Nahi Chahiye

Document Sample
Nahi Chahiye Powered By Docstoc
					                Nahi Chahiye
Nahi Chahiye Rang Mahal Na
Dhan Dhowlati Ki Shaan
Hum Tho Mange Thujse Maalik , Ek Santoshi Ki Daan
Ke Ghar Ghar Me Kushiyali Ho…
Sadha Sook Ki Hariyali Ho…
Nahi Chahiye Rung Mahel Na …….. 2x

Thune Humko Janam Dhiya Hai
Tuhi Palan Haar
Theri Dhaya Se Phoole Phale
Hum Sabka Ghar Sansaar….
Nahi Chahiye Hiere Mothi…
Nahi Chahiye Hiere Mothi Na Rathno Ki Daan
Hum Tho Mange . . .

Sook Ke Badle Dook Dene Ki , Agar Bhavana Theri
Dook Ko Sehene Ki Shakti Dhe
Yahi Praarthna Meri ……
Kisi Ke Aage Hath Na Pehle…. Hai…
Apni Mehenath Ka Sook Paaya
Ithna De Vardhaan
Hum Tho Maange . . .

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:857
posted:2/25/2011
language:Norwegian
pages:1