Stilovi upravljanja ljudskim resursima u medjunarodnom poslovanju - diplomski by Davorjj

VIEWS: 68 PAGES: 3

More Info
									   BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD.

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI
         EDUKATIVNI MATERIJALI.
          WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

           WWW.MAGISTARSKI.COM

          WWW.MATURSKIRADOVI.NET

             WWW.MATURSKI.NET

          WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

             WWW.MATURSKI.ORG

              WWW.ESSAYSX.COM

    WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
 PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO
 DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
      RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA
               MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM

 *Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin
               DIPLOMSKI RAD

                          Predmet:
                  *napišite naziv predmeta
                           Tema:


    STILOVI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U
           MEDJUNARODNOM MENADZMENTU
     Profesor-mentor:                     Student:
     *ime mentora                       *Vase ime, razred
                          Avgust, 2010.
                          SADRŽAJ

UVOD ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.

                                                            2
1   Ljudski resursi ................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1 Ljudski resursi – osnovni pojmovi .................................................. Error! Bookmark not defined.
1.2 Ljudski resursi kao savremeni menadžment koncept ..................... Error! Bookmark not defined.
2   UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA ............................... Error! Bookmark not defined.
2.1 Ciljevi upravljanja ljudskim resursima ........................................... Error! Bookmark not defined.
2.2 Aktivnosti upravljanja ljudskim resursima ..................................... Error! Bookmark not defined.
2.3 Šta je upravljanje ljudskim resursima? .......................................... Error! Bookmark not defined.
2.4 Čemu služi sistem za upravljanje ljudskim resursima ? .................. Error! Bookmark not defined.
3   Sveobuhvatno rešenje HRM (Human Resource Management – HRM)Error! Bookmark not defined.
3.1 Upravljanje ljudskim resursima na internetu ................................. Error! Bookmark not defined.
   3.1.1   Elektonska evolucija i revolucija HRM-a ........................................ Error! Bookmark not defined.
3.2 Upravljanje ljudskim resursima kao kulturna dimenzija ................. Error! Bookmark not defined.
4   UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U MEĐUNARODNOM POSLOVANJUError! Bookmark not defi
4.1 Povezanost upravljanja ljudskim resursima sa strateškim planovima preduzećaError! Bookmark not defined.
4.2 Strateško upravljanje ljudskim resursima ...................................... Error! Bookmark not defined.
4.3 Stilovi upravljanja ljudskim resursima ........................................... Error! Bookmark not defined.
5   KADROVSKA POLITIKA PREDUZEĆA................................... Error! Bookmark not defined.
5.1 Planiranje kadrova ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
5.2 Uključivanje i obučavanje novih radnika........................................ Error! Bookmark not defined.
   5.2.1   Primanje novih radnika ................................................................. Error! Bookmark not defined.
   5.2.2   Obučavanje kadrova ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
   5.2.3   Napredovanje ............................................................................... Error! Bookmark not defined.

Zaključak .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Literatura ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
                                                                   3

								
To top