Nokia - DOC 1 by pengtt

VIEWS: 208 PAGES: 2

									Bảng thống kê danh sách các điện thoại hỗ trợ cài đặt Kaspersky Mobile Security 8.0

  Nokia          SamSung        HTC           O2
  Nokia 3250        Samsung ACE (SPH-   HTC 3450 Touch      O2 XDA Atom
  Nokia 5320 XpressMusic  i325)         HTC Breeze        O2 XDA Atom Exec
  Nokia 5500        Samsung BlackJack   HTC Cruise II (t4242)  O2 XDA Atom Life
  Nokia 5630 XpressMusic  (SGH-i607)       HTC Firestone      O2 XDA Flame
  Nokia 5700 XpressMusic  Samsung Epix (SGH-   HTC Galaxy        O2 XDA Stealth
  Nokia 5730 XpressMusic  i907)         HTC Hermes
  Nokia 6110 Navigator   Samsung Jack (SGH-   HTC MAX 4G        Sony Ericsion
  Nokia 6120 Classic    i637)         HTC MTeoR        Sony Ericcson Sony
  Nokia 6121 classic    Samsung Omnia     HTC Omni         Ericcson Xperia X1
  Nokia 6124 classic    (SCH-i910)       HTC P3300 Artemis
  Nokia 6210 Navigator   Samsung Propel Pro   HTC P3350 Love      LG
  Nokia 6220 classic    (SGH-i627)       HTC P3400 Gene
  Nokia 6290        Samsung SCH-i600    HTC P3452 Touch     LG GM730
  Nokia 6650        Samsung SCH-i760    HTC P3470        LG KS20
  Nokia 6710 Navigator   Samsung SCH-i830    HTC P3600 Trinity
  Nokia 6720 classic    (IP-830W)       HTC P3600i        Acer
  Nokia E50        Samsung SGH-i320    HTC P3650 Touch Cruise
  Nokia E51        Samsung SGH-i710    HTC P4350 Herald     Acer Tempo F900
  Nokia E55        Samsung SGH-i740    HTC P4550 Kaiser     Acer Tempo M900
  Nokia E60        Samsung SGH-i760    HTC P5500 Touch Dual   Acer Tempo X960
  Nokia E61        Samsung SGH-i780    HTC P6300 Panda
  Nokia E61i        Samsung SPH-i700    HTC P6500 Sirius     Palm
  Nokia E62        Samsung Saga i770   HTC P6550
  Nokia E63        Samsung Ultra     HTC Prophet       Palm Treo 500
  Nokia E65        Messaging i600     HTC S310 Oxigen     Palm Treo 500v
  Nokia E66        Samsung i900 16Gb   HTC S320 Monet      Palm Treo 700w
  Nokia E70        Samsung i900 8Gb    HTC S420 Erato      Palm Treo 750v
  Nokia E71                    HTC S620 Excalibur    Palm Treo 750w
  Nokia E75        Motorola        HTC S630 Cavalier    Palm Treo 800w
  Nokia E90        Motorola O2 XDA    HTC S710 Vox       Palm Treo 850
  Nokia N71        Flame         HTC S730 Wings      (Treo Pro)
  Nokia N73        Motorola O2 XDA    HTC S740
  Nokia N75        Stealth        HTC Star Trek      BenQ-Siemens
  Nokia N76        Motorola O2 Xda Atom  HTC Touch 3G (T3232
  Nokia N77        Motorola O2 Xda Atom  Jade)          BenQ P51
  Nokia N78        Exec          HTC Touch Cruise P3650  BenQ-Siemens E72
  Nokia N79        Motorola O2 Xda Atom  (Polaris)
  Nokia N80        Life          HTC Touch Diamond    HP
  Nokia N81        Motorola Q       HTC Touch Diamond2
  Nokia N81 8GB      Motorola Q 11     HTC Touch Dual      HP iPAQ 510
  Nokia N82        Motorola Q GSM     HTC Touch HD       HP iPAQ 514
  Nokia N85        Motorola Q q9     HTC Touch Pro      HP iPAQ 614
  Nokia N86 8MP                  HTC Touch Pro2      HP iPAQ 614c
  Nokia N91                    HTC Touch Viva 2223   HP iPAQ 914
  Nokia N91 8GB                  (Opal)          HP iPAQ 914
  Nokia N92                    HTC TyTN         HP iPAQ hw6910
  Nokia N93                    HTC TyTN II       HP iPAQ hw6915
  Nokia N93i                   HTC Universal      HP iPAQ hw6940
  Nokia N95                    HTC Wizard        HP iPAQ rw6815
  Nokia N95 8GB                  HTC X7500 Advantage   HP iPAQ rw6828
  Nokia N95-3 NAM                 HTC X7510 Advantage   HP iPAQ rx5730
  Nokia N96                    HTC X9500
  Nokia N96-3
Asus: Asus Glaxy7, Asus Lamborghini ZX1, Asus M530w, Asus M536, Asus M930, Asus MyPAL A632, Asus P320,
Asus P525, Asus P526 (Pegasus), Asus P527, Asus P535, Asus P550, Asus P552w, Asus P560, Asus P565, Asus
P735, Asus P750, Asus P835

E-Ten: E-Ten G500, E-Ten G500+, E-Ten M600, E-Ten M600+, E-Ten M700, E-Ten M750, E-Ten M800, E-Ten
M810, E-Ten V900, E-Ten X500, E-Ten X500+, E-Ten X650, E-Ten X800, E-Ten X810

FLY: FLY IQ-110

Fujitsu-Siemens: Fujitsu-Siemens Pocket Loox T810, Fujitsu-Siemens Pocket Loox T810, Fujitsu-Siemens Pocket
Loox T830, Fujitsu-Siemens Pocket Loox T830

Gigabyte: Gigabyte GSmart MS800, Gigabyte GSmart MS802, Gigabyte GSmart MS804, Gigabyte GSmart
MS808,Gigabyte GSmart MS820, Gigabyte GSmart MW700, Gigabyte GSmart MW702, Gigabyte GSmart MW704,
Gigabyte GSmart MW720, Gigabyte GSmart MW998, Gigabyte GSmart i120, Gigabyte GSmart i128, Gigabyte
GSmart i300, Gigabyte GSmart i350, Gigabyte GSmart q60, Gigabyte GSmart t600, Gigabyte g-Smart

Glofiish: Glofiish DX900, Glofiish M700, Glofiish M750, Glofiish M800, Glofiish M810, Glofiish V900, Glofiish X500,
Glofiish X500+, Glofiish X600, Glofiish X610, Glofiish X650, Glofiish X800, Glofiish X900

Mitac: Mitac Mio A501, Mitac Mio A502, Mitac Mio A700, Mitac Mio A701, Mitac Mio A702, Mitac Mio Explora K70,
Mitac Mio P350

Orsio: Orsio g735, Orsio n725, Orsio n725 GPS, Orsio p745

Qtec: Qtec 8300, Qtec 8310, Qtec 8500, Qtec 8600, Qtec 9000, Qtec 9100, Qtec G200, Qtec S200

RoverPC: RoverPC C6, RoverPC E5, RoverPC G5, RoverPC G6, RoverPC M5, RoverPC N6, RoverPC N7, RoverPC
P6, RoverPC P7, RoverPC Q5, RoverPC Q6, RoverPC Q7, RoverPC R5, RoverPC S5, RoverPC S6, RoverPC S7,
RoverPC W5, RoverPC X7, RoverPC evo V7, RoverPC pro G7

Sharp: Sharp W-ZERO3

T-Mobile: T-Mobile MDA Pro, T-Mobile MDA Vario, T-Mobile MDA compact IV, T-Mobile Wings US
Toshiba G500, Toshiba Portege G500, Toshiba Portege G710, Toshiba Portege G810, Toshiba Portege G900,
Toshiba Portege G910

Velocity: Velocity 103, Velocity 111

Voxtel: Voxtel W210, Voxtel W420, Voxtel W520, Voxtel W740

i-Mate: i-Mate 5150 Ultimate, i-Mate 6150 Ultimate, i-Mate 7150 Ultimate, i-Mate 8150 Ultimate, i-Mate 8502 Ultimate,
i-Mate 9150 Ultimate, i-Mate 9502 Ultimate, i-Mate JAMA, i-Mate JAMA 101, i-Mate JAMA 201, i-Mate JAQ, i-Mate
JAQ3, i-Mate JAQ4, i-Mate JASJAR, i-Mate JasJam, i-Mate K-JAR, i-Mate K-Jam, i-Mate PDAL, i-Mate SP5, i-Mate
SP5m, i-Mate SPL

Lưu ý:

Các điện thoại Nokia hỗ trợ cài KMS8 chỉ sử dụng hệ điều hành Symbian (Symbian 9.1, 9.2, 9.3 Series 60 3rd)

Tất cả các điện thoại của các hãng còn lại có khả năng cài KMS8 chỉ sử dụng hệ điều hành Window Mobile
(Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1)

Bảng thống kê danh sách điện thoại hỗ trợ cài KMS8 được liệt kê ở trên được tính từ ngày 7-8-2009. Sau này,
nếu có một model điện thoại mới của các hãng ra mắt mà sử dụng các phiên bản Symbian 9.1, 9.2, 9.3 Series
60 3rd và Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1, bạn vẫn có thể cài KMS8 trên các model này.

								
To top