen
               worden. En toch van harte welkom !

               Willem van Dis – directeur OMF

               (De eerste 10 deelnemers die zich op die website aanmelden en OMF
               aanklikken als de organisatie van wie ze over het
               Zendingsjongerenweekend gehoord hebben krijgen € 10 korting van
               OMF).
      2
    Eendrachtstraat 29A,
    3784 KA Terschuur
        Nederlandtelefoon  0342 - 46.26.66
   fax  0342 - 46.14.92

 e-mail     info@omf.nl

postgiro      49.32.96

website     www.omf.nl
       3
    Eendrachtstraat 29A,
    3784 KA Terschuur
        Nederlandtelefoon  0342 - 46.26.66
   fax  0342 - 46.14.92

 e-mail     info@omf.nl

postgiro      49.32.96

website     www.omf.nl
       4

								
To top