Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN PETANG

VIEWS: 1,844 PAGES: 3

									       PENOLONG KANAN PETANG
        PN SULIA BINTI SUHED SKKPN
          810824-03-5068
            A 21587

               PENGALAMAN
KURIKULUM    KETUA PANITIA SENI; KT; SIVIK
         PENYELARAS ICT
         PENYELARAS TAHUN 6
         PENYELARAS JADUAL WAKTU
         GURU KELAS;PENYELARAS MAKMAL SAINS

HEM       SETIAUSAHA SKIM BANTUAN TUISYEN
         AJK KESELAMATAN
         PENYELARAS TAHUN : SPBT
         PENGURUSAN DATA MURID SMM
         PENDAFTARAN MURID TAHUN 1

KOKURIKULUM   PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
         SETIAUSAHA KOKURIKULUM
         JURULATIH HOKI, BADMINTON
         PEMIMPIN PENGAKAP

LAIN-LAIN    PENYELARAS PROGRAM SEKOLAH LESTARI
         PENYELARAS PROGRAM BACATHON;MALAYSIA BOOK OF RECORDS
         AJK PIBG; BENDAHARI KUARTERS GURU;
         PASUKAN LATIHAN DAERAH PENGAKAP GOMBAK
         BENDAHARI TASKA HONEY TASNIM

ANUGERAH     SIJIL KEPUJIAN KETUA PENGAKAP NEGARA SKKPN(2007)
         ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (2007)
         ANUGERAH MANIKAYU 2 BEAD (2008)

PENCAPAIAN    CALON GURU CEMERLANG KOKURIKULUM SELANGOR (2008)
         SAGUHATI GURU INOVASI ICT(KUMPULAN) PERINGKAT
         KEBANGSAAN (2009)
1. BIDANG TUGAS
  1.1 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar
  1.2 Mengajar sebilangan waktu (12jam seminggu)
  1.3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam mentadbir semua aspek pengurusan sekolah bagi
    sesi petang
  1.4 Membantu mengeratkan perhubungan antara guru sesi petang dan sesi pagi
  1.5 Membantu Guru Besar menyelia dan menilai proses pengajaran
  1.6 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah

2. SENARAI TUGAS: KURIKULUM
  2.1 Membantu dalam hal pengajaran dan pembelajaran bagi sesi petang.
  2.2 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti.
  2.3 Menyelaras penggunaan Pusat Sumber, program radio dan televisyen dan sebagainya.
  2.4 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan bimbingan dan pemulihan
  2.5 Menyelaras pengurusan peperiksaan dan penilaian
  2.6 Menentukan pelaksanaan kursus pengajian sesi petang.
  2.7 Mengkaji, melapor kegiatan kurikulum dan tindakan susulan bagi guru dan murid sesi petang.
  2.8 Memeriksa buku murid secara rawak.

3. SENARAI TUGAS: KOKURIKULUM
  3.1 Menyelaras kegiatan kokurikulum : sukan permainan dan unit uniform Tahun 3
  3.2 Membantu merancang takwim kokurikulum sekolah
  3.3 Merancang strategi penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum

4. SENARAI TUGAS: PENGURUSAN
  4.1 Merekodkan segala cuti-cuti yang diambil oleh guru-guru sesi petang.
  4.2 Menyelaras pungutan yuran, derma dan pungutan lain.
  4.3 Menyelaras kerja-kerja kakitangan pejabat, makmal, bengkel dan pekerja am sesi petang
  4.4 Membantu merancang takwim sekolah.
  4.5 Menyemak buku kedatangan murid sesi petang.
  4.6 Mengurus hal-hal kemasukan dan pertukaran murid sesi petang.
  4.7 Mengurus hal-hal pinjaman buku teks yang berkaitan dengan pengagihan dan pemulangan.
  4.8 Mengurus hal-hal biasiswa.
  4.9 Membantu hal-hal berkaitan dengan penyenggaraan bangunan, keselamatan, keceriaan dan
    kebersihan.

5. SENARAI TUGAS: PEMBANGUNAN DIRI MURID
  5.1 Menetukan penerapan amalan dan nilai murni disampaikan secara bersepadu dalam pengajaran
    dan pembelajaran kepada murid.
  5.2 Memastikan peraturan sekolah dipatuhi.
  5.3 Merancang dan menyelaras Program Bimbingan dan Kaunseling sesi petang.
  5.4 Merancang dan melaksanakan program kebajikan murid sesi petang.
  5.5 Memastikan langkah-langkah keselamatan murid sesi petang.
  5.6 Mengurus kemudahan rawatan kesihatan murid sesi petang.

6. SENARAI TUGAS: PEMBANGUNAN ORGANISASI
  6.1 Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat.
  6.2 Mengadakan kursus/latihan untuk personel

7. SENARAI TUGAS: PEMBANGUNAN KENDIRI
  7.1 Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu
  7.2 Menghadiri kursus, seminar atau bengkel
  7.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D)
  7.4 Menghasilkan artikel-artikel di bidang ikhtisas dan perguruan.
  7.5 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada mereka yang
    memerlukannya.
  7.6 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan keguruan.

								
To top