Docstoc

Rizik_ sigurnost i zastita web 2.0 aplikacija

Document Sample
Rizik_ sigurnost i zastita web 2.0 aplikacija Powered By Docstoc
					   BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD.

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI
         EDUKATIVNI MATERIJALI.
          WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

           WWW.MAGISTARSKI.COM

          WWW.MATURSKIRADOVI.NET

             WWW.MATURSKI.NET

          WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

             WWW.MATURSKI.ORG

              WWW.ESSAYSX.COM

    WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
 PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO
 DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
      RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA
               MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM


       „Ovde unesite naziv vaše više škole ili fakulteta“
        SEMINARSKI RAD
    Tema : Rizik, sigurnost i zastita web 2.0
           aplikacija
Student :               Profesor :            Mart, 2009.            SADRŽAJ:


                          1
1   UVOD ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
2   SIGURNOST WEB APLIKACIJA ............................................ Error! Bookmark not defined.
  2.1    OWASP Top 10 ranjivosti Web aplikacija i metode zaštite .... Error! Bookmark not defined.
   2.1.1   Izvršavanje napadačkog koda............................................................ Error! Bookmark not defined.
  2.2    Propisti ubacivanja .............................................................. Error! Bookmark not defined.
  2.3    Izvođenje zlonamernih datoteka .......................................... Error! Bookmark not defined.
  2.4    Nesigurna izravna referenca na obekat ................................ Error! Bookmark not defined.
  2.5    Falsifikovanje zahteva .......................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.5.1   Ispuštanje informacija i neispravno rukovanje greškama ................. Error! Bookmark not defined.
   2.5.2   Razbijena autentifikacija i kontrola sednice ...................................... Error! Bookmark not defined.
   2.5.3   Nesigurna kriptografska čuvanja ....................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.5.4   Nesigurne komunikacije .................................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.5.5   Neuspešna zaštita pristupa URL-u..................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.6.1   Nepravilna serijalizacija JavaScript obekata ...................................... Error! Bookmark not defined.
   2.6.2   Ubacivanje JSON parova.................................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.6.3   Zaraza JavaScript polja ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.6.4   Manipulacija XML toka ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.6.5   Ubacivanje skripte u DOM ................................................................ Error! Bookmark not defined.
   2.6.6   Zaobilaženje politike istog izvora i povratna funkcija ....................... Error! Bookmark not defined.
   2.6.7   RSS i Atom ubacivanja ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.6.8   Bomba jednog klika ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.6.9   Zaobilaženje politike istog izvora korištenjem Flash-a ...................... Error! Bookmark not defined.
  2.7    Inspekcija klijentskog koda .................................................. Error! Bookmark not defined.
   2.7.1   Zaštita koda u klijentu ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
  2.8    Politika istog izvora .............................................................. Error! Bookmark not defined.
   2.8.1   Opis mehanizma ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
   2.8.2   Internacionalne domene ................................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.8.3   Spoljne skripte ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.8.4   PDF ranjivosti .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.8.5   DNS kvačenje ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.8.6   Automatsko ubacivanje skripti s drugih domena .............................. Error! Bookmark not defined.
   2.8.7   Ostali napadi na politiku istog izvora ................................................ Error! Bookmark not defined.
  2.9   Primeri eksploatacije ranjivosti korištenjem AJAX-a i JavaScript-a ..... Error! Bookmark not
  defined.
   2.9.1   Uzimanje JavaScript koda .................................................................. Error! Bookmark not defined.
   2.9.2   Napad na lokalnu mrežu ................................................................... Error! Bookmark not defined.

3   LITERATURA ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
                                                                        2

				
DOCUMENT INFO
Description: Seminarski, diplomski i maturski radovi iz ekonomije, informatike, matematike, finansija, medicine. Seminarski, diplomski i maturski radovi izrada, razmena i download.