Docstoc

Softuri si programe de camere de supraveghere video

Document Sample
Softuri si programe de camere de supraveghere video Powered By Docstoc
					Programe de aplicatii pentru camere de supraveghere
  Programele de aplicatii reprezinta nivelul superior al sistemului softwerw, cel mai
apropiat de utilizator, constituit din totalitatea programelor destinate rezolvarii unor
programe specifice. Programe de aplicatii sau soft-uri de aplicatii se 卯 mpart 卯 n
mai multe categorii:
  鈥?Soft-ul specializat - este un produs specializat 卯 n rezolvarea anumitor sarcini
pentru clientul care l-a comandat. Este mai costisitor, fiind realizat de obicei ca uniact,
dar prezinta avantajul ca este protejat 卯 mpotriva pirateriei, el put 芒 ndu-se folosi
doar pe echipamentul respectiv; 鈥?Soft-ul generalizat - programele din aceasta
grupa pot fi folosite de orice utilizator, fara nici o adaptare. Utilizatorul solicita
programul de la firme specializate 卯 n functie de tipul calculatorului, de capacitatea
sa de memorie si de datele ce trebuie prelucrate.
  Tendinta de realizare a acestor programe este de automatizarea a foarte multor
functii, 卯 n conditiile 卯 n care utilizatorul nu este un specialist 卯 n informatica.
Pentru un utilizator obisnuit cea mai mare importanta si utilitate o prezinta programele
din categoria soft-urilor generalizate. Ele au fost create pentru usurarea muncii
persoanelor care lucreaza cu un calculator, fiecare aplicatie av 芒 nd utilitatea sa.
  脦 n functie de scopul pentru care au fost concepute, distingem: b) Aplicatii pentru
Fisiere : administrare, arhivare, backup, catalogare, cautare, inscriptionare, vizualizare;
d) Aplicatii pentru Multimedia : audio, grafica, video; g) Aplicatii pentru Sistem :
(hardware si software) informatii, performanta, monitorizare, utilitare;
  a) APLICATII PENTRU BIROTICA Programele de aplicatii pentru birotica sunt
destinate pentru: editare de text, imagini si formule matematice; calcul tabelar;
realizare de prezentari, baze de date, pagini Web. Programele de aplicatii pentru
birotica se pot grupa 卯 n c 芒 teva mari grupe: 鈥?Procesoare de text si imagine fixa
tip document: WORD, WORDPAD, WORDSTAR, WORDPERFECT, VENTURA
PUBLISHER, PAGEMAKER, EXPRESS PUBLISHER; 鈥?Procesoare pentru desen
si reprezentari grafice: COREL DRAW, HARVARD GRAPHICS; 鈥?Procesoare
integrate: WORKS, FRAMEWORK, OPEN access, SYMFONY;
  Camere de supraveghere video camere de supraveghere, camere video, supraveghere
video, camere de exteriorAndi Vasluianu www.icansee.ro

				
DOCUMENT INFO