Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

odlucivanje i planiranje u menadzmentu

VIEWS: 422 PAGES: 4

Seminarski, diplomski i maturski radovi iz ekonomije, informatike, matematike, finansija, medicine. Seminarski, diplomski i maturski radovi izrada, razmena i download

More Info
									Principi menadžmenta               Odlučivanje i planiranje u menadžmentu BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI
            RAD.

  RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I
       DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
            WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.MAGISTARSKI.COM

          WWW.MATURSKIRADOVI.NET

             WWW.MATURSKI.NET

            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

             WWW.MATURSKI.ORG

             WWW.ESSAYSX.COM

   WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
 MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO
 DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE
  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU
  POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE
  POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN                                              1
Principi menadžmenta                               Odlučivanje i planiranje u menadžmentu


 SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOŽETE
     DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM

                             SADRŽAJ


UVOD..................................................................................................................................3
1. TEORIJA ODLUČIVANJA............................................................................................4
2. PROCES REŠAVANJA PROBLEMA...........................................................................5
3. DONOŠENJE ODLUKA.................................................................................................6
     Odlučivanje u preduzeću.........................................................................................7
2. SAVREMENI PRISTUP ODLUČIVANJU – TEHNIKE.............................................12
  2.1. Analiza rizika........................................................................................................12
  2.2. Stablo odlučivanja................................................................................................12
  2.3. Teorija preferencije...............................................................................................14
     2.3.1. Sastavi podrške u odlučivanju.....................................................................15
     2.3.2. Sastavni pristup i odlučivanje......................................................................15
   2.4. Klasifikacija odluka..............................................................................................16
3. ODLUČIVANJE U JAPANSKOM PREDUZEĆU......................................................18
4. KREATIVNOST I INOVACIJE U ODLUČIVANJU..................................................19
     4.1. Tehnike povećanja kreativnosti…………………………………………..…19
     4.2. Sastavni pristup i odlučivanje.........................................................................20
5. ORGANIZACIJSKA KULTURA PREDUZEĆA........................................................20
   5.1. Definicija organizacijske kulture………………………………………………..21
   5.2. Jaka nasuprot slaboj kulturi……………………………………………………..22
   5.3. Funkcije kulture…………………………………………………………………22
  5.4. Implikacije organizacijske kulture za menadžere……………………………….23
6. ORGANIZACIJSKI KONFLIKT (SUKOB)................................................................23
  6.1. Izvori konflikata....................................................................................................23
  6.2. Upravljanje konfliktom.........................................................................................24
7. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ (OR).............................................................................24
   7.1. Tehnike organizacijskog razvoja..........................................................................24
  7.2. Proces organizacijskog razvoja.............................................................................25
8. PLANIRANJE...............................................................................................................26
   8.1. Planiranje kao funkcija menadžmenta……………………………………..……26
  8.2. Planiranje kao naučna disciplina...........................................................................26
   8.3. Planiranje kao proces............................................................................................27
9. TIPOVI PLANOVA......................................................................................................28
10. VRSTE PLANIRANJA……………………………………………………………...10
  10.1. Planiranje prema funkcionalnom području ……………………………………29
  10.2. Planiranje prema pristupima planiranju ……………………………………….29
  10.3. Planiranje prema prirodi odluka ………………………………………….........29
  10.4. Planiranje prena nameni ……………………………………………………….29
   10.5. Planiranje prema vremenu planiranja.................................................................30
 11. VAŽNOST PLANIRANJA U ORGANIZACIJAMA………………………………30
12. STRATEGIJSKO PLANIRANJE...............................................................................30


                                                                   2
Principi menadžmenta                            Odlučivanje i planiranje u menadžmentu


13.VRSTE STRATEGIJA.................................................................................................31
14. SAVREMENI PRISTUPI ODLUČIVANJA U USLOVIMA
NEIZVESNOSTI...............................................................................................................31
  14.1.Analiza rizika.......................................................................................................32
  14.2.Stabla odlučivanja................................................................................................32
  14.3.Teorija preferencija..............................................................................................32
ZAKLJUČAK……………………………………………………………………………34
LITERATURA…………………………………………………………………………..36
                                                               3
Principi menadžmenta  Odlučivanje i planiranje u menadžmentu
                                4

								
To top