Docstoc

Kết quả thi Olympic tiếng Anh

Document Sample
Kết quả thi Olympic tiếng Anh Powered By Docstoc
					          Kết quả thi Olympic tiếng Anh TP Phủ Lý năm học 2010-2011
                Khóa thi ngày 15, 16 tháng 2 năm 2011
Khối 9

STT     ID    Họ và tên       Điểm  Thời gian thi  Số lần thi
 1   71312490  Bùi thanh Hoa     300   4 phút 9 giây    1
 2   71159923  Dương Huyền Phương   300   5 phút 13 giây    1
 3   71698961  Trần Trung Hiếu    300   5 phút 44 giây    1
 4   71372495  Vũ Thị Thu Hiền    300   5 phút 46 giây    1
 5   71712374  Nguyen Diem Quynh   300   5 phút 47 giây    1
 6   71821268  Tran Lan Chi      300   6 phút 11 giây    1
 7   71221477  hoàng quỳnh mai    300   6 phút 25 giây    1
 8   76280981  phạm thu thảo     300   7 phút 11 giây    1
 9   71419182  Phạm Thị Thanh Loan  300   7 phút 43 giây    1
 10   71647840  Lại Vũ Hải Anh     300   7 phút 53 giây    1
 11   75787878  le thi thu trang    290   5 phút 16 giây    1
 12   70994213  lethihonganh      290   7 phút 3 giây    1
 13   71349009  Đỗ Thiện Linh     290   8 phút 56 giây    1
 14   72076591  Dao Dieu Linh     280   4 phút 38 giây    1
 15   71008146  Nguyễn Thị Mỹ     270   9 phút 4 giây    1
 16   74424559  Trần Thị Thương    260   9 phút 37 giây    1
 17   70676082  đỗ thuỳ dương     250   2 phút 52 giây    2
 18   71233357  Lại Phương Linh    250   3 phút 11 giây    1
 19   73966711  Nguyễn Lê Huy     210   6 phút 17 giây    1
 20   71238246  Dao Thi Kieu Trinh   200   5 phút 22 giây    1
 21   76295870  nguyenthuhien     110   9 phút 8 giây    1
 ọc 2010-2011
011


    Trường
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  Thanh Châu
    Trường THCS  Châu Sơn
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  Thanh Châu
    Trường THCS  Châu Sơn
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  TQT
    Trường THCS  Lam Hạ
    Trường THCS  Liêm Chính
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  TQT
    Trường THCS  Trần Phú
    Trường THCS  Lam Hạ
        Kết quả thi Olympic tiếng Anh TP Phủ Lý năm học 2010-2011
             Khóa thi ngày 15, 16 tháng 2 năm 2011
   Khối 8

STT    ID       Họ và tên   Điểm  Thời gian thi  Số lần thi
 1   71463584  Trần Thị Ngọc Ánh   300  3 phút 24 giây    1
 2   71121029  Lại Linh Giang     300  3 phút 41 giây    1
 3   72873235  Nguyễn Thái Dương   300  4 phút 17 giây    1
 4   71290413  hoàng linh trang    300   5 phút 5 giây    1
 5   74092973  Đan Thị Thuý Anh    300  6 phút 10 giây    1
 6   71253154  Nguyen Khanh Van    300  6 phút 36 giây    1
 7   69990267  Nguyen Minh Ngoc    300  7 phút 27 giây    1
 8   71329061  Nguyen Khanh Huyen   300  10 phút 30 giây    1
 9   70593208  Trần Hoàng Hiệp    300  11 phút 4 giây    1
 10   71175072  do thi thao nguyen   300  12 phút 7 giây    1
 11   73931713  Nguyễn Tố Uyên     300  12 phút 47 giây    1
 12   69758760  Trịnh Ngọc Tú     290  4 phút 31 giây    1
 13   76297487  nguyenbichhuong    270  11 phút 28 giây    1
 14   72119595  Công Hiếu Hoàng    260   5 phút 1 giây    1
 15   73769333  dinh thi huong giang  260   9 phút 7 giây    1
 16   71115147  Vũ Huy Hoàng      230  9 phút 18 giây    1
 17   69106213  HOANG THU THUY     180  7 phút 44 giây    1
 18   76300586  tran an        180  15 phút 24 giây    1
 19   76140751  phamngocha1997     170  4 phút 36 giây    1
 20   71919342  Đỗ Thị lan Anh     170  7 phút 52 giây    1
 21   75232442  Lai Thanh Huyen    160  7 phút 43 giây    1
22   71897869  Nguyễn Thị Thuỳ Dung  80  8 phút 22 giây    1
 năm học 2010-2011
năm 2011


           Trường
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Liêm Chính
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Liêm Chính
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Lam Hạ
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS Châu Sơn
       Trường THCS Trần Phú
       Trường THCS LKT
       Trường THCS Lam Hạ
       Trường THCS LKT
       Trường THCS TQT
       THCS Liêm Chung
       Trường THCS TQT
STT   ID    Họ và tên        Điểm  Thời gian thi
 1  71639229  Trần Thị Quỳnh Anh    300   6 phút 9 giây
 2  72118290  Phạm Tuấn Anh      290   5 phút 1 giây
 3  72024672  Nguyễn Thu Hạnh     290  8 phút 58 giây
 4  71474305  ho thuy tien       290  12 phút 57 giây
 5  70757906  Tran Thi Huyen Trang   290  14 phút 55 giây
 6  72999582  Dinh Thu Hien      280  6 phút 26 giây
 7  72015549  Đỗ Minh Thư       280  12 phút 49 giây
 8  71264794  Hồ Thanh Thảo      280  12 phút 49 giây
 9  72806565  dang thuy duong     280  14 phút 31 giây
10  71702903  vũ văn ninh       260  14 phút 46 giây
11  71561300  nguyen thanh huyen    250  9 phút 14 giây
12  74128422  Nguyen thi Minh Phuong  240  10 phút 27 giây
13  70919715  Dinh Thị Minh Châu    200  8 phút 14 giây
14  71191986  Trần Quang Khải     180  5 phút 19 giây
15  76721576  hoang thi thu uyen    180  6 phút 14 giây
16  76367310  Pham Thi Nhan      140  5 phút 53 giây
Trường
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Quốc Toản
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Quốc Toản
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Châu Sơn
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Liêm Chính
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Liêm Chung
Trường THCS Lam Hạ
STT   ID    Họ và tên       Điểm  Thời gian thi
 1  70263303  Nguyễn Tú Linh    270  3 phút 45 giây
 2  69634068  Đào Thị Minh Hậu   270  3 phút 52 giây
 3  71400542  capslock.com.vn    270  6 phút 10 giây
 4  58915655  vothao1999      260  6 phút 53 giây
 5  71863598  pham duc minh     250  3 phút 51 giây
 6  70902054  Nguyễn Thành Chung  250  5 phút 11 giây
 7  70138246  Cao Hoàng Đạt     250  5 phút 40 giây
 8  73067754  Nguyen Khanh TrongA  250  5 phút 54 giây
 9  71172246  Cao Ngoc Anh     240  10 phút 35 giây
10  76403598  Bùi Thị Kim Yến   230  16 phút 31 giây
11  71345572  pham dung       220  4 phút 54 giây
12  71276020  Nguyễn Hồng Hanh   220  5 phút 53 giây
13  70663706  nganha_1999      220  7 phút 23 giây
14  74124204  Trần Thị Thương    220  12 phút 33 giây
15  74424005  duongthanhcong1    200  9 phút 30 giây
16  76300837  nguyen ha       150  9 phút 44 giây
17  75278006  Le Duc Thuy      150  11 phút 48 giây
Trường
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Lương Khánh Thiện
Trường THCS Trần Quốc Toản
Trường THCS Châu Sơn
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Lương Khánh Thiện
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Trần Phú
Trường THCS Liêm Chính
Trường THCS Liêm Chính
Trường THCS Lam Hạ
Trường THCS Liêm Chung
        Kết quả thi Olympic tiếng Anh TP Phủ Lý năm học 2010-2011
             Khóa thi ngày 15, 16 tháng 2 năm 2011
Khối 5

 STT    ID   Họ và tên        Điểm  Thời gian thi  Số lần thi
  1   71764431  do huyen chi       300  4 phút 32 giây    1
  2   71212580  Hoang Ngoc Duong     300  20 phút 29 giây    1
  3   71715680  Trịnh Mai Anh      300  21 phút 50 giây    1
  4   71929955  Pham Khanh Vy      300  22 phút 18 giây    1
  5   70520115  Pham Phuong Thao     270  25 phút 41 giây    1
  6   71532492  Tran Duong        260  16 phút 37 giây    1
  7   69457950  dieplinh2000       250  4 phút 27 giây    1
  8   71536644  truongthingocminh    250    9 phút      1
  9   68457407  le quyet thang      250  19 phút 23 giây    1
  10  71362475  Vũ thị tường vi     240  10 phút 2 giây    1
  11  70504212  Hoang Hai Yen      220  8 phút 50 giây    1
  12  71401403  Lưu Quý Nhân       210  7 phút 59 giây    1
  13  72042417  Phạm Việt Trinh     210  16 phút 53 giây    1
  14  70517954  dinh thi bich ngoc    200  6 phút 1 giây    1
  15  70918187  Nguyễn Khánh Linh    200  6 phút 26 giây    1
  16  71267907  Nguyen Khanh Linh    200  8 phút 51 giây    1
  17  70722582  L---u Ngoc Ly      200  12 phút 34 giây    1
  18  71484377  phamthithuan       190  5 phút 18 giây    1
  19  68445638  Phạm Thị Thanh Loan   190  7 phút 5 giây    1
  20  70904411  Do Ngoc Dieu Linh    190  12 phút 30 giây    11
  21  71211549  nguyễn minh ngọc     190  12 phút 43 giây    1
  22  70835159  trinhlebac        190  12 phút 59 giây    1
  23  68849862  Nguyễn Thị Thu Hiền   170  14 phút 31 giây    1
  24  70970954  Nguyen Thi Thuy Giang  160  16 phút 46 giây    1
  25  71346146  Nguyen Thu Ha      160  46 phút 24 giây    1
  26  70970038  Nguyen Dang Minh     120  14 phút 51 giây    1
  27  71559900  lethithuyen        90  8 phút 47 giây    1
  28  70974520  phạm hồng nhung      90  9 phút 42 giây    1
ọc 2010-2011
11


    Trường
    Trường TH Minh Khai
    Trường TH Minh Khai
    Trường TH Minh Khai
    Trường TH Minh Khai
    Trường TH TQT
    Trường TH Lê Hồng Phong
    Trường TH TQT
    Trường TH THĐ
    Trường TH Thanh Châu
    Trường TH Lê Hồng Phong
    Trường TH Châu Sơn
    Trường TH LKT
    Trường TH Phù Vân
    Trường TH TQT
    Trường TH THĐ
    Trường TH Minh Khai
    Trường TH Liêm Chính
    Trường TH THĐ
    Trường TH Lam Hạ
    Trường THLKT
    Trường THLam Hạ
    Trường TH LKT
    Trường TH Liêm Chính
    Trường TH Liêm Chung
    Trường TH Phù Vân
    Trường TH Liêm Chung
    Trường TH Châu Sơn
    Trường TH Thanh Châu