KOMPONEN SISTEM BUMI

Document Sample
KOMPONEN SISTEM BUMI Powered By Docstoc
					KOMPONEN SISTEM BUMI
              INTERAKSI ANTARA 4 SFERA BUMI

Sistem Bumi

   Terdiri daripada:

   Atmosfera (udara)

   Hidrosfera (air)

   Litosfera (daratan)

   Biosfera (hidupan)
   KOMPONEN ATMOSFERA

       LAPISAN    CIRI-CIRI
       TROPOSFERA     PALING HAMPIR DENGAN PERMUKAAN BUMI
                 JARAK SEHINGGA 18 KM DARI PERMUKAAN BUMI
                 MEMBEKALKAN UDARA, GAS, AIR HUJAN
                 SUHU BERKURANGAN MENGIKUT KETINGGIAN
                 BERLAKU FENOMENA CUACA
                 MENSTABILKAN SUHU BUMI – MENGHALANG
                  KEHILANGAN HABA DAN PENEBAT BAHANGAN
       STRATOSFERA    MENGANJUR SEHINGGA 50 KM
                 TUDAJ BERAWAN DAN KERING
                 MENGANDUNGI OZON
      MESOSFERA       50 HINGGA 80 KM
                 UDARA NIPIS
                 BERLAKU PEMUSNAHAN METEORIT

      TERMOSFERA      80 HINGGA 100 KM
                 SUHU MENINGKAT DENGAN KETINGGIAN

      IONOSFERA       80 HINGGA 500 KM
                 BANYAK ION YANG BOLEH MEMANTULKAN GELOMBANG
                 RADIO
                 PENTING UNTUK INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
                 MENGANDUNGI AURORA – CAHAYA BERWARNA WARNI

      EKSOSFERA       LEBIH 500 KM
                 TERDIRI DARIPADA GAS HELIUM DAN NITROGEN
      LAPISAN MENEGAK ATMOSFERA

KOMPONEN HIDROSFERA

1. SEMUA BAHAGIAN BUMI YANG
MENGANDUNGI AIR
2. 70 % DARIPADA PERMUKAAN BUMI
IALAH AIR
3. 97.2 % ADALAH AIR MASIN DAN HANYA
2.8 % AIR TAWAR
4. KOMPONEN TERPENTING HIDROSFERA
IALAH LAUTAN
5. LIMA LAUTAN UTAMA : PASIFIK,
ATLANTIK, HINDI, ANTARTIK, ARTIK.
6. FUNGSI :
- MENYEDERHANAKAN ALAM SEKITAR
                          HIDROSFERA
- BEKALAN AIR HUJAN
- WUJUDKAN EKOSISTEM MARITIM

KOMPONEN LITOSFERA
- LAPISAN KERAK BUMI YANG PEJAL
2. TERDEDAH SEBAGAI DARATAN YANG MEMBENTUK BENUA DAN PULAU
3. LITOSFERA JUGA MEMBENTUK DASAR LAUTAN
4. KETEBALAN BERBEZA IAITU KURANG 5 KM DI DASAR LAUTAN DAN 50 KM DI DARATAN
5. KOMPOSISI UTAMA IALAH BATUAN
6. PENTING UNTUK HIDUPAN - SEBAGAI HABITAT, PERTANIAN, PERLOMBONGAN,
PETEMPATAN DAN SEBAGAINYA


KOMPONEN BIOSFERA

1. BAHAGIAN YANG DIHUNI OLEH HIDUPAN
2. MEMBENTUK EKOSISTEM
3. MENJADI HABITAT, MEMBEKALKAN SUMBER MAKANAN DAN KAYA DENGAN
KEPELBAGAIAN BIODIVERSITI
4. PENTING UNTUK SUMBER MAKANAN, PERUBATAN, PELANCONGAN, BALAK, KAWASAN
TADAHAN DAN LAIN LAIN

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:275
posted:2/24/2011
language:Malay
pages:3