; Van Dyk Tuesday_ December 07_ 2010
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Van Dyk Tuesday_ December 07_ 2010

VIEWS: 79 PAGES: 13

 • pg 1
									Van Dyk Tuesday, December 07, 2010
                                                           Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                                  January 2011
   Sunday         Monday          Tuesday         Wednesday     Thursday       Friday        Saturday
                                                                     1 New Year’s
                                                                     Day2           3              4            5         6 Vrystelling van  7 o/19A Krieket -    8 o/19A Krieket -
                                               2010 NSS      Cornwall Hill      Cornwall Hill
                                               eksamenuitslae   College (Menlo      College
                                                         Park)          (Waterkloof)

9 u/19A Cricket -   10 u/19A Cricket -     11            12 Birthday: Mr  13         14            15 u/19A Cricket
Cornwall Hill     Cornwall Hill College                Badenhorst                           vs Oakdale (H) -
College (Parktown),  (Jeppe)                                                       10:00
St Benedict’s

16          17 Afr Week     18          19 Skole heropen       20 Verjaarsdag:   21 Per 1: Admin     22 Verjaarsdag: Mnr
           Skole Heropen    Personeelvergadering (leerlinge)         me Geldenhuys    18:00 Oueraand:     van Niekerk
                                                         Nuwe ouers        o/19A Krieket vs New
           (onderwysers)    Program: Nuwe    Dag 3            Atletiek: Graad               Orleans (W) - 09:00
                      Koshuisouers                   11 -12 (Periodes  Klub 1000: Nuwe     o/19B Krieket vs
           Personeelvergadering                                    ouers          Weston (W) - 09:00
                                               1,2 en 3)
                                                         Atletiek: Graad 9-    o/15A Krieket vs
                                                         10 (P eriodes 1,2    Schoonspruit (T) -
                                                                     09:00
                                                         en 3)          o/15B Krieket vs
                                                         Atletiek: Graad 8    Piketberg (W) - 09:00
                                                         (P eriodes 4, 5 en    o/15C Krieket vs
                                                         6)            Hermanus (T) - 08:45
                                                                     (40 beurte)

23          24 Eng Week, Day 6     25            26 Per 1: Grade  27 18:30      28  Outweekend     29 Outweekend
Golf Trials -     Gr 12 Camp         Birthdays: Ms Van Dyk,  Head Period    Infrastructure   IQMS Year Report and
                                                         school improvement
Devonvale Golf    Birthdays: Ms Smit, Janse  Mr Pieterse                Committee      plan handed in to
Club - 12:00     van Vuuren, Austin     Gr 12 Camp                           WCED
           Gideons in Assembly                                    Interhouse meeting at
           Interhouse Entries                                     Märkotter
                                                         u/15A Cricket vs Menlo
30          31                                             Park (H) - 13:30
Uitnaweek       Afr Week
Muurbal:       Dag 1
Boland Proewe
- Paarl
                                                                Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                                    February 2011
   Sunday          Monday          Tuesday        Wednesday        Thursday           Friday           Saturday
                          1            2 Bergfiets:     3            4 Muurbal: Proewe        5
                                      Ouerbraai                   (Uitgesoekte spelers)      Me H Swartz verjaar
                                                              Sluitingsdatum vir SAMO
                                                              ("South African Maths      Krieket vs Paarl
                                                              Olympiad")
                                                              Atletiek: HJS Uitnodigings
                                                                              Gimnasium (o/14 -
                                                              Per 1: English Test       o/19)
                                                              Civvy-dag t.b.v Eendrag &
                                                              Minerva JOOL

6            7 Eng Week         8 18:30 PTA       9 u/14A, 15A, 19B,  10 18:30         11 MTBS Athletics        12 Squash: SWD
            Day 6            General Meeting     19A Cricket vs HS   Governing Body      Squash: SWD Open        Open
            14:30 Senior Management
                          Athletics: Somerset   Noord-Kaap (H)                 - George            - George
            Team
            Golf 1st, 2nd, 3rd vs    West Primary      Per 1: Afrikaans                Per 1: Accounting        Cricket vs Paarl Boys
            Gordon High (H)       Golf: Practice Round  Test                      (&Geography grades       (u/14 - u/19)
            Golf 4th, 5th, 6th vs    - Devonvale                              10 -12)
            Stellenbosch High (A)
13 Jeugweek       14 Afr Week, Dag 1     15 Jeugweek       16 Jeugweek      17 Gr 9 Holocaust    18 12:55  Koshuiskomitee   19 Waterpolo: Dave
Muurbal: SWD Ope    Valentynsdag        Gr 9 Holocaust     Gr 9 Holocaust    Museum          Waterpolo: Dave         Pitcairn O14 toernooi,
- George        Jeugweek          Museum         Museum        Mnr van Rensburg     Pitcairn O14 toernooi,     Reddam, Tokai
            Gr 9 Holocaust Museum                           verjaar         Reddam, Tokai
                          Atletiek: Interskole,  Nuweland                                    Atletiek Top 20:
            18:30 Finansiële                             Waterpolo: Dave     Atletiek Top 20:
            Komitee           Coetzenburg       “Boy/Girl”gala                                 Bloemfontein
                                                 Pitcairn O14 toernooi,  Bloemfontein
            Gholf 1e, 2e, 3e vs Paarl  Gholf: Oefenrondte -  o/19B-Krieket vs   Reddam, Tokai      Per 1 Life Sciences
                                                                              Krieket vs SACS
            Gim (T)           Devonvale        Wiltshire Cricket   Atletiek: “Legends” –  Test              (o/14 - o/19)
            Gholf 4e, 5e, 6e vs                 Board         Coetzenburg
            Bridge House (W)
                                                 Hoofdevergadering
            Per 1: Aard Toets (Gr 8)
20 WATER POLO -     21 Eng Week         22 u/15A Cricket vs   23 Per 1: Science   24 Atletiek 4M      25 Outweekend          26 Outweekend
                                                              Squash: Grays Boland Junior   Squash: Grays Boland
Dave Pitcairn U14    Day 6            Handcross Hornets    & (History grade 10  Tennis: Bestmed     Open
                                                                              Junior Open
Water Polo       Golf 1st, 2nd, 3rd vs    (H)           -12) Test       Gerrie Berner tennis   - Paarl Squash Club
                                                              Birthdays: Mr Pretorius, Ms   - Paarl Squash Club
tournament, Reddam,   Paarl Boys (A)       Engage parent                 tournament        Stofberg            Choir Camp
Tokai          Golf 4th, 5th, 6th vs    evening                                Choir Camp           Athletics: Boland Central
                                                              Gabriel von Siedl Exchange   Tennis: Bestmed Gerrie
Athletics Top 20:    Hugenote (H)        Golf: Practice Round                          arrive
                                                                              Berner tennis tournament
Bloemfontein      Per 1: Geography      - Devonvale                              Athletics: Boland Central
                                                              Tennis: Bestmed Gerrie Berner  Cricket Regional Matches -
            grade 9 Test                                            tennis tournament        u/14A, 15A, 19A
                                                              Cricket vs Affies (H) u/14A,
                                                              u/15A, u/19B, u/19A

27 Uitnaweek      28 Afr Week
Squash: Grays Boland  Dag 1
Junior Open       Gholf 1e, 2e, 3e vs
- Paarl Squash Club   Somerset College (T)
Choir Camp       Gholf 7e, 8e, 9e vs
Cricket Regional    Charlie Hofmeyer (W)
Matches - u/14A, 15A,  Toets: Gesk Gr 9 – Per
19A           1
                                                                                Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                                                     March 2011
   Sunday             Monday                Tuesday             Wednesday         Thursday           Friday            Saturday
                                   1 Gholf:               2 Leerlingraads-    3 Akademiese     4 Muurbal: Sluitingsdatum vir   5 Waterpolo KES
                                   Oefenrondte -             bal           Gala-aand      inskrywings vir “SA Schools    019 Toernooi
                                                                            closed “
                                   Devonvale               1951 Reünie                                   Atletiek: Boland
                                                                            Muurbal: Bloemfontein Open
                                                                            SA Skole Kwalifiserende      Kamp
                                                                            Toernooi              PRG Sosiale
                                                                            Waterpolo KES 019 Toernooi     Tennistoernooi
                                                                            Skoolverjaarsdag
                                                                            Wetenskap Olimpiade 12:00 –
                                                                            15:00
                                                                            Paul Roos Inter-huis
                                                                            swemgala, Antonij Rupert
                                                                            Akwatiese sentrum
                                                                            Atletiek: Boland Kamp
                                                                            Per 1: Rek Toets
6 Waterpolo KES 019    7 Eng Week                8 Golf: Practice           9 Per 1: Maths     10 Birthday: Ms de  11 Squash: Boland Trials      12 Athletics: Western
Toernooi          Day 6                                                            (Final)              Cape Camp
              Combined Schools Orchestral        Round – Devon             test          Wet
Combined Schools                                                                    Gabriel von Siedl Exchange     Rugby: u/19 Trials vs San
              Weekend, Somerset College
                                   Vale                             18:30 Governing
Orchestral Weekend,    Golf 4th, 5th, 6th vs Boland Landbou                                             depart               Isidro (Markötter)
Somerset College      (H)                    English Olympiad                       Body         Athletics: Western Cape Camp    Squash: Boland Trials
              Golf 7th, 8th, 9th vs Charlie Hofmeyer
              (H)                                                             Cricket 14A, 15A, 19B, 19A vs   (Final)
                                                                            Grey PE (H)            Cricket vs Boland Landbou
                                                                            Per 1: Life Sciences Test     (u/14 - u/19)
13 Squash: Boland     14 Afr Week, Dag 1            15   Sluitingsdatum: registrasie  16 Harmony       17 Waterpolo:    18 Europese Uitruilgroep vertrek  19 Muurbal: SA Skole
              Gholf 1e, 2e, 3e vs Parel         van NSS 2011 eksamens                               Muurbal: SA Skole Geslote     Geslote Toernooi -–
Trials (Final)                            Jake White's Winning Way       Wiskunde-        Mazinter Beker
              Vallei (W)                                                          Toernooi -– Parkview,       Parkview, Johannesburg
Golf: Parent/Son Golf   Jake White's Winning Way
                                   Afrigtingskursus - Markötter
                                                      Olimpiade, 1ste               Johannesburg            Hokkie O14B DF Malan,
Day (De Zalze)       Afrigtingskursus - Markötter       Gholf: Oefenrondte - Devonvale    Ronde                    Atletiek: Boland Seniors
                                                                                              BellvilleRugby o/19AB -
                                                                            Civvy-dag t.b.v Give me a chance
              Per 1: Gesk Gr 8 - Toets                                                   foundation             Bolabd Landbou
                                                                                              Rugbydag
                                                                                              Atletiek: Boland Seniors
20 Hockey U14B DF     21 Eng Week                22 JvdW joins             23 Inter house water  24 Athletics:    25 IQMS - new teachers -      26 Rugby u/14A,
Malan, Bellville      Day 6                   European Exchange           polo matches from              first stage handed in
              Human Rights' Day                                            USASSA                         u/15A, u/16A - HS
Squash: SA Schools     Squash: SA Schools Closed Qualifier    Group                 14h30 at the new pool            Athletics: USASSA
Closed Qualifier      – Parkview, Johannesburg         Golf: Practice Round -        Test: English      RMB Paul Roos                      Brackenfell Rugby
                                                                            Rugby u/14A, u/15A, u/16A
– Parkview, Johannesburg  (by invitation through regional chairs)
              Hockey U14B DF Malan, Bellville
                                   Devonvale                           Old Boys’ Golf day  - HS Brackenfell Rugby Day     Day
              Rugby u/19A vs HS Swartland -
              Coetzenburg (Varsity Cup)
                                                                            Per 1: Maths test

27 Golf: 1st Team -    28 Afr Week                29 GGBS - voorlegging van       30 Gholf: 1e Span -   31 AFRIKAANS
Affies Golf Tournament   Dag 1                   PPBOS prestasies van         Affies Gholftoernooi
                                   staatsdienspersoneel aan                   VRAESTEL 3 GR
(Pretoria)         Gholf: 1e Span - Affies          distrikskantoor            (Pretoria)
              Gholftoernooi (Pretoria)         Gholf: 1e Span - Affies        Per 1: AFRIKAANS    8-12: (B & C)
              Gholf: Individuele            Gholftoernooi (Pretoria)       VRAESTEL 3 GR 8-
                                   Gholf: Oefenrondte – Devonvale
              Kampioenskap               ENGLISH PAPER 3 EXAM         12:(Afdeling A)
              Per 1: ENGLISH PAPER 3          GR’S 8-12 (B) & (C)
              EXAM GR’S 8 12(Section A)
                                                                                     Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                                                     April 2011
    Sunday               Monday               Tuesday            Wednesday            Thursday             Friday            Saturday
                                                                                   1 April Fool's Day       2 Standard Bank Sport Week
                                                                                   Standard Bank Sport Week    Hockey U16A Rondebosch
                                                                                   Skool Sluit ☺         Hockey: U16B Paarl Gim
                                                                                   Hockey: U16B Paarl Gim     Hockey: U19A Founders'
                                                                                                   Rugby o/16A - Paarl
                                                                                   Rugby o/16A - Paarl      Gimnasium Rugbytoernooi
                                                                                   Gimnasium Rugbytoernooi    (Paarl)
                                                                                   (Paarl)            Rugby o/15A - HJS
                                                                                   Rugby o/15A - HJS       Rugbytoernooi (Paarl)
                                                                                   Rugbytoernooi (Paarl)     Rugby o/14A - Kwagga
                                                                                   Rugby o/19B - Standard     Rugbyweek (George)
                                                                                   Bank Sportweek         Rugby o/19B - Standard Bank
                                                                                                   Sportweek (Markötter)
                                                                                   (Markötter)
                                                                                   Rugby o/14A - Kwagga
                                                                                   Rugbyweek (George)

3 Standard Bank Sport Week    4 Standard Bank Sport Week      5 Standard Bank Sport Week    6 Standard Bank Sport Week  7 Hokkie:014A         8 Hokkie:014A         9 Hokkie:014A
Hockey U16A Rondebosch      Hockey U16A Rondebosch        Hockey U16A Rondebosch      Hokkie:014A Northwoord,    Northwoord, Durban       Northwoord, Durban       Northwoord, Durban
Hockey: U16B Paarl Gim      Hockey: U16B Paarl Gim        Hockey: U16B Paarl Gim      Durban
Hockey: U19A Founders'      Hockey: U19A Founders'        JvdW terug vanaf Europa                     Muurbal: Nasionale O19     Hokkie: 015A St Albans,    Hokkie: 015A St Albans,
                                                     Rugby o/16A - Paarl      Ope en O16 Geslote       Pretoria            Pretoria
Rugby o/16A - Paarl Gimnasium   Rugby o/16A - Paarl Gimnasium    Rugby o/16A - Paarl Gimnasium
Rugbytoernooi (Paarl)       Rugbytoernooi (Paarl)        Rugbytoernooi (Paarl)       Gimnasium Rugbytoernooi
                                                     (Paarl)            Kwalifiserende Toernooi –   Atletiek: SA Juniors & 0/ 23  Atletiek: SA Juniors & 0/23
Rugby o/15A - HJS Rugbytoernooi  Rugby o/15A - HJS Rugbytoernooi   Rugby o/15A - HJS Rugbytoernooi
(Paarl)              (Paarl)               (Paarl)              Rugby o/15A - HJS       PE               – Paarl            – Paarl
Rugby o/19B - Standard Bank    Rugby o/14A - Kwagga Rugbyweek    Rugby o/14A - Kwagga Rugbyweek  Rugbytoernooi (Paarl)                    Muurbal: Nasionale O19     Muurbal: Nasionale O19
Sportweek (Markötter)       (George)               (George)             Rugby o/14A - Kwagga                     Ope en O16 Geslote       Ope en O16 Geslote
Rugby o/14A - Kwagga Rugbyweek  Rugby o/19B - Standard Bank     Rugby o/19B - Standard Bank
                                                     Rugbyweek (George)                      Kwalifiserende Toernooi –   Kwalifiserende Toernooi –
(George)             Sportweek (Markötter)        Sportweek (Markötter)
                                                     Rugby o/19B - Standard Bank                 PE               PE
                                                     Sportweek (Markötter)

10 Hokkie: 015A St Albans,    11   Eng week           12 Birthday: Ms          13 18:30 Big Brag       14 Gr 11 Life Sciences     15 GREY PE (Away)       16 GREY PE (Away)
Pretoria             Day 6                                                students visit Morphology   Athletics: SA Seniors –    Athletics: SA Seniors –
European Exhange Group returns  School starts            Steyn               Per 1: Sing Songs
Athletics: SA Juniors & U/23   14:30 Staff Meeting                                         Museum Tygerberg        Durban             Durban
Muurbal: Nasionale O19 Ope en   Hokkie: 015A St Albans, Pretoria                                   UCT Mathematics        Squash: Pointline Western   Squash: Pointline Western
O16 Geslote Kwalifiserende    11 - 29 April: Rugby: Zonal Trials                                  Competition          Province Youth Squash     Province Youth Squash
Toernooi – PE           (u/15, u/16, u/18)
                                                                    Golf 1st, 2nd, 3rd vs Labori  Open – WPCC and        Open – WPCC and
                                                                    (H)              Bishops            Bishops

17 GREY PE (Weg)         18 Afr Week             19 Gr 10 - 12           20 Gr 8 - 9 Oueraand     21 Rugby o/19A - St.      22 Earth Day          23 Uitnaweek
Verjaarsdag: me L         Dag 1                Oueraand             Rugby o/19A - St. John's   John's College Easter     Goeie Vrydag          Mnr E Müller verjaar
Carstens             14:30 SBS-Vergadering                         College Easter Rugby     Rugby Festival         Uitnaweek           Rugby o/19A - St.
Squash: Pointline Western     Gholf 1e, 2e, 3e vs Gordon                       Festival                           Rugby o/19A - St.       John's College Easter
Province Youth Squash       High (W)
                                                                                   John's College Easter     Rugby Festival
Open – WPCC and          Gholf 7e, 8e, 9e vs Charlie
Bishops              Hofmeyer (W)                                                            Rugby Festival
24 Easter             25                  26 Outweekend           27 Outweekend         28 School Holiday       29 School Holiday for     30 Squash: SA Country
Outweekend            Family Day              School holiday          Freedom Day                         PRG              Schools Festival
                                                                    for PRG                            – Bloemfontein
Rugby u/19A - St.         Outweekend              Rugby u/19A - St.                                       Squash: SA Country       Rugby u/19A - Wildeklawer
John's College Easter       Rugby u/19A - St.          John's College Easter                                     Schools Festival        (Kimberley)
Rugby Festival          John's College Easter        Rugby Festival                                         – Bloemfontein         Rugby u/14A, u/15A, u/16A vs
                 Rugby Festival                                                                           Affies / HS-Noord Kaap
                                                                                                   (Kimberley)
                                                                           Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                                                 May 2011
   Sunday             Monday               Tuesday           Wednesday        Thursday          Friday            Saturday
1 Werkersdag (May Day)    2 Openbare Vakansiedag         3 Afr Week, Dag 2       4            5 Atletiek: SA Span  6 WP Muurbal-liga         7 Prinsipaal-
Rugby o/19A - Wildeklawer  Rugby o/19A - Wildeklawer       Verjaarsdag: me Freeman                teen res van SA -   wedstryde             seminaar, Kuilsrivier
(Kimberley)         (Kimberley)              14:00 US                                  Muurbal: “Alan Stapleton
                                                             Coetzenburg                       Rugby vs RBHS -
Rugby o/14A, o/15A,     Rugby o/14A, o/15A,          Raadsvergadering                              Eastern Province Open “
o/16A vs Affies / HS-Noord  o/16A vs Affies / HS-Noord       Rugby: Inter-Sone Proewe                          - Port Elizabeth          o/14 - o/19 (W)
Kaap (Kimberley)       Kaap (Kimberley)            - Markötter - o/15, o/16,                          Per 1: Wetenskap Toets       Muurbal: “Alan
Muurbal: “SA Country     Muurbal: “SA Country          o/18                                    Hokkie: Rondebosch (weg)      Stapleton Eastern
Schools Festival”      Schools Festival”           Gholf: Oefenrondte -                            Civvy-dag t.b.v. DBV
                                                                                          Province Open “
 – Bloemfontein        – Bloemfontein            Devonvale
                                                                                          - Port Elizabeth
8 Mother's Day        9 Eng Week, Day 6           10 18:00 Financial      11 Rugby: Inter-    12 18:00       13 Birthdays: Ms L         14 Rugby vs Paarl
Muurbal: “Alan        Open Day                Committee           Regional Trials -    Infrastructure    Cloete, Mr W Cloete        Gymnasium - u/14 -
Stapleton Eastern      Golf 1st, 2nd, 3rd vs         Hockey: Parel Valley     HS Bellville - u/15,  Committee       WP Squash League          u/19 (H)
Province Open “       Somerset College (A)          - Home            u/16, u/18                  matches
- Port Elizabeth       Golf 4th, 5th, 6th vs                        Per 1: Accounting               Per 1: Science
               Stellenbosch High                                                 (History grades 10 to
                                                 Test
               (H)                                                        12) Test
                                                                        Hockey: Paarl Gym
                                                                        (Home)
15              16 Afr Week, Dag 1           17 Harmony          18 18:00        19          20 Uitnaweek            21 Uitnaweek
               Gholf 1e, 2e, 3e vs          Wiskunde-Olimpiade      Beheerliggaam      Hoofdevergadering   WP Muurbal-liga          Rugby vs Oakdale (W)
               HJS (T)                (2de Ronde)          Rugby: Provinsiale              wedstryde
               Gholf 1e, 2e, 3e vs          Gholf: Oefenrondte -     Proewe - HS Bellville             Hokkie: Somerset
               Hugenote (W)              Devonvale           - o15, o/16, o/18               College (Tuis)
                                                 Per 1: Grade Head               Civvy-dag t.b.v.
               Hokkie: DF Malan
               (Weg)                                                       Stellenbosch
                                                                        Voedingsaksie
22 Uitnaweek         23 Eng week, Day 6           24 Birthday: Ms R       25 Birthday: Mr I    26 Kearsney      27  12:55 Hostel Committee    28 Kearsney College
               Golf 4th, 5th, 6th vs Bridge House   Hawtrey                                   WP Squash League matches
               (H)                                 Carstens        College Tennis    Kearsney College Tennis Festival
                                                                                          Tennis Festival
                                  Rugby: Inter-Provincial
               Rugby: Practice for Inter-Provincial
                                                 Per 1: Maths Test    Festival       Per 1: Afrikaans Toets       Rugby vs SACS -
               Trials - HS Bellville - u/15, u/16,  Trials - Wellington - u/15,                         Hockey: SACS (Away)
               u/18                  u/16, u/18                                                   u/14 - u/19 (A)
               Golf 1st, 2nd, 3rd vs Somerset
               College (A)              Golf: Practice Round -
                                  Devonvale

29 Kearsney         30 Afr Week, Dag 1           31
College Tennis
Festival
                                                               Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                                      June 2011
   Sunday          Monday         Tuesday        Wednesday         Thursday       Friday       Saturday
                                      1 Eksamen begin tot   2 Gr 8-12      3 Gr 8-12      4 Rugby vs HJS -
                                      23/6           Eksamen       Eksamen       o/14 - o/19 (W)
                                      Gholf: Oefenrondte –
                                      Devonvale                  WP Muurbal-liga
                                      VRL aansoekvorms               wedstryde
                                      beskikbaar                  Hokkie: HJS
                                                            (Weg)
5            6 Eng Week        7 Gr 8-12 Exam      8 Gr 8-12 Exam      9 Gr 8-12 Exam   10 Gr 8-12 Exam   11 Rugby vs
             Gr 8-12 Exam                   Golf: Practice                Hockey: Pinelands  Boland Landbou -
                                      Round -                   (Away)       u/14 - u/19 (A)
                                      Devonvale

12            13 Afr Week       14 Gr 8-12        15 Me Lötter en     16 Jeugdag     17 Normale     18 Gr8-12
             Mnr N Rothmann      Eksamen         mnr Jordaan verjaar
             verjaar                      Gr 8-12 Eksamen
                                                            skooldag      Eksamen (dis
             Gr 8-12 Eksamen                                        Gr 8-12 Eksamen   ‘n Saterdag –
                                                                      dus geen
                                                                      sport)
19 Father's Day     20 Eng Week       21 June Solstice     22 Birthdays: Ms L    23 Gr 8-12 Exam   24 School closes  25 SA Schools Squash
             Gr 8-12 Exam       Gr 8-12 Exam       Rossouw, Mr D      ends        ☺          U19 IPT
                                                                      - Cape Town, U16 IPT-
             14:00 US Board                  Theron          Afrikaans Paper 3            Eunice GHS,
             Meeting                      Gr 8-12 Exam       Exam                  Bloemfontein, Castle/Wills
                                      English Paper 3                         U14 IPT – Johannesburg
                                                                      or Stellenbosch
                                      Exam                               US Access Test s

26 SA Schools      27 SA Schools Squash   28 SA Schools      29 SA Schools      30 Rugby: o/18
Squash U19 IPT      U19 IPT         Squash U19 IPT      Squash U19 IPT      Akademieweek
- Cape Town, U16 IPT-  - Cape Town, U16 IPT-  - Cape Town, U16 IPT-  - Cape Town, U16 IPT-  (Magaliesberg)
Eunice GHS,       Eunice GHS,       Eunice GHS,       Eunice GHS,
Bloemfontein,      Bloemfontein,      Bloemfontein,      Bloemfontein,
Castle/Wills U14 IPT –  Castle/Wills U14 IPT –  Castle/Wills U14 IPT –  Castle/Wills U14 IPT –
Johannesburg or     Johannesburg or     Johannesburg or     Johannesburg or
Stellenbosch       Stellenbosch       Stellenbosch       Stellenbosch
Rugby: u/18 Academy   Rugby: o/18        Rugby: o/18       Rugby: o/18
Week (Magaliesberg)   Akademieweek       Akademieweek       Akademieweek
             (Magaliesberg)      (Magaliesberg)      (Magaliesberg)
                                                           Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                                    July 2011
   Sunday        Monday           Tuesday       Wednesday       Thursday        Friday       Saturday
                                                         1           23 Rugby: o/16    4 Provinsiale         5 Provinsiale    6 Provinsiale    7 Provinsiale    8 Provinsiale     9
Grant Khomo     Intermediêre Fase en      Intermediêre Fase  Intermediêre Fase  Intermediêre Fase  Intermediêre Fase
(Oos-Londen)    Senior Fase NKV        en Senior Fase    en Senior Fase NKV  en Senior Fase NKV  en Senior Fase NKV
          (KABV) opleiding        NKV (KABV)      (KABV) opleiding   (KABV) opleiding   (KABV) opleiding
          Rugby: u/16 Grant       opleiding      Rugby: u/16 Grant  Rugby: u/16 Grant
          Khomo (East London)      Rugby: u/16 Grant  Khomo (East     Khomo (East
                          Khomo (East     London)       London)
                          London)
10 Rugby: u/18   11 Rugby: u/18         12 Rugby: u/18    13 Rugby: u/18    14 Birthday: Mr   15 Birthday: Ms van  16 Rugby: u/18
Craven Week     Craven Week          Craven Week     Craven Week     Gericke       der Mescht      Craven Week
(Kimberley)     (Kimberley)          (Kimberley)     (Kimberley)     Rugby: u/18 Craven  Rugby: u/18 Craven  (Kimberley)
                                               Week (Kimberley)   Week (Kimberley)

17 Verjaarsdag:   18 Afr Week, Dag 1       19 GGBS - alle    20 Gr 8 - 9     21 VRL        22 WP Muurbal     23 Verjaarsdag:
mnr Van Zijl    Skole Heropen         onderwysers begin  Oueraand       voorverkiesings   Liga wedstryde    mnr S Swart
          14:30             met summatiewe    Rugby vs       (indien nodig)    Per 1: English Test  US Access Tests
                          evaluering
          Personeelvergadering      Verjaarsdag: mnr D  Campbell College -            Hokkie: Bishops    Rugby vs Bishops
                          Swart        Markötter - o/15A,            (Tuis)        - o/14 - o/19 (T)
                          VRL aansoeke sluit  o/16A, o/19A
                          om 14:00
24 Birthday: Mr S  25 Eng Week, Day 6       26 Golf: Practice  27 18:00 Financial  28 18:00       29 WP Squash     30 Rugby vs
Daniels       Rugby u/16A vs Colstons    Round -       Committee      Infrastructure    League matches    WBHS - u/14 -
          (H)              Devonvale      Per 1: Afrikaans   Committee      Per 1: Maths test   u/19 (A)
          Gr 10 - 12 Parents'
31         Evening                                            Hockey: Wynberg
          Rhodes Day                                          (Away)
          Golf 4th, 5th, 6th vs Boland                                 Civvy day
          Landbou (A)
          RCL – introduction of
          candidates / Matric Council
          during Assembly
                                                                 Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                                    August 2011
   Sunday        Monday         Tuesday         Wednesday          Thursday         Friday          Saturday
            1 Ramadan begin    2 18:00          3 Verjaarsdag: me     4 Verjaarsdag: Mnr   5 Muurbal: “Coastal     6 Muurbal: “Coastal
            Afr Week, Dag 1    Beheerliggaam       S van Vuuren        B Puddu        Satellite” – George     Satellite” – George
                                                                           WP, Boland, SWD & EP
            Gholf 1e, 2e, 3e vs  Gholf: Oefenrondte                              WP, Boland, SWD &
                                                                           Uitnaweek
            Parel Vallei (T)   - Devonvale                                 EP             Pretoriaskole o.15
                                                             Uitnaweek          Tennistoernooi
                                                             WP Muurbal Liga
                                                             wedstryde
                                                             Pretoriaskole o.15
                                                             Tennistoernooi
                                                             Hokkie:
                                                             Rondebosch (Tuis)
7 Muurbal: “Coastal  8 Eng Week, Day 6   9 Women's Day       10 Per 1: Grade      11 RCL – Grade 8-   12 Birthday: Mr C      13 Rugby vs HTS
Satellite” – George  School Holiday    Outweekend         Head - Gr 8 – 10,     11 election      Klopper           Drostdy - o/14 -
WP, Boland, SWD & EP                                                   WP Squash League
            Outweekend                    Accounting Test                                o/19 (T)
Outweekend                                                        matches
Pretoria Schools U15  Pretoria Schools                 Gr 11 and 12
            U15 Tennis                                             Per 1: Science &
Tennis tournament
                                                             (History grades 10 &
            tournament                                             11) Test
                                                             Hockey: York High
                                                             (Away)
14           15 Afr Week, Dag 1  16 Verjaarsdag: Mnr    17 Grey Ouerfunksie    18 St. John's     19 GREY BLOEM (Tuis)    20 GREY BLOEM (Tuis)
            Birthday: Ms R de   Martin Grundlingh (IT   St. John's College     College        Groot Brag         Verjaarsdag: Me C Samuel,
                       assistent)                                  WP Muurbal Liga wedstryde  mnr S Esterhuizen
            Franchi                     Internationale Skole    Internationale Skole  St. John's College     US Access Tests
                       19:00 Gr 9 Vakkeuse
            VRL – Aankondiging  Oueraand          Gholftoernooi - Sun    Gholftoernooi - Sun  Internationale Skole    St. John's College
                                                             Gholftoernooi - Sun City  Internationale Skole
            van MR en VRL     St. John's College     City            City                        Gholftoernooi - Sun City
            gedurende saal    Internationale Skole    Hoofleiers verkiesing                             1976 Reunion
                       Gholftoernooi - Sun City


21 GREY BLOEM     22 Eng week, Day   23 Interhouse       24 PRG Music Dept     25 Headmasters'    26 Outweekend        27 Squash: SA
(Home)         6           hockey           Concert          (boys' schools)    11:55 Hostel        Schools Squash
            Inauguration                   Headmasters' (boys'    Conference       Committee          National Convention –
                                    schools) Conference                WP Squash League      Groot Brak
            Ceremony for MC                                          matches           Outweekend
                                    Per 1: Grade Head period
            and RCL                     for Gr 11,12; Accounting             1961 Reunion        1961 Reunion
                                    Test for Gr 8-10                 SRC Camp
28 Uitnaweek      29 Afr Week,     30             31
Verjaarsdag: me T   Dag 1
Erasmus
            Ramadan eindig
            Per 1: Gesk Toets
            (Gr 8, 9)
                                                     Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                            September 2011
   Sunday    Monday        Tuesday      Wednesday       Thursday        Friday        Saturday
                                      1 Verjaarsdag: me A  2 WP Muurbal     3
                                      Jones         Liga wedstryde
                                                  Per 1:
                                                  Wetenskaptoets
                                                  Civvy day
4       5 Eng Week, Day 6  6 IQMS: Summative  7 SAMO 3rd     8 Gr 12 exam      9 Gr 12 exam     10 Birthday: Mr W
       Gr 12 Exam starts  evaluation must be  Round                   WP Squash      Markram
       until 28/9      completed      Gr 12 exam                 League matches
                  Gr 12 exam      Per 1: Grade Head             Per 1: Maths test
                            / SRC Period                grades 8-11


11      12 Afr Week, Dag 1  13 Gr 12 Eksamen   14 Gr 12 Eksamen  15 Gr 12 Eksamen    16 PRG        17 PRG Muurbal
       Gr 12 Eksamen                                    Muurbal O15     O15 Toernooi
       14:00 US                                       Toernooi       Muurbal: O14
       Raadsvergadering                                   Gr 12 Eksamen    “National Training
                                                  Muurbal: O14     Camp “
                                                  “National Training  – East London
                                                  Camp “
                                                  – East London
                                                  Per 1: English
18      19 Eng Week, Day 6  20 Gr 12 exam    21 Gr 12 exam    22 IQMS - summative  23 Spring      24 Birthday: Ms L
       Birthday: Ms C              Per 1: Afrikaans  evaluation handed in  equinox       van Niekerk
       Jacobs                  Toets        to WCED        Heritage Day
       Gr 12 exam                          Gr 12 exam       Gr 12 exam
                                                  Per 1: Gr8-11
                                                  Wetenskap
                                                  Toets
25      26 Afr Week, Dag 1  27 Gr 12 Eksamen   28 Gr 12 Eksamen  29 Rosh Hashanah    30 Skool sluit!
       Gr 12 Eksamen               eindig       Matriekafskeid     ☺
                                                            Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                                  October 2011
  Sunday        Monday        Tuesday        Wednesday         Thursday       Friday        Saturday
                                                                   1 Birthday: Ms R
                                                                   Schoeman
                                                                   US Access Tests


2           3 Verjaarsdag: me H  4            5 Wiskunde       6          7 Verjaarsdag: Mnr  8 Yom Kippur
           Rossouw                    Oplossings-                 H Gillion      Atletiek: Grey /
                                   seminaar, Kuilsrivier            Muurbal: Paarl    Oranje –
                                   Verjaarsdag: Ms C              Junior Open     Bloemfontein
                                   Lloyd                    - Paarl       Muurbal: Paarl
                                                                   Junior Open
                                                                   - Paarl
9 Muurbal: Paarl   10 Eng Week, Day 6  11 Rhenish GH      12 Birthday: Mr R    13         14 Paul Roos     15 Birthday: Ms A
Junior Open      School opens     Prize Giving       Laas                    Champion of     Conradie
- Paarl        14:30 Staff Meeting  Athletics: Grey /    Per 1: Grade Head              Champions Water   Paul Roos Champion
           Athletics: Grey /   Oranje -                               Polo Tournament,   of Champions Water
Athletics: Grey /                          period (+Grade 12                        Polo Tournament,
Oranje -       Oranje –       Bloemfontein       admin)                   Antonij Rupert
                                                                   Antonij Rupert Aquatic
           Bloemfontein                                        Aquatic Centre
Bloemfontein                                                             Centre
                                                         Per 1: Maths test  Athletics: Engen Top
                                                                   Tien, Bredasdorp
16 Verjaarsdag:    17 Afr Week, Dag 1  18 Verjaarsdag: me    19 18:30        20 19:00      21 Uitnaweek     22 Uitnaweek
me G Olivier, mnr   Base-dag       Bingle          Infrastruktuur     Prysuitdeling    Z-Dag        Verjaarsdag: me J
W Truter                  18:30 Finansiële     Komitee         Hoofdevergadering  Athletics: PRG    Strydom
                      Komitee         Grey Kollege                (Coetzenburg)    Grey Kollege
                      Begrotingsvergadering              Grey Kollege    Grey Kollege     Tennistoernooi
                                   Tennistoernooi     Tennistoernooi   Tennistoernooi

23 Outweekend     24 Eng Week, Day 6  25 18:30 Governing    26 Per 1: Grade     27         28          29 Rhodes Bursary Committee
                                                                   Interviews
Grey College Tennis  Grey College Tennis  Body: Submission of   Head                    12:55 Hostel     1981 Reunion
tournament      tournament      Budget                                Committee      Cricket u/19A vs Klein Nederburg
                                                                   (H)
                                                         1981 Reunion     Cricket u/19B vs Somerset College
                                                                   (A)
30 1981 Reunion    31 Afr Week                                        Per 1: Grade Head  Cricket u/15A vs Klein Nederburg
                                                                   (H)
                                                         / SRC period     Cricket u/15B vs Somerset College
                                                                   (A)
                                                                   Cricket u/14A vs Somerset College
                                                                   (A)
                                                                   Cricket u/14B vs Somerset College
                                                                   (A)
                                                   Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                            November 2011
   Sunday    Monday        Tuesday        Wednesday      Thursday     Friday       Saturday
                  1            2 18:00 Oueraand  3 Paarl HMS   4 Herinneringsdag  5 Krieket vs RBHS
                              Skoolfinansies   Aflosbyeenkoms            (o/14 - o/19)
6 EID     7 Eng Week, Day 6  8 Birthdays: Ms A    9         10        11 Veterans Day   12 Outweekend
        Birthday: Ms C    Calitz, Mr T Pienaar,                    Outweekend
        Canary        Mr E Arnolds
13 Uitnaweek  14 Afr Week     15 GGBS:        16         17        18         19
        Gr 8 - 11 Eksamen  Voorlegging:
        begin tot 5     Summatiewe punte
        Desember       (individueel en
        Verjaarsdag: mnr J  saamgestel)
                  17:30 Beheerliggaam
        vd Westhuizen    19:00 Jaareindfunksie

20       21 Eng Week     22           23         24        25         26 US Access Tests
        14:30 Senior                                             Islamic New Year
        Management Team
27       28 Afr Week     29           30
        14:00 US
        Raadsvergadering
                                                    Van Dyk Tuesday, December 07, 2010

                                December 2011
   Sunday       Monday        Tuesday       Wednesday    Thursday     Friday        Saturday
                                        1        2 Verjaarsdag: me J  3
                                                van Niekerk, mnr D
                                                Adonis, me E de
                                                Klerk
4          5 Eng Week      6           7        8        9 Skool sluit     10
          Gr 8 - 11 Exam Ends
                                                (leerlinge)  ☺☺


11         12 Afr Week      13 Skool sluit    14       15       16          17
                                                Versoeningsdag
                     (onderwysers)  ☺


18 Birthday: Ms C  19          20          21       22 December   23          24 Christmas Eve
van Niekerk                                   Solstice

25 Christmas Day  26          27 Birthday: Ms A   28       29       30          31 New Year's Eve
                     Wobbe

								
To top