Psihološki profil kockara - diplomski by Davorjj

VIEWS: 221 PAGES: 3

Seminarski, diplomski i maturski radovi iz ekonomije, informatike, matematike,
finansija, medicine. Seminarski, diplomski i maturski radovi izrada, razmena i download.

More Info
									BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD.

  RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I
        DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.

               DIPLOMSKI RAD                ADNAN DRUŠTINAC
          WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

           WWW.MAGISTARSKI.COM

          WWW.MATURSKIRADOVI.NET

             WWW.MATURSKI.NET

          WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

             WWW.MATURSKI.ORG

              WWW.ESSAYSX.COM

    WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
 PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO
 DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
      RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA
               MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
                                             1
                         SADRŽAJUvod......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.   POJAM KOCKANJA ...................................................... Error! Bookmark not defined.
2.   VRSTE KOCKARA ....................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.1.  Društveni kockar ....................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.2.  Ozbiljni društveni kockari ......................................... Error! Bookmark not defined.
   2.3.  Problem-kockari ........................................................ Error! Bookmark not defined.
   2.4.  Patološki kockari ....................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.5.  Profesionalni kockari................................................. Error! Bookmark not defined.
   2.6.  Kriminalni kockari ................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.7.  Savremeni kockari ..................................................... Error! Bookmark not defined.
   2.8.  Online kockanje......................................................... Error! Bookmark not defined.
3.   KOCKANJE - ZABAVA ILI ZAVISNOST ................ Error! Bookmark not defined.
   3.1.  Kockarske igre........................................................... Error! Bookmark not defined.
   3.2.  Kockanje i mladi ....................................................... Error! Bookmark not defined.
   3.3.  Rasprostranjenost kockanja ....................................... Error! Bookmark not defined.
4.   PSIHOLOŠKI PROFIL KOCKARA ........................... Error! Bookmark not defined.
5.   KOCKANJE KAO BOLEST ........................................ Error! Bookmark not defined.
   5.1.  Dijagnostika .............................................................. Error! Bookmark not defined.
   5.2.  Epidemiologija .......................................................... Error! Bookmark not defined.
   5.3.  Etiologija ................................................................... Error! Bookmark not defined.
   5.4.  Diferencijalna dijagnoza ........................................... Error! Bookmark not defined.
   5.5.  Dijagnostički instrumenti .......................................... Error! Bookmark not defined.
6.   ŽENE I KOCKANJE ..................................................... Error! Bookmark not defined.
7.   SOCIOLOGIJA KOCKANJA ...................................... Error! Bookmark not defined.
8.   DRUŠTVENA REAKCIJA ........................................... Error! Bookmark not defined.
   8.1.  Problemi legalizacije kockanja.................................. Error! Bookmark not defined.
9.   ZAKLJUČAK ................................................................. Error! Bookmark not defined.
LITERATURA ........................................................................ Error! Bookmark not defined.                                                             2
3

								
To top