Kwestionariusz chat.doc - Pedagogika specjalna - Damselfly .._1_ by malj

VIEWS: 86 PAGES: 4

									                  Kwestionariusz chat.doc
                    (42 KB) Pobierz na dysk
                     Kwestionariusz chat
          opracowano na podst: Baron-Cohen S., Allen J., Gillberg Ch., 1992)
                    Imie i nazwisko dziecka:
                        Data ur.:
                         Wiek:
                        Adres:
                        Nr tel.:
                   CZEŚĆ A: Zapytaj rodzica:
       1. Czy Twoje dziecko lubi być huśtane, podrzucane na kolanach itp.? TAK / NIE
           2. Czy Twoje dziecko interesuje się innymi dziećmi? TAK / NIE
  3. Czy Twoje dziecko lubi wspinać sie na różne rzeczy, np. wspinać się po schodach ? TAK
                       / NIE
    4. Czy Twoje dziecko lubi bawić się w zabawę "A ku-ku" lub w chowanego? TAK / NIE
  5. Czy Twoje dziecko kiedykolwiek UDAJE na przykład, że robi herbatę, używając naczyń-
            zabawek lub udaje, że robi coś innego? TAK / NIE
  6. Czy Twoje dziecko kiedykolwiek używa swojego palca wskazującego żeby pokazać, że o
                  coś PROSI? TAK / NIE
    7. Czy Twoje dziecko kiedykolwiek używa swojego palca wskazującego żeby pokazać Ci,
              że jest czymś ZAINTERESOWANE? TAK / NIE
    8. Czy Twoje dziecko potrafi bawić sie właściwie małymi zabawkami (np. samochodami
     lub klockami), a nie tylko brać je do buzi, manipulować nimi bezmyślnie lub rzucać je na
                       ziemię ? TAK / NIE
Czy Twoje dziecko przynosi Ci (rodzicowi) kiedykolwiek przedmioty, by coś Ci POKAZAĆ ?
                    TAK / NIE
            CZĘŚĆ B: Obserwacje osoby badającej:
    I.   Czy podczas spotkania dziecko nawiązało z Tobą Kontakt wzrokowy ? TAK / NIE
 II.     Przyciągnij uwagę dziecka, następnie wskaż w pokoju interesujący przedmiot i powiedz:
       "O popatrz! To jest (nazwa zabawki) !" Obserwuj twarz dziecka. Czy dziecko spogląda
                żeby zobaczyć to, na co wskazujesz ? TAK* / NIE
 III.    Przyciągnij uwagę dziecka, następnie daj mu malutką filiżankę-zabawke i czajniczek i
       powiedz: "Czy potrafisz zrobić herbatę ?" Czy dziecko udaje, że nalewa herbate, pije ją
                       itp. ? TAK** / NIE
    IV.   Powiedz do dziecka: "Gdzie jest owiatło ?" lub "Pokaż mi światło." Czy dziecko
           WSKAZUJE swoim palcem wskazującym światło ? TAK*** / NIE
Czy dziecko potrafi zbudować wieżę z klocków ? (Jeżeli tak, to z ilu ?) (Liczba klocków .........).
                    TAK / NIE
  * Wpisz TAK, gdy upewnisz się, że dziecko nie spogląda po prostu na Twoją reke, lecz na
                przedmiot, który mu wskazujesz.
      ** Wpisz TAK, gdy zaobserwujesz inny przykład udawania w zabawie.
 *** Jeżeli dziecko nie rozumie słowa "światło", zapytaj o misia lub jakio inny nie bedący w
zasięgu ręki przedmiot. Aby można było zaznaczyć TAK, dziecko musi patrzeć na Twoją twarz
            podczas czynności wskazywania tego przedmiotu.


                    Interpretacje
 Obszary, w których rozwój dzieci autystycznych przebiega prawidłowo i odpowiadające im
                 punkty kwestionariusza:
           1. zabawy w bliskośoci fizycznej z opiekunem - A1
                 2. rozwój motoryczny - A3
                3. wskazywanie preżądające - A6
                 4. zabawy funkcjonalne - A8
Obszary, w których rozwój dzieci autystycznych jest nieprawidłowy i odpowiadające im punkty
                   kwestionariusza:
                1. zainteresowania społeczne - A2
                  2. zabawy społeczne - A4
                 3. zabawy "na niby" - A5 Biii
              4. wskazywanie preinformujące - A7 Biv
                  5. wspólna uwaga – A9
             Pozostałe punkty kwestionariusza CHAT:
 Bi oraz Bii sprawdzają rzeczywistą interakcje społeczną, Bii także śledzenie wzrokiem Bv dla
            odróżnienia ciężkiego upośledzenia umysłowego
                     Omówienie
 Konstruując CHAT Baron-Cohen wraz z współpracownikami opierał się na wynikach badań z
   zakresu eksperymentalnej psychologii rozwojowej. Zgodnie z tymi badaniami u dzieci
  autystycznych można zaobserwować zabawy funkcjonalne (functional play) czy czuciowo -
  ruchowe (sensorimotor play). Oznacza to, że u dzieci autystycznych rozwija się umiejętność
   bawienia się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem. Badają one także fizyczne cechy
przedmiotu nie zwracając przy tym uwagi na jego funkcje. Nie pojawia się jednak u nich zabawa
  "na niby" (pretended play), polegająca na wykorzystywaniu przedmiotów jakby były czymś
 innym, którą można zaobserwować u 12 - 15 miesięcznych normalnie rozwijających się dzieci.
   U dzieci autystycznych nie występuje także umiejętność wskazywania preinformującego
 (protodeclarative pointing) polegająca na wskazywaniu przez dziecko przedmiotu, którym jest
 zainteresowane w celu podzielenia się tym zainteresowaniem z inną osobą. Dzieci autystyczne
 potrafią wskazywać przedmioty wtedy, kiedy chcą je dostać (wskazywanie preżądające) lub w
celu ich nazwania. Innym deficytem obserwowanym u dzieci autystycznych jest brak zachowań
wymagających wspólnej uwagi (join-attentin behaviour). Zarówno wskazywanie preinformujące,
    jak i zachowania wymagające wspólnej uwagi pojawiają się u zdrowych dzieci przed
ukończeniem przez nie 15 miesięcy. Stąd wniosek, że jeśli nie pojawią się one u półtorarocznych
          dzieci to mogą wskazywać na zaburzenia autystyczne.
Dotychczas przeprowadzone badania z wykorzystaniem kwestionariusza CHAT nie dają niestety
 jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy narzędzie to jest wystarczająco czułym instrumentem
 do wyłapywania, w badaniach przesiewowych, dzieci z autyzmem. Budzą one jednak nadzieję i
  być może po niezbędnych poprawkach CHAT będzie użytecznym narzędziem we wczesnej
  diagnostyce. Wymagać to jednak będzie przeprowadzenia badań na szeroką skalę. Jednak już
  teraz z całą pewnością warto posługiwać się kwestionariuszem CHAT przy badaniu małych
    dzieci jako dodatkowym narzędziem diagnostycznym. Ponieważ stosowanie go nie jest
  czasochłonne i nie wymaga specjalistycznego szkolenia, szczególnie przydatny może być dla
lekarzy i pielęgniarek oraz innych osób pracujących z małymi dziećmi np. w ośrodkach wczesnej
 interwencji. Wydaje się, że ułatwiłoby to osobom nie będącym specjalistami w diagnozowaniu
 autyzmu, na wyłapywania spośród badanych dzieci tych z grupy ryzyka autyzmu i pozwoliłoby
 na skierowanie tej grupy dzieci na dalsze specjalistyczne badania. Przyspieszyłoby to znacznie
  proces stawiania diagnozy i umożliwiło, zdecydowanie wcześniej niż to ma miejsce obecnie,
    podjęcie adekwatnych w stosunku do zaburzenia i poziomu funkcjonowania dziecka
                 oddziaływań terapeutycznych.



            Kwestionariusz do oceny ryzyka rozwoju autyzmu

 (W lipcowym numerze Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,
      opisany został kwestionariusz do wczesnego diagnozowania autyzmu.
Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które cechuje wycofanie z interakcji społecznych i brak
   zdolności komunikowania z otoczeniem. Najczęściej jest diagnozowane w wieku
         przedszkolnym, choć zaczyna rozwijać się dużo wcześniej.)
Kwestionariusz- Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) może być stosowany przez rodziców
 i opiekunów. Pomaga określić stopień zagrożenia zaburzeniami rozwojowymi i językowymi,
   pomaga ocenić rozwój tych umiejętności, które u dzieci z autyzmem są upośledzone.
  Badaniem przy użyciu tego narzędzia poddano 16000 dzieci w wieku 18 miesięcy. U 38
      stwierdzono wysokie, zaś u 369 średnie ryzyko zaburzeń rozwojowych.
 Ponownemu badaniu poddano dzieci z grup ryzyka po upływie około 2 miesięcy. Zdoloność
 predykcyjna narzędzia osiągnęła 83%. Autorzy kwestionariusza ostrzegają jednak, że należy
  poprzestać na diagnozie postawionej w oparciu o CHAT, należy poddać dziecku dalszym
 badaniom, które pomogą zweryfikować wynik. CHAT nie jest narzędziem diagnostycznym,
     pozwala jedynie określić potencjalne ryzyko wystąpienia autyzmu u dziecka.



                        ...

                   Plik z chomika:

                     Damselfly
            Inne pliki z tego folderu:

 Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów - M.
           Matyja, M. Domagalska.pdf (43229 KB)
            Kwestionariusz chat.doc (42 KB)
      Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej.pdf (28351 KB)
 Pedagogika specjalna, wykłady z IV sem., prof. Kozłowski, EUHE.doc (117 KB)
    Rozdział III z Ped.specjalnej w zarysie józefa Sowy.doc (1520 KB)

           Inne foldery tego chomika:

                 Dorośli - dorośli
                 Dorośli - dzieci
                   Filmy
                  Filozofia
                    Gry

								
To top