19.2 Cach chinh sua Anh KTS ruc ro

Document Sample
19.2 Cach chinh sua Anh KTS ruc ro Powered By Docstoc
					BÀI 19 NGÀY 27.2.2007 UTBINH SOẠN
Đôi khi bạn thấy một cảnh đẹp , vội đƣa máy Kỷ Thuật Số lên bấm .
Nhƣng cảnh thì không đủ độ sáng khiến cho ảnh nhuốm màu sậm và
không rực rở , không sắc nét làm mất giá trị của một tấm ảnh. Bạn
đừng lo , kỷ thuật chỉnh sửa ảnh lỗi nầy sẽ đƣợc Chƣơng Trình
Photoshop CS 3 giúp bạn lấy lại độ sắc nét và rực rở cho bức ảnh bạn
đã chụp không vừa ý. Có 2 cách thực hiện :

I.CÁCH THỨ 1 :

 1. Mở File Ảnh không sắc nét > Phím F 7 .(H1).
                                 1
2. Chuyển Ảnh sang chuẩn màu Lab : Image > Mode > Lab Color .
3. Bấm nút Create A New Layer > Ra Layer 1 > Chọn hiệu ứng Soft Light.
  (H2).
4. Image > Apply Image   > Ra HT Apply Image > Phần Layer chọn
  Background > Phần Channel chọn a > Phần Blending chọn Soft Light > Ok.
  (H3).
                                    2
5. Hình sẽ rực rở màu lên rất nhiều . (H4).
6. Bấm nút Create a New Layer > Ra Layer 2 > Chọn hiệu ứng Soft Light .(H5).
                                     3
7. Image > Apply Image > Ra HT Apply Image > Phần Channel chọn b > OK.
  (H6).
8. Flatten Ảnh lại (H7+8).
                                  4
II.CÁCH THỨ 2 :

 1. Ctrl+Alt+~ để tạo vùng chọn các chổ sáng của ảnh ( Hoặc Select > Color
   Range > Ô Select chọn Highlight ) > Ok . Phím F 7. (H9) .
                                     5
2. Ctrl+J > Chọn hiệu ứng Overlay > Ctrl+J . (H10).
3. Chọn hiệu ứng Soft Light .(H11).
                           6
4. Tắt con mắt của Layer 1 và Layer 1 Copy bạn sẽ thấy rõ ảnh rực rở rất nhiều
  so ảnh ban đầu. (H12).
CÀI ĐẶT COREL DRAW X3 RẤT DỄ DÀNG
CorelDRAW Graphics Suite X3

http://www.softvnn.com/forums/showthread.php?t=3283&page=3
http://windows.subsever.com/Old/Graphics%20Designs/Corel/CorelDRAW.G
raphics.Suite.X3.v13.0.Incl.Keygen-SSG.rar
http://www.corel.com/
[img]http://utbinh.com/FEBRUARY/13.jpg[/img]

CÀI ĐẶT :

BẠN CHẬM RẢI TIẾN HÀNH KỶ LƢỠNG THỰC HIỆN TỪNG BƢỚC MỘT , BẢO
ĐẢM CÀI ĐẶT THÀNH CÔNG . KHÔNG CẦN HÌNH MINH HỌA . UTBINH ĐÃ MẤT
HƠN 1 GIỜ KHÔNG ĐẠT KẾT QUẢ , VÀO GOOLE.COM.VN GỎ : CÀI ĐẶT COREL
X3 VÀ MAY MẮN ĐỌC ĐƢỢC HƢỚNG DẪN CỦA BẠN VILENIN TRONG SOFT-VNN
FORUMS.

1. Rút dây Connect Internet ra.
2. Chƣơng Trình có Dung Lƣợng 475 MB , mua ở các Tiệm Soft Vi Tình Tôn
  Thất Tùng đều có , giá 7 ngàn > Copy CT nầy vào Ổ Cứng .
3. Start > Run > Browse > Tìm nơi chứa CT trong Ổ Cứng > Corel 13 > Nhấp
  lên Folder ssg Setup 248 KB > Open > Ok.
4. Ra bảng Choose Setup language > Chọn Mặc định English > Ok > Chạy cài
  đặt.
5. Continue > Email Address : utbinhdesign@gmail.com > PassWord : ooo >
  Chọn Personal > Create New Account .
6. Sau khi khai báo Họ tên , States , Zip Code 70000 United States xong > I
  Accept… > Next.
7. User Name : binh > Organization : home > Next > Install > Chạy cài đặt vài
  phút > Finish.

                                      7
 8. Tạo ShortCut ở Desktop > Nhấp Shortcut > Nhấp thẻ Already Purchased
  đáy Trái > Nhấp File keygen của Chƣơng Trình > Ra Bảng Keygen X3 v13.0
  Keygen by SSG > Nhấp Thẻ Generate.
 9. Copy dãy chữ số của hàng Seria Number File Keygen > Paste vào Hàng
  Please Enter Your Key của File Cài Đặt > Nhấp Thẻ Phone Corel.
10. Ra Bảng Cài đặt tiếp theo : ( Chú ý đoạn nầy , nếu không làm đúng bạn sẽ
  không thành công ) Copy 5 Ô nhỏ ( Không Copy dấu gạch ngang ) là dãy
  chữ số của hàng Installation Code của File cài đặt ( Thí dụ :
  X9NUIEA9RN95EV5C295T ) > Dán vào Hàng Installation Code của File
  Keygen > Nhấp Thẻ Activate > Ra Dãy chữ số trong Hàng Activation Code >
  Copy Dãy chữ số nầy > Paste vào Hàng Activation Code của File Cài đặt >
  Continue > Ra bảng Thank You > Nhấp Continue.
11. Ra giao diện của Chƣơng trình . Bạn đã cài đặt thành công.Bạn thấy dễ dàng
  chƣa .
PHOTOSHOP CS 3
  NGÀY 6.2.2007 :
  12.EDIT>TRANSFORM>SCALE
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai12/scale.jpg
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai12/scale.doc
  DOC 724 KB – JPG 874 KB
  NGÀY 6.2.2007 :
  13.SKEW Làm nghiêng Ảnh
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai13/skew.jpg
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai13/skew.doc
  DOC 275 KB – JPG 414 KB
  NGÀY 6.2.2007 :
  14.PERSPECTIVE- DISTORT – WRAP
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai14/perspective.jpg
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai14/perspective.doc
  DOC 1026 KB – JPG 1201 KB
  NGÀY 2 7.2.2007 :
  15.MẶC ÁO VESTE
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai15/veste.jpg
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai15/veste.doc
  DOC 1749 KB – JPG 1409 KB
  NGÀY 8.2.2007 :
  16.Hiệu Ứng MULTIPLY – SCREEN – OVERLAY.
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai16/multiply.jpg
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai16/multiply.doc
  DOC932 KB – JPG 727 KB
  NGÀY 15.2.2007 :
  17.LÀM THỆIP VALENTINE CỦA QUẢN TRỊ MẠNG
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai17/valentine.jpg
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai17/valentine.doc
  DOC 678 KB – JPG 2822 KB.
  NGÀY 19.2.2007 ( Mùng 3 tết ĐINH HỢI ) :
  18.SỬA ẢNH NGÀY TẾT .
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai18/suaanhtet.jpg
  http://utbinh.com/FEBRUARY/bai18/suaanhtet.doc
  DOC 1354 KB – JPG 1716 KB


                                      8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:132
posted:2/22/2011
language:Vietnamese
pages:8